Typen meldinger

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om meldinger.

Du kan bruke to typer meldinger i Original-opplevelsen:

 • Mitt Blackboard-meldinger: Kommuniser med hvem som helst i Blackboard-læringsnettverket ditt – selv de utenfor emnemiljøet. Du kan se disse meldingene i Mitt Blackboard-menyen. Du må være logget på Blackboard for å sende og motta Mitt Blackboard-meldinger.
 • Emnemeldinger: Kommuniser med brukere som er registrert i en av klassene dine, inkludert studenter, undervisningsassistenter og lærere. Få tilgang til emnemeldinger i de ulike emnene dine. Du trenger ikke å være koblet til Internett samtidig som andre for å sende eller motta emnemeldinger.

Mitt Blackboard-meldinger

Mitt Blackboard er tilgjengelig overalt i Blackboard Learn og inneholder en personlig visning av læringsmiljøet ditt.

Åpne menyen ved siden av navnet ditt i sidetoppteksten for å få tilgang til Mitt Blackboard-menyen. Her finner du leveringsfrister, brukere og sosiale verktøy som hjelper deg med å utforske samt knytte kontakter, kommunisere og samarbeide med Blackboard-læringsnettverket ditt.

Hvis institusjonen din har slått på meldingsverktøyet, kan du kommunisere med andre som bruker Blackboard. Hvis du blir bedt om det, må du godta tjenestebetingelsene og oppgi en e-postadresse før du kan bruke dette verktøyet for første gang.

Du må være logget på Blackboard for å sende og motta Mitt Blackboard-meldinger.

 1. Du kan se meldingene dine i panelet til venstre. Den nyeste meldingen vises først. Velg en melding for å se hele samtalen.
 2. Velg Skriv for å starte en samtale med en annen bruker.
 3. Slett samtalen.
 4. Skriv et svar.

Hvis institusjonen din gjør optimaliserte profiler tilgjengelig, kan du sende meldinger til andre brukere fra profilkortene deres. Hvis profilkort bare viser en brukers navn, profilbilde, kallenavn, «om meg»-informasjon og akademisk disiplin, har ikke institusjonen din optimaliserte profiler.


Finn emnemeldingene dine

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om meldinger.

Du kan se og sende meldinger i alle emnene dine. Meldingsaktiviteten blir værende i systemet. Du kan ikke se eller sende meldinger utenfor emnet.

Hvis du ser en liste til venstre med navnet ditt, kan du se og sende meldinger for alle emnene dine på Meldinger-siden.

For å se meldingene for emnet du er i, kan du velge Meldinger-linken i emnemenyen eller på Verktøy-siden.

Læreren din avgjør hvilke lenker som vises i emnemenyen, samt hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-videoen om meldinger.


Send en melding

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du sender meldinger.

Alle kan bruke meldinger til å sende påminnelser, stille raske spørsmål og kommunisere sosialt. Hvis institusjonen din tillater det, kan du legge ved filer fra datamaskinen i meldingene dine.

Skriv melding-siden velger du Til. Da ser du en liste over alle emnemedlemmene. Velg mottakere i den første boksen, og velg den høyrevendte pilen for å flytte dem til Mottakere-boksen.

Du kan velge flere mottakere samtidig i Windows ved å holde Shift-tasten inne og velge den første og siste mottakeren. Du kan velge mottakere som ikke er etter hverandre i listen, ved å holde Ctrl-tasten inne og velge de ulike navnene. På Mac må du trykke på Kommando-tasten i stedet for Ctrl-tasten. Du kan også velge alle emnemedlemmer med Velg alle-alternativet.

Du kan formatere meldingsteksten med alternativene i redigeringsverktøyet. Du bestemmer hvordan innholdet skal vises, og du kan endre rekkefølgen og utseendet på det.

Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en nummerert liste.

Svar på en melding

Du kan svare avsenderen, eller du kan sende et svar til alle. Avsenderen og alle de andre mottakerne står oppført i Til: -boksen.

Legg til andre emnemedlemmer i meldingen etter behov. Meldingsteksten består av teksten i den opprinnelige meldingen. Du kan skrive inn mer tekst.


Varsler om nye meldinger

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om varslinger om nye meldinger.

Nyheter-modulen vises på den første siden du ser når du logger på, samt på Emnets startside. Du blir varslet når du mottar nye meldinger.

Modulen rapporterer endringer én gang om dagen umiddelbart etter at du logger på. Hvis du vil se nye varsler senere, må du velge Oppdater i Handlinger-menyen.

Læreren og institusjonen din bestemmer hvilke moduler som vises.


ULTRA: Meldinger for alle emner

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om meldingstyper.

Velg Meldinger i listen med navnet ditt.

Du og lærerne dine kan sende meldinger til hverandre, flere folk eller hele klasser. Meldingsaktiviteten blir værende i systemet.

Denne informasjonen gjelder også for organisasjoner.

Ikke gå glipp av noe. Hvis du har både Original- og Ultra-emner, kan du se meldinger for begge deler på denne siden. Ny meldinger vises i fet skrift.

Se meldinger for ulike tidsperioder. Du kan se meldinger for nåværende, tidligere og fremtidige emner. Bruk pilene for å gå til en annen tidsperiode.

Gå til meldingene dine. Velg et emnekort for å se alle nye og eksisterende meldinger i emnet ditt. Du kan slette meldinger i emnet.

Er du klar til å dele? Velg Ny melding-ikonet på et emnekort for å sende en melding til én eller flere personer eller til hele klassen. I Ultra-emnevisningen kan du begynne å skrive, så dukker mottakernavnene opp. I Original-emnevisningen kan du velge Til. Da ser du en liste over alle emnemedlemmene. Velg mottakere i den første boksen, og velg den høyrevendte pilen for å flytte dem til Mottakere-boksen.


ULTRA: Meldinger i et emne

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelp med meldinger i emner.

Gå til meldinger -siden i navigasjonsfeltet. Alle dine emnemeldinger og svar vises. Du kan enkelt skanne hele listen og åpne en melding for å lese alle svarene.

De uleste meldingene dine vises først i listen. Hver melding viser profilbildet av oppretteren. Under oppretterens navn kan du se hvor mange deltakere som er inkludert, eller om meldingen er for hele klassen.

 1. Enkelt vise nyheter. Det vises et antall meldinger over listen. Nye svar vises i fet skrift.
 2. Send en melding. Velg Ny melding-ikonet for å sende en melding. Du kan sende den til én person, flere personer eller hele klassen.

  Hvis du har mange meldinger, velg et antall meldinger du vil se for hver side for å smale ned fokuset ditt.

 3. Slett meldinger. Bruk Slette -ikonet for å slette en melding. Du får eventuelle nye svar som kommer. Du kan ikke redigere eller slette enkeltsvar i meldinger.
 4. Naviger til andre meldinger. Meldinger åpnet i et panel med alle svarene. Bruk Se tidligere meldinger- og Neste melding-ikonene øverst for å se forrige eller neste melding i listen.
 5. Legg til flere. Når du oppretter eller svarer på en melding, kan du velge Legg til deltakere-ikonet for å legge til flere personer, såfremt meldingen ikke allerede er sendt til hele klassen. De opprinnelige mottakerne ser en merknad i den neste meldingen om at du har lagt til nye personer eller hele klassen. De nye deltakerne ser meldingen fra tidspunktet de ble lagt til.

ULTRA: Send en melding

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du sender meldinger.

Når du velger Ny melding-ikonet på Meldinger-siden, åpnes Ny melding-panelet.

Begynn å skrive for å legge til mottakere. Når du skriver vil samsvarende mottakernavn vises i en meny for å gjøre utvalg enklere. Du kan legge til så mange navn du vil, eller sende meldingen til hele klassen.

Begynn med den viktigste informasjonen. Meldinger har ikke titler. Mottakerne bruker derfor den første delen av meldingene til å avgjøre hva de vil lese. Bruk alternativene i redigeringsverktøyet til å formatere teksten.

Send e-postkopier. Du kan sende e-postkopier av emnemeldinger. Det er ofte større sannsynlighet for at emnemedlemmer ser, leser og handler på bakgrunn av emnemeldinger når de får en kopi i innboksen sin. E-postkopier blir bare levert til mottakere som har en gyldig e-postadresse i Blackboard Learn-profilen sin. Når du velger dette alternativet, får alle mottakerne av meldingen en e-postkopi. Mottakerne kan se meldingen i e-postboksen sin, men kan ikke sende svar via e-post.

Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en punktliste.


ULTRA: Send meldinger fra deltakerlisten

Fra deltakerlisten kan du sende en melding til alle som er tilknyttet emnet ditt. Velg et profilbilde for å åpne profilkortet, og velg konvoluttikonet for å åpne Ny melding-panelet. Du kan legge til mottakere i meldingen etter behov.

Meldinger du sender fra deltakerlisten, vises også på Meldinger-siden.

Mer om deltakerlisten


ULTRA: Varsler om nye meldinger

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om meldingsvarslinger.

Nye meldinger vises på den globale meldingssiden.

Underviseren kan sende en kopi av en emnemelding til e-postboksen din. Du mottar bare e-postkopier av emnemeldinger når du har en gyldig e-postadresse i profilen din, så sørg for at du holder profilen oppdatert.

Det er bare undervisere som kan sende e-postkopier av emnemeldinger.