Det finnes to grensesnitt hvor emnene dine kan vises i Blackboard Learn. Original og Ultra. Vurderingene dine vises på ulike steder, avhengig av hvilket brukergrensesnitt du bruker. Bruk skjermbildene til å finne ut hvilket grensesnitt som brukes på institusjonen din.

Hvor er vurderingene mine?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du finner vurderinger.

Du har to alternativer:

 1. Du kan se vurderingene for alle emnene dine på en gang.
 2. Alternativt kan du se vurderingene for ett og ett emne av gangen.

Alle vurderinger på en gang

For å se vurderingene for alle emnene dine velger du pilen ved siden av navnet ditt øverst til høyre. Velg Mine resultater i menyen. Du kan sortere vurderingene dine etter Alle emner eller Sist gitt vurdering. Hvis oppgavene dine ikke er vurdert ennå, ser du ikonene for vurderingsstatus. Velg et vurdert elements tittel for å gjennomgå din innsending. For prøver, etter du har valgt tittelen, åpnes Vis forsøk-siden. Velg vurderingen for å gjennomgå din innsending.

Mer om visning av dine prøvevurderinger

Vurderinger for ett emne

For å se vurderingene for et bestemt element velger du Mine resultater-lenken i emnemenyen eller på Verktøy-siden.

Læreren din avgjør hvilke lenker som vises i emnemenyen.

Mer om hvordan du finner vurderingene dine


ULTRA: Hvor er vurderingene mine?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du finner vurderinger.

Vurderingene dine kan vises flere steder. Informasjonen du trenger, finnes alltid sammen med vurderingene – uansett hvor du finner dem.

 • Vurderinger-siden i det relevante emnet
 • I aktivitetsstrømmen
 • På den globale Vurderinger-siden, som du finner via listen med navnet ditt.

1. I emnet

Du kan se emnevurderingene dine via emnets navigasjonsfelt. Velg Vurderinger-ikonet for å se alt emnearbeidet som er spesifikt for emnet du er tilknyttet.

Deretter kan du velge en tittel på Emnevurderinger-siden for å se vurderingen og tilbakemeldingen fra læreren.

2. Aktivitetsstrøm

Når underviserne dine legger ut vurderinger, finner du dem i aktivitetsstrømmen. Velg Se vurderingen din. Hvis underviseren har lagt til tilbakemeldinger, ser du dem etter elementtittelen.

Hvis underviseren oppdaterer en vurdering, oppdateres vurderingen også i strømmen.

Mer om aktivitetsstrømmen

3. Den globale Vurderinger-siden

Du kan se vurderingene dine for alle emner på samme sted ved å velge Vurderinger i listen til venstre hvor navnet ditt vises. Alle vurderingene dine er organisert etter emne. Du kan se hva som skal leveres, og angi prioriteringer for alle emnene du er tilknyttet. Det er ikke nødvendig å gå til hvert av emnene.


ULTRA: Vurderingspiller

Det er underviseren som avgjør hvordan vurderingen for hvert vurdert element skal vises:

 • Bokstavvurdering
 • Poeng
 • Prosent

Vurderingspillene for de ulike oppgavespørsmålene og vurderte elementene kan vises i farger eller med mørk bakgrunn.

For de fargede vurderingspillene, erdDet høyeste poengområdet grønt, og det laveste er rødt. Nå kan ikke underviserne endre fargene eller prosentverdiene. Fargene tilordnes slik:

 • > 90 % = grønn
 • 89–80 % = gul/grønn
 • 79–70 % = gul
 • 69–60 % = oransj
 • 59–50 % = rød

Institusjonen din kan deaktivere fargevalget for alle emner. Vurderingspillen vises med mørke bakgrunner og hvite vurderinger. Farger brukes ikke til å formidle prestasjon.


ULTRA: Hvordan er vurderingene mine sammenlignet med andres vurderinger?

Du kan bruke læringsanalysen til å finne ut hvordan du ligger an sammenlignet med de andre i klassen, og dermed planlegge hvordan du kan gjøre det bedre.

Mer om læringsanalyse