Organisasjoner oppfører seg som kurs og inneholder verktøy som lar det mulig for deltakere å kommunisere effektivt. Du kan publisere informasjon, delta i diskusjoner og dele dokumenter. Du kan søke etter og filtrere organisasjonene dine samt merke dem som favoritter. Organisasjoner er en ideell løsning for å få kontakt med andre brukere med felles interesser eller utenomfaglige aktiviteter. Institusjonen avgjør hvem som kan opprette organisasjoner.

Om organisasjoner

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om organisasjoner.

Når du logger på Blackboard Learn, velger du Fellesskap-fanen. Du kan søke etter organisasjoner eller bla gjennom hele listen over tilgjengelige organisasjoner i institusjonen din. På denne siden ser du en liste over organisasjoner du allerede er medlem av.

Når du har søkt etter eller bladd gjennom organisasjonene, ser du en liste over samsvarende og tilgjengelige organisasjoner. Åpne menyen for en tilgjengelig organisasjon, og velg Tilknytt for å bli med i den.

Du kan velge en organisasjon for å se startsiden. Du må være medlem før du kan se alt innholdet og alle verktøyene som er tilgjengelige i en organisasjon.

Organisasjoner ser og kjennes akkurat ut som emner. Du kan bruke mange av de samme verktøyene du bruker i emner, men organisasjonslederen eller -administratoren avgjør hvilke verktøy du har tilgang til:

Mer om diskusjoner

Mer om wikier

Mer om meldinger

Mer om Blackboard Collaborate


ULTRA: Organisasjoner

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om organisasjoner.

Institusjoner har organisasjoner av forskjellige typer – noen er rettet mot det akademiske, mens andre tar for seg andre interesser. Organisasjoner fungerer akkurat som emner i Blackboard Learn. De har innhold, diskusjoner, meldinger og så videre.

Mer om diskusjoner

Mer om meldinger

Er jeg medlem?

Velg Organisasjoner i listen med navnet ditt.

Du er medlem hvis organisasjonen er oppført på Organisasjoner-siden. Organisasjonslederen og institusjonen din administrerer tilknytning, men det kan hende egentilknytning er tillatt også. Kontakt organisasjonslederen angående tilknytning. Når du er tilknyttet, er det bare lederen eller en administrator som kan fjerne tilknytningen.

Organisasjoner er oppført etter tilknytning – med den nyeste først.