Send en e-post eller emnemelding

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du kontakter underviseren din.

Hvis institusjonen din godtar det, kan du kontakte underviseren din via verktøyet for emnemeldinger eller via e-post. Meldingsaktiviteten blir værende i systemet. Du kan ikke se eller sende meldinger utenfor emnet. For å se meldingene for emnet du er i, kan du velge Meldinger-linken i emnemenyen eller på Verktøy-siden. Læreren din avgjør hvilke lenker som vises i emnemenyen, samt hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Mer om sending av emnefiler

Du kan bruke e-postverktøyet for emner til å sende meldinger fra emnet ditt til emnemedlemmenes eksterne e-postkontoer uten å måtte bytte til e-postleverandøren din, for eksempel Gmail eller Yahoo. Du kan sende e-post til individuelle brukere eller brukergrupper.

I e-postverktøyet kan du bare sende e-post – ikke motta. Du mottar ikke e-post i Blackboard Learn.

Mer om sending av e-post


ULTRA: Kontakt læreren din

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du kontakter underviseren din.

Du kan se meldinger i hvert av emnene dine. Hvis institusjonen din tillater det, kan du også opprette og svare på meldinger. Du og dine undervisere kan sende meldinger til hverandre, andre folk, eller hele klassen for påminnelser, kjappe spørsmål, og sosiale interaksjoner hvis det er tillatt.

Meldingsaktiviteten blir værende i systemet. Du kan ikke se eller sende meldinger utenfor emnet.

Mer om meldinger