Legg til metadata for Mitt innhold-elementer.

  1. Naviger til mappen som inneholder elementet du vil redigere.
  2. Velg en type metadata fra elementmenyen.

Generelle metadata

Typer metadata
FeltBeskrivelse
Generelle metadata
NavnGi elementet et navn. Dette endrer ikke filnavnet.
BeskrivelseSkriv inn en beskrivelse av elementet.
NøkkelordList opp nøkkelord som er knyttet til elementet, atskilt med komma.
LæringsmålList opp læringsmål som er knyttet til elementet, atskilt med komma.

Tilpassede metadata

Tilpassede metadata-siden kan brukerne skrive inn attributter for elementer. Attributtene er definert av institusjonen.

IMS-metadata

Administrer IMS-metadata-siden kan brukerne skrive inn attributter som samsvarer med standarden for IMS-metadata.

Beskrivelser av IMS-metadata
FeltBeskrivelse
IMS-metadata
IdentifikatorEn unik etikett for elementet.
KatalogtypeEn type bibliotekskatalog der dette elementet er katalogisert.
KatalogoppføringKatalognummeret for elementet.
SpråkSpråket for elementet.
RessurstypeRessurstypen, for eksempel øvelse, simulering, spørreskjema, diagram, figur, kurver, indeks, lysbilde, tabell, fortellende tekst, eksamen, eksperiment, problemstilling eller egenvurdering.
UtdanningskontekstDet typiske læringsmiljøet læringsmateriellet skal brukes i. For eksempel grunnskole, videregående skole, høyere utdanning, universitet grunnfag, universitet lavere grad, universitet høyere grad, teknisk skole lavere trinn, teknisk skole høyere trinn, fagutdanning, videreutdanning eller yrkesopplæring.
AldersgruppeAldersgruppen for de tiltenkte brukerne.
VanskelighetsgradIndikerer vanskelighetsgraden for dette elementet.
Gratis ressursMerk av i boksen hvis dette elementet er gratis.
Begrenset brukMerk av i boksen hvis dette elementet er begrenset.

Fullstendige IMS-metadata

Administrer fullstendige IMS-metadata-siden kan brukerne benytte alle feltene som er tilgjengelige i informasjonsmodellen for IMS-læringsressursens metadata.

Fullstendige beskrivelser av IMS-metadataene
FeltBeskrivelse
Generelle metadata
Generell identifikatorEn unik etikett for elementet.
Generell tittelTittelen på elementet.
Generell katalogEn type bibliotekskatalog der dette elementet er katalogisert.
Generell oppføringKatalognummeret for dette bestemte elementet.
Generelt språkSpråket for elementet.
Generell beskrivelseEn generell beskrivelse av elementet.
Generelt nøkkelordBeskrivelsen av elementets formål.
Generell dekningElementets historiske kontekst.
Generell strukturElementets struktur.
Generelt sammenleggingsnivåRessursens funksjonelle størrelse. Velg 1–4 fra listen.
Livssyklus
LivssyklusversjonVersjonen av elementet.
LivssyklusstatusElementets redaksjonelle tilstand.
LivssyklusrolleBidragstypen.
LivssyklusenhetDen spesifikke enheten eller enhetene som er tilknyttet elementet. Eksempler: forfatter, utgiver eller universitetsavdeling.
LivssyklusdatoDato for bidrag i livssyklusen.
Metadata
Identifikator for metadataEn unik etikett for metadataene.
MetadatakatalogKilden for en påfølgende strengverdi.
MetadataoppføringEn funksjon av beskrivelsen i stedet for ressursen.
MetadatarolleBidragstypen.
MetadataenhetDen tilknyttede enheten eller de tilknyttede enhetene, hvor de mest relevante vises først.
MetadatadatoBidragsdatoen.
MetadataoppsettMetadataenes struktur – inkludert versjon.
MetadataspråkSpråket for elementet.
Teknisk
Teknisk formatElementets tekniske data Noen eksempler er PDF-filer, databasefiler og Word-dokumenter.
Teknisk størrelseStørrelsen på elementet i byte. Bare sifrene 0–9 bør brukes. Vær oppmerksom på at enheten er byte, ikke MB, GB osv.
Teknisk plasseringElementets plassering i Mitt innhold.
Teknisk typeKravtypen.
Teknisk navnNavnet på det obligatoriske elementet.
Teknisk minimumsversjonDen laveste versjonen av det obligatoriske elementet.
Teknisk maksimumsversjonDen høyeste versjonen av det obligatoriske elementet.
Tekniske installasjonsmerknaderBeskrivelse av hvordan du installerer elementet.
Tekniske eller andre plattformskravEventuelle spesielle grunner til å bruke elementet. Du trenger for eksempel Adobe Reader for å åpne PDF-filer.
Teknisk varighetTiden det tar når et kontinuerlig element spilles av i planlagt hastighet (i sekunder).
Utdanning
Utdanning, interaktivitetstypeInteraktivitetstypen som støttes av elementet.
Utdanning, instruktørerssurstypeDen spesifikke ressurstypen, hvor den mest dominerende typen vises først.
Utdanning, interaktivitetsnivåInteraktivitetsnivået mellom sluttbrukerne og læremateriellet.
Utdanning, semantisk tetthetEn subjektiv vurdering av hvor nyttig læremateriellet er i forhold til størrelse eller varighet.
Utdanning, tiltenkt brukerrolleBrukertypen for elementet. Noen eksempler er lærere, studenter og bibliotekarer.
UtdanningskontekstDet typiske læringsmiljøet læringsmateriellet skal brukes i. For eksempel grunnskole, videregående skole, høyere utdanning, universitet grunnfag, universitet lavere grad, universitet høyere grad, teknisk skole lavere trinn, teknisk skole høyere trinn, fagutdanning, videreutdanning eller yrkesopplæring.
Utdanning, vanlig aldersgruppeAldersgruppen for de tiltenkte brukerne.
Utdanning, vanskelighetsgradIndikerer vanskelighetsgraden for dette elementet.
Utdanning, vanlig læretidHvor lang tid det omtrent eller normalt tar å arbeide med ressursen.
Utdanning, beskrivelseKommentarer om hvordan læremateriellet skal brukes.
UtdanningsspråkBrukerens morsmål.
Rettigheter
Kostnad for rettigheterHvorvidt brukerne må betale for å bruke elementet.
Rettigheter opphavsrett og andre begrensningerHvorvidt elementet er beskyttet av opphavsrett eller andre restriksjoner.
Beskrivelse av rettigheterKommentarer om bruksvilkårene for ressursen.
Relasjon
RelasjonstypeForholdet mellom ressursen som beskrives, og ressursen som er identifisert av Ressurs (7.2).
RelasjonsidentifikatorDen unike identifikatoren for det andre elementet.
RelasjonsbeskrivelseFunksjonene til elementet i forhold til andre elementer i Mitt innhold.
RelasjonskatalogKilden for følgende strengverdi.
RelasjonsoppføringDen faktiske verdien.
Anmerkninger
AnmerkningspersonBrukeren som kommenterer på et element.
AnmerkningsdatoDatoen da kommentarer ble lagt inn for et element.
AnmerkningsbeskrivelseKommentarer om pedagogisk bruk av elementet.
Klassifisering
KlassifiseringsformålBeskrivelse av en karakteristikk for elementet etter klassifiseringsoppføringer.
KlassifiseringskildeDen spesifikke klassifiseringen.
KlassifiseringstaksonKlassifiseringsoppføringen for elementet. En sortert liste over taksoner danner en taksonbane.
Klassifiserings-IDTaksonens identifikator i det taksonomiske systemet.
KlassifiseringsoppføringTaksonens navn eller etikett (ikke identifikator).
KlassifiseringsbeskrivelseTekst som beskriver læremateriellet og materiellets formål.
KlassifiseringsnøkkelordNøkkelord som beskriver læremateriellet og materiellets formål.
RessurstypeRessurstypen, for eksempel øvelse, simulering, spørreskjema, diagram, figur, kurver, indeks, lysbilde, tabell, fortellende tekst, eksamen, eksperiment, problemstilling eller egenvurdering.

Metadata for Dublin-kjerne

Brukerne kan skrive inn attributter som samsvarer med standarden for metadata for Dublin-kjerne.

Beskrivelser av metadata for Dublin-kjerne
FeltBeskrivelse
Metadata for Dublin-kjerne
NavnElementets navn. Dette endrer ikke filnavnet.
OppretterPersonen eller organisasjonen som har opprettet elementet.
TittelElementets tittel.
BeskrivelseEn beskrivelse av elementet.
UtgiverNavnet på personen eller organisasjonen som har publisert elementet.
BidragsyterNavnet på personene som har bidratt til innholdet i elementet.
DatoDatoen da elementet ble opprettet.
TypeElementets katalog eller sjanger.
FormatElementets medietype eller størrelse og varighet. Dette kan brukes til å identifisere programvaren eller maskinvaren som trengs for å bruke ressursen.
IdentifikatorEn unik referanse for dette elementet, for eksempel et tall som er tilknyttet i et identifiseringssystem.
KildeNavnet på ressursen elementet kommer fra.
SpråkSpråket for elementet.
RelasjonEn referanse til en kilde som er knyttet til dette elementet.
DekningPlasseringen og datointervallet for dette elementet.
RettigheterInformasjon om intellektuelle rettigheter og opphavsrett.

Dynamiske metadata

Lærerne kan legge til metadata for Mitt innhold-elementer samtidig som elementene legges til i emner. Lærerne kan overskrive slike metadata eller opprettholde en tilkobling til Mitt innhold, slik at metadataene oppgraderes i emnet når de oppdateres i Mitt innhold.

Beskrivelser av dynamiske metadata
MetadataBeskrivelse
AvmerkingsboksMerk av i den riktige boksen for å velge alle tilgjengelige attributter for den bestemte metadatatypen.
MetadatavelgerVelg plusstegnet for å utvide og velge egnede metadataattributter. Velg minustegnet for å skjule listen.

Velg mellom følgende alternativer:

Metadataattributter
AlternativBeskrivelse
VerdierMerk av for Hold disse verdiene synkronisert for å opprettholde en dynamisk lenke mellom Mitt innhold og emnet for elementet.

Hvis dette alternativet ikke er valgt, kopieres bare metadataene til emnet. Eventuelle endringer i elementets metadata reflekteres ikke i emnet (og omvendt).

FormatVelg mellom metadata i et tabulatorformat eller komprimert format. I Prøveformat-feltet ser du hvor hvert alternativ vises.