Vurderinger

På denne siden

  Hvor er vurderingene mine?

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du får tilgang til vurderinger.

  Du kan se vurderingene for alle emnene samtidig eller ett og ett emne av gangen.

  For å se vurderingene for alle emnene dine velger du pilen ved siden av navnet ditt øverst til høyre. Velg Mine resultater i menyen. Du kan sortere vurderingene dine etter Alle emner eller Sist gitt vurdering. Hvis oppgaven din ikke er vurdert ennå, vises ikonet for vurderingsstatus. Velg tittelen for et element for å se detaljene.

  For å se vurderingene for et bestemt element velger du Mine resultater-lenken i emnemenyen eller på Verktøy-siden.

  Læreren din avgjør hvilke lenker som vises i emnemenyen.

  Mer om hvordan du ser vurderinger med JAWS®


  Mine resultater-siden

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du ser vurderinger.

  Mine resultater-siden kan du se alt emnearbeid og alle vurderinger tilknyttet det aktuelle emnet. Hvis oppgavene dine ikke er vurdert ennå, ser du ikonene for vurderingsstatus.

  Du kan filtrere og sortere visningen.

  Velg tittelen for et element for å se detaljene. Underviseren kan for eksempel skrive kommentarer, fremheve tekst og tegne i dokumentet ditt. Velg tittelen på en oppgave for å få tilgang til oppgavens Gjennomgå innsendingshistorikk-side og gå gjennom vurderingen, merknader og tilbakemeldingen i riktig kontekst. Hvis filen ikke åpnes automatisk i nettleseren, har ikke institusjonen din slått på direkte visning.

  Mer om direkte visning

  Hvis læreren din har brukt en vurderingsmatrise for å vurdere arbeidet ditt, velger du Vis vurderingsmatrise-lenken for å se mer informasjon.

  Velg Vis tilbakemelding-ikonet for å se tilbakemeldinger fra læreren din i en popup-boks.


  Hva betyr ikonene?

  Hvis læreren ikke har vurdert oppgavene dine ennå, ser du ikonene for vurderingsstatus.

  Mine resultater-ikoner
  IkonBeskrivelse
  -Ingen informasjon er tilgjengelig.
  Du har levert oppgaven, men det gis ingen vurdering på elementer som spørreundersøkelser.
  Du har sendt inn arbeidet ditt. Elementet er klart for vurdering.
  VurderingVelg vurderingen for å se detaljene.
  Arbeidet pågår, men du har ikke sendt det inn ennå.
  Dette elementet er fritatt vurdering. Du trenger ikke å sende inn arbeid.
  Det har oppstått en feil. Kontakt læreren.
  Arbeidet ditt er vurdert anonymt. Vises ved innsendinger hvor læreren din har gitt vurderinger med studentenes navn skjult i vurderingsprosessen.
  Velg for å se tilbakemeldinger fra læreren.

  Varsler om nye vurderinger

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om vurderingsvarsler.

  Gå tilbake til menyen ved siden av navnet ditt for å se den nye vurderingsaktiviteten.

  Hvis du ser et tall ved Mine resultater-ikonet, har du nye vurderinger, elementer å levere eller nye elementer med leveringsfrister. Du kan også velge å motta varslinger om nye vurderinger via e-post eller SMS, hvis institusjonen din tillater det.

  Mer om hvordan du konfigurerer varslinger


  Innsendingskvitteringer

  Hvis institusjonen tillater det, får du en e-post for hver oppgave eller prøve du sender inn. Her finner du informasjon som blant annet navn og størrelse på vedlagte filer. For gruppeoppgaver mottar alle medlemmene av gruppen kvittering når noen i gruppen sender inn noe på vegne av gruppen.

  Hvis e-postvarsler er slått av, kan du også når som helst se kvitteringer på Mine resultater-siden i innsendingsområdet.

  Mer om innsending av oppgaver


  ULTRA: Vurderinger for alle emner

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du ser vurderinger for alle emner.

  I listen der navnet ditt vises først, velger du Vurderinger.

  Vurderingene dine organiseres etter emne og semester i alfabetisk rekkefølge. Velg et hvilket som helst element i emnet for å se detaljene.

  Vil du komme i gang og fokusere på ett emne? Velg et emnenavn for å gå til vurderingssiden for det aktuelle emnet. Det kan hende du har to typer emner.

  Ved siden av navnet på emnet ditt, ser du totalvurderingen din. Velg totalvurderingen for å se hvordan den beregnes.

  Mer om totalvurderinger


  ULTRA: Vurderinger i emner

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du ser vurderinger i emner.

  1. Når du er i et emne, kan du åpne Emnevurderinger-siden fra navigasjonsfeltet. Velg Vurderinger-ikonet for å se vurderingene underviseren har publisert.
  2. Totalvurderingen din er en beregning av prestasjonen din frem til nå. Velg vurderingspillen for å finne ut mer om hvordan totalvurderingen din beregnes. Læreren din kan velge ikke å legge til noen totalvurdering.
  3. Du kan se statusen og hvor mange forsøk du har igjen, for hvert element. Se hvilke forsøk du har begynt på, og hvilke du har sendt inn før tidsfristen – og se om innsendinger er eller kommer til å bli levert for sent. Innsendingsinformasjonen vises i rødt når tidsfristen er utløpt.

   Hvis du bare får ett forsøk og sender inn før tidsfristen, ser du ikke noen andre linje med tekst for elementet.

  4. Velg et element for å åpne Detaljer og informasjon-panelet og se den nåværende vurderingen din og hvordan den er beregnet. Du kan også se hvor mange forsøk du har, og om innsendinger er eller kommer til å bli levert for sent.
  5. Hvis tidsfristen er utløpt, blir du informert om at det neste forsøket markeres som sent.
  6. Velg vurderingspillen for å se innsendingen din. Hvis du har sendt inn flere forsøk, åpnes Innsending-panelet.

  Velg forsøket du vil se, i Innsending-panelet. Innsendingen din åpnes. Nå kan du kan se vurderingen din og hvordan den er beregnet, gå gjennom arbeidet ditt og utvide Tilbakemeldinger-feltet hvis læreren din har kommentert.

  Mer om hvordan arbeid som er levert for sent, vises

  Du kan også gå gjennom tilbakemelding læreren har lagt til for dokumenter du har lastet opp som en del av innsendingen din. Det kan hende filen åpnes i nettleseren automatisk. Hvis filen ikke vises på innsendingssiden, kan du velge Flere alternativer-ikonet ved siden av filnavnet. Velg Se filen for å åpne nettleseren og se tilbakemeldingen i den.

  Hvis du ikke ser Se filen, har ikke institusjonen din slått på direkte visning.

  Mer om visning av tilbakemelding direkte i innholdet


  ULTRA: Varsler om nye vurderinger

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om vurderingsvarsler.

  Når du logger på, ser du siden med aktivitetsstrømmen. Når vurderinger legges ut, finner du dem i aktivitetsstrømmen din. Velg Se vurderingen din for å se vurderingen. Hvis læreren har lagt til tilbakemeldinger, ser du dem etter elementtittelen.

  Mer om aktivitetsstrømmen

  Du kan også gå til elementet i emnet for å gå gjennom vurderingen og tilbakemeldingen i riktig kontekst.

  Du kan for øyeblikket ikke motta varslinger om nye vurderinger via e-post eller SMS.


  ULTRA: Totalkarakter

  Med totalvurderingen kan du følge med på hvordan du ligger an i emnene du er påmeldt. Du kan se hvordan du ligger an i forhold til vurderingen du vil ha, og om du eventuelt må forbedre noe.

  Hvis underviseren har konfigurert en totalvurdering, vises den på Vurderinger-siden samt i emnet, på Emnevurderinger-siden. Velg vurderingen for å finne ut mer om hvordan den beregnes.

  Panelet for den samlede vurderingen viser hvor mange elementer og kategorier som vektlegges. For eksempel kan læreren ha valgt at prøver skal ha mer å si enn lekser eller quizer. Prosentverdien under hver oppføring viser hvor mye hver oppføring teller for totalvurderingen.

  Hvis læreren bestemmer at den samlede vurderingen din skal overstyres, får du opp en melding øverst i dette panelet. Det kan hende at du fortsatt ser en form for vurdering her for å indikere at deltakelsen din i emnet er unik. Andre former for vurdering kan være Fritatt, Utmeldt og Ufullstendig, men læreren kan også opprette egendefinerte vurderinger.


  ULTRA: Vurderinger og tilbakemeldinger

  Hvis alle spørsmålene vurderes automatisk, ser du poengsummen din umiddelbart. Men læreren må vurdere noen spørsmålstyper, som langsvar, manuelt og deretter publisere prøvevurderingen og tilbakemeldingene. Vurderingene dine vises også på sidene for globale vurderinger og emnevurderinger.

  Mer om tilgang til vurderinger

  Du kan åpne vurderingen i emnet for å gå gjennom vurderingen og tilbakemeldingen i riktig kontekst. Velg tittelen på prøven eller oppgaven på Emneinnhold-siden, så åpnes Detaljer og informasjon-panelet. Velg hva som helst i Vurdering-delen for å gå gjennom det du har sendt inn, tilgjengelige riktige svar, vurderingen din og tilbakemeldinger. Hvis læreren har lagt inn tilbakemeldinger, kan du velge snakkebobleikonet for å se dem.

  For spørsmål der du kan velge mer enn ett svar, kan du velge Vis andre valg for å gå gjennom svaralternativene.

  Fargen på vurderingspillen for de ulike spørsmålene, samt den endelige vurderingen, baseres på vurderingsskjemaet læreren har valgt. Fargene tilordnes for eksempel et typisk vurderingsskjema på følgende måte:

  • > 90 % = grønn
  • 89–80 % = gul/grønn
  • 79–70 % = gul
  • 69–60 % = oransj
  • 59–50 % = rød

  Hvis læreren din må vurdere spørsmål i vurderingen din, ser du Venter i Vurdering-delen.