Vis hva du kan!

Med mapper kan du fortelle en nøye utformet historie til verden om hvem du er, og hva du kan gjøre. Del mappene dine som bevis på hva du kan, og hva du har potensiale til å utrette i fremtiden. Bruk dem til å søke på jobber, forfremmelser eller universiteter, for å vise overførbare ferdigheter og for å spore den personlige utviklingen din.

Du kan organisere en samling av artefakter for å fortelle denne historien. Eller enda bedre – du kan opprette mer enn én mappe. På den måten kan du kombinere dem – eller dele dem enkeltvis – for å fortelle forskjellige historier om ferdighetene og ambisjonene dine.

Du kan for eksempel opprette en mappe for å spore forskningen din, og en annen for å vise det skriftlige arbeidet ditt. Slå dem sammen til én større historie som viser ferdighetene dine innen journalistikk.

Mine mapper

Mine mapper-siden er utgangspunktet for å se, opprette og gå gjennom mapper. Åpne Mine mapper-siden fra listen der navnet ditt vises først, øverst til høyre på siden. Velg Verktøy og deretter Mapper.

Mine mapper-siden finnes det en søkefunksjon for å finne bestemte mapper. Du kan søke etter brukernavnet på mappens eier, mappetittelen, beskrivelsen og læringsmålene. Den resulterende listen inneholder informasjon om mappetypen, tilgjengeligheten samt lenker til kommentarer og mappeinnstillinger. Søkeresultatene inneholder bare de mappene du har tillatelse til å se.

Hvis du vil se en mappe fra Mine mapper-siden, velger du Vis.


Mappeoppgaver

Lærerne kan kreve at du sender inn mapper for emneoppgaver. Hvis læreren din har opprettet en mappemal du skal fullføre, følger du instruksjonene nedenfor. Når du har fullført mappen din, velger du Ferdig med redigering. Et øyeblikksbilde av mappen på det nåværende tidspunktet deles med læreren for vurdering. Hvis du redigerer mappen etter innsending, ser ikke læreren disse endringene. Hvis læreren tillater flere forsøk, kan du gjøre endringer og sende inn mappeoppgaven på nytt.

Når læreren har vurdert mappen, vises vurderingen din i Mine resultater. Vurderingen vises ikke på Mine mapper-siden.

Mer om Mine resultater

Innleveringer av mappeøyeblikksbilder for en oppgave kan ikke trekkes tilbake på samme måte som andre delingsaktiviteter.