Før du setter i gang

Det er et par ting du bør vite for å få en god opplevelse i Blackboard Learn med JAWS®.

Angi Auto Forms Mode til manuell

Når Auto Forms Mode er angitt til standarden, som er «Automatisk», blir det automatisk fokusert på redigeringsfelt, kombinasjonsbokser eller diverse kontroller når du holder markøren over dem, og skjemamodusen slås på. Siden Blackboard-sidene er fulle av innhold, er det ofte nødvendig å gå gjennom en og en linje med sideinnhold. Det er nettopp derfor du burde sette Automatisk skjema-modus (Auto Forms Mode) til manuell.

 1. Åpne nettleseren og last inn Blackboard Learn.
 2. Trykk på Insert + V for å åpne dialogboksen Hurtiginnstillinger.
 3. Skriv inn Auto Forms Mode i søkefeltet, og trykk på Tab-tasten for å fokusere på listen over resultater. Det første resultatet skal være Auto Forms Mode. Denne modusen er som standard satt som automatisk.
 4. Trykk på mellomromstasten inntil JAWS leser opp at manuell er angitt.
 5. Trykk på Enter for å ta i bruk endringene og lukke dialogboksen.

Start JAWS før du starter nettleseren

JAWS må startes før nettleseren er åpnet. Hvis du ikke gjør det, kan du oppleve dette.

 • Feil når du bruker hurtigtasten for å liste opp lenker (Insert + 7), skjemafelt (Insert + F5), overskrifter (Insert + F6) og så videre
 • Du kan ikke bruke pil-opp og-ned for å gå gjennom sideinnhold med den virtuelle PC-markøren

Lukk alle åpne nettleservinduer, og åpne Blackboard Learn for å løse problemene. JAWS skal da lese innholdet på siden, og elementlister skal fungere normalt.


Hopp raskt til innhold

Alle sider i Blackboard Learn med Original-opplevelsen er fulle av tilpasningsalternativer. Med disse alternativene kan du legge til eller fjerne menyelementer fra alle delene som kommer før innholdet på selve siden. Mange av disse kan ignoreres.

Hovedinnholdet på siden finner du nesten alltid ved å trykke på Ctrl + Home for å gå til toppen av sideinnholdet. Deretter trykker du på 1-tasten i nummerraden to ganger. Den første gangen ser du en overskrift som markerer Hurtiglenker-menyen, og den andre gangen ser du at overskriften markerer hvor sideinnholdet starter.

Et spesielt unntak fra dette er det emnemenyen. Du ser den over innholdet på siden for et emne. Du finner og aktivere lenker direkte fra denne menyen. Du finner også alle alternativene under overskriftsnivå 2 i emnemenyen.


Finn overskrifter, lenker og skjemakontroller

Hvis du ikke er kjent med HTML-navigasjonskommandoene i JAWS, anbefaler vi at du leser de relevante dokumentene i JAWS-hjelpen.

Disse kommandoene er svært nyttige når du bruker Blackboard Learn:

 • Trykk på H-tasten og Shift + H for å gå gjennom overskrifter på en side.
 • Trykk på Insert + F7 for å få JAWS til å liste opp lenker.
 • Trykk på Insert + F5 for skjemakontroller.
 • Trykk på Insert + F6 for å åpne en liste over overskrifter. Begynn å skrive inn navnet på overskriften for raskt å finne den i listen.

  Eksempel: Skriv inn «Mine emn» for å finne Mine emner-overskriften, og trykk på Enter for å gå til den.

 • Trykk på CTRL + F for raskt å finne tekst på en side. Skriv inn «Mine emner» i Finn-dialogboksen som vises i JAWS, og trykk på Enter. JAWS finner neste forekomst av teksten og hopper til den.

Finn ut hva som kan gjøres på en side

Bruk Tab-tasten og Shift + Tab for å gå mellom lenker, skjemakontroller og annet interaktivt sideinnhold. I Blackboard Learn finner du instruksjonstekst som ikke er interaktiv, i Tab-rekkefølgen. Hvis du bruker Tab-tasten for å gå til et element som begynner med instruksjoner, er dette bare instruksjoner, og du kan ikke utføre noen handlinger.

Eksempel: Trykk på «Send» for å opprette prøven

Fortsett å trykke på Tab-tasten for å finne kontrollen du leter etter.

Hvis du hører et elements rolle etter at du har gått til det med Tab-tasten (lenke, knapp, avmerkingsboks, redigering, kombinasjonsboks osv.), kan du samhandle med elementet på samme måte som i alle andre applikasjoner.


Deaktivering av skjemamodus

Med JAWS aktiveres skjemamodus når det anslås at du må skrive inn tekst, gå gjennom tekst eller endre en kontroll. Du hører en høy pipelyd når skjemamodus aktiveres.

Du må slå av skjemamodus for å gå gjennom teksten på en side med opp- og ned-piltastene.

Trykk på plusstegnet på talltastaturet for å slå av skjemamodus. Hvis bærbar datamaskin-modus er på, trykker du på Caps Lock + semikolon.


Applikasjonsmodus

Når fokuset er på kontrollene i redigeringsprogrammet for rikt innhold, går JAWS inn i applikasjonsmodus. Dette er det samme som skjemamodus, bortsett fra at du må trykke raskt to ganger på pluss på talltastaturet for å avslutte modusen. Du hører «Applikasjonsmodus» første gang du trykker på pluss. Trykk på pluss igjen før JAWS slutter å si «Applikasjon». JAWS deaktiverer skjemamodus, så du kan gå gjennom innholdet på siden.


Menyer

Menyer er vertikale lister over elementer som vises etter at du har aktivert lenker. Bruk pil opp og pil ned for å gå gjennom listen. Det er viktig å ta hensyn til konteksten, fordi menyelementer ikke fungerer som lenker. Bare navnene deres blir uttalt når de fokuseres på.

Hvis du trykker på Tab-tasten når en meny er åpen, lukkes menyen.

Hvis du åpner en meny og kommer frem til at du har valgt feil lenke, kan du trykke på Tab-tasten for å lukke menyen. Med JAWS forblir skjemamodus vanligvis aktivert.


Emnemenyen

I emnemenyen finner du lenker til vurderingssenteret, vurderinger, wikier, blogger, grupper, diskusjonsforumer, oppslag osv.

Du finner denne menyen under overskriftsnivå 2 i emnemenyen.


Avmerkingsbokser

Måten JAWS rapporterer om det er merket av i en boks eller ikke på, kan være litt merkelig.

 • På noen sider leser JAWS opp «Merket av. Ikke merket av.» når du trykker på mellomromstasten for å merke av i en avmerkingsboks.
 • Når mellomromstasten fjerner avmerkingen i en avmerkingsboks, leser JAWS opp «Ikke merket av. Ikke merket av.»

Hvis du er usikker på om det er merket av eller ikke, kan du trykke på Insert + Tab for å gjenta prosessen.


Redigeringsprogrammer for rikt innhold

I de fleste redigeringsfeltene med flere linjer er det mulig å formatere tekst. Dette inkluderer kommentarer, beskrivelser og så videre. Kontrollene for tekstformatering er plassert i en verktøylinje.

Du går gjennom disse kontrollene når du bruker pil ned-tasten på hver side. Det er mange av dem. Trykk på Tab for å gå til redigeringsfeltet, hvor du kan legge inn innhold.

Tekst som limes inn i et skjemafelt, blir ikke automatisk lest opp av skjermlesere. Bruk standardkommandoene for opplesing. Trykk på INSERT + høyre- eller venstrepilen for å få lest opp tegn/ord. Trykk på ALT + piltastene for å få lest opp neste/forrige setning. Trykk på CTRL + piltastene for å få lest opp avsnitt. Du kan også trykke på TAB for å gå ut av feltet og SHIFT + TAB for å gå tilbake til det. Det bør føre tli at JAWS begynner å lese opp innholdet.