Hvis underviseren din bruker grupper til å oppfordre studenter til å samarbeide om emnearbeid, kan det hende du blir tilordnet en diskusjonstavle for grupper. Innholdet på denne diskusjonstavlen er bare tilgjengelig for medlemmer av emnegruppen samt underviseren.

Gruppediskusjoner

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om gruppediskusjoner.

Emnegrupper kan ha egne diskusjonstavler. Diskusjonstavler for grupper er bare tilgjengelig for medlemmer av de aktuelle gruppene. Hvis en diskusjonstavle for grupper er tilgjengelig, kan du finne den i Mine grupper-delen og på hjemmesiden for gruppen.

Mer om hvordan du finner gruppene dine

I Original-emnevisningen er diskusjonstavler for grupper atskilt fra de vanlige diskusjonstavlene for emner. Gruppemedlemmer kan opprette og administrere sine egne forumer. Undervisere kan velge å vurdere gruppediskusjoner, men hvert medlem får individuell vurdering.

Mer om forumer


ULTRA: Gruppediskusjoner

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om gruppediskusjoner.

Det finnes ikke noe eget område for grupper i Ultra-emnevisningen. I stedet kan underviseren din opprette grupper eller be deg om å melde deg på for gruppediskusjoner. Underviseren kan vurdere bidragene dine.

Det brukes ikke forumer eller tråder i diskusjoner i Ultra-emnevisningen.

For å åpne en diskusjon, velg Diskusjoner-ikonet i navigasjonsfeltet i emnet ditt. Velg diskusjonen i listen som vises.

Din underviser kan også plassere diskusjoner ved siden av andre emnematerialer på Emneinnhold-siden.

Hvordan vet jeg om jeg er i en gruppe?

Emneinnhold- og Diskusjoner-siden er gruppenavnet oppført etter tittelen på gruppediskusjonen. Gruppenavnet vises sammen med listen over gruppemedlemmer når du åpner diskusjonen.

Hvis du må melde deg på en gruppediskusjon, kan det hende du ser en påmeldingsperiode. Du må bli med i en gruppe før fristen. Hvis du ikke har blitt med en gruppe, blir du varslet når påmeldingsfristen nærmer seg.

Du kan også se om påmeldingsperioden er åpen ennå eller er stengt. Kontakt din underviser om du ikke ble med i en gruppe før påmeldingsfristen.

Velg Egenpåmelding for å delta-lenken for å åpne grupper-siden Hvis du velger tittelen på gruppediskusjonen, åpnes det en side med detaljer og lenker for å bli med i en gruppe. Du kan ikke delta før du blir med i en gruppe.

Grupper-siden

Gruppene du kan bli med vises på grupper-siden. Basert på din undervisers innstillinger, kan du se Vis medlemmer-lenker som viser navnene på andre medlemmer som ble med før deg. I Antall studenter-kolonnen, kan du se hvor mange medlemmer som er tillat å bli med hver gruppe. Din underviser kan tillate alle studenter å være med alle gruppene. Underviseren kan for eksempel la deg bli med i flere grupper for å diskutere spesifikke sosiale problemer.

Etter du er blitt med en gruppe, Ble med-vises i den rekken. Når du har blitt med i en gruppe, kan du ikke gå til en annen gruppe.

Når du har blitt med i en gruppe, kan du se gruppeaktiviteten din og begynne å delta.


ULTRA: Vurderte gruppediskusjoner

Hvis du ser vurderingsinformasjon i diskusjonsdetaljer, er deltakelsen din vurdert. Din underviser tilordner en vurdering for din deltakelse i hele diskusjonen, og ikke for hvert innlegg. Hvis underviseren har knyttet en vurderingsmatrise til diskusjonen, kan du se mer informasjon ved å velge Dette elementet vurderes med en vurderingsmatrise. Du kan se vurderingskriteriene før du bidrar.

Du kan opprette og redigere dine innlegg inntil deltakerfristen. Etter fristen kan du se innleggene dine, men du kan ikke endre dem.

Mer om hvordan du finner diskusjonsvurderingen

Vis aktivitet

Hver gang du åpner en diskusjon, nye responser og svar blir uthevet for å vise enhver aktivitet som har skjedd etter ditt siste besøk. Du kan også bruke Oppdater-ikonet på toppen av diskusjonen for å laste inn enhver respons og svar som dine gruppemedlemmer har lagt ut etter du åpnet diskusjonen.

Du kan publisere svar til den innledende meldingen eller til andre gruppemedlemmers svar. Hvis du vil gå gjennom svarene dine før du publiserer dem, kan du velge Lagre utkast.

Mer om hvordan du svarer på diskusjonsinnlegg