Du kan dele tanker og idéer om klassemateriell i diskusjoner. Emnemedlemmer kan bruke Blackboard Learn til å kombinere gjennomtenkte diskusjoner – som i tradisjonelle klasserom – med fordelene med asynkron kommunikasjon. Deltakerne trenger ikke å være på samme sted eller i samme tidssone, og du kan bruke god tid på å formulere svarene dine.

Du kan bruke diskusjoner til dette:

 • Samarbeide og kommunisere med medstudenter.
 • Stille spørsmål om lekser, lesemateriell og emneinnhold.
 • Vise at du forstår og kan anvende emnematerialet.

Åpne diskusjonstavlen

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du åpner diskusjoner.

 1. Du finner diskusjonstavlen på to steder:
  • VelgDiskusjoner i emnemenyen.
  • Velg Verktøy i emnemenyen og deretter Diskusjonstavle.
 2. På hovedsiden for diskusjonstavlen ser du en liste over tilgjengelige diskusjonsforumer. På denne siden kan du gjøre følgende:
  1. Velg forumtittelen for å se meldingene. Forumtitler med fet skrift inneholder uleste innlegg.
  2. Velg et forum for å åpne tråden med innlegg.
  3. Velg antallet i Uleste innlegg-kolonnen for å få rask tilgang til de uleste innleggene i det aktuelle forumet.

Mer om hvordan du publiserer svar

Emnegrupper kan ha egne diskusjonstavler. Diskusjonstavler for grupper er bare tilgjengelig for medlemmene av de aktuelle gruppene. Hvis en gruppediskusjonstavle er tilgjengelig, finner du den under gruppelenkene i emnemenyen eller i Mine grupper-området.

Mer om hvordan du åpner diskusjoner med JAWS®

Hvis læreren tillater det, kan du endre eller slette svarene dine. Hvis du publiserer et svar ved en feil og alternativet for å redigere eller slette ikke vises, må du kontakte læreren.

Mer om hvordan du endrer og sletter svar


ULTRA: Åpne en diskusjon

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du åpner diskusjonstavlen.

Diskusjoner er et nettforum om emnekonsepter. Det kan hende at underviseren din forventer at du oppretter egne og deltar i eksisterende diskusjoner. I noen tilfeller kan diskusjoner brukes som en del av grunnlaget for deltakelsesvurderinger. Læreren kan også gi vurderinger til bidragene dine.

Du kan åpne en diskusjon ved å velge Diskusjoner-ikonet i navigasjonsfeltet for emnet. Velg diskusjonen i listen som vises. Diskusjoner kan også vises ved siden av annet emnemateriell på Emneinnhold-siden.

Det brukes ikke forumer eller tråder i diskusjoner i Ultra-emnevisningen.

Hver gang du åpner en diskusjon, vises nye svar med “Nytt” for å vise enhver aktivitet som har skjedd etter ditt siste besøk.

Det kan hende at underviseren krever at du legger ut et svar i en diskusjon før du kan lese andre svar. Når du publiserer først, er du ikke påvirket av svarene til klassekameratene dine. Når du åpner denne typen diskusjon, vises det en melding: Publiser et svar for å se diskusjonsaktiviteten. Du kan ikke se diskusjonsaktivitet ennå. Responser og svar vises når du legger ut et svar.

Underviseren kan opprette gruppediskusjoner hvor du kan diskutere et tema med en gruppe fra klassen.

Mer om gruppediskusjoner


ULTRA: Opprett diskusjoner

Du kan opprette diskusjoner klassekameratene dine kan delta i. Underviseren kan slette diskusjoner og svar.

 1. Velg Diskusjoner-ikonet i navigasjonsfeltet i emnet.
 2. Velg plusstegnet der du vil opprette en diskusjon.
 3. Velg Legg til diskusjon i menyen. På Ny diskusjon-siden kan du skrive inn en relevant tittel og sette i gang diskusjonen med et spørsmål, en idé eller et svar. Vær nøye med valg av diskusjonstittel. Når du har valgt Lagre, kan bare underviseren redigere tittelen.

  Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en nummerert liste.

 4. Velg Lagre.

Rediger og slett diskusjoner

Du kan redigere eller slette dine svar i diskusjoner. Åpne menyen for å se Rediger og Slett. Hvis du sletter det første svaret ditt, slettes ikke responsene på det. Systemet viser en melding om at elementet er slettet, så de andre deltakerne vet om det. Husk: Du kan ikke redigere diskusjonstittelen etter at du har opprettet den.