Du kan dele tanker og idéer om klassemateriell i diskusjoner. Emnemedlemmer kan bruke Blackboard Learn til å kombinere gjennomtenkte diskusjoner – som i tradisjonelle klasserom – med fordelene med asynkron kommunikasjon. Deltakerne trenger ikke å være på samme sted eller i samme tidssone, og du kan bruke god tid på å formulere svarene dine.

Du kan bruke diskusjoner til dette:

 • Samarbeide og kommunisere med medstudenter.
 • Stille spørsmål om lekser, lesemateriell og emneinnhold.
 • Vise at du forstår og kan anvende emnematerialet.

Åpne diskusjonstavlen

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du åpner diskusjoner.

 1. Du finner diskusjonstavlen på to steder:
  • VelgDiskusjoner i emnemenyen.
  • Velg Verktøy i emnemenyen og deretter Diskusjonstavle.
 2. På hovedsiden for diskusjonstavlen ser du en liste over tilgjengelige diskusjonsforumer. På denne siden kan du gjøre følgende:
  1. Velg forumtittelen for å se meldingene. Forumtitler med fet skrift inneholder uleste innlegg.
  2. Velg et forum for å åpne tråden med innlegg.
  3. Velg antallet i Uleste innlegg-kolonnen for å få rask tilgang til de uleste innleggene i det aktuelle forumet.

Mer om hvordan du publiserer svar

Emnegrupper kan ha egne diskusjonstavler. Diskusjonstavler for grupper er bare tilgjengelig for medlemmene av de aktuelle gruppene. Hvis en gruppediskusjonstavle er tilgjengelig, finner du den under gruppelenkene i emnemenyen eller i Mine grupper-området.

Mer om hvordan du åpner diskusjoner med JAWS®

Hvis læreren tillater det, kan du endre eller slette svarene dine. Hvis du publiserer et svar ved en feil og alternativet for å redigere eller slette ikke vises, må du kontakte læreren.

Mer om hvordan du endrer og sletter svar


ULTRA: Åpne en diskusjon

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du åpner diskusjonstavlen.

Diskusjoner fungerer som et nettforum om emnekonsepter. Det kan hende at læreren din forventer at du oppretter egne og deltar i eksisterende diskusjoner. I noen tilfeller kan diskusjoner brukes som en del av grunnlaget for deltakelsesvurderinger. Læreren kan også gi vurderinger til bidragene dine. Sjekk pensum eller hør med læreren for å finne ut hvordan diskusjoner brukes i det aktuelle emnet.

Du kan åpne en diskusjon ved å velge Diskusjoner-ikonet i navigasjonsfeltet for emnet. Velg diskusjonen i listen som vises. Diskusjoner kan også vises ved siden av annet emnemateriell på Emneinnhold-siden. Hver gang du åpner en diskusjon, utheves nye svar, sånn at du ser hva som har skjedd siden sist.

Det kan hende at læreren krever at du legger ut et svar i diskusjonen før du kan lese andre svar. Grunnen til dette er at læreren vil oppfordre deg til å komme med et originalt svar som ikke er påvirket av hva andre studenter mener. Når du åpner slike diskusjoner, ser du en melding om at innholdet vises når du har svart.

Det brukes ikke forumer eller tråder i diskusjoner i Ultra-emnevisningen.

Underviseren kan opprette gruppediskusjoner hvor du kan diskutere et tema med en mindre gruppe fra klassen.

Mer om gruppediskusjoner

Hvordan vet jeg om en diskusjon skal vurderes?

Hvis du ser informasjon om vurdering under diskusjonsdetaljene, teller deltakelsen i vurderingen. Læreren gir da en samlet vurdering for diskusjonen – ikke for enkeltinnlegg.

Du kan opprette og endre innleggene dine frem til tidsfristen for deltakelse. Etter tidsfristen kan du fortsatt se innleggene dine, men du kan ikke endre dem.

Hvis underviseren har knyttet en vurderingsmatrise til diskusjonen, kan du se mer informasjon ved å velge Dette elementet vurderes med en vurderingsmatrise. Du kan se vurderingskriteriene før du svarer på meldingen.

Sen levering

Hvis underviseren konfigurerer det, kan det hende du ser null som poengsum for oppgaver du ikke har sendt inn til innleveringsfristen. Du kan fortsatt sende dem inn for å oppdatere vurderingen. Det er underviseren som avgjør hvor mye vurderingen reduseres ved sen innlevering.

Du ser null som poengsum på Vurderinger-sidene og på Detaljer og informasjon-panelet for diskusjonen.

Du blir varslet i strømmen når du får null poeng.


ULTRA: Opprett diskusjoner

Du kan opprette diskusjoner klassekameratene dine kan delta i. Underviseren kan slette diskusjoner og svar.

 1. Velg Diskusjoner-ikonet i navigasjonsfeltet i emnet.
 2. Velg plusstegnet der du vil opprette en diskusjon.
 3. Velg Legg til diskusjon i menyen. På Ny diskusjon-siden kan du skrive inn en relevant tittel og sette i gang diskusjonen med et spørsmål, en idé eller et svar.
 4. Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en nummerert liste.

 5. Velg Lagre når du er klar for at andre kan se elementet.

Velg diskusjonstittelen nøye. Når du har valgt lagre, kan bare underviseren redigere tittelen. 

Rediger og slett diskusjoner

Du kan redigere eller slette dine svar i diskusjoner. Åpne menyen for å se Rediger- og Slett-funksjonene. Hvis du sletter det første svaret ditt, slettes ikke svarene på det. Systemet viser en melding om at elementet er slettet, så de andre deltakerne vet om det. Du kan ikke redigere diskusjonstittelen etter at du har opprettet den.