Hvor er gruppeoppgavene mine?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om gruppeoppgaver.

Læreren kan vise gruppeoppgaver i forskjellige områder i emnet ditt. Du kan kanskje åpne gruppeoppgaver fra lenker i emnemenyen som heter «Oppgaver» eller «Grupper». Læreren kan også ha bygd inn gruppeoppgaver i det ukentlige innholdet. Gruppeoppgaver kan også vises i Mine grupper-panelet etter emnemenyen. Spør læreren hvis du har spørsmål om hvordan emnet ditt er organisert.

Læreren kan gjøre enkelte gruppeoppgaver tilgjengelige etter en bestemt dato, eller etter at du har gjort ferdig en bestemt oppgave. Det kan for eksempel være nødvendig å merke en leksjon som gjennomgått før du får tilgang til en oppgave. Kontakt læreren din hvis du ikke finner en gruppeoppgave du mener du burde se.

Innsendinger gruppen sender etter leveringsfristen, merkes med SEN og kan bli trukket for å være levert for sent.


Send inn arbeid for en gruppeoppgave

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du sender inn gruppeoppgaver.

Læreren tilgjengeliggjør all informasjon gruppen trenger for å fullføre en gruppeoppgave. Ett gruppemedlem sender inn gruppeoppgaven. Alle medlemmer i gruppen får samme vurdering for gruppeoppgaven.

Hvis det er du som skal sende inn gruppeoppgaven, må du velge Send. Hvis ikke får ikke læreren den.

Hvis læreren ikke har tillatt flere forsøk, kan du bare sende inn gruppeoppgaven én gang. Dobbeltsjekk at du har lagt ved alle nødvendige filer, før du velger Send.

 1. Velg lenken til der gruppeoppgaven finnes, for eksempel «Oppgaver», på emnemenyen. Velg navnet på gruppoppgaven.

  –ELLER–

  Velg gruppenavnet på Mine grupper-panelet. Velg navnet på oppgaven i Gruppeoppgaver-delen på gruppens startside.

 2. Gå gjennom instruksjonene og informasjon om leveringsfrist og mulige poeng, og last ned alle nødvendige filer på Opplastingsoppgave-siden.
 3. Velg Skriveinnsending for å utvide området du kan skrive innsendingen din i. Du kan formatere teksten med alternativene i redigeringsverktøyet.
 4. Velg Bla gjennom min datamaskin for å laste opp en fil fra datamaskinen du bruker.

  –ELLER–

  Dra filer fra datamaskinen til «hotspot-området» i Legg ved filer-området. Hvis nettleseren din tillater det, kan du også dra en mappe med filer. Filene lastes opp enkeltvis. Hvis ikke nettleseren tillater at du sender inn gruppeoppgaven etter at du har lastet opp en mappe, kan du velge Ikke legg ved i mapperaden for å fjerne den. Du kan dra filene enkeltvis og sende inn på nytt.

  Du kan bruke filnavnet eller gi filen et annet navn.

 5. Hvis du vil, kan du skrive en kommentar om gruppeinnsendingen.
 6. Velg Send. Du ser Gjennomgå innsendingshistorikk-siden med informasjon om den innsendte gruppeoppgaven, et bekreftelsesnummer og en melding om at oppgaven er sendt inn. Kopier og lagre dette nummeret som bevis på gruppeinnsendingen. For gruppeoppgaver med flere forsøk får du forskjellige numre for hver innsending Hvis institusjonen din har aktivert e-postvarsler for kvitteringer på innsendinger, får du også en e-post med et bekreftelsesnummer og detaljer hver gang du sender inn emnearbeid.

  Du kan ikke dra filer for å laste dem opp, se bekreftelsesnumre eller motta innsendingskvitteringer for e-post hvis institusjonen din bruker en eldre versjon av Blackboard Learn.


Lagre gruppeoppgaver som utkast, og send dem inn senere

Velg Lagre utkastOpplastningsoppgave-siden for å lagre det du har gjort, og fortsette senere. Teksten og filene lagres på siden. Når du kommer tilbake, kan du fortsette der du slapp.

En person kan lagre en gruppeoppgave som et utkast, så kan en annen fortsette senere og sende den inn.

 1. Gå tilbake til gruppeoppgaven, og velg tittelen.
 2. Velg FortsettGjennomgå innsendingshistorikk-siden.
 3. Endre det du vil, på Opplastningsoppgave-siden.
 4. Hvis du vil, kan du også skrive en Kommentar om innsendingen.
 5. Velg Send. Gjennomgå innsendingshistorikk-siden vises med informasjon om den innsendte gruppeoppgaven.

Når du er ferdig med gruppeoppgaven, velger du Send. Hvis ikke får ikke læreren den.


Send inn en gruppeoppgave på nytt

Læreren din kan tillate at du sender inn en gruppeoppgave mer enn én gang. Det kan være flere årsaker til det. Det kan for eksempel hende læreren la inn kommentarer på det første utkastet ditt, sånn at du kan forbedre det.

Eller kanskje du kommer på at du har gjort en feil etter at du har sendt inn gruppeoppgaven. Det kan imidlertid også hende du ikke får lov til å sende inn gruppeoppgaven flere ganger. Kontakt læreren din for å spørre om du kan sende inn oppgaven på nytt.

Hvis gruppen kan prøve igjen, velger du oppgavelenken i emnet. Start ny vises på Gjennomgå innsendingshistorikk-siden.


Anonymt vurderte gruppeoppgaver

Opplastingsoppgave-siden ser du om gruppeoppgaven skal vurderes anonymt.

Læreren ser i så fall ikke navnet på gruppen i vurderingsprosessen. Læreren kan velge å gi vurdering anonymt for å unngå å bli påvirket av forutinntatte meninger.

Du bør ikke ta med informasjon som identiserer deg, i innsendingene dine. Ikke skriv navn – verken deres egne eller navnet på gruppen – i kommentarer eller filer dere laster opp.


Vanlige spørsmål

Hvorfor kan jeg ikke åpne gruppeoppgaven vår?

Kontakt institusjonens IT-avdeling. De kan hjelpe deg med feilsøking og å laste ned programmene du kanskje trenger. Hvis du ikke er sikker på hvordan du kan kontakte IT-avdelingen, kan du se etter teknologiavdelingen på institusjonens nettsted eller søke på nettet etter institusjonens navn + Blackboard + hjelp eller brukerstøtte. Finn ut om du bruker en nettleser og et operativsystem som har støtte for skolens versjon av Blackboard Learn.

Hvorfor kan jeg ikke finne gruppeoppgaven vår?

Læreren bestemmer når gruppeoppgaver gjøres tilgjengelige. Du må kanskje oppfylle andre kriterier også for å få tilgang til oppgaven. Det kan for eksempel være nødvendig å merke en leksjon som gjennomgått først. Kontakt læreren din for å få mer informasjon.

Læreren har ikke fått gruppeoppgaven vår. Hva gjør jeg?

Du må diskutere dette med læreren.

Hvordan kan jeg redigere eller sende inn en gruppeoppgave på nytt?

Du kan ikke redigere innsendte gruppeoppgaver, men du kan kanskje sende dem inn på nytt. Ikke alle gruppeoppgaver kan sendes inn på nytt. Sjekk om du kan sende inn en oppgave mer enn én gang. Hvis du ikke kan det og du har gjort en feil, må du kontakte læreren for å be om å få sende inn oppgaven på nytt.

Hvis du bruker Original-emnevisningen og underviseren tillater at du sender inn gruppeoppgaver mer enn én gang, ser du et Start ny-alternativ på Gjennomgå innsendingshistorikk-siden. Velg gruppeoppgavelenken i emnet ditt for å gå til Gjennomgå innsendingshistorikk-siden.

Hvordan vet jeg om gruppeoppgaven min er vurdert?

I Original-emnevisningen ser du alle vurderingen dine på Mine resultater-siden. Du finner ofte Mine resultater i emnemenyen. Emnemenyen vises til venstre i emnevinduet. Hvis Mine resultater ikke finnes i emnemenyen, kan du velge Verktøy og Mine resultater. Hvis du har sendt inn gruppeoppgaven din, men den ikke er vurdert, ser du et utropstegn ved siden av tittelen på gruppeoppgaven.

Hvis grupppeoppgaven er sendt inn og vurdert, ser du vurderingen i oppgaveraden. Du kan se mer informasjon ved å velge tittelen på gruppeoppgaven for å gå til Gjennomgå innsendingshistorikk-siden.

Mer om Mine resultater


ULTRA: Gruppeoppgaver

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om gruppeoppgaver.

Det finnes ikke noe eget område for grupper i Ultra-emnevisningen. I stedet kan lærere opprette gruppeoppgaver som studenter kan samarbeide om.

Emneinnhold-siden er gruppenavnet oppført etter tittelen på gruppeoppgaven. Gruppemedlemmenes navn vises når du åpner og jobber med en oppgave.

Du kan se gruppeoppgaver uten å måtte sende dem inn. Når du velger Se vurderingen, kan du velge mellom bare å se gruppeoppgaven og å legge til noe mer Er du ikke klar til å sende oppgaven ennå? Velg Lagre og lukk på panelet. Det du har gjort på vegne av gruppen, blir lagret, men ikke sendt inn. Hvis enten du eller noen andre på gruppen allerede har startet på gruppeoppgaven, er arbeidet lagret. Velg Se vurderingen for å fortsette.

Alle i gruppen kan se hva som er den nyeste versjonen. Du kan åpne gruppeoppgaven så mange ganger du vil, frem til noen i gruppen velger Send.

Gruppesamtaler og Collaborate

Hvis underviseren har aktivert samtaler, kan du velge Åpne gruppesamtale-ikonet på panelet.. Du kan be om hjelp, dele kilder eller svare på andres spørsmål om gruppeoppgaven. Du kan ha samtaler med hele klassen, bare gruppen eller begge deler. Når noen i gruppen har publisert noe i samtalen, ser du et ikon ved siden av tittelen på oppgaven på Emneinnhold-siden. Dermed vet du at det finnes ny aktivitet.

Mer om samtaler

Du kan også bruke Collaborate Ultra til å møte gruppen virtuelt hvis emnet bruker Collaborate og læreren har aktivert samtaler. Du kan åpne gruppens Collaborate-rom ved å velge ikonet for Åpne Collaborate-rom.

Er du en ny bruker av Collaborate Ultra? Begynn her med det grunnleggende

Mer om presentasjoner i Collaborate Ultra


ULTRA: Flere gruppemedlemmer kan jobbe med samme gruppeoppgave.

Når et gruppemedlem åpner en gruppeoppgave, låses den, så andre i gruppen ikke kan gjøre endringer i den. Andre i gruppen kan be om å få jobbe med oppgaven. Personen som har kontrollen, kan godkjenne eller avvise slike forespørsler.

Ta kontroll over en oppgave

 1. Åpne gruppeoppgaven. Hvis et annet gruppemedlem jobber med oppgaven, vises det et blyantikon ved siden av vedkommendes navn.
 2. Velg Ta kontroll for å sende en forespørsel til gruppemedlemmet som for øyeblikket har kontrollen.
 3. Du ser en melding om at kontrollforespørselen er sendt. Hvis du ombestemmer deg, kan du trekke tilbake forespørselen.
 4. Personen som jobber med gruppeoppgaven, blir varslet og kan godkjenne eller avvise forespørselen din.
 5. Hvis forespørselen godkjennes, låses gruppeoppgaven opp, og du kan jobbe med den. Du ser en melding hvis forespørselen blir avvist.

Hvis forespørselen avvises, kan det hende gruppemedlemmet har gitt noen andre tilgang. Du kan be om tilgang på nytt senere. Det kan også være lurt å sende en melding til de andre i gruppen, for å koordinere hvem som jobber med gruppeoppgaven på bestemte tider.

Hvis du ser en av disse varslingene mens du jobber med en gruppeoppgave, lagrer systemet arbeidet ditt automatisk. Du kan gå ut av oppgaven og gi kontrollen til den som ber om tilgang. Eventuelt kan du ignorere forespørselen og jobbe videre.


ULTRA: Send inn en gruppeoppgave

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du sender inn gruppeoppgaver.

Husk at du kan lagre utkast når du jobber med gruppeoppgaver, og at andre i gruppen kan endre dem. Alle i gruppen kan se hva som er den nyeste versjonen.

Det er bare ett medlem av gruppen som sender inn oppgaven. Du ser et vindu hvor du blir bedt om å bekrefte at du vil sende inn oppgaven på vegne av gruppen. Det er ikke mulig å gjøre endringer i gruppeoppgaver etter at de er sendt inn.

Lærere vurderer gruppeoppgaver på samme måte som individuelle oppgaver. Du ser bare din egen vurdering, men læreren kan gi gruppemedlemmene forskjellige vurderinger. Lærere kan gi forskjellige vurderinger hvis de mener at visse gruppemedlemmer har fortjent en annen vurdering enn resten av gruppen.

Hvordan sjekker jeg om gruppeoppgaven vår er sendt?

 1. Når gruppen din sender inn en oppgave, ser du et panel med datoen og klokkeslettet for innsendingen.
 2. Velg Vis innsending-lenken nederst på panelet for å gå gjennom hva gruppen har sendt inn.

Du kan se om underviseren har vurdert gruppeoppgaven, i aktivitetsstrømmen. Når læreren legger ut vurderinger, finner du dem der. Velg Se vurderingen din for å se vurderingen din. Hvis læreren har lagt til tilbakemeldinger, ser du dem etter elementtittelen.

Du kan åpne gruppeoppgaven i emnet for å gå gjennom vurderingen og tilbakemeldingen i riktig kontekst.

Vurderingene dine vises også på sidene for globale vurderinger og emnevurderinger.

Mer om tilgang til vurderinger