Video: Check Your Grades


Watch a video about checking grades

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Check your grades explains how to check your grades in the Original experience.

Hvor er vurderingene mine?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du får tilgang til vurderinger.

Du kan se vurderingene for alle emnene samtidig eller ett og ett emne av gangen.

For å se vurderingene for alle emnene dine velger du pilen ved siden av navnet ditt øverst til høyre. Velg Mine resultater i menyen. Du kan sortere vurderingene dine etter Alle emner eller Sist gitt vurdering. Hvis oppgaven din ikke er vurdert ennå, vises ikonet for vurderingsstatus. Velg tittelen på et vurdert element for å gå gjennom innsendingen. For prøver, etter du har valgt tittelen, åpnes Vis forsøk-siden. Velg vurderingen for å gjennomgå din innsending.

Mer om visning av dine prøvevurderinger

For å se vurderingene for et bestemt element velger du Mine resultater-lenken i emnemenyen eller på Verktøy-siden.

Læreren din avgjør hvilke lenker som vises i emnemenyen.


Mine resultater-siden

Ser dette ukjent ut? Hopp til «Ultra»-hjelp om å vise vurderinger.

Mine resultater-siden kan du se alt emnearbeid og alle vurderinger tilknyttet det aktuelle emnet. Hvis oppgavene dine ikke er vurdert ennå, ser du ikonene for vurderingsstatus.

Du kan filtrere og sortere visningen.

Velg vurderingen for å gjennomgå innsendingen din. Underviseren kan for eksempel skrive kommentarer, fremheve tekst og tegne i dokumentet ditt. Velg tittelen på en oppgave for å få tilgang til oppgavens Gjennomgå innsendingshistorikk-side og gå gjennom vurderingen, merknader og tilbakemeldingen i riktig kontekst. 

Mer om direkte visning

Husk: For prøver, etter du har valgt tittelen, åpnes Vis forsøk-siden. Velg vurderingen for å gjennomgå din innsending.

Hvis underviseren din har brukt en vurderingsmatrise for å vurdere arbeidet ditt, velger du Vis vurderingsmatrise-lenken for å se mer informasjon.

Velg Vis tilbakemelding-ikonet for å se tilbakemeldinger fra læreren din i en popup-boks.

Hvis underviseren bruker funksjonen for vurdering av deltakelse, ser du en deltakelsesvurdering.

Mer om deltakelsesvurderinger


Hva betyr ikonene?

Hvis læreren ikke har vurdert oppgavene dine ennå, ser du ikonene for vurderingsstatus.

Mine resultater-ikoner
IkonBeskrivelse
-Ingen informasjon er tilgjengelig.
Du har levert oppgaven, men det gis ingen vurdering på elementer som spørreundersøkelser.
Du har sendt inn arbeidet ditt. Elementet er klart for vurdering.
VurderingNår et element er vurdert, kan du velge tittelen for å gjennomgå innsendingen din. For prøver, etter du har valgt tittelen, åpnes Vis forsøk-siden. Velg en vurdering for å gjennomgå din innsending.
Arbeidet pågår, men du har ikke sendt det inn ennå.
Dette elementet er fritatt vurdering. Du trenger ikke å sende inn arbeid.
Det har oppstått en feil. Kontakt læreren.
Arbeidet ditt er vurdert anonymt. Vises ved innsendinger hvor læreren din har gitt vurderinger med studentenes navn skjult i vurderingsprosessen.
Velg for å se tilbakemeldinger fra læreren.

Varsler om nye vurderinger

Ser dette ukjent ut? Hopp til «Ultra»-hjelpen om vurderingsvarsler.

Gå tilbake til menyen ved siden av navnet ditt for å se den nye vurderingsaktiviteten.

Hvis du ser et tall ved Mine resultater-ikonet, har du nye vurderinger, elementer å levere eller nye elementer med leveringsfrister. Du kan også velge å motta varslinger om nye vurderinger via e-post eller SMS, hvis institusjonen din tillater det.

Mer om hvordan du konfigurerer varslinger


Innsendingskvitteringer

Hvis institusjonen tillater det, får du en e-post for hver oppgave eller prøve du sender inn. Her finner du informasjon som blant annet navn og størrelse på vedlagte filer. For gruppeoppgaver mottar alle medlemmene av gruppen kvittering når noen i gruppen sender inn noe på vegne av gruppen.

Hvis e-postvarsler er slått av, kan du også når som helst se kvitteringer på Mine resultater-siden i innsendingsområdet.

Mer om innsending av oppgaver


Se et opptak med tilbakemelding

Ser dette ukjent ut? Hopp til «Ultra»-hjelpen om å vise tilbakemeldingsopptak i et kurs.

Underviseren kan legge inn tilbakemelding i video- eller lydformat for å gi deg mer tilbakemelding om vurderingen din. Hvis det finnes et opptak med tilbakemelding, ser du et ikon i tilbakemeldingsområdet i Mine vurderinger. Velg ikonet for å strømme videoen til datamaskinen eller enheten din. Du kan bruke standardkontroller for avspilling, for eksempel kan du sette avspillingen på pause eller skyve på avspillerfeltet. Moderne nettlesere har støtte for avspilling av opptak uten at det er nødvendig med programtillegg. Det er for øyeblikket ikke mulig å eksportere eller laste ned opptak med tilbakemelding.


ULTRA: Vurderinger for alle emner

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du ser vurderinger for alle emner.

I listen med navnet ditt kan du velge Vurderinger.

Denne informasjonen gjelder også for organisasjoner.

Dine vurderinger er organisert etter emnenavn og begrep i alfabetisk rekkefølge. Du kan velge de fleste elementene i ethvert emne for å se detaljer.

Vil du komme i gang og fokusere på ett emne? Velg et emnenavn for å gå til vurderingssiden for det aktuelle emnet. Det kan hende du har to typer emner.

Hvis underviseren har konfigurert totalvurderingen, kan du velge vurderingspillen ved siden av navnet på emnet ditt for å åpne et panel med mer informasjon.

Mer om totalvurderinger


ULTRA: Vurderinger i emner

Ser dette ukjent ut? Hopp til den originale hjelpen om å vise vurderinger i et kurs.

 1. Når du er i et emne, kan du åpne Emnevurderinger-siden fra navigasjonsfeltet. Velg Vurderinger-ikonet for å se vurderingene underviseren har publisert.
 2. Totalvurderingen din er en beregning av prestasjonen din frem til nå. Velg vurderingspillen for å finne ut mer om hvordan totalvurderingen din beregnes. Læreren din kan velge ikke å legge til noen totalvurdering.
 3. Du kan se statusen og hvor mange forsøk du har igjen, for hvert element. Se hvilke forsøk du har begynt på, og hvilke du har sendt inn før leveringsfristen, og se om innsendinger er eller kommer til å bli levert for sent. Når leveringsfristen er over vil innsendingsinformasjonen vises i rødt.

  Hvis du bare får ett forsøk og sender inn før leveringsfristen, ser du ikke noen andre linjer med tekst for elementet.

 4. Velg et element for å åpne Detaljer og informasjon-panelet og se den nåværende vurderingen din og hvordan den er beregnet. Du kan også se hvor mange forsøk du har, og om innsendinger er eller kommer til å bli levert for sent.
 5. Hvis tidsfristen er utløpt, blir du informert om at det neste forsøket markeres som sent.
 6. Velg vurderingspillen for å se innsendingen din. Hvis du har sendt inn flere forsøk, åpnes Innsending-panelet. Hvis underviseren har lagt til merknader i en fil du har lastet opp som innsending, kan du se merknadene direkte i innholdet. Gå til temaet om oppgavevurderinger for å finne ut hvordan flere kommentarer vises i PDF-filer med merknader.

Når leveringsfristen er over vil du se nuller for arbeid du ikke har sendt inn. Du kan fortsatt sende inn forsøk for å oppdatere vurderingen. Det er underviseren som avgjør hvor mye vurderingen reduseres ved sen innlevering.

Mer om null poeng for sene innleveringer

Hvis underviseren bruker funksjonen for vurdering av deltakelse, ser du en deltakelsesvurdering.

Mer om deltakelsesvurderinger

Se forsøk og tilbakemeldinger

Innsendinger-panelet kan du se hvilke forsøk som har vurderinger og tilbakemeldinger. Velg forsøket du vil se. Innsendingen åpnes, og du kan se vurderingen din og hvordan den er beregnet. Du kan se gjennom arbeidet ditt og utvide Tilbakemelding-panelet hvis underviseren har lagt inn kommentarer.

Mer om hvordan arbeid som er levert for sent, vises

Hvis underviseren har sendt tilbakemelding for flere forsøk, kan du lese tilbakemeldingen for hvert forsøk. Det vises en melding hvis underviseren har overstyrt sluttvurderingen for elementet.

Du kan også se hvor mange forsøk du har, på Emnevurderinger-siden. Du kan se hvilke forsøk du har sendt inn før innleveringsfristen, samt om du har innsendinger som er eller kommer til å bli levert for sent.

Mer om Emnevurderinger-siden


ULTRA: Varsler om nye vurderinger

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om vurderingsvarsler.

Når vurderinger legges ut, finner du dem i aktivitetsstrømmen din. Velg Se vurderingen din.

Mer om aktivitetsstrømmen

Du kan også gå til elementet i emnet for å gå gjennom vurderingen og tilbakemeldingen i riktig kontekst.


ULTRA: Vurderinger og tilbakemeldinger

Hvis underviseren må vurdere spørsmål i oppgaven, ser du Ikke vurdert i delenVurdering.

Underviseren kan velge å ikke vise riktige svar for spørsmål som får automatisk poengsum før alle studentene har sendt inn. Det vises et banner øverst i vurderingen med denne informasjonen. Kom tilbake senere for å se om svarene er blitt vist.

Underviseren din må manuelt sette karakter på enkelte spørsmålstyper som essayer, og deretter legge ut vurderingskarakteren og tilbakemelding. Vurderingene dine vises også på sidene for globale vurderinger og emnevurderinger.

Mer om tilgang til vurderinger

Mer om vurderingsalternativene for administratorer

Mer om poengendringer i spørsmål

Du kan åpne vurderingen i emnet for å gå gjennom vurderingen og tilbakemeldingen i riktig kontekst. Velg tittelen på prøven eller oppgaven på Emneinnhold-siden, så åpnes Detaljer og informasjon-panelet. Velg hva som helst i Vurdering-delen for å gå gjennom det du har sendt inn, tilgjengelige riktige svar, vurderingen din og tilbakemeldinger. Hvis læreren har lagt inn tilbakemeldinger, kan du velge snakkebobleikonet for å se dem.

For spørsmål der du kan velge mer enn ett svar, kan du velge Vis andre valg for å gå gjennom svaralternativene.

Null poeng for sene innleveringer

Hvis underviseren konfigurerer det, kan det hende du ser null som poengsum for oppgaver du ikke har sendt inn til innleveringsfristen. Du kan fortsatt sende inn forsøk for å oppdatere vurderingen. Det er underviseren som avgjør hvor mye vurderingen reduseres ved sen innlevering.

Du ser null som poengsum på din Vurderinger-side og på Detaljer og informasjon-panelet for elementet.

Hvis du har aktivert strømvarslinger om vurderinger, blir du varslet om nullvurderingen i strømmen din.


ULTRA: Vurderingspiller

Det er underviseren som avgjør hvordan vurderingen for hvert vurdert element skal vises:

 • Bokstavvurdering
 • Poeng
 • Prosent

Vurderingspillene for de ulike oppgavespørsmålene og vurderte elementene kan vises i farger eller med mørk bakgrunn.

For de fargede vurderingspillene, erdDet høyeste poengområdet grønt, og det laveste er rødt. Nå kan ikke underviserne endre fargene eller prosentverdiene. Fargene tilordnes slik:

 • > 90 % = grønn
 • 89–80 % = gul/grønn
 • 79–70 % = gul
 • 69–60 % = oransj
 • 59–50 % = rød

Institusjonen din kan deaktivere fargevalget for alle emner. Vurderingspillen vises med mørke bakgrunner og hvite vurderinger. Farger brukes ikke til å formidle prestasjon.


ULTRA: Se et opptak med tilbakemelding

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om visning av tilbakemeldingsopptak inne i et emne.

Underviseren kan legge inn tilbakemelding i video- eller lydformat for å gi deg mer tilbakemelding om oppgavevurderingen din. Opptak vises på Tilbakemelding-panelet når underviseren har vurdert de ulike innsendingene.

Velg filmikonet for å strømme videoen til datamaskinen eller enheten din. Du kan bruke standardkontroller for avspilling, for eksempel kan du sette avspillingen på pause eller skyve på avspillerfeltet. Moderne nettlesere har støtte for avspilling av opptak uten at det er nødvendig med programtillegg. Det er for øyeblikket ikke mulig å eksportere eller laste ned opptak med tilbakemelding.


ULTRA: Totalkarakter

Med totalvurderingen kan du følge med på hvordan du ligger an i emnene du er påmeldt. Du kan se hvordan du ligger an i forhold til vurderingen du vil ha, og om du eventuelt må forbedre noe.

Hvis underviseren har konfigurert en totalvurdering, vises den på Vurderinger-siden samt i emnet, på Emnevurderinger-siden. Velg vurderingspillen for å finne ut mer om hvordan den beregnes.

Panelet for den samlede vurderingen viser hvor mange elementer og kategorier som vektlegges. For eksempel kan læreren ha valgt at prøver skal ha mer å si enn lekser eller quizer. Prosentverdien som står sammen med hver oppføring, viser hvor mye hver oppføring teller for totalvurderingen.

Hvis underviseren bestemmer at den samlede vurderingen din skal overstyres, får du opp en melding øverst i dette panelet. Det kan hende at du fortsatt ser en vurdering eller vurderingsnotasjon, for å indikere at deltakelsen din i emnet er unik. Eksempel: vurderingsnotasjoner inkluderer Fritatt, Trukket, og Ikke ferdig. Underviseren kan også lage egendefinerte notasjoner.