Hvordan sender jeg e-post?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du sender meldinger.

I Original-emnevisningen kan du se emnemeldinger fra Verktøy-siden eller via en lenke i emnemenyen.

 1. Velg Verktøy > Send e-post i emnemenyen.
 2. Velg brukere- eller Velg grupper-siden velger du mottakerne i Kan velges-boksen og deretter høyrepilen for å flytte dem til Valgte-boksen. Trykk på tilbakepilen hvis du vil flytte brukere fra mottakerlisten. Velg Inverter valget for å fjerne fremhevingen av de valgte brukerne og fremheve brukerne som ikke var valgt.

  Du kan velge flere brukere samtidig i Windows ved å holde Shift-tasten inne og velge den første og siste brukeren. Du kan velge brukere som ikke er etter hverandre i listen, ved å holde Ctrl-tasten inne og velge de ulike brukerne. På Mac må du trykke på Kommando-tasten i stedet for Ctrl-tasten. Du kan også bruke Velg alle-alternativet for å sende e-post til alle brukerne.

 3. Skriv inn Emne og Melding. En kopi av meldingen sendes til avsenderen. Det vises en kvitteringsside når meldingen er sendt, der du ser en liste med alle mottakerne.
 4. Velg Legg ved fil for å lete etter filer på datamaskinen. Du kan legge ved flere filer. Når du har lagt ved en fil, ser du et alternativ om å legge ved nye filer.
 5. Velg Send.

Feilsøking av e-post i emner

I Original-emnevisningen kan du bare bruke e-postverktøyet for emner til å sende e-post – ikke motta. Du mottar e-post fra Blackboard i den eksterne e-postkontoen din, for eksempel Gmail eller Yahoo – ikke i Blackboard. Du kan sende meldinger fra emnet ditt til emnemedlemmenes eksterne e-postkontoer. Svar på e-poster går også til den eksterne e-postkontoen din.

 • Hvordan gjør jeg e-postadressen min synlig? E-postadressen din er ikke synlig med mindre du velger å gjøre den synlig for emnemedlemmene. For å endre denne innstillingen kan du gå til Mitt Blackboard-menyen > Innstillinger > Personlige opplysninger > Angi personvernsalternativer.
 • Kan jeg endre den eksterne e-postadressen min? Du kan endre e-postadressen du bruker i emnene dine. Gå til Mitt Blackboard-menyen > Innstillinger > Personlige opplysninger > Rediger personlige opplysninger. Skriv deretter inn e-postadressen du vil bruke, og velg Send.
 • Hvorfor ble ikke e-posten jeg sendte, levert?
  • Blackboard Learn gjenkjenner IKKE filer eller e-postadresser som inneholder mellomrom eller spesialtegn, for eksempel #, &, % og $. Bruk bare bokstaver og tall i filnavn og adresser.
  • Du bør ikke sende e-post via Blackboard uten tekst i emnefeltet. Hvis du lar emnefeltet stå tomt, kan det hende meldingen ikke leveres på riktig måte.
 • Kan jeg se et register for e-posten min? I Original-emnevisningen finnes det ikke noen oversikt over e-postene dine i Blackboard. Når du mottar eller sender e-post, vises den i innboksen til den eksterne e-postkontoen din. Behold en kopi av viktige meldinger i innboksen din i tilfelle du trenger dem senere.

ULTRA: Hvordan sender jeg meldinger?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du sender e-post.

Du og lærerne dine kan sende meldinger til hverandre, flere folk eller hele klasser. Meldingsaktiviteten blir værende i systemet.

 1. Inne i et emne
  • På Meldinger-siden
   • Alle meldinger og svar for et emne holdes på Meldinger-siden. Du kan enkelt skanne hele listen og utvide meldinger for å se alle svar, samt hvem som deltar. Velg Ny melding-ikonet for å sende en melding. Du kan sende den til én person, flere personer eller hele klassen.
  • Fra deltakerlisten for emnet
   • Du kan sende meldinger til alle som har med emnet ditt å gjøre. Velg et profilbilde og deretter konvoluttikonet for å åpne Ny melding-panelet. Du kan legge til flere mottakere i meldingen etter behov.
 2. Fra den globale meldingssiden
  • Velg Meldinger i listen med navnet ditt for å åpne den globale meldingssiden.
  • Velg plusstegnet på et emnekort på Meldinger-siden for å åpne Nye meldinger-panelet.
  • Begynn å skrive for å legge til mottakere. Mottakernavn vises mens du skriver. Du kan legge til så mange navn du vil, eller sende meldingen til hele klassen.
  • Begynn med den viktigste informasjonen! De første 100 tegnene i hver melding vises i listen. Meldinger har ikke titler, så mottakerne bruker den første delen av meldingene til å avgjøre hva de vil lese. Du kan formatere teksten i redigeringsprogrammet.

ULTRA: Hvordan mottar jeg meldinger?

1. Fra den globale meldingssiden

Velg Meldinger i listen med navnet ditt for å åpne den globale meldingssiden. Du ser alle meldingene dine fra alle emnene du er påmeldt. Du kan se meldinger for nåværende, tidligere og fremtidige emner.

2. Inne i et emne

Når du er i et emne, kan du bare se og sende meldinger for det aktuelle emnet.

 1. Enkelt vise nyheter. Det vises et antall meldinger over listen. Nye svar vises i fet skrift.
 2. Send en melding. Hvis institusjonen din tillater det, velg Ny melding-ikonet for å sende en melding. Du kan sende den til én person, flere personer eller hele klassen.

  Hvis du har mange meldinger, velg et antall meldinger du vil se for hver side for å smale ned fokuset ditt.

 3. Slett meldinger. Bruk Fjerne -ikonet for å slette en melding. Du får eventuelle nye svar som kommer. Du kan ikke redigere eller slette enkeltsvar i meldinger.
 4. Naviger til andre meldinger. Meldinger åpnet i et panel med alle svarene. Bruk Se tidligere meldinger- og Neste melding-ikonene øverst for å se forrige eller neste melding i listen.
 5. Legg til flere. Hvis institusjonen din tillater det, kan du når du oppretter eller svarer på en melding, velge Legg til deltakere-ikonet for å legge til flere personer, såfremt meldingen ikke allerede er sendt til hele klassen. De opprinnelige mottakerne ser en merknad i den neste meldingen om at du har lagt til nye personer eller hele klassen. De nye deltakerne ser meldingen fra tidspunktet de ble lagt til.

Underviseren kan sende en kopi av en emnemelding til e-postboksen din. Du mottar bare e-postkopier av emnemeldinger når du har en gyldig e-postadresse i profilen din, så sørg for at du holder profilen oppdatert.