Diskusjoner

På denne siden

  Du kan dele tanker og idéer om klassemateriell i diskusjoner. Emnemedlemmer kan bruke Blackboard Learn til å kombinere gjennomtenkte diskusjoner – som i tradisjonelle klasserom – med fordelene med asynkron kommunikasjon. Deltakerne trenger ikke å være på samme sted eller i samme tidssone, og du kan bruke god tid på å formulere svarene dine.

  Du kan bruke diskusjoner til dette:

  • Samarbeide og kommunisere med medstudenter.
  • Stille spørsmål om lekser, lesemateriell og emneinnhold.
  • Vise at du forstår og kan anvende emnematerialet.

  Åpne diskusjonstavlen

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du åpner diskusjoner.

  1. Du finner diskusjonstavlen på to steder:
   • VelgDiskusjoner i emnemenyen.
   • Velg Verktøy i emnemenyen og deretter Diskusjonstavle.
  2. På hovedsiden for diskusjonstavlen ser du en liste over tilgjengelige diskusjonsforumer. På denne siden kan du gjøre følgende:
   1. Velg forumtittelen for å se meldingene. Forumtitler med fet skrift inneholder uleste innlegg.
   2. Velg et forum for å åpne tråden med innlegg.
   3. Velg antallet i Uleste innlegg-kolonnen for å få rask tilgang til de uleste innleggene i det aktuelle forumet.

  Mer om hvordan du publiserer svar

  Emnegrupper kan ha egne diskusjonstavler. Diskusjonstavler for grupper er bare tilgjengelig for medlemmene av de aktuelle gruppene. Hvis en gruppediskusjonstavle er tilgjengelig, finner du den under gruppelenkene i emnemenyen eller i Mine grupper-området.

  Mer om hvordan du oppretter diskusjoner med JAWS

  Hvis læreren tillater det, kan du endre eller slette svarene dine. Hvis du publiserer et svar ved en feil og alternativet for å redigere eller slette ikke vises, må du kontakte læreren.

  Mer om hvordan du endrer og sletter svar


  ULTRA: Åpne en diskusjon

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du åpner diskusjonstavlen.

  Diskusjoner fungerer som et nettforum om emnekonsepter. Det kan hende at læreren din forventer at du oppretter egne og deltar i eksisterende diskusjoner. I noen tilfeller kan diskusjoner brukes som en del av grunnlaget for deltakelsesvurderinger. Læreren kan også gi vurderinger til bidragene dine. Sjekk pensum eller hør med læreren for å finne ut hvordan diskusjoner brukes i det aktuelle emnet.

  Du kan opprette en diskusjon ved å gå til det aktuelle emnet og velge snakkebobleikonet i navigasjonsfeltet. Velg diskusjonen i listen som vises. Diskusjoner kan også vises ved siden av annet emnemateriell på Emneinnhold-siden. Hver gang du åpner en diskusjon, utheves nye svar, sånn at du ser hva som har skjedd siden sist.

  Det kan hende at læreren krever at du legger ut et svar i diskusjonen før du kan lese andre svar. Grunnen til dette er at læreren vil oppfordre deg til å komme med et originalt svar som ikke er påvirket av hva andre studenter mener. Når du åpner slike diskusjoner, ser du en melding om at innholdet vises når du har svart.

  Det brukes ikke forumer eller tråder i diskusjoner i Ultra-emnevisningen.

  Hvordan vet jeg om en diskusjon skal vurderes?

  Hvis du ser informasjon om vurdering under diskusjonsdetaljene, teller deltakelsen i vurderingen. Læreren gir da en samlet vurdering for diskusjonen – ikke for enkeltinnlegg. Du kan opprette og endre innleggene dine frem til tidsfristen for deltakelse. Etter tidsfristen kan du fortsatt se innleggene dine, men du kan ikke endre dem.

  Gruppediskusjoner

  Læreren kan opprette gruppediskusjoner hvor du skal diskutere et tema med en mindre gruppe fra klassen.

  Den første gangen du tilordnes en gruppediskusjon, får du opp en melding på Emneinnhold-siden, slik at du er klar over det. Gruppenavnet og listen over gruppemedlemmer vises på diskusjonssiden.

  Lærere kan ikke vurdere gruppediskusjoner for øyeblikket.


  ULTRA: Opprett diskusjoner

  1. Velg snakkebobleikonet i navigasjonsfeltet i emnet.
  2. Velg plusstegnet der du vil opprette en diskusjon.
  3. Velg Diskusjon. Skriv en relevant tittel og sett i gang diskusjonen med et spørsmål, en idé eller et svar.

   Du kan bruke tastaturet til å hoppe til verktøylinjen i redigeringsprogrammet ved å trykke på ALT + F10. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en nummerert liste.

  4. Velg Lagre når du er klar for at andre kan se elementet.

  Rediger og slett diskusjoner

  Du kan både redigere og slette diskusjoner du har opprettet. Velg Flere alternativer-ikonet for å kunne velge Rediger og Slett. Hvis du sletter det første svaret ditt, slettes ikke svarene på det. Systemet viser en melding om at diskusjonen er slettet, så de andre deltakerne vet om det.