Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Turnitin

Turnitin® er et tredjepartsverktøy og brukes for å forbedre studentenes skriveprosess ved å fremme originalt arbeid og gi gode tilbakemeldinger til studentene.

Gå til Turnitin-nettstedet