Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-emnevisningen.

ULTRA: Læringsmoduler

Læringsmoduler er beholdere for organiserte samlinger av innhold. Med moduler kan du navigere mellom innholdselementer uten distraksjoner eller ekstra klikk. Med læringsmoduler blir det lettere å holde seg fokusert på leksjonen eller konseptet du lærer. Hvis du bruker en lærebok i et emne, kan underviseren bruke moduler til å gruppere innhold, slik at det følger rytmen i læreboken.

Det kan hende underviseren tillater at du ser gjennom innholdet i læringsmoduler i en hvilken som helst rekkefølge. Men underviseren kan også kreve at du åpner og gjør deg ferdig med noe innhold før du kan gå videre til det neste elementet. Når det brukes innholdssekvenser, kan det bli lettere å forstå konsepter før du går videre til neste leksjon.


ULTRA: Arbeid i læringsmoduler

Læringsmoduler ser mer eller mindre ut som mapper på Emneinnhold-siden. Velg tittelen eller pilen for å åpne en modul og se innholdet i den.

Undervisere kan legge til aktiviteter og verktøy som fremmer interaktiv læring og samarbeid – i tillegg til innholdselementer, filer og prøver.

Det kan for eksempel hende du ser at en modul inneholder oppgaver eller gruppeprosjekter. Du kan også se samarbeidsverktøy, for eksempel diskusjoner, der du kan snakke med andre og dele ideer om temaene som blir presentert.

Du kan se alt synlig innhold i modulen – inkludert leveringsfrister. Du kan åpne og se innholdet i en hvilken som helst rekkefølge. Hvis underviseren krever en spesifikk innholdssekvens, vises det en melding om at du må åpne og gjøre deg ferdig med innholdet i en viss rekkefølge – foruten andre vilkår som er angitt.

Når du har åpnet et innholdselement, kan du navigere i modulen ved å bruke pilene øverst til venstre og øverst til høyre i nettleservinduet. Du kan raskt gå videre til neste innholdselement for å lære mer.

Hvis det kreves en spesifikk rekkefølge for åpning av innhold, ser du en lås ved siden av pilen.

Du kan lukke modulen uten å gjøre deg ferdig med alt innholdet i den. Når du går tilbake til emnesiden, vises det ikoner ved siden av modulinnholdet. Disse ikonene informerer om hvilket innhold som er ferdig, hvilket innhold som er påbegynt, men ikke ferdig, og hvilket innhold som ikke er startet ennå. Dermed blir det lett å fortsette der du slapp.

En grønn sirkel med hake betyr at innholdet er ferdig. En delvis fylt grønn sirkel betyr at innholdet er påbegynt, men ikke ferdig. Et låsikon betyr at innholdet ikke er startet.

Hvis modulen inneholder mapper, kan du navigere mellom innholdet i mappene på samme måte som annet innhold i modulen. Hvis det kreves en viss innholdssekvens, må du åpne og gjøre deg ferdig med innholdet i mappen før du kan gå videre til neste innholdselement i modulen.