Før du oppretter en mappe, bør du bruke litt tid på å lage et mål for mappen og tenke på hva du vil formidle. Lag en oversikt over hva du vil fremheve i mappen. Du bør deretter sørge for at du har tilstrekkelig støttemateriale.

Du kan bruke artefakter for å legge til innhold i den personlige mappen din. Artefakter lenker til elementer som fungerer som bevis på arbeidet ditt, kunnskapen din og ferdighetene dine. Du kan opprette artefakter før eller samtidig som du oppretter den aktuelle mappen. Hvis du har god oversikt over hva du vil oppnå, bør du opprette artefaktene først.

Når artefaktene er klare, oppretter du et skall for mappen. Skallet inkluderer navn og beskrivelse. Bruk beskrivelsen for din egen organisasjon. Når du har opprettet skallet, kan du utvide mappen og legge til sider og innhold.

Det er enkelt å opprette mapper:

 1. Opprett en mappe.
 2. Legg til sider og artefakter.
 3. Design hvordan mappen skal se ut.
 4. Velg innstillinger.

Opprett mapper

Mine mapper-siden velger du Opprett mappe.

Den første gangen du oppretter en mappe, kan du få en omvisning av skjermbildene for mappeoppretting. Hvis du vil hoppe over omvisningen eller se den på nytt, kan du få tilgang til den senere i innholdsfeltet. Velg kompassikonet for omvisningen ved siden av hjelpen. 


Du kan tilpasse mappens topptekst og bunntekst. Når du har opprettet mappen, velger du blyantikonet for å endre toppteksten og bunnteksten.

Mapper består av sider og deler. Sidene sikrer struktur i mappen. Du må ha minst én del per side.

I menyen til venstre ser du alle sidene og delene i mappen, og du kan administrere dem. Velg plussikonet øverst i menyen. Hvis du vil slette sider, velger du søppelbøtteikonet til høyre for siden du vil slette. Du kan bruke dra-og-slipp-funksjonen for å endre rekkefølgen på sider og deler i menyen.

Hvis du sletter en side, slettes også delene og innholdet som er tilknyttet den aktuelle siden. Du kan fortsatt finne artefakter som er tilknyttet en del, i Mine artefakter-databasen og bruke dem på nytt.

Tips:

 • Når du lager innhold, kan du bruke menyen for å bevege deg mellom – og endre sider.
 • Når du har opprettet en side eller en del, velger du blyantikonet ved siden av deltittelen for å endre den. Hver del har et redigeringsverktøy for innhold i fritt format. Redigeringsverktøyet vises dynamisk når du merker av i boksen for redigeringsverktøyet. Du kan knytte én eller flere artefakter til hver del. Vanligvis legger du til artefakter i en del og bruker redigeringsverktøyet til å justere dem.
 • I Innstillinger kan du endre innstillingene du valgte da du opprettet mappen, for eksempel tittelen og beskrivelsen for mappen.
 • I Forhåndsvis og tilpass kan du se hvordan mappen kommer til å se ut, samt endre designet og fargevalget for mappen.
 • Med alternativet Ferdig redigering kan du avslutte porteføljeredigeringslerretet
 Hvis du prøver å avslutte uten å lagre nytt og oppdatert innhold, blir du advart om endringer som ikke er lagret.
 • Del mappen din med andre på samme skole eller andre steder. Hver gang du deler en mappe med andre brukere, opprettes det et statisk øyeblikksbilde av mappen fra det aktuelle tidspunktet. Hvis du gjør flere endringer i mappen og vil dele dem også, må du dele mappen på nytt.

Del mapper

 1. Mine mapper-siden velger du Mer ved siden av et mappenavn.
 2. Velg Del.
 3. Hold markøren over Del et øyeblikksbilde med, og velg én av brukertypene. Bruk denne tabellen for å avgjøre hvilket delingsalternativ du bør bruke.
Innstillinger for mappedeling
Hvem? Hva skjer?
Blackboard Learn-brukere Mappen er oppført i brukerens Delt med meg-del.
Eksterne brukere En nettadresse opprettes og sendes via e-post til de spesifiserte brukerne, så de kan få tilgang til mappen.
Emner eller organisasjoner Mappene er oppført i mappeverktøyet for emnet eller organisasjonen. Medlemmer av disse emnene og organisasjonene kan søke etter mappene dine.
Institusjonsroller Alle brukere med den aktuelle rollen kan søke etter mappene dine.
Alle systemkontoer Alle brukere av systemet kan søke etter mappene dine.

Administrer kommentarer

Kommentarer brukes for at medstudenter og lærere kan gi tilbakemeldinger.

Kommentarer-siden finner du kolonner som viser når kommentarene er publisert, hvem som har skrevet dem, og hva som står i dem. Du kan se, legge til og slette kommentarer på denne siden. Kommentarer kan bare slettes av de som har skrevet dem.

Velg tittelen på kommentaren for å åpne kommentarteksten. Du kan sortere kommentarene ved å velge kolonneoverskriften.