Når du har opprettet en mappe, kan du endre innstillingene. På Rediger innstillinger-siden kan du også finne informasjon om filen, for eksempel hvem som opprettet den, når den ble opprettet og når den sist ble redigert.

Rediger mappeegenskaper

 1. Gå til mappen som inneholder elementet, i Mitt innhold.
 2. Velg Rediger innstillinger fra menyen i den aktuelle mappen.
 3. Velg alternativene som passer.
 4. Velg Send.

Tilgjengelige alternativer

Felt
Felt Beskrivelse
Mappeinformasjon
Mappenavn Se eller endre navnet på mappen.
Nettadresser til nettmapper Nettadressen til mappen. Bare brukere med aktive brukerkontoer og rettigheter til å se mappen har tilgang til nettadressen.
Permanent nettadresse Lenken for denne filen – med den unike og uforanderlige identifikatoren, men ikke plasseringsbanen. Med disse vedvarende identifikatorene blir ikke lenker til Mitt innhold-elementer ødelagt når de flyttes.
Eier Viser brukernavnet til personen som har ansvaret for å vedlikeholde mappen og innholdet i den. Hvis dette feltet viser SYSTEM, er mappen opprettet automatisk.
Opprettet av Viser brukernavnet til personen som opprettet mappen.
Opprettet Viser datoen og klokkeslettet da mappen ble opprettet.
Sist redigert av Viser brukernavnet til personen som sist endret mappen.
Sist redigert Viser datoen og klokkeslettet mappen sist ble redigert.
Kvoteinformasjon
Størrelse Viser størrelsen på mappen, i megabyte.
Kvote i megabyte Skriv inn plasskvoten for mappen, i megabyte (MB). Plasskvoten kan ikke være større enn kvoten for mappen den nye mappen legges inn under. For eksempel kan ikke kvoten for courses/history/documents være større enn kvoten for /courses/history.
Tilgjengelig kvote Viser hvor mye tilgjengelig plass som finnes i den overordnede mappen. For mappen courses/history/documents ser du hvor mye plass som er tilgjengelig for /courses/history. Kvoten for en mappe kan ikke overskride den tilgjengelige plassen i den overordnede mappen.
Låsealternativer
Lås Velg mellom følgende alternativer for mappelåser:
 • Ingen lås
 • Lås denne mappen
 • Lås denne mappen og alt den inneholder

En lås gjør at selve mappen (navn og innstillinger) ikke kan redigeres. Hvis du låser mappen og innholdet i den, beskyttes både mappen og innholdet. Hvis en mappe er låst, kan ikke brukerne endre elementene i den via nettmappen, for eksempel kopiere elementer direkte til nettmappen.

På Mac kalles nettmapper for delte plasseringer.

Kommentaralternativer
Kommentarer Velg hvordan du vil håndtere kommentarer:
 • Alle kommentarene for denne mappen er private
 • Del kommentarene om denne mappen
 • Del kommentarene om denne mappen og alt den inneholder
 • Alle kommentarene om denne mappen og alt den inneholder, er privat
Versjonsalternativer
Versjoner Velg hvordan du vil håndtere versjonering:
 • Ingen versjoner
 • Aktiver versjonering på filene i denne mappen
 • Aktiver versjonering på filene i denne mappen og alle dens undermapper.
Sporingsalternativer
Sporing Velg et sporingsalternativ for denne mappen:
 • Ingen sporing
 • Aktiver sporing på filene i denne mappen
 • Aktiver sporing på filene i denne mappen og alle dens undermapper.
Tilpasningsalternativer
Tilpasninger Velg et tilpasningsalternativ for denne mappen:
 • Bruk tilpasninger bare på denne mappen
 • Bruk tilpasninger på denne mappen og filene i mappen
 • Bruk tilpasninger på denne mappen, undermappene og alle filene de inneholder
Metadataalternativer
Metadata Velg hvordan du vil håndtere metadata for mappen:
 • Metadata gjelder bare for denne mappen
 • Bruk metadata for denne mappen og filene i mappen
 • Bruk metadata for denne mappen, undermappene og alle filene de inneholder

Metadata inneholder informasjon om filene i denne mappen. Hvis du legger til metadata for filene i denne mappen og alle undermappene i den, overskrives eventuelle eksisterende metadata.


Lås undermapper

Mapper kan inneholde filer og undermapper. Når du velger om du vil låse eller låse opp mapper, må du huske at tillatelser og låser for elementer arves fra den overordnede mappen. Hvis en lås for et element endres, kan det også få innvirkning på låsen for den overordnede mappen.

For eksempel kan det å låse opp en undermappe endre låsetypen for den overordnede mappen. Hvis du endrer låsetypen for en undermappe til Ingen lås fra Lås denne mappen og alt den inneholder, blir også låsen for den overordnede mappen automatisk endret til Ingen lås. Dette skjer uavhengig av om innstillingen for den overordnede mappen var Lås denne mappen og alt den inneholder.

På samme måte bør du ikke låse undermapper hvis den overordnede mappen allerede er låst. Hvis du gjør det, brytes låsen for den overordnede mappen. Innstillingen angis dermed til Ingen lås, noe som fører til at undermappen forblir låst mens den overordnede mappen låses opp.