I diskusjonsforumet vokser tråder etter hvert som brukere svarer på innlegg. Flere svar utgjør en samtale. Når antall innlegg øker, kan du filtrere, sortere og samle dem.

Hvis læreren tillater det, kan du endre eller slette svarene dine. Hvis du publiserer et svar ved en feil og alternativet for å redigere eller slette ikke vises, må du kontakte læreren.

Mer om hvordan du endrer og sletter svar

Svar på en tråd

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du svarer på diskusjoner.

Du kan svare på publiserte tråder, men du kan ikke svare på lukkede eller skjulte tråder.

 1. Åpne en tråd i et forum.
 2. På trådsiden kan du se teksten i innlegget sammen med informasjon, for eksempel om forfatteren og publiseringsdatoen. Alle svar vises på den samme siden som det overordnede innlegget.
 3. Hold markøren over innlegget for å se ulike alternativer, for eksempel Svar, Sitat, Rediger, Slett og Send e-post til forfatteren. Med Sitat-alternativet inkluderes teksten i innlegget som en del av svaret ditt. Velg Svar. Hvis du bare vil se nye innlegg i en tråd, velger du Ulest. De uleste innleggene vises på en side.
 4. Siden utvides under innlegget du svarer på. Du kan se innlegget og åpne redigeringsprogrammet.
 5. Rediger om nødvendig Emne-feltet. Skriv inn svaret ditt i Melding-boksen. Du kan også legge ved en fil.
 6. Du kan legge ved en fil etter Melding-boksen. Velg Bla gjennom min datamaskin for å laste opp en fil fra datamaskinen du bruker. Du kan kanskje også laste opp en fil fra emnets filrepositorium: Mitt innhold.

  Hvis du laster opp en fil fra datamaskinen din, lagres den ikke i Mitt innhold.

 7. Velg Lagre utkast for å lagre et utkast eller innlegg, eller velg Send for å publisere svaret.

På trådsiden vises svaret nederst på listen. Hvis du har lagt ved en fil, ser du et bindersikon ved siden innleggstittelen. Hvis du brukte alternativet Sett inn / rediger bilde, vises bildet sammen med teksten.

Mer om hvordan du endrer og sletter svar

Mer om hvordan du svarer med JAWS®

Anonyme innlegg

Underviseren kan tillate at du publiserer anonyme innlegg i diskusjonen.

Du kan publisere anonyme innlegg ved å merke av for Legg ut melding som anonym under innholdsredigeringen når du skriver utkastet til meldingen din. Når du har sendt inn innlegget, vises det i forumet eller tråden, og forfatteren vises som Anonym. Navnet og brukerbildet ditt vises ikke sammen med innlegget

Anonyme innlegg inneholder ikke identifiserende informasjon. Verken andre studenter eller underviseren kan se hvem som har lagt ut anonyme innlegg. Hvis du publiserer flere anonyme innlegg, kan ikke underviseren og andre studenter se at de er lagt ut av samme person.


Lagre et innlegg som et utkast

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du lagrer innlegg som utkast.

Du kan bruke Lagre utkast-alternativet hvis du vil gjøre ferdig innlegget ditt senere. Med dette alternativet lagres kommentarene og filene dine på siden.

For å åpne utkastene dine må du gå tilbake til forumsiden og bruke Listevisning. Hold markøren over Vis, og velg Kun utkast for å se det lagrede innlegget.

Velg tittelen på utkastet for å åpne Tråd-siden. Når du ser over innlegget ditt, kan du holde markøren over det for å se Rediger og Slett. Velg Rediger for å åpne redigeringsprogrammet. Når du har oppdatert det du ville, kan du velge Lagre utkast igjen for å oppdatere utkastet eller Send for å publisere innlegget.

Mer om hvordan du lagrer innlegg som utkast med JAWS


Ranger innlegg

Hvis læreren tillater det, kan du rangere innlegg. Innleggsrangeringer gjør det lettere for brukere å fokusere på meldinger som anses som spesielt informative eller nyttige.

Studenter starter tråder og inkluderer sitt eget arbeid i de første innleggene. Andre brukere rangerer arbeidet, gir det opprinnelige innlegget en rangering og inkluderer kommentarer i et svar. Lærere kan også rangere innlegg.

 1. Åpne en tråd i et forum.
 2. Når du holder markøren over rangeringsområdet for en tråd på trådsiden, endres det, så du ser Din rangering.
 3. Velg 1–5 stjerner. Du kan når som helst legge til og fjerne stjerner.
 4. Rangeringen din inkluderes i Rangering totalt – den samlede rangeringen fra alle brukere.

Mer om hvordan du rangerer innlegg med JAWS


ULTRA: Svar på diskusjoner

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du svarer på diskusjoner.

Når du er i et emne, kan du velge Diskusjoner-ikonet på navigasjonsfeltet for å åpne diskusjonssiden. Velg en diskusjon du vil delta i. Noen diskusjoner kan også vises på Emneinnhold-siden.

Når noen bidrar i en diskusjon, vises det et ikon ved siden av elementets tittel på Innhold-siden

Hver gang du åpner en diskusjon, vises nye svar med “Nytt” for å vise enhver aktivitet som har skjedd etter ditt siste besøk. Du kan legge til en respons, svar eller til og med svare på en respons.

Du kan bruke alternativene i redigeringsverktøyet til å formatere tekst, vedlegge filer og bygge inn multimedie Hvis du ser redigeringsverktøyet på en mindre skjerm, kan du velge plussikonet for å se menyen over alternativer. Du kan for eksempel velge Sett inn/rediger lokale filer som representeres av bindersikonet. Bla gjennom etter en fil på datamaskinen din. Det vises et statusvindu hvor du ser fremdriften for filopplastingen.

Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en nummerert liste.

Underviseren kan skjule diskusjonsaktivitet til du publiserer et svar.

Mer om hvordan du endrer og sletter diskusjoner


ULTRA: Finn en deltaker

Du trenger ikke å bla gjennom alle emnediskusjoner for å finne den du er på utkikk etter. Du kan filtrere etter deltakernavn og se en liste over bidrag.

Det kan hende du ser en bruker i Deltakere-listen som har underviserens etternavn etterfulgt av _PreviewUser. Underviseren har lagt til en eksempelbruker for å kunne se emneinnholdet fra studentenes ståsted.


ULTRA: Gruppediskusjoner

Det kan hende underviseren tilordner deg en gruppe for å bedre diskusjonsfokuset. Den første gangen du tilordnes en gruppediskusjon, får du beskjed om det i en melding på Emneinnhold-siden. På Emneinnhold- og Diskusjoner-siden er gruppenavnet oppført etter tittelen på gruppediskusjonen. Gruppenavnet vises sammen med listen over gruppemedlemmer når du åpner diskusjonen.

Det er bare underviseren og de andre i gruppen som kan se svar du legger ut i gruppediskusjoner.

Mer om gruppediskusjoner


ULTRA: Lagre et innlegg som et utkast

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du lagrer innlegg som utkast.

Hvis du ikke er klar til å publisere et svar, kan du lagre det som et utkast. Velg Lagre utkast når du har skrevet noe. Utkastet vises på diskusjonspanelet, men det er bare du som kan se det. Når utkastet er lagret, kan du velge Rediger utkast for å jobbe videre med det. Utkastet vises også i deltakermenyen.


ULTRA: Ordtelling for diskusjonssvar

Når du skriver svar i diskusjoner, ser du hvor mange ord du har skrevet, under redigeringsverktøyet. Ordtellingen blir borte når du lagrer svaret.

Disse elementene inkluderes i ordtellingen:

 • Enkeltord
 • Nettlenker
 • Tekst i punktlister eller nummererte lister (selve punktene og numrene inkluderes ikke)
 • Hevet og senket tekst som ikke er en del av andre ord

Disse elementene og formateringselementene får ikke innvirkning på ordtellingen:

 • Bilder, videoer og filvedlegg
 • Matteformler
 • Tomrom og linjer
 • Alternativ tekst

Når du bruker tegnsetting til å knytte sammen ord eller tall, får dette innvirkning på tellingen. «Vi dro...uten deg» telles for eksempel som tre ord. Ordene eller tallene som grenser til tegnsettingen på begge sider, telles som totalt ett ord.