I en undersøkelse av studenter registrert for nettbaserte fag på et kommunalt college fra 2001 til 2010 (Fetzner, 2013) oppga studenter følgende tre hovedgrunner for hvorfor de ikke lyktes i emnene sine:

  1. Jeg jobbet ikke jevnt nok, og det var for vanskelig å ta igjen det forsømte.
  2. Jeg hadde personlige problemer (helse, jobb, barnepass).
  3. Jeg taklet ikke studier i tillegg til jobb- eller familieforpliktelser.

Ikke la dette skje med deg! Bruk disse tipsene for å oppnå gode resultater!


Hold deg oppdatert

Ikke tenk at du kan ta igjen ting senere. Sett av tid til å holde deg oppdatert. Vær organisert, selv om du kanskje har fleksibilitet i de nettbaserte emnene dine.

Ta en titt. Hvis alternativet «forhåndsvis uke» er tilgjengelig før det nettbaserte emnet starter, kan du lese pensum, gå gjennom timeplanen og øve på navigasjon i Blackboard.

Opprett en hovedkalender.Skriv ut emneplanen og pensum, og fyll inn leveringsfrister (inkludert klokkeslett og tidssoner) i en hovedkalender. Hovedkalenderen kan være i digitalt format eller på papir – velg det som passer best for deg.

Bruk de innebygde verktøyene. Vurderte emneelementer, for eksempel prøver, oppgaver og vurderte diskusjoner, legges automatisk til i Blackboard-kalenderen. Du kan også importere emnekalenderen i eksterne kalendere, for eksempel Google Kalender. Bruk Mitt Blackboard daglig – på den måten kan du se påminnelser om leveringsfrister og andre varsler i Oppdateringer, emnekommunikasjon i Innlegg og de nyeste poengsummene dine i Mine resultater.

Logg på tidlig og regelmessig. I starten av hver uke eller enhet bør du gå gjennom all emneaktiviteten og alle oppgavene som skal leveres den uken. Hvis du har spørsmål, bør du stille dem tidlig i uken, slik at du fortsatt kan fullføre arbeidet i tide.

Forvent tekniske problemer. Lagre telefonnummeret og nettadressen til skolens IT-avdeling på telefonen din og i skriftlig form. På den måten kan du få hjelp selv om datamaskinen din ikke fungerer. Siden du har tilgang til Blackboard-emnet ditt fra en hvilken som helst datamaskin eller enhet med Internett-tilkobling, godtas vanligvis ikke dataproblemer som en unnskyldning for sent arbeid. Du bør ha en alternativ løsning for å få arbeid gjort, for eksempel bruk av en datamaskinlab eller datamaskinen til en venn. Hvis du trenger veiledning om hvordan du bruker et Blackboard-verktøy, er alltid help.blackboard.com tilgjengelig.

Hvis du ikke jobber jevnlig … og ikke klarer å holde tritt med emnet til tross for at du gjør så godt du kan, bør du be læreren om hjelp så snart som mulig.


Forvent det uventede

Alle studenter opplever personlige problemer på ett eller annet tidspunkt. Om du klarer å overvinne disse problemene eller ikke, avhenger av hvordan du forbereder deg på og håndterer uventede hendelser.

Snakk med læreren din. Hvis du opplever personlige problemer, bør du gi lærerne beskjed så fort som mulig. Sørg for at du har god kommunikasjon med lærerne – selv når du ikke har problemer.

Få hjelp. Høyskoler støtter en rekke studenttjenester, for eksempel rådgivning og veiledning, så du bør benytte deg av disse tjenestene og be om hjelp med eventuelle personlige problemer.

Gi deg selv ekstra tid. Spørsmålet er som regel ikke «hvis» personlige problemer oppstår og påvirker skolearbeid men «når» dette skjer. Legg en plan, og gi deg selv litt ekstra tid hver uke, slik at du kan fullføre emnearbeidet ditt selv om en personlig krise skulle oppstå.

Tidsplanlegging er viktig. God tidsplanlegging er viktig, så du ikke gjør skolearbeidet i siste liten. Bruk den innebygde kalenderen og Mitt Blackboard-verktøyene, som er nevnt i den forrige delen, til å prioritere oppgaver.


Gjør emnearbeid til en del av hverdagen

Det krever en innsats å få en balanse mellom skole og andre forpliktelser, men det er mulig!

Sett deg mål. Sett deg noen kortsiktige og langsiktige mål, med konkrete tidsfrister, for å fullføre skolearbeidet ditt. Uansett om målet ditt er å oppnå en grad eller et sertifikat eller å ta noen emner for personlig eller faglig utvikling, kommer det til å ta tid å nå målet når du samtidig har mange andre forpliktelser. Ikke meld deg på flere emner enn du kan håndtere.

Integrer personlige kalendere og emnekalendere. Lag en prioritert liste over gjøremål, og opprett en hovedkalender i digitalt format eller på papir – avhengig av hva som er enklest for deg å bruke. På den måten er det lettere å holde oversikten over både leveringsfrister og familie- og jobbforpliktelser. Hvis du ser på forhånd at en bestemt uke kommer til å bli veldig travel, bør du gjøre skolearbeidet tidligere, slik at du fortsatt overholder tidsfristene.

Du kan importere en Blackboard-emnekalender i eksterne kalenderapper.


Kilde

Fetzner, M. (2013). What Do Unsuccessful Online Students Want Us To Know? JALN 17(1), 13–27.

Bidragsyter

Marie Fetzner, Ed. D. | Monroe Community College | Rochester, NY