Med dagbokverktøyet får du et personlig område hvor du kan kommunisere privat med underviseren. Du kan også bruke dagbøker som et verktøy for å legge ut egne tanker, ideer og meninger om emnet, samt diskutere eller analysere emnerelatert materiell. Du kan for eksempel beskrive problemer du har opplevd, og hvordan du løste dem. Underviseren kan begrense fokuset og liste emnene for diskusjoner.

Underviseren kan også velge å gjøre dagbokoppføringer offentlige, og i så fall ser alle emnemedlemmer alle oppføringer. Du kan lese hva andre studenter har skrevet, og jobbe videre med disse ideene.

Når det brukes i gruppeområdet, kan gruppemedlemmene se og kommentere på hverandres oppføringer i en gruppedagbok. Gruppen kan kommunisere med læreren som en gruppe, og alle medlemmene kan dra nytte av kommentarene.

Læreren kan vurdere gruppedagbøker og gi vurderingen til alle medlemmene i emnegruppen. Dagbokinnlegg kan også brukes spesifikt for kommunikasjon. I begge tilfeller kan du legge inn flere oppføringer per dagbokemne.


Hvor finner jeg dagbøker?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om å åpne dagbøker.

Du finner dagbøker i emnemenyen eller på Verktøy-siden. På siden for dagbokinnlegg velger du navnet på dagbokemnet du vil åpne. Dagbokemnene vises i alfabetisk rekkefølge.


Dagbokens temaside

Dagbokens temaside er delt inn i to hoveddeler: innholdsrammen og sidepanelet.

 1. Opprett et dagbokinnlegg og Vis utkast: Du kan opprette så mange dagbokinnlegg du vil. Du har også tilgang til eventuelle innlegg du har lagret som utkast.
 2. Dagbokinstruksjoner: Utvid delen for å se instruksjoner for dagbøker samt eventuelle mål underviseren kan ha lagt til. Dagbokinnleggene dine vises under instruksjonene i innholdsrammen.
 3. Kommentar: Legg til synspunktene dine.
 4. Dagbokdetaljer: I sidepanelet kan du utvide delen for å se informasjon om dagboken.
 5. Vurdering: Denne deles vises hvis læreren din har aktivert vurdering for dagboken. Du kan se om dagbokinnleggene dine er vurdert.
 6. Indeks: Se navnene på merkede innlegg for uken eller måneden, avhengig av innstillingene læreren når dagboken opprettes. Titlene på de nyeste innleggene vises først.

Opprett et dagbokinnlegg

Det er bare læreren som kan opprette dagbøker. Når dagboken er opprettet, kan du opprette dagbokinnlegg.

 1. På siden for dagbokinnlegg velger du en dagboktittel.
 2. På dagbokens emneside velger du Opprett dagbokoppføring.
 3. Skriv inn et navn og et innlegg.
 4. Velg Bla gjennom min datamaskin for å laste opp en fil fra datamaskinen du bruker. Du kan også legge ved filer fra repositoriet: Emnefiler eller Mitt innhold.

  –ELLER–

  Dra filer fra datamaskinen til «hotspot-området» i Legg ved filer-området. Hvis nettleseren din tillater det, kan du også dra en mappe med filer. Filene lastes opp enkeltvis. Hvis ikke nettleseren tillater at du sender inn oppgaven din etter at du har lastet opp en mappe, kan du velge Ikke legg ved i mapperaden for å fjerne den. Du kan dra filene enkeltvis og sende inn på nytt.

  Du kan ikke dra filer for å laste dem opp hvis institusjonen din bruker en eldre versjon av Blackboard Learn.

  Du kan bruke filnavnet eller gi filen et annet navn.

 5. Select Post Entry to submit the journal entry or select Save Entry as Draft to add the entry later.

Video: Create a Journal Entry


Watch a video about creating a journal entry

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create a journal entry shows you how to create a journal entry in the original course view.


Se dagbokutkast

Hvis du har lagret et dagbokinnlegg for å redigere det senere, velger du Vis utkast på dagbokens temaside. Velg tittelen på innlegget for å redigere det og legge det ut.


Kommenter på et dagbokinnlegg

Hvis læreren tillater det, kan du legge til kommentarer på dagbokinnlegg. Du kan svare på kommentarer fra læreren for å fortsette samtalen.

Du kan ikke kommentere på andre brukeres dagbokinnlegg – selv om dagboken er gjort offentlig. Brukere kan bare kommentere på andre brukeres innlegg når de er medlemmer i en gruppe. Med gruppedagbøker kan alle medlemmene og underviseren kommentere på individuelle innlegg.


Rediger eller slett et dagbokinnlegg

Underviseren din avgjør om du kan redigere eller slette dagbokinnleggene dine. På dagbokens temaside åpner du menyen for innlegget og velger Rediger eller Slett. Du kan ikke angre slettinger.


Se dagbokvurderinger

Når læreren har vurdert dagbokinnleggene dine, kan du se vurderingene på to steder. Vurderingsinformasjonen vises i Vurdering-delen på dagbokens temaside og i Mine resultater. Du kan også se tilbakemeldinger fra læreren og datoen da vurderingen ble gitt. Du kan finne ut mer ved å gå til Vurderinger.

Vurderingsmatriser

Hvis læreren har knyttet en vurderingsmatrise til dagboken og gjort den tilgjengelig, velger du Vis vurderingsmatrise for å se vurderingskriteriene.


Feilsøking

 • Hvis læreren slettet dagboken mens du holdt på med å publisere innhold, slettes dagboken og alle kommentarene.
 • Hvis læreren gjør en dagbok utilgjengelig mens du holder på med å publisere noe, er dagboken bare synlig for læreren.
 • Hvis læreren endrer innstillingen Tillat brukerne å redigere og slette oppføringer, blir innleggene værende, men du kan ikke redigere dem.
 • Hvis læreren endrer innstillingen Tillat brukerne å slette kommentarer, blir innleggene værende, men du kan ikke redigere dem.

ULTRA: Om dagbøker

En dagbok gir deg et personlig område hvor du kan kommunisere privat med underviseren. Du kan bruke dagbøker som et verktøy for å legge ut egne tanker, ideer og meninger om emnet ditt. Du kan også diskutere og analysere emnerelatert materiell. Du kan for eksempel beskrive problemet du har opplevd, og hvordan du løste dem. Underviseren kan begrense fokuset og vise emnene for diskusjon.

Underviseren kan vurdere dagbokinnlegget ditt eller bare bruke dem til kommunikasjon. I begge tilfeller kan du legge inn flere innlegg per dagbokemne.


ULTRA: Åpne dagbøker

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du får tilgang til dagbøker.

Hvis underviseren har lagt til leveringsfrister, kan du gå til vurderte dagbøker fra siden Vurderinger, kalenderen og aktivitetsstrømmen.

Hvis leveringsfristen for en vurdert dagbok er passert, blir du varslet i Viktig-delen av aktivitetsstrømmen.

Mer om sene leveringer

Emneinnhold-siden

Du kan også finne dagbøkene dine på Emneinnhold-siden. Det vises et ikon ved siden av tittelen for å indikere ny aktivitet.

Underviseren kan også organisere dagbøker i mapper og læringsmoduler.

Underviseren kan legge til publiseringsbetingelser før du kan se en dagbok. Det kan for eksempel hende at du må oppnå en viss vurdering for en prøve før du kan åpne dagboken.


ULTRA: Legge til innlegg og kommentarer i dagbok

På dagboksiden gir underviseren vanligvis en melding med instruksjonene og filene du må starte.

Du kan opprette så mange dagbokinnlegg du vil. Du kan også kommentere dagbokinnleggene. Du kan svare på kommentarer fra underviseren for å fortsette samtalen.

Hvis underviseren har lagt til en vurderingsmatrise for å gi vurdering til en dagbok, kan du se den før og etter at du har startet innsendingen. Velg Dette elementet vurderes med en vurderingsmatrise i sidepanelet for å se vurderingsmatrisen.

Hvis du vil, kan du se vurderingsmatrisen sammen med instruksjonene for dagboken. Du kan utvide de ulike kriteriene i vurderingsmatrisen for å se prestasjonsnivåer og hva du må gjøre for å oppfylle kravene til arbeidet som skal vurderes.

Du kan bruke alternativene i redigeringsverktøyet til å formatere teksten, bygge inn bilder og legge ved filer. Hvis du ser redigeringsverktøyet på en mindre skjerm, kan du velge plussikonet for å se menyen over alternativer. Underviseren er den eneste som kan se innholdet du har lagt til.

Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en nummerert liste.

Når du skriver i redigeringsverktøyet, vises antallet ord under redigeringsverktøyet. Ordtellingen blir borte når du lagrer svaret.

Mer om ordtellingen

Varsler om nye kommentarer

Du blir varslet i aktivitetsstrømmen når det opprettes nye kommentarer i dagboken din.

I dagboken vises antall kommentarer i en lenke under hver oppføring. En «ny»-etikett vises med et antall nye kommentarer. Velg Vis kommentarer-lenken for å åpne kommentardelen. Velg Skjul kommentarer-lenken for å skjule kommentardelen.


ULTRA: Rediger og slett innlegg og kommentarer

Undervisere kan redigere eller slette noen innlegg og kommentarer. Du kan bare redigere eller slette dine egne innlegg og kommentarer.

Åpne menyen for å se Rediger- og Slett-funksjonene. Hvis du eller underviseren sletter en oppføring, blir alle kommentarer om innlegget også slettet.


ULTRA: Hvor er dagbokvurderingene mine?

Dagbokinnsendinger vurderes ikke automatisk. Underviseren må vurdere arbeidet ditt og publisere vurderingen.

Når underviseren din legger ut vurderinger, finner du dem i aktivitetsstrømmen. Velg Se vurderingen min for å se vurderingen.

Mer om aktivitetsstrømmen

Du kan også få tilgang til den vurderte innsendingen på Emneinnhold-siden. Velg dagboktittelen for å åpne Detaljer og informasjon-panelet. Hvis underviseren har brukt en vurderingsmatrise til å vurdere innsendingen, kan du velge Dette elementet gis vurdering med vurderingsmatrise for å åpne vurderingsmatrisen sammen med dagboken. På dette tidspunktet kan ikke underviseren legge til vurderinger på vurderingsmatrise, men kan bruke den som referanse.

Vurderingene dine vises også på sidene for globale vurderinger og emnevurderinger.

Mer om tilgang til vurderinger

Mer om farger på vurderingspillen