Hvis underviseren din bruker grupper til å oppfordre studenter til å samarbeide om emnearbeid, kan det hende du blir tilordnet en diskusjonstavle for grupper. Innholdet på denne diskusjonstavlen er bare tilgjengelig for medlemmer av emnegruppen samt underviseren.

Gruppediskusjoner

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om gruppediskusjoner.

Emnegrupper kan ha egne diskusjonstavler. Diskusjonstavler for grupper er bare tilgjengelig for medlemmene av de aktuelle gruppene. Hvis en gruppediskusjonstavle er tilgjengelig, finner du den under gruppelenkene i emnemenyen eller i Mine grupper-området.

Mer om hvordan du finner gruppene dine

I Original-emnevisningen er diskusjonstavler for grupper atskilt fra de vanlige diskusjonstavlene for emner. Gruppemedlemmer kan opprette og administrere sine egne forumer. Undervisere kan velge å vurdere gruppediskusjoner, men hvert medlem får individuell vurdering.

Mer om forumer


ULTRA: Gruppediskusjoner

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om gruppediskusjoner.

Det finnes ikke noe eget område for grupper i Ultra-emnevisningen. I stedet kan undervisere opprette gruppediskusjoner hvor du kan samarbeide med andre studenter.

Diskusjoner fungerer som et nettforum om emnekonsepter. Underviseren forventer kanskje at du deltar i diskusjoner med andre gruppemedlemmer, og kan vurdere bidragene dine. Sjekk pensum eller hør med læreren for å finne ut hvordan diskusjoner brukes i det aktuelle emnet.

Det brukes ikke forumer eller tråder i diskusjoner i Ultra-emnevisningen.

Du kan opprette en diskusjon ved å gå til det aktuelle emnet og velge snakkebobleikonet i navigasjonsfeltet. Velg diskusjonen i listen som vises. Diskusjoner kan også vises ved siden av annet emnemateriell på Emneinnhold-siden.

Hvordan vet jeg om jeg er med i en gruppe?

Den første gangen du tilordnes en gruppediskusjon, får du beskjed om det i en melding på Emneinnhold-siden. På Emneinnhold- og Diskusjoner-siden er gruppenavnet oppført etter tittelen på gruppediskusjonen. Gruppenavnet vises sammen med listen over gruppemedlemmer når du åpner diskusjonen.

Hver gang du åpner en diskusjon, utheves nye svar, sånn at du ser hva som har skjedd siden sist. Du kan også bruke Last inn på nytt-ikonet øverst i diskusjonen for å laste inn eventuelle svar andre i gruppe har lagt inn siden du åpnet diskusjonen.

Du kan publisere svar til den innledende meldingen eller til andre gruppemedlemmers svar. Hvis du vil gå gjennom svarene dine før du publiserer dem, kan du velge Lagre utkast.

Mer om hvordan du svarer på diskusjonsinnlegg

Gruppediskusjoner med vurdering

Hvis du ser informasjon om vurdering under diskusjonsdetaljene, teller deltakelsen i vurderingen. Læreren gir da en samlet vurdering for diskusjonen – ikke for enkeltinnlegg. Hvis underviseren har knyttet en vurderingsmatrise til diskusjonen, kan du se mer informasjon ved å velge Dette elementet vurderes med en vurderingsmatrise. Du kan se vurderingskriteriene før du svarer på meldingen.

Du kan opprette og endre innleggene dine frem til tidsfristen for deltakelse. Etter tidsfristen kan du fortsatt se innleggene dine, men du kan ikke endre dem.

Mer om hvordan du finner diskusjonsvurderingen