Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

En wiki er et samarbeidsverktøy du kan bruke til å opprette og endre én eller flere sider med emnerelatert materiell. Med wikier får brukerne et sted hvor de kan samarbeide om innhold. Brukere som er tilknyttet et emne, kan opprette og endre wikisider som har med emnet eller emnegruppen å gjøre.

Lærere og studenter kan legge inn kommentarer, og læreren kan vurdere enkeltoppgaver.

Sånn finner du wikier

Du finner wikier i emnemenyen eller på Verktøy-siden. Velg navnet på wikiemnet du vil lese om, fra den alfabetiske listen på siden med wikioppføringer.


Opprett wikisider

Bare læreren kan opprette en wiki, men når det er gjort, kan du opprette sider.

 1. Velg Opprett wikiside på emnesiden for wikien.
 2. Skriv inn et navn og informasjon i Innhold-tekstboksen. Du kan bruke alternativene i redigeringsverktøyet til å formatere teksten og legge til filer, bilder, nettlenker, multimedier og nettfletting.
 3. Velg Send.

Vurderingsmatriser

Hvis læreren har knyttet en vurderingsmatrise til wikien og gjort den tilgjengelig, kan du se den på Mitt bidrag-siden. Velg Vis vurderingsmatrise i Vurdering-delen for å se vurderingskriteriene.

Hvis det ikke finnes noen tilknyttet vurderingsmatrise, eller hvis underviseren ikke har gjort den tilgjengelig, ser du ikke Vis vurderingsmatrise-alternativet.


Rediger wiki-innhold

Alle emnemedlemmer kan redigere wikisider for emnet, og alle gruppemedlemmer kan redigere wikisider for gruppen. Alle emnemedlemmer, inkludert læreren, redigerer på samme måte.

Når en bruker redigerer en wikiside, blir siden låst i 120 sekunder for å hindre andre i å redigere den samme siden. Hvis du prøver å redigere en side noen andre redigerer, blir du informert om at en annen bruker holder på med å redigere siden.

 1. Velg wikisiden du vil redigere, på emnesiden for wikien.
 2. Velg Rediger wiki-innhold.
 3. Gjør de nødvendige endringene på Rediger wikiside-siden.
 4. Velg Send for å lagre arbeidet ditt.

Opprett lenker til andre wikisider

Hvis en wiki inneholder mange sider, kan du opprette lenker til andre sider for å organisere informasjonen, sånn at det blir lettere å få tilgang til den. Du kan bare opprette lenker til andre wikisider når det finnes minst to sider. I redigeringsverktøyet for siden du jobber med, ser du lenkeikonet i den tredje raden med alternativer.

 1. Velg wikisiden du vil plassere lenken i, på emnesiden for wikien.
 2. Velg Rediger wiki-innhold.
 3. Plasser markøren der du vil legge til lenken, på Rediger wikiside-siden.
 4. Velg Lenke til wikiside-ikonet i redigeringsprogrammet. Ikonet ser ut som flere papirark. Hvis det bare finnes én side i wikien, er dette alternativet deaktivert.
 5. Velg wikisiden du vil opprette en lenke til, fra listen i Sett inn lenke til wikiside-vinduet.
 6. Hvis du vil, kan du skrive inn et navn for lenken i tekstboksen for Gi nytt navn til lenke til wikiside. Hvis du ikke endrer navnet på lenken, blir den opprinnelige sidetittelen brukt som lenke.
 7. Velg Send. Lenken vises i redigeringsprogrammet.
 8. Velg SendRediger wikiside-siden. Lenken vises på wikisiden.

Kommenter wikioppføringer

Velg wikisiden du vil kommentere, via emnesiden for wikien. Velg Kommentar for å skrive en kommentar, og velg Legg til når du er ferdig. Utvid Kommentarer-området for å se alle kommentarer.


Se bidragene dine

Du kan se en liste over alle sidene og versjonene du har bidratt med eller endret. Velg Mitt bidrag på emnesiden for wikien. I innholdsrammen og sidepanelet på denne siden kan du se informasjon om wikibidragene dine.

Mitt bidrag-siden

 1. Vis sider: Bruk Vis sider -listen for å begrense hva som vises på Mitt bidrag-siden.
 2. Wiki-instruksjoner: Utvid delen for å gå gjennom blogginstruksjonene og eventuelle mål læreren din kan ha tilpasset wikien.
 3. Sideversjon: I Sideversjon-kolonnen ser du sidetitler sammen med de tilhørende versjonsnumrene. Velg en tittel for å se siden uten kommenterte endringer. Siden åpnes i et nytt vindu. Som standard vises den nyeste sideversjonen øverst på listen.
 4. Brukerens endringer: I Brukerens endringer-kolonnen kan du velge en lenke for å sammenligne sider med tidligere versjoner. Siden åpnes i et nytt vindu. Velg Tegnforklaring-fanen for å se sammenligningen med en tegnforklaring eller en forklaring av formateringen som er brukt for å vise forskjeller mellom versjoner.
 5. Wikidetaljer: Utvid denne delen i sidepanelet for å se informasjon – blant annet om hvor mange sider du har bidratt med og redigert, samt hvor mange kommentarer du har lagt til i wikien.
 6. Vurdering: Denne deles vises hvis læreren din har aktivert vurdering for wikien. Du kan se om wikisidene dine er vurdert.
 7. Deltakelsessammendrag: I Deltakelsessammendrag-delen kan du se Endrede ord, som er en oversikt over alle ord som er lagt til, endret eller slettet på alle sider og i alle versjoner av sidene. «Endrede ord» kan vises som tall og prosent. Totalt antall sidelagringer omfatter alle ganger noen velger SendRediger wikiside i wikien – uavhengig av om innholdet endres eller ikke. Totalt antall sidelagringer kan vises som tall og prosent.

Se wikivurderinger

Når læreren har vurdert wikibidrag, kan du se vurderingene på to steder. Vurderingsinformasjonen vises både på Mitt bidrag-siden og i Mine resultater. Gå til Mine resultater for å finne ut mer.

Velg  Mitt bidrag på emnesiden for wikien. På Mitt bidrag-siden kan du se vurderingen du har fått, i Vurdering-delen. Du kan også se tilbakemeldinger fra læreren og datoen da vurderingen ble gitt.