Send en e-post eller emnemelding

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du kontakter underviseren din.

Du kan kontakte underviseren din via verktøyet for emnemeldinger eller via e-post. Meldingsaktiviteten blir værende i systemet. Du kan ikke se eller sende meldinger utenfor emnet. For å se meldingene for emnet du er i, kan du velge Meldinger-linken i emnemenyen eller på Verktøy-siden. Læreren din avgjør hvilke lenker som vises i emnemenyen, samt hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Mer om sending av emnefiler

Du kan bruke e-postverktøyet for emner til å sende meldinger fra emnet ditt til emnemedlemmenes eksterne e-postkontoer uten å måtte bytte til e-postleverandøren din, for eksempel Gmail eller Yahoo. Du kan sende e-post til individuelle brukere eller brukergrupper.

I e-postverktøyet kan du bare sende e-post – ikke motta. Du mottar ikke e-post i Blackboard Learn.

Mer om sending av e-post


ULTRA: Kontakt læreren din

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du kontakter underviseren din.

Du kan bruke meldinger for å snakke med underviseren og andre emnemedlemmer direkte fra Blackboard Learn. Du kan sende meldinger til enkeltpersoner, grupper eller alle deltakere i et emne.

Mer om meldinger