Hvor er gruppeoppgavene mine?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om gruppeoppgaver.

Læreren kan vise gruppeoppgaver i forskjellige områder i emnet ditt. Du kan kanskje åpne gruppeoppgaver fra lenker i emnemenyen som heter «Oppgaver» eller «Grupper». Læreren kan også ha bygd inn gruppeoppgaver i det ukentlige innholdet. Gruppeoppgaver kan også vises i Mine grupper-panelet etter emnemenyen. Spør læreren hvis du har spørsmål om hvordan emnet ditt er organisert.

Læreren kan gjøre enkelte gruppeoppgaver tilgjengelige etter en bestemt dato, eller etter at du har gjort ferdig en bestemt oppgave. Det kan for eksempel være nødvendig å merke en leksjon som gjennomgått før du får tilgang til en oppgave. Kontakt læreren din hvis du ikke finner en gruppeoppgave du mener du burde se.

Innsendinger gruppen sender etter leveringsfristen, merkes med SEN og kan bli trukket for å være levert for sent.


Send inn arbeid for en gruppeoppgave

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du sender inn gruppeoppgaver.

Læreren tilgjengeliggjør all informasjon gruppen trenger for å fullføre en gruppeoppgave. Ett gruppemedlem sender inn gruppeoppgaven. Alle medlemmer i gruppen din får samme vurdering for gruppeoppgaven.

Hvis du er medlemmet som sender inn en gruppeoppgave for gruppen, må du velge Send. Hvis ikke får ikke underviseren den.

Hvis læreren ikke har tillatt flere forsøk, kan du bare sende inn gruppeoppgaven én gang. Dobbeltsjekk at du har lagt ved alle nødvendige filer, før du velger Send.

 1. Velg lenken til der gruppeoppgaven finnes, for eksempel «Oppgaver», på emnemenyen. Velg navnet på gruppoppgaven.

  –ELLER–

  Velg gruppenavnet på Mine grupper-panelet. Velg navnet på oppgaven i Gruppeoppgaver-delen på gruppens startside.

 2. Gå gjennom instruksjonene og informasjon om leveringsfrist og mulige poeng, og last ned alle nødvendige filer på Opplastingsoppgave-siden.
 3. Velg Skriveinnsending for å utvide området du kan skrive innsendingen din i. Du kan formatere teksten med alternativene i redigeringsverktøyet.
 4. Velg Bla gjennom min datamaskin for å laste opp en fil fra datamaskinen du bruker.

  –ELLER–

  Dra filer fra datamaskinen til «hotspot-området» i Legg ved filer-området. Hvis nettleseren din tillater det, kan du også dra en mappe med filer. Filene lastes opp enkeltvis. Hvis ikke nettleseren tillater at du sender inn gruppeoppgaven etter at du har lastet opp en mappe, kan du velge Ikke legg ved i mapperaden for å fjerne den. Du kan dra filene enkeltvis og sende inn på nytt.

  Du kan bruke filnavnet eller gi filen et annet navn.

 5. Hvis du vil, kan du skrive en kommentar om gruppeinnsendingen.
 6. VelgSend.

  Sørg for at du velger Send eller Lagre utkast før du navigerer til et annet emneområde. Arbeidet ditt lagres IKK automatisk. Hvis du ikke velger Send eller Lagre utkast, ser ikke andre gruppemedlemmer arbeidet ditt. De ser at du har jobbet med gruppeinnsendingen og kan bli forvirret.

 7. Etter du har sendt inn, vises Gjennomgå innsendingshistorikk-siden. Du ser informasjon om den innsendte gruppeoppgaven og en melding med et bekreftelsesnummer. Kopier og lagre dette nummeret som bevis på gruppeinnsendingen. For gruppeoppgaver med flere forsøk får du forskjellige numre for hver innsending Hvis institusjonen din har aktivert e-postvarsler for kvitteringer på innsendinger, får du også en e-post med et bekreftelsesnummer og detaljer hver gang du sender inn emnearbeid.

  Du kan ikke dra filer for å laste dem opp, se bekreftelsesnumre eller motta innsendingskvitteringer for e-post hvis institusjonen din bruker en eldre versjon av Blackboard Learn.


Lagre gruppeoppgaver som utkast, og send dem inn senere

Velg Lagre utkastOpplastningsoppgave-siden for å lagre det du har gjort, og fortsette senere. Teksten og filene lagres på siden. Når du kommer tilbake, kan du fortsette der du slapp.

En person kan lagre en gruppeoppgave som et utkast, så kan en annen fortsette senere og sende den inn.

 1. Gå tilbake til gruppeoppgaven, og velg tittelen.
 2. Velg FortsettGjennomgå innsendingshistorikk-siden.
 3. Endre det du vil, på Opplastningsoppgave-siden.
 4. Hvis du vil, kan du også skrive en Kommentar om innsendingen.
 5. Velg Send. Gjennomgå innsendingshistorikk-siden vises med informasjon om den innsendte gruppeoppgaven.

Når du er ferdig med gruppeoppgaven din må du velge Send. Hvis ikke får ikke underviseren den.


Send inn en gruppeoppgave på nytt

Læreren din kan tillate at du sender inn en gruppeoppgave mer enn én gang. Det kan være flere årsaker til det. Det kan for eksempel hende læreren la inn kommentarer på det første utkastet ditt, sånn at du kan forbedre det.

Eller kanskje du kommer på at du har gjort en feil etter at du har sendt inn gruppeoppgaven. Det kan imidlertid også hende du ikke får lov til å sende inn gruppeoppgaven flere ganger. Kontakt læreren din for å spørre om du kan sende inn oppgaven på nytt.

Hvis gruppen kan prøve igjen, velger du oppgavelenken i emnet. Start ny vises på Gjennomgå innsendingshistorikk-siden.


Anonymt vurderte gruppeoppgaver

Last opp oppgave-siden, blir du informert om at gruppeoppgaven din er satt til å bli vurdert anonymt.

Underviseren din ser i så fall ikke navnet på gruppen i vurderingsprosessen. Læreren kan velge å gi vurdering anonymt for å unngå å bli påvirket av forutinntatte meninger.

Du bør ikke ta med informasjon som identiserer deg, i innsendingene dine. Ikke skriv navn – verken deres egne eller navnet på gruppen – i kommentarer eller filer dere laster opp.


Vanlige spørsmål

Hvorfor kan jeg ikke åpne gruppeoppgaven vår?

Kontakt institusjonens IT-avdeling. De kan hjelpe deg med feilsøking og å laste ned programmene du kanskje trenger. Hvis du ikke er sikker på hvordan du kan kontakte IT-avdelingen, kan du se etter teknologiavdelingen på institusjonens nettsted eller søke på nettet etter institusjonens navn + Blackboard + hjelp eller brukerstøtte. Finn ut om du bruker en nettleser og et operativsystem som har støtte for institusjonens versjon av Blackboard Learn.

Hvorfor finner jeg ikke gruppeoppgaven vår?

Læreren bestemmer når gruppeoppgaver gjøres tilgjengelige. Du må kanskje oppfylle andre kriterier også for å få tilgang til oppgaven. Det kan for eksempel være nødvendig å merke en leksjon som gjennomgått først. Kontakt læreren din for å få mer informasjon.

Læreren har ikke fått gruppeoppgaven vår. Hva gjør jeg?

Du må diskutere dette problemet med underviseren din.

Hvordan kan jeg redigere eller sende inn en gruppeoppgave på nytt?

Du kan ikke redigere innsendte gruppeoppgaver, men du kan kanskje sende dem inn på nytt. Ikke alle gruppeoppgaver kan sendes inn på nytt. Sjekk om du kan sende inn en oppgave mer enn én gang. Hvis det ikke fungrer og du har gjort en feil, kontakt underviseren din for å be om en mulighet for å sende oppgaven på nytt.

Hvis du bruker Original-emnevisningen og underviseren tillater at du sender inn gruppeoppgaver mer enn én gang, ser du et Start ny-alternativ på Gjennomgå innsendingshistorikk-siden. Velg gruppeoppgavelenken i emnet ditt for å gå til Gjennomgå innsendingshistorikk-siden.

Hvordan vet jeg om gruppeoppgaven min er vurdert?

I Original-emnevisningen ser du alle vurderingen dine på Mine resultater-siden. Du finner ofte Mine resultater i emnemenyen. Emnemenyen vises til venstre i emnevinduet. Hvis Mine resultater ikke finnes i emnemenyen, kan du velge Verktøy og Mine resultater. Hvis du har sendt inn gruppeoppgaven din, men den ikke er vurdert, ser du et utropstegn ved siden av tittelen på gruppeoppgaven.

Hvis grupppeoppgaven er sendt inn og vurdert, ser du vurderingen i oppgaveraden. Du kan se mer informasjon ved å velge tittelen på gruppeoppgaven for å gå til Gjennomgå innsendingshistorikk-siden.

Mer om Mine resultater


ULTRA: Gruppeoppgaver

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om gruppeoppgaver.

Undervisere kan opprette gruppeoppgaver som studenter kan samarbeide om. Underviseren kan opprette grupper eller be deg om å bli med på gruppeoppgaver. Arbeidsflyten er den samme for gruppeprøver.

Emneinnhold-siden er gruppenavnet oppført etter tittelen på gruppeoppgaven. Gruppemedlemmenes navn vises når du åpner og jobber med en oppgave. If Bli med en gruppe for å delta vises, velg lenken for å velge en gruppe. Du ser ikke gruppeoppgaven på Vurderinger-siden før du blir med i en gruppe.

Mer om hvordan du blir med i grupper

Hvis du ikke kan se gruppeoppgaven, kan det hende underviseren har lagt til en publiseringsregel. Tilgangen din kan være basert på poengsummen din på et annet vurdert element eller en dato. Du kan alltid se gruppemedlemmene dine selv om du ikke kan se gruppeoppgaven. Hvis underviseren din har bedt deg om å bli med i en gruppe, kan du se gruppemedlemmene dine før du får tilgang til oppgaven. Underviseren kontrollerer den innstillingen.

Du kan se gruppeoppgaver uten å måtte sende dem inn. Når du velger Se vurderingen, kan du velge mellom bare å se gruppeoppgaven og å legge til noe mer Er du ikke klar til å sende oppgaven ennå? Velg Lagre og lukk på panelet. Det du har gjort på vegne av gruppen, blir lagret, men ikke sendt inn. Hvis enten du eller noen andre på gruppen allerede har startet på gruppeoppgaven, er arbeidet lagret. Velg Se vurderingen for å fortsette.

Alle i gruppen kan se hva som er den nyeste versjonen. Du kan åpne gruppeoppgaven så mange ganger du vil, frem til noen i gruppen velger Send.

Gruppesamtaler og samarbeid

Hvis underviseren din har aktivert samtaler, velg samtaleikonet i panelet. Du kan be om hjelp, dele kilder eller svare på andres spørsmål om gruppeoppgaven. Du kan ha samtaler med hele klassen, bare gruppen eller begge deler.

Når noen i gruppen har publisert noe i samtalen, ser du et ikon ved siden av tittelen på oppgaven på Emneinnhold-siden. Dermed vet du at det finnes ny aktivitet. Samtaleikonet i panelet vises også med en lilla prikk.

Mer om samtaler

Du kan også bruke Collaborate Ultra til å møte gruppen virtuelt hvis emnet bruker Collaborate og læreren har aktivert samtaler. Du kan åpne gruppens Collaborate-rom ved å velge ikonet for Åpne Collaborate-rom.

Er du en ny bruker av Collaborate Ultra? Begynn her med det grunnleggende

Mer om presentasjoner i Collaborate Ultra


ULTRA: Bli med i en gruppe

Underviseren kan be deg om bli med i en gruppe for å fullføre en gruppeoppgave. Gruppeoppgaven vises ikke på Vurderinger-siden inntil du blir med i en gruppe.

Emneinnhold-siden kan du se en påmeldingsperiode. Du må bli med gruppen før tidsfristen. Hvis du ikke har blitt med en gruppe, blir du varslet når påmeldingsfristen nærmer seg.

Du kan også se om påmeldingsperioden er åpen ennå eller er stengt. Du kan kun se grupper-siden og oppgaven etter påmeldingsperioden åpnes. Kontakt underviseren din om du ikke ble med i en gruppe før påmeldingsfristen. Hvis alle gruppene har sendt inn arbeid, kan du ikke bli med i en gruppe.

Klikk på lenkenBli med en gruppe for å delta for å åpne grupper-siden Hvis du velger tittelen på gruppeoppgaven, åpnes et panel med detaljer og lenker for å bli med i en gruppe. Du kan ikke se oppgaven før du blir med i en gruppe.

Grupper-siden

Gruppene du kan bli med vises på grupper-siden. Basert på din undervisers innstillinger, kan du se Vis medlemmer-lenker som viser navnene på andre medlemmer som ble med før deg. I Antall studenter-kolonnen, kan du se hvor mange medlemmer som er tillat å bli med hver gruppe. Din underviser kan tillate alle studenter å være med alle gruppene. Du kan for eksempel delta på flere feltturer.

Etter du er blitt med en gruppe, Ble med-vises i den rekken. Du kan gå til en annen gruppe mens påmeldingsperioden er åpen. Du kan ikke flytte hvis gruppen allerede har sendt inn arbeid.

Du kan ikke bli med i eller gå til grupper med innsendt arbeid eller maksimalt antall medlemmer. Hvis du ikke kan bli med i noen av gruppene eller i fristen for påmelding, bør du kontakte underviseren.

Når du har blitt med i en gruppe, kan du se gruppeaktiviteten din og delta.

Video: Self-enroll in a group


ULTRA: Watch a video about enrolling in a group

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Self-enroll in a group explains how to enroll in a group in the Ultra course view.


ULTRA: Flere gruppemedlemmer kan jobbe med samme gruppeoppgave.

Når et gruppemedlem åpner en gruppeoppgave, låses den, så andre i gruppen ikke kan gjøre endringer i den. Andre i gruppen kan be om å få jobbe med oppgaven. Personen som har kontrollen, kan godkjenne eller avvise slike forespørsler.

Ta kontroll over en oppgave

 1. Åpne gruppeoppgaven. Hvis et annet gruppemedlem jobber med oppgaven, vises det et blyantikon ved siden av vedkommendes navn.
 2. Velg Ta kontroll for å sende en forespørsel til gruppemedlemmet som for øyeblikket har kontrollen.
 3. Du ser en melding om at kontrollforespørselen er sendt. Hvis du ombestemmer deg, kan du trekke tilbake forespørselen.
 4. Personen som har kontroll over gruppeoppgaven mottar et varsel og kan godkjenne eller avvises forespørselen din.
 5. Hvis forespørselen godkjennes, låses gruppeoppgaven opp, og du kan jobbe med den. Du får en melding hvis forespørselen er avvist.

Hvis forespørselen avvises, kan det hende gruppemedlemmet har gitt noen andre tilgang. Du kan be om tilgang på nytt senere. Det kan også være lurt å sende en melding til de andre i gruppen, for å koordinere hvem som jobber med gruppeoppgaven på bestemte tider.

Hvis du ser en av disse varslene mens du jobber med en gruppeoppgave, lagrer systemet arbeidet ditt automatisk. Du kan velge å forlate oppgaven og gi kontroll til medlemmet som ba om tilgang. Eventuelt kan du ignorere forespørselen og fortsette.


ULTRA: Send inn en gruppeoppgave

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du sender inn gruppeoppgaver.

Husk at du kan lagre utkast når du jobber med gruppeoppgaver, og at andre i gruppen kan endre dem. Alle i gruppen kan se hva som er den nyeste versjonen.

Det er bare ett medlem av gruppen som sender inn oppgaven. Du ser et vindu hvor du blir bedt om å bekrefte at du vil sende inn oppgaven på vegne av gruppen. Det er ikke mulig å gjøre endringer i gruppeoppgaver etter at de er sendt inn.

Send-knappen deaktiveres til én av gruppe medlemmene legger til innhold.


ULTRA: Gruppevurderinger og -tilbakemeldinger

Undervisere vurderer gruppeoppgaver på samme måte som oppgaver du gjør individuelt. Du ser kun din egen vurdering, men underviseren din kan tilordne forskjellige vurderinger til hver gruppemedlem. Undervisere kan gi forskjellige vurderinger hvis de mener at visse gruppemedlemmer fortjener en annen vurdering enn resten av gruppen.

Du kan se tilbakemeldingen for gruppen din og tilbakemeldingen som er kun for deg. Når du åpner gruppeoppgaven for å se vurderingen, åpnes tilbakemeldingspanelet automatisk. Tilbakemeldingen vises på Gruppe- og Individuelt-fanene. Når du har lukket tilbakemeldingspanelet, kan du åpne det igjen ved å velge tilbakemeldingsikonet.


ULTRA: Hvordan sjekker jeg om gruppeoppgaven vår er sendt?

Når gruppen har sendt inn en oppgave, kan du velge tittelen på Emne innhold sidene. Et panel vises med datoen og tiden til innsendingen. Ikke vurdert vises hvis gruppen har sendt inn oppgaven, men underviseren ikke har vurdert den ennå. Velg Innsending-lenken for å se innsendingen.

Når underviserne dine legger ut vurderinger, finner du dem i aktivitetsstrømmen. Velg Se vurderingen din. Hvis underviseren har lagt til gruppetilbakemeldinger, ser du dem etter elementtittelen. Velg tittelen på gruppeoppgaven for å åpne Emnevurderinger-siden og se alle vurderinger og tilbakemeldinger du har fått.

Du kan åpne gruppeoppgaven i emnet for å gå gjennom vurderingen og tilbakemeldingen i riktig kontekst.

Vurderingene dine vises også på sidene for globale vurderinger og emnevurderinger.

Mer om tilgang til vurderinger