Hvorfor kan jeg ikke åpne oppgaven min?

Hvis du trenger hjelp med problemer som dette, bør du kontakte læreren din eller skolens IT-avdeling. Hvis du er usikker på hvordan du kan kontakte IT-avdelingen, kan du se etter den på institusjonens nettsted. Du kan også søke på nettet etter institusjonens navn + Blackboard + hjelp eller støtte. Sørg også for at du bruker en støttet nettleser og et støttet operativsystem for Blackboard-versjonen som brukes av skolen din.


Hvorfor finner jeg ikke oppgaven min?

Læreren bestemmer når oppgavene blir tilgjengelige. Du må kanskje oppfylle andre kriterier også for å få tilgang til oppgaven. Det kan for eksempel være nødvendig å merke en leksjon som gjennomgått først. Kontakt læreren din for å få mer informasjon.


Hvordan kan jeg sjekke at oppgaven er sendt inn?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du sjekker at oppgavene dine er sendt inn.

Når du sender inn en oppgave, vises Gjennomgå innsendingshistorikk-siden med informasjon om den innsendte oppgaven, et bekreftelsesnummer og en melding om at oppgaven er sendt inn. Du kan kopiere og lagre dette nummeret som bevis på innsendingen. For oppgaver med flere forsøk får du forskjellige numre for hver innsending Hvis institusjonen din har aktivert e-postvarsler for kvitteringer på innsendinger, får du også en e-post med et bekreftelsesnummer og detaljer hver gang du sender inn emnearbeid.

Du kan se innsendingskvitteringer på Sendt-fanen på Mine resultater-siden. Velg tallet ved siden av Innsendingskvitteringer nederst i listen for å se innsendingshistorikken din.

Du kan ikke se bekreftelsesnumre eller motta innsendingskvitteringer for e-post hvis institusjonen din bruker en eldre versjon av Blackboard Learn.


Læreren min har ikke mottatt oppgaven min. Hva gjør jeg?

Du må diskutere dette med læreren.


Hvordan kan jeg redigere eller sende inn en oppgave på nytt?

Du kan ikke redigere innsendte oppgaver, men du kan kanskje sende dem inn på nytt. Du kan imidlertid ikke sende alle oppgaver på nytt. Sjekk om du kan sende inn en oppgave mer enn én gang. Hvis du ikke kan det og du har gjort en feil, må du kontakte læreren for å be om å få sende inn oppgaven på nytt.

I Original-emnevisningen ser du en Start ny -funksjon på Gjennomgå innsendingshistorikk-siden hvis læreren tillater at du sender inn oppgaver mer enn én gang,. Velg oppgavelenken i emnet ditt for å få tilgang til Gjennomgå innsendingshistorikk-siden.


Hvordan vet jeg om oppgaven min er vurdert?

Oppgaver vurderes ikke automatisk. Læreren må vurdere hver oppgave og publisere vurderinger og tilbakemeldinger:

I Original-emnevisningen ser du alle vurderingen dine på Mine resultater-siden. Du finner ofte Mine resultater i emnemenyen. Emnemenyen vises til venstre i emnevinduet. Hvis Mine resultater ikke finnes i emnemenyen, kan du velge Verktøy og Mine resultater. Hvis du har sendt inn oppgaven din, men den ikke er vurdert, ser du et utropstegn ved siden av oppgavetittelen.

Hvis oppgaven er sendt inn og vurdert, ser du vurderingen i oppgaveraden. Du kan se mer informasjon ved å velge oppgavetittelen for å gå til Gjennomgå innsendingshistorikk-siden.

Mer om Mine resultater


Er gruppeoppgaver det samme som vanlige oppgaver?

Ikke helt. Læreren din kan opprette oppgaver du skal sende inn individuelt eller som en gruppe. Du kan gjøre alt det samme med gruppeoppgaver som med vanlige oppgaver. Ett medlem sender inn gruppeoppgaven for hele gruppen. Vurderingen du får, er den samme for alle gruppemedlemmene.

Mer om hvordan du åpner og sender gruppeoppgaver


ULTRA: Hvordan kan jeg sjekke at en oppgave er sendt inn?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du sjekker at oppgavene dine er sendt inn.

I Ultra-emnevisningen kan du sjekke om en oppgave er sendt inn eller ikke. Velg oppgavelenken på Emneinnhold-siden. Det vises et panel med informasjon om datoen og klokkeslettet du sendte oppgaven på. Du ser Ikke vurdert frem til underviserenn vurderer oppgaven.

Mer om innsending av oppgaver

Når underviserne dine legger ut vurderinger, finner du dem i aktivitetsstrømmen. Velg Se vurderingen din. Hvis underviseren har lagt til tilbakemeldinger, ser du dem etter elementtittelen.

Du kan også åpne oppgaven i emnet for å gå gjennom vurderingen og tilbakemeldingen i riktig kontekst.

Vurderingene dine vises også på sidene for globale vurderinger og emnevurderinger.

Mer om overstyring av vurderinger i Ultra-emnevisningen


ULTRA: Er det mulig å bare se en gruppeoppgave? Jeg er redd for at jeg må sende den inn for gruppen hvis jeg åpner den.

Du kan se gruppeoppgaver uten å måtte sende dem inn. Når du velger Se vurderingen, kan du velge mellom bare å se gruppeoppgaven og å legge til noe mer Er du ikke klar til å sende oppgaven ennå? Velg Lagre og lukk på panelet. Det du har gjort på vegne av gruppen, blir lagret, men ikke sendt inn. Hvis enten du eller noen andre på gruppen allerede har startet på gruppeoppgaven, er arbeidet lagret. Velg Se vurderingen for å fortsette.

Alle i gruppen kan se hva som er den nyeste versjonen. Du kan åpne gruppeoppgaven så mange ganger du vil, frem til noen i gruppen velger Send.

Mer om gruppeoppgaver