Hvordan åpner jeg innhold i emnet mitt?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om emneinnhold.

Undervisere kan legge til forskjellige typer innhold i emnene dine, for eksempel filer, tekst, oppgaver, bilder, multimedier og lenker. De kan organisere innhold i mapper, læremoduler og læreplaner.

Du åpner emneinnhold med lenkene i emnemenyen. Lenker som inneholder innhold, kalles innholdsområder. Læreren din kan for eksempel legge til et innholdsområde som inneholder emnemateriell for en hel uke. Uke 1 kan for eksempel bestå av leselister, oppgaver, en diskusjon og en lenke til et nettsted. Velg et element for å åpne det.

Mer om emnemenyen


Innholdstyper

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om innholdstyper.

I denne tabellen ser du hva slags innhold undervisere kan legge til i emner.

Hvert element vises med et ikon som angir emnetypen. Din institusjon kan velge forskjellige sett av ikoner.

Hvis du ser en meny med alternative filversjoner, bruker institusjonen din Blackboard Ally for å gi flere nedlastingsalternativer for ditt emneinnhold. Du finner mer informasjon under Ally-hjelp for studenter.

Beskrivelse av innholdstyper
IkonInnholdstypeBeskrivelse
ElementEt element er en frittstående innholdsdel, for eksempel en fil, en tekst eller et bilde. Læreren kan legge til en beskrivelse og legge ved filer, bilder, video og lyd.
OppgaveUndervisere bruker oppgaver til å vurdere hvor god kunnskap du har om emneinnhold og mål. Undervisere gir ofte vurderinger på oppgaver.
SpørreundersøkelseLærerne bruker spørreundesøkelser til å gjennomføre avspørringer og vurderinger samt vurdere kunnskapsnivået ditt på det aktuelle tidspunktet. Spørreundersøkelser vurderes ikke.
PrøveUndervisere bruker prøver til å vurdere kunnskapen din om emneinnhold og mål. Undervisere tilordner ofte poengverdier for spørsmålene i prøven. Svarene dine sendes inn til vurdering.
FilFiler vises enten som sider i emner eller som eget innhold i et eget nettleservindu.
LydDet kan hende at lydfiler spilles av når du åpner sider, og at avspillingen fortsetter helt til du setter den på pause eller går bort fra siden.
BildeBilder vises på siden.
VideoVideoer vises på siden. Du har alternativer til å sette på pause, spille av og justere volumet.
NettlenkeVelg nettlenken for å gå til et nettsted eller en ressurs.
LæremodulEn læremodul er en innholdsbeholder. Du navigerer gjennom innholdet fra en innholdsfortegnelse. Læreren din kan legge til forskjellige typer innhold, for eksempel tekst, bilder, multimedier, oppgaver og prøver.
LæreplanEn læreplan er en innholdsbeholder. En læreplan kan inneholde leksjonsprofiler, læremål og innholdselementene du trenger for å gjennomføre leksjoner.
PensumEt pensum kan inneholde emneinformasjon, mål, vurderingsinformasjon, lærerens kontaktinformasjon, datoer og lærebokinformasjon.
EmnelenkeEn emnelenke er en snarvei til et element, verktøy eller emneområde som gir rask tilgang til relevant materiell.
InnholdsmappeEn innholdsmappe er en innholdsbeholder. Lærere kan bruke mapper og undermapper til å gruppere relatert materiell – for eksempel en «Uke 1: saksstudier»-mappe som ligger i en «Uke 1: oppgaver»-mappe.
Tom sideLærere kan samle filer, bilder og tekst på én side. Velg tittelen for å se innholdet. Ingen beskrivelse vises.
ModulsideEn modulside er en spesialisert innholdsside hvor innhold vises i bokser – for eksempel på emnets startside eller siden du ser når du har logget på. Du kan holde oversikt over prøver, oppgaver og nytt innhold som opprettes i emnet ditt.
VerktøyLærere kan legge til snarveier til bestemte verktøy i emnet ditt – for eksempel diskusjonstavlen, blogger eller grupper. Hvis Verktøy-lenken vises i emnemenyen, har du også tilgang til alle tilgjengelige verktøy fra Verktøy-siden.
Flickr®-fotoDu kan se fotografier og bilder fra nettstedet deres.
SlideShare-presentasjonDu kan se lysbildepresentasjoner, dokumenter og Adobe PDF-mapper fra andre nettsteder.
YouTube-videoDu kan se videoer på nettstedet deres.

Hva gjør jeg om jeg ikke ser alt innhold?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om utilgjengelig innhold.

Undervisere kan begrense hvilke innholdselementer du ser, basert på dato, tidspunkt, individuelle brukere, emnegrupper og prestasjonen din i forbindelse med vurderte elementer.

Læreren kan for eksempel begrense tilgangen til neste oppgave frem til du fullfører en prøve. Læreren kan også kreve at oppgaven ikke vises før du fullfører prøven og får en poengsum på minst 70 prosent.

Snakk med læreren hvis du tror du ikke kan se innhold som du burde kunne se. Det kan hende du må oppfylle bestemte krav.


Kan jeg vise at jeg har gått gjennom innhold?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om å åpne innhold.

Med gjennomgangsstatus kan underviseren spore samhandlinger med bestemte innholdselementer. Gjennomgangsstatusen påvirker noen ganger når du kan se annet innhold.

Læreren kan for eksempel aktivere gjennomgangsstatus for en artikkel. Da kan han eller hun også bestemme at en prøve ikke gjøres tilgjengelig før du har gått gjennom artikkelen. Når du har merket artikkelen som gjennomgått, vises prøven.

Et Marker som gjennomgått-alternativ vises ved elementer læreren har valgt. Når du har gått gjennom ett av elementene, velger du alternativet for å merke det som Gjennomgått.

Du kan bytte mellom Gjennomgått og Marker som gjennomgått hvis du vil gå tilbake til et innholdselement og gå gjennom det på nytt. Læreren ser bare den gjeldende innstillingen. Hvis du merker et element som Gjennomgått og senere bytter til Marker som gjennomgått, ser ikke læreren at elementet var merket som Gjennomgått tidligere.


Ally i Learn Original – studenter

Se alternative filformater

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du ser alternative filformater.

Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Alle studenter har unike ferdigheter og preferanser når det gjelder læring. Når undervisere legger inn mer tilgjengelig innhold, kan alle velge det formatet de foretrekker. Hvis institusjonen din bruker Blackboard Ally, kan underviserne bruke dette verktøyet til å sikre at alle studenter har tilgang til emneinnhold.

Når en underviser legger til en fil i et emne, lager Ally alternative formater av filen basert på originalversjonen. Hvis originalfilen er en PDF-fil, lager Ally versjoner i lyd-, elektronisk braille- og ePub-format av det samme innholdet. Disse formatene gjøres tilgjengelig sammen med originalfilen, slik at alt er på samme praktiske sted.

Hvilke alternative formater som lages, avhenger av filtypen til originalfilen. Hvis du ikke ser noe alternativ om å laste ned alternative formater, er ikke Ally aktivert for det aktuelle emnet. Eventuelt er ikke filen en innholdstype som støttes.

Finn frem til en fil i emnet. Velg menyen ved siden av den og så Alternative formater. Velg den versjonen som passer best for behovene dine. Velg Last ned for å lagre det alternative formatet på enheten.

Mer om alternative formater for emneinnhold


ULTRA: Åpne innhold for et emne

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om å åpne innhold.

Øverst på siden kan du åpne ofte brukte verktøy. Velg ikonene for å sjekke emnekalenderen, følge med på klassediskusjoner, se vurderinger og sende meldinger. Når du er ferdig, kan du velge Innhold-ikonet for å gå tilbake til alt innholdet underviseren har gjort synlig.

Hvis du kan åpne innholdet på en senere dato, kan underviseren vise elementet i innholdslisten med den datoen. Du kan ikke åpne det nå, men du blir varslet så du vet at det kommer.

Når noen bidrar i en samtale eller diskusjon, vises det et ikon ved siden av elementets tittel på Emneinnhold-siden.

Underviserens navn og bilde vises. Velg Deltakerliste for å se alle som er logget på et emne. Hvis underviseren bruker deltakelsesfunksjonen, kan du se oppføringene dine på Detaljer og handlinger-panelet.

Du kan laste opp filer til nettapper som kjører i «skyen» og ikke er installert på datamaskinen din. Sånn som OneDrive®.

Mer om deltakerlisten

Mer om deltakelsesvurderinger


ULTRA: Innholdstyper

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om innholdstyper.

I denne tabellen ser du hva slags innhold lærere kan legge til i emner.

Beskrivelse av innholdstyper
IkonInnholdstypeBeskrivelse
OppgaveUndervisere bruker oppgaver til å vurdere hvor god kunnskap du har om emneinnhold og mål. Undervisere gir ofte vurderinger på oppgaver. Lærere kan også lage oppgaver for grupper med studenter.
PrøveLærere bruker prøver til å se hva du kan. Undervisere kan også lage prøver for grupper med studenter.
Lenke til diskusjonerLærere kan legge inn lenker til diskusjoner i nærheten av relatert innhold. Det kan for eksempel hende du blir bedt om å lese en fil og deretter svare i en diskusjon.
DagbokUndervisere kan bruke dagbøker til å kommunisere privat med deg og kan vurdere bidragene dine.
DokumentLærere kan lage sider eller «utleveringer» og legge til tekst, lyd, video, filer og bilder. Lyd-, video- og bildefiler kan vises direkte sammen med innholdet, avhengig av innstillingene og hva nettleseren tillater.
FilVelg navnet på en fil for å laste den ned.
SCORMUndervisere kan legge til nettbaserte innholdspakker fra akademiske utgivere og designere av undervisningsinnhold. SCORM-pakker åpnes i et nytt vindu og kan telle med i vurderinger.
LydLydfiler vises direkte sammen med innholdet eller åpnes i nye vinduer eller faner. Du har alternativer til å sette på pause, spille av og justere volumet.
BildeBilder vises direkte sammen med innholdet eller åpnes i nye vinduer eller faner.
VideoVideofiler vises direkte sammen med innholdet eller åpnes i nye vinduer eller faner. Du har alternativer til å sette på pause, spille av og justere volumet.
LenkeVelg lenken for å gå til et nettsted eller en ressurs.
MappeEn mappe er en innholdsbeholder. Lærere kan bruke mapper og undermapper til å gruppere relatert materiell – for eksempel en «Uke 1: saksstudier»-mappe som ligger i en «Uke 1: oppgaver»-mappe. Med mapper blir det lettere å finne materiell, og du slipper å rulle mer enn nødvendig.
Ikke noe ikonLæringsmodulMed moduler kan du navigere mellom innholdselementer uten distraksjoner eller ekstra klikk. En læringsmodul holder deg fokusert på undervisningen eller konseptet.

ULTRA: Hva gjør jeg om jeg ikke ser alt innhold?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om utilgjengelig innhold.

Hvis du kan åpne innholdet på en senere dato, kan underviseren vise elementet i innholdslisten med den datoen. Du kan ikke åpne det nå, men du blir varslet så du vet at det kommer.

Det kan hende du må fullføre andre emnearbeid og oppnå en viss vurdering før du kan åpne et element. Underviseren konfigurerer tilgangsregler og kan velge å vise deg slike regler. Hvis du for eksempel må oppnå minst 80 poeng eller mer for å få tilgang til noe, ser du dette låseikonet på Emneinnhold-siden, ved siden av innholdet eller mappen. Velg lenken under elementet for å se tilgangsregelen.

Undervisere kan konfigurere flere tilgangsregler. Du må oppfylle alle tilgangsregler før du får tilgang til innholdet.


Ally i Learn Ultra – Student

ULTRA: Se alternative filformater

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du ser alternative filformater.

Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Alle studenter har unike ferdigheter og preferanser når det gjelder læring. Når undervisere legger inn mer tilgjengelig innhold, kan alle velge det formatet de foretrekker. Hvis institusjonen din bruker Blackboard Ally, kan underviserne bruke dette verktøyet til å sikre at alle studenter har tilgang til emneinnhold.

Når en underviser legger til en fil i et emne, lager Ally alternative formater av filen basert på originalversjonen. Hvis originalfilen er en PDF-fil, lager Ally versjoner i lyd-, elektronisk braille- og ePub-format av det samme innholdet. Disse formatene gjøres tilgjengelig sammen med originalfilen, slik at alt er på samme praktiske sted.

Hvilke alternative formater som lages, avhenger av filtypen til originalfilen. Hvis du ikke ser noe alternativ om å laste ned alternative formater, er ikke Ally aktivert for det aktuelle emnet. Eventuelt er ikke filen en innholdstype som støttes.

Finn en fil i emnet ditt. Velg Last ned-ikonet Alternative formater . Velg den versjonen som passer best for behovene dine. Velg Last ned for å lagre det alternative formatet på enheten.

Mer om alternative formater for emneinnhold