Finn emnemeldingene dine

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om meldinger.

Du kan se meldinger i alle emnene dine. Hvis institusjonen din tillater det, kan du også opprette og svare på meldinger. Undervisere kontrollerer ikke denne innstillingen.

Mer om skrivebeskyttede meldinger

Meldingsaktiviteten blir værende i systemet. Du kan ikke se eller sende meldinger utenfor emnet.

For å se meldingene for emnet du er i, kan du velge Meldinger-linken i emnemenyen eller på Verktøy-siden.

Læreren din avgjør hvilke lenker som vises i emnemenyen, samt hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Hvis du ser en liste til venstre med navnet ditt, kan du se og sende meldinger for alle emnene dine på Meldinger-siden.

Hvis du ser navnet ditt øverst til høyre på siden, har du tilgang til nye meldinger for alle emnene dine. Åpne menyen ved siden av navnet ditt, og velg Oppdatere-ikonet. Du kan se en liste over varsler om viktige aktiviteter og informasjon i alle emnene og organisasjonene dine.

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-videoen om meldinger.


Send en melding

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du sender meldinger.

Alle kan bruke meldinger til å sende påminnelser, stille raske spørsmål og kommunisere sosialt. Hvis institusjonen din tillater det, kan du legge ved filer fra datamaskinen i meldingene dine.

Husk: Det kan hende institusjonen din ikke tillater at du oppretter og svarer på meldinger. Undervisere kontrollerer ikke denne innstillingen.

Skriv melding-siden velger du Til. Da ser du en liste over alle emnemedlemmene. Velg mottakere i den første boksen, og velg den høyrevendte pilen for å flytte dem til Mottakere-boksen.

Du kan velge flere mottakere samtidig i Windows ved å holde Shift-tasten inne og velge den første og siste mottakeren. Du kan velge mottakere som ikke er etter hverandre i listen, ved å holde Ctrl-tasten inne og velge de ulike navnene. På Mac må du trykke på Kommando-tasten i stedet for Ctrl-tasten. Du kan også velge alle emnemedlemmer med Velg alle-alternativet.

Du kan formatere meldingsteksten med alternativene i redigeringsverktøyet. Du bestemmer hvordan innholdet skal vises, og du kan endre rekkefølgen og utseendet på det.

Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en nummerert liste.

Svar på en melding

Du kan svare avsenderen, eller du kan sende et svar til alle hvis institusjonen din tillater det. Avsenderen og alle de andre mottakerne står oppført i Til: -boksen.

Legg til andre emnemedlemmer i meldingen etter behov. Meldingsteksten består av teksten i den opprinnelige meldingen. Du kan skrive inn mer tekst.

Skrivebeskyttede meldinger

Du kan bare få tillatelse til å lese meldingene andre roller sender, for eksempel undervisere og undervisningsassistenter.

Når institusjonen din aktiverer meldinger i skrivebeskyttet modus, fjernes enkelte alternativer. Når du ser meldingene dine, vises Opprett melding-, Svar-, og Neste-alternativene vises ikke. Undervisere kontrollerer ikke denne innstillingen.


Varsler om nye meldinger

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om varslinger om nye meldinger.

Nyheter-modulen vises på den første siden du ser når du logger på, samt på Emnets startside. Du blir varslet når du mottar nye meldinger.

Modulen rapporterer endringer én gang om dagen umiddelbart etter at du logger på. Hvis du vil se nye varsler senere, må du velge Oppdater i Handlinger-menyen.

Læreren og institusjonen din bestemmer hvilke moduler som vises.


ULTRA: Meldinger for alle emner

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelp med meldinger i emner.

Velg Meldinger i listen med navnet ditt.

Hvis det er tillatt av institusjonen din, kan du og underviserne dine sende meldinger til hverandre, flere folk eller hele klasser. Meldingsaktiviteten blir værende i systemet.

Denne informasjonen gjelder også for organisasjoner.

Ikke gå glipp av noe. Hvis du har både Original- og Ultra-emner, kan du se meldinger for begge deler på denne siden. Ny meldinger vises i fet skrift.

Se meldinger for ulike tidsperioder. Du kan se meldinger for nåværende, tidligere og fremtidige emner. Bruk pilene for å gå til en annen tidsperiode.

Gå til meldingene dine. Velg et emnekort for å se alle nye og eksisterende meldinger i emnet ditt. Du kan slette meldinger i emnet.

Er du klar til å dele? Hvis institusjonen din tillater det. velg Ny melding-ikonet på et emnekort for å sende en melding til én eller flere personer eller til hele klassen. I Ultra-emnevisningen kan du begynne å skrive, så dukker mottakernavnene opp. I Original-emnevisningen kan du velge Til. Da ser du en liste over alle emnemedlemmene. Velg mottakere i den første boksen, og velg den høyrevendte pilen for å flytte dem til Mottakere-boksen.

Mer om skrivebeskyttede meldinger


ULTRA: Meldinger i et emne

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelp med meldinger i emner.

Gå til Meldinger-siden i navigasjonsfeltet. Alle dine emnemeldinger og svar vises. Du kan enkelt skanne hele listen og åpne en melding for å lese alle svarene.

De uleste meldingene dine vises først i listen. Hver melding viser profilbildet av oppretteren. Under oppretterens navn kan du se hvor mange deltakere som er inkludert, eller om meldingen er for hele klassen.

  1. Enkelt vise nyheter. Det vises et antall meldinger over listen. Nye svar vises i fet skrift.
  2. Send en melding. Hvis institusjonen din tillater det, velg Ny melding-ikonet for å sende en melding. Du kan sende den til én person, flere personer eller hele klassen.

    Hvis du har mange meldinger, velg et antall meldinger du vil se for hver side for å smale ned fokuset ditt.

  3. Slett meldinger. Bruk Fjerne -ikonet for å slette en melding. Du får eventuelle nye svar som kommer. Du kan ikke redigere eller slette enkeltsvar i meldinger.
  4. Naviger til andre meldinger. Meldinger åpnet i et panel med alle svarene. Bruk Se tidligere meldinger- og Neste melding-ikonene øverst for å se forrige eller neste melding i listen.
  5. Legg til flere. Hvis institusjonen din tillater det, kan du når du oppretter eller svarer på en melding, velge Legg til deltakere-ikonet for å legge til flere personer, såfremt meldingen ikke allerede er sendt til hele klassen. De opprinnelige mottakerne ser en merknad i den neste meldingen om at du har lagt til nye personer eller hele klassen. De nye deltakerne ser meldingen fra tidspunktet de ble lagt til.

ULTRA: Send en melding

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du sender meldinger.

Hvis institusjonen din tillater det, når du velger Ny melding-ikonet på Meldinger-siden, åpnes Ny melding-panelet.

Mer om skrivebeskyttede meldinger

Begynn å skrive for å legge til mottakere. Når du skriver vil samsvarende mottakernavn vises i en meny for å gjøre utvalg enklere. Du kan legge til så mange navn du vil, eller sende meldingen til hele klassen.

Begynn med den viktigste informasjonen. Meldinger har ikke titler. Mottakerne bruker derfor den første delen av meldingene til å avgjøre hva de vil lese. Du kan bruke alternativene i redigeringsverktøyet til å formatere teksten, bygge inn bilder og legge ved filer.

I redigeringsverktøyet kan du velge plussikonet for å se menyen over alternativer. Du finner alternativet for å legge ved en fil. Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en punktliste.

Send e-postkopier. Du kan sende e-postkopier av emnemeldinger. Det er ofte større sannsynlighet for at emnemedlemmer ser, leser og handler på bakgrunn av emnemeldinger når de får en kopi i innboksen sin. E-postkopier blir bare levert til mottakere som har en gyldig e-postadresse i Blackboard Learn-profilen sin. Når du velger dette alternativet, får alle mottakerne av meldingen en e-postkopi. Mottakerne kan se meldingen i e-postboksen sin, men kan ikke sende svar via e-post.

Skrivebeskyttede meldinger

Institusjonen din kan velge å ikke la studentene svare på eller opprette meldinger i emnene sine. Undervisere kontrollerer ikke denne innstillingen.

Du kan bare få tillatelse til å lese meldingene andre roller sender, for eksempel undervisere og undervisningsassistenter. Du kan heller ikke videresende meldinger du mottar.

I skrivebeskyttet tilstand fjernes plusstegnet for å legge til en melding fra den globale Meldinger-siden og Ultra-emnet Meldinger-siden.

Når du ser èn enkelt Ultra-emnemelding, vises det en melding i Svar-ruten med status: Svar er deaktivert for denne meldingen.


ULTRA: Send meldinger fra deltakerlisten

Hvis institusjonen din tillater det, kan du sende en melding til alle som har med emnet ditt å gjøre fra listen. Velg et profilbilde for å åpne profilkortet, og velg konvoluttikonet for å åpne Ny melding-panelet. Du kan legge til mottakere i meldingen etter behov.

Meldinger du sender fra deltakerlisten, vises også på Meldinger-siden.

Mer om deltakerlisten


ULTRA: Varsler om nye meldinger

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om meldingsvarslinger.

Nye meldinger vises på den globale meldingssiden.

Underviseren kan sende en kopi av en emnemelding til e-postboksen din. Du mottar bare e-postkopier av emnemeldinger når du har en gyldig e-postadresse i profilen din, så sørg for at du holder profilen oppdatert.