Målet med Blackboard Learn er å ha en tilgjengelig plattform for studenter og lærere med lik tilgang til nettemner. Lærerne har noe av ansvaret for å gjøre emneinnholdet sitt tilgjengelig. Studentene må be om tilpasninger hvis det er nødvendig. Finn ut hvordan du kan opprette og delta i inkluderende læringsopplevelser ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjonene i Blackboard Learn.

Blackboard jobber hardt for å sørge for at plattformen vår ikke skaper problemer for brukere med nedsatte funksjonsevner, og at den er både brukervennlig og tilgjengelig for alle brukere – uavhengig av alder, funksjonsevner eller situasjon. Blackboard måler og evaluerer tilgjengelighetsnivåer gjennom to sett med standarder: Section 508 av Rehabilitation Act er utstedt av de føderale myndighetene i USA og Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG 2.1) er utstedt av World Wide Web Consortium (W3C).

De tilknyttede ressursene er bare tilgjengelige på engelsk.


Design tilgjengelig innhold

Denne listen inneholder de fem viktigste tingene du må vite om å designe tilgjengelig innhold:

 1. Hvis du legger til bilder i innholdet ditt, må du definere alternativ tekst (alt-tekst) for dem. Alt-tekst må være enkel og konsis, og den må beskrive nøyaktig hva som er på bildet. Eksempel alt="photograph of a Cell Dividing." Hvis et bilde er et diagram som formidler mer komplisert informasjon, er det nødvendig med en lang beskrivelse eller bruke material i tekstformat.
 2. Hvis du legger til videoer eller annet multimedieinnhold i emnet, må du legge til beskrivende bildetekst for å sikre at hørselshemmede kan bruke innholdet.
 3. Én av klagene vi oftest får fra synshemmede studenter, er at det ikke er mulig å bruke vedlagte filer. Du bør formatere vedlagte dokumenter med egnede overskrifter for å sikre at de fungerer godt med skjermlesere. Når du oppretter dokumenter, bør du bruke alternativene for formatering og stil i Microsoft Office, Adobe eller andre verktøy for tekstbehandling for å definere egnede overskrifter og lister.
 4. Du bør legge til tagger i PDF-filer for å sørge for at strukturene kan leses av skjermlesere. Med enkle metoder for «skriv ut» eller «lagre» som PDF lagres det ett enkelt bilde av filen. Selv om dokumentet ser ut til å være strukturert riktig, kan ikke skjermleseren samhandle med eller lese materialet. Du kan finne ut mer om hvordan du lager tilgjengelige PDF-dokumenter i artikkelen om samsvar med standarder for PDF-tilgjengelighet på Adobe Acrobat-nettstedet.
 5. Sørg for at du gjør det klart for studentene hva de kan forvente, samt gir dem klare instruksjoner og beskjeder for alle oppgaver og prøver. Studenter med nedsatte kognitive evner eller lærevansker kan ha problemer med å fokusere på selv enkle oppgaver. Tydelige retningslinjer og forståelige forventninger kan hjelpe dem med å fokusere, noe som øker sjansene deres for å lykkes.

Bruk av Blackboard Learn med hørselshemninger

Selv om det ikke automatisk opprettes bildetekst for mediefiler i Blackboard Learn, får brukere full støtte for bildetekst i alle medietyper du kan laste opp eller se i emneinnholdet ditt.


Bruk av Blackboard Learn med synshemninger

Denne listen inneholder de fem viktigste tingene du bør vite om bruk av Blackboard med synshemninger:

 1. Blackboard Learn er utviklet i henhold til W3C-retningslinjene for tilgjengelig webinnhold for å sørge for at den er i samsvar med de nyeste versjonene av assisterende teknologi, deriblant skjermlesere som JAWS og VoiceOver.
 2. Sider i Blackboard Learn har en felles struktur, for at oppsettet skal være gjenkjennelig når du navigerer gjennom systemet. En kombinasjon av overskrifter og ARIA-landemerker brukes for å definere sidestrukturen. Med funksjoner som den globale navigasjonsmenyen og hurtiglenker blir det raskere og mer effektivt å navigere i innholdet. All tastaturnavigasjon følger vanlige modeller for nettnavigasjon.
 3. Funksjonen for hurtiglenker kan brukes til mer enn vanlige hopp over-lenker, og du kan gå direkte til alle overskrifter eller ARIA-landemerker på den gjeldende siden. Du kan åpne hurtiglenkene med en hurtigtast (Shift + Alt + L) fra hvor som helst på en side, slik at det alltid er lett å navigere.
 4. Alt-tagger brukes til å identifisere alle bildene som brukes i Blackboard Learn. Når lærere oppretter emneinnhold, blir de bedt om å legge til alt-tekst for bildene de laster opp – i tillegg til å sørge for at visuell informasjon er tilgjengelig for alle brukere.
 5. Hvis du har angitt innstillinger for høy kontrast på datamaskinen, kan du aktivere stiler for høy kontrast på påloggingssiden for Blackboard Learn. Hvis du gjør det, blir systemet bedt om å overholde valgene du har gjort i operativssystemet, for å sørge for at du får beste mulig visuelle opplevelse basert på personlige behov.

Bruk av Blackboard Learn med nedsatt bevegelighet

Denne listen inneholder de fem viktigste tingene du bør vite om bruk av Blackboard med nedsatt bevegelighet:

 1. Tastaturnavigasjon i Blackboard Learn-systemet bruker vanlige modeller for nettnavigasjon for å sikre konsistens og likhet med andre nettbaserte opplevelser.
 2. Med hurtiglenkene får du en liste over alle overskriftene og landemerkene på siden. Dermed kan du raskt finne og navigere til elementer midt på siden. Du kan åpne hurtiglenkene med en hurtigtast (Shift + Alt +L) fra hvor som helst på siden, slik at det er lett å navigere.
 3. Det finnes hurtigtaster for en rekke verktøy i Blackboard Learn, for å øke produktiviteten hos tastaturbrukere. Hurtigtastene er spesifikke for siden eller verktøyet du bruker der og da. Du kan finne dem ved å åpne verktøyet for hurtiglenker (Shift + Alt + L).
 4. Med verktøyet for omorganisering via tastaturet vises elementene på siden som en liste. Du finner verktøyet på alle sider der du kan omorganisere elementer med dra-og-slipp-funksjonen. Du kan omorganisere elementene med tastaturkommandoer.

Bruk av Blackboard Learn med lærevansker

Denne listen inneholder de fem viktigste tingene du bør vite om bruk av Blackboard med lærevansker:

 1. Når du er i et emne, kan du skjule emnemenyen for å unngå rot på siden, så det blir lettere å fokusere på det du holder på med. Du kan når som helst hente frem menyen igjen ved å holde musen til venstre på skjermen og velge raden som vises. Denne kontrollen er også tilgjengelig via tastaturet.
 2. Menyvalg, knapper og kontroller som ikke alltid er nødvendige, vises bare når du merker elementene de er knyttet til, med enten musen eller tastaturet. På denne måten unngår du visuelt rot på siden, samtidig som du har tilgang til menyene når du trenger dem.
 3. Aktivitetstellerne i den globale navigasjonsmenyen og Mitt Blackboard-verktøyet kan varsle deg om nye elementer eller informasjon du bør ta en titt på. Når du går gjennom slike elementer, tilbakestilles tellerne. Dermed har du alltid oversikt over hva som er nytt eller endret siden sist du brukte systemet.
 4. Hvis systemet er aktivert, kan du konfigurere individuelle varslinger for nytt innhold, forfallsdatoer, diskusjonsinnlegg og andre elementer i Blackboard Learn. På den måten kan du bli varslet om informasjon selv når du ikke er logget på systemet. Du får slike meldinger via e-post, i Mitt Blackboard-oppdateringer eller på instrumentbordet for varslinger Hvis Blackboard Connect er installert, kan du motta varsler via tekstmelding.
 5. Med Blackboard Learn-systemet kan lærere opprette tilpassede prøver basert på individuelle behov. Hvis du trenger mer tid, flere forsøk, andre visningsalternativer eller har behov for å ta prøven et annet sted, må du kontakte læreren din.

Tilgjengelighetsfunksjoner i Blackboard Learn

Både studenter og lærere bør vite om og bruke disse funksjonene og verktøyene for å skape et tilgjengelig miljø hvor alt er lagt til rette for gode resultater.

Mitt Blackboard

I Mitt Blackboard har du en oversikt over informasjon fra hele Blackboard Learn-systemet – med fokus på enkeltbrukeren. Her får brukerne raskt oversikt over alt som har å gjøre med ulike verktøy og emner, samt det faglige eller institusjonelle nettverket og fellesskapet deres. Dermed kan brukerne kan svare, gå gjennom og samhandle direkte med informasjonen som finnes der. Med aktivitetstellerne får brukerne en rask oversikt over hvilke elementer de bør fokusere på siden de sist brukte Mitt Blackboard. Siden alt finnes på samme sted, forenkles den generelle opplevelsen for studenter med nedsatte funksjonsevner, og det blir lettere for dem å fokusere på oppgavene sine. Studentene kan se en oversikt over utestående informasjon før de går mer i dybden på emneinformasjonen.

Global navigasjon

Den globale navigasjonsmenyen viser til lenkesettet øverst i Blackboard Learn-grensesnittet. Du kan få tilgang til den ved å velge navnet ditt eller bruke en hurtigtast. Med denne menyen får du en helhetlig, rask og enkel måte å finne informasjon på. Du kan også gå til verktøy som Mitt Blackboard, emnene dine og til og med noen personlige innstillinger fra hvor som helst i systemet.

Tilpasset visning

Med tilpasset visning kan lærere opprette personlig tilpassede læringsbaner for studenter. Tilpasset visning kontrollerer når innhold gjøres tilgjengelig for studenter basert på regler lærerne angir. Reglene kan være knyttet til tilgjengelighet, dato og klokkeslett, enkeltbrukere, gruppemedlemskap, poengsummer eller forsøk for alle Vurderingssenter-elementer, beregnede kolonner i vurderingssenteret eller elementers status for gjennomgang i emnet. Lærerne kan bruke tilpasset visning for å målrette alternative innholdsformater eller tilleggsmateriale direkte mot studentene som trenger dem.

Hurtiglenker

Hurtiglenker-ikonet er plassert øverst til venstre i grensesnittet og åpner en liste over alle ARIA-landemerkene, samt en oversikt over alle innholdsoverskriftene på siden du er på. Eventuelle hurtigtaster for verktøyet eller siden som brukes, vises også. Du kan raskt finne eventuelle overskrifter eller deler på sider i Blackboard Learn-appen og gå direkte til dem. Hurtiglenker er spesifikke for siden du er på. Du kan når som helst åpne dem med en hurtigtast (Shift + Alt + L). Med denne hurtigtasten økes effektiviteten for brukere som hovedsakelig bruker tastaturet til å navigere i appen.

Prøveunntak

Det finnes nye innstillinger på Prøve- og Spørreundersøkelser-sidene som heter Tilgjengelighetsunntak for prøver/spørreundersøkelser. Med disse innstillingene kan lærere velge én eller flere grupper eller studenter og gjøre unntak i tilgjengelighetsinnstillingene som allerede er fastsatt for prøver eller spørreundersøkelser. Ved å bruke unntak kan studenter med nedsatte funksjonsevner få tilpassede alternativer, for eksempel mer tid eller flere forsøk på prøver, eller tilpasninger knyttet til teknologi og språk.

Omorganisering via tastaturet

Med verktøyet for omorganisering via tastaturet vises elementene på siden som en liste. Du finner verktøyet på alle sider der du kan omorganisere elementer med dra-og-slipp-funksjonen. Du kan omorganisere elementene med tastaturkommandoer.

YouTube-spillerkontroller

Med YouTube-nettfletting kan lærere søke etter og bygge inn YouTube-videoer direkte i emneinnhold. Når videoen vises, kan studentene bruke de tilgjengelige spillerkontrollene til å spille av, sette på pause og kontrollere volumet via tastaturet eller skjermleseren. De trenger ikke å bruke de mer utfordrende Flash-baserte kontrollene som finnes i standard YouTube-videoer.

Varslinger

Du kan konfigurere Blackboard til å sende ut meldinger via en rekke kanaler for å informere brukere om emneendringer. Varslingene er spesifikke for hver enkelt bruker, så både lærere og studenter kan angi hvilke varslinger de vil ha tilsendt, i tillegg til når og hvordan de vil motta dem. Brukere kan velge  en lenke i en varsling og gå direkte til det spesifikke elementet uten å måtte bruke innholdet rundt det. Når Blackboard Connect også brukes, kan brukerne eventuelt motta varslinger via tekstmeldinger (SMS), tekst-til-tale og anrop. Med disse egenskapene kan brukerne holde seg oppdatert på hva som skjer i emnene sine, via den kommunikasjonsformen de er mest komfortable med.


Visningsalternativer og innholdsmapper

Lærere kan kontrollere den visuelle visningen av sideinnhold eller innhold i mapper i emnene sine. De kan velge mellom bare å vise tekst, bare å vise et ikon som representerer et innholdselement, eller begge deler.. Studenter med nedsatte kognitive evner kan synes at det er vanskelig å bruke informasjon på sider med mye innhold. Lærerne kan bruke mapper og formatering for å redusere rot og hjelpe studenter med å fokusere på ett element om gangen.

Innholdsredigering

Innholdsredigeringen i Blackboard Learn er basert på tredjepartsteknologi fra TinyMCE. På den måten får brukere tilgjengelige kontroller samt hurtigtaster for formatering av innhold som er opprettet i redigeringsprogrammet. Ved bruk av redigeringsprogrammet fjernes unødvendig HTML-kode som kan tas med når innhold kopieres fra Microsoft Office-dokumenter. Denne rene HTML-koden sikrer at brukere med skjermlesere kan bruke alt innhold som er opprettet i eller kopiert inn i redigeringsprogrammet.

Formateringskontrollene i redigeringsprogrammet sikrer også at overskrifter som legges til i lærernes innhold, ikke kommer i konflikt med den generelle semantiske strukturen på siden innholdet vises på. Det er viktig å opprette tilgjengelig innhold i emner, så alle studenter kan benytte seg av det. Innholdsredigeringen bidrar til å sikre at alt innhold du oppretter i den, oppfyller bruker- og systemforventninger.

Stiler med høy kontrast

Du kan aktivere en innstilling for høy kontrast på påloggingssiden for Blackboard Learn-systemet. Da bruker systemet kontrastinnstillingene du allerede har angitt i operativsystemet, for visning av tekst, menyer og andre navigasjonskontroller i Blackboard Learn-miljøet. For synshemmede brukere er kontrastinnstillingene som er angitt i operativsystemet, sannsynligvis de mest behagelige for å se og bruke informasjon. Med støtten for høy kontrast i Blackboard Learn kan du fortsette å bruke dem.