Send inn oppgaver

På denne siden

  Hvor finner jeg oppgavene mine?

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du får tilgang til oppgaver.

  Læreren kan legge til oppgaver i forskjellige områder i emnet ditt. Du har kanskje tilgang til oppgaver fra en lenke i emnemenyen som heter «Oppgaver». Læreren din kan også ha lagt inn oppgaver i ukens innhold. Spør læreren hvis du har spørsmål om hvordan emnet ditt er organisert.

  Læreren kan også opprette gruppeoppgaver og gi tilgang til dem i de samme områdene som vanlige oppgaver. Gruppeoppgaver kan også vises i Mine grupper-panelet etter emnemenyen.

  Mer om hvordan du åpner og sender gruppeoppgaver

  Læreren kan gjøre enkelte oppgaver tilgjengelige etter en bestemt dato, eller etter at du har gjort ferdig en bestemt oppgave. Det kan for eksempel være nødvendig å merke en forelesning som gjennomgått før du får tilgang til en oppgave. Kontakt læreren din hvis du ikke finner en oppgave du mener du burde se.

  Den digitale postboksen er erstattet med oppgaveverktøyet i Blackboard Learn. Hvis læreren din har bedt deg om å sende noe til den digitale postboksen, må du be om andre instruksjoner.


  Send en oppgave

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du sender oppgaver.

  Når du er ferdig med en oppgave, må du velge Send. Hvis ikke får ikke læreren den.

  Hvis læreren ikke har tillatt flere forsøk, kan du bare sende oppgaven én gang. Dobbeltsjekk at du har lagt ved alle nødvendige filer, før du velger Send.

  1. Åpne oppgaven. Gå gjennom instruksjonene og informasjon om leveringsfrist og mulige poeng, og last ned alle nødvendige filer på Opplastingsoppgave-siden. Hvis læreren har lagt til en vurderingsmatrise, kan du se den.
  2. Velg Skriveinnsending for å utvide området du kan skrive innsendingen din i. Du kan formatere teksten med funksjonene i redigeringsprogrammet. Du bestemmer hvordan innholdet skal vises, og du kan endre rekkefølgen og utseendet på det.
  3. Velg Bla gjennom min datamaskin for å laste opp en fil fra datamaskinen du bruker.

   –ELLER–

   Dra filer fra datamaskinen til «hotspot-området» i Legg ved filer-området. Hvis nettleseren din tillater det, kan du også dra en mappe med filer. Filene lastes opp enkeltvis. Hvis ikke nettleseren tillater at du sender inn oppgaven din etter at du har lastet opp en mappe, kan du velge Ikke legg ved i mapperaden for å fjerne den. Du kan dra filene enkeltvis og sende inn på nytt.

   Du kan bruke filnavnet eller gi filen et annet navn.

  4. Hvis du vil, kan du også skrive en Kommentar om innsendingen.
  5. Velg Send. Du ser Gjennomgå innsendingshistorikk-siden med informasjon om den innsendte oppgaven, et bekreftelsesnummer og en melding om at oppgaven er sendt inn. Kopier og lagre dette nummeret som bevis på innsendingen. For oppgaver med flere forsøk får du forskjellige numre for hver innsending Hvis institusjonen din har aktivert e-postvarsler for kvitteringer på innsendinger, får du også en e-post med et bekreftelsesnummer og detaljer hver gang du sender inn emnearbeid.

   Du kan ikke dra filer for å laste dem opp, se bekreftelsesnumre eller motta innsendingskvitteringer for e-post hvis institusjonen din bruker en eldre versjon av Blackboard Learn.

  Mer om hvordan du sender inn oppgaver med JAWS

  Hvis institusjonen din bruker Qwickly, kan du legge ved filer som er lagret på skybaserte lagringstjenester som Dropbox eller Google Dokumenter, i oppgaver.

  Mer om hvordan du legger ved filer i oppgaver med Qwickly


  Lagre oppgaver som utkast, og send dem inn senere

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du lagrer oppgaver.

  Velg Lagre utkastOpplastningsoppgave-siden for å lagre det du har gjort, og fortsette senere. Teksten og filene lagres på siden. Når du kommer tilbake, kan du fortsette der du slapp.

  1. Gå tilbake til oppgaven, og velg oppgavens tittel.
  2. Velg FortsettGjennomgå innsendingshistorikk-siden.
  3. Endre det du vil, på Opplastningsoppgave-siden.
  4. Hvis du vil, kan du også skrive en Kommentar om innsendingen.
  5. Velg Send. Gjennomgå innsendingshistorikk-siden vises med informasjon om den innsendte oppgaven.

  Når du er ferdig med en oppgave, må du velge Send. Hvis ikke får ikke læreren arbeidet ditt.


  Send en oppgave på nytt

  Læreren din kan tillate at du sender inn en oppgave mer enn én gang. Det kan være flere årsaker til det. Det kan for eksempel hende læreren la inn kommentarer på det første utkastet ditt, sånn at du kan forbedre det.

  Eller kanskje du kommer på at du har gjort en feil etter at du har sendt inn oppgaven. Det kan imidlertid også hende du ikke får lov til å sende inn oppgaven flere ganger. Kontakt læreren din for å spørre om du kan sende inn oppgaven på nytt.

  Hvis du kan prøve igjen, velger du oppgavelenken i emnet. Start ny vises på Gjennomgå innsendingshistorikk-siden.


  Anonymt vurderte oppgaver

  Opplastingsoppgave-siden ser du om oppgaven skal vurderes anonymt.

  Læreren ser i så fall ikke navnet ditt i vurderingsprosessen. Læreren kan velge å gi vurdering anonymt for å unngå å bli påvirket av forutinntatte meninger.

  Du bør ikke ta med informasjon som identiserer deg, i innsendingene dine. Ikke skriv navnet ditt i kommentarer eller filer du laster opp.


  ULTRA: Åpne oppgavene dine

  Velg navnet på oppgaven din, på Emneinnhold-siden. Det kan også hende læreren organiserer oppgaver i mapper.

  Læreren kan også lage gruppeoppgaver. Gruppenavnet er oppført etter tittelen på gruppeoppgaven.

  Mer om sending av gruppeoppgaver

  Du kan også finne oppgaver i aktivitetsstrømmen eller i kalenderen, såfremt læreren har lagt inn leveringsfrister. Hvis leveringsfristen for en oppgave er passert, blir du varslet i Viktig-delen av aktivitetsstrømmen.

  Når du har valgt en oppgave, åpnes Detaljer og informasjon-panelet. Du kan se leveringsfristen, hvor mange forsøk som er tillatt, eventuelle tidsbegrensninger og mål samt en vurderingsmatrise

  Velg Start forsøk for å begynne. Hvis du har startet oppgaven tidligere, er eventuelt arbeid du har gjort, lagret. Velg Fortsett forsøk for å fortsette.

  Sen levering

  Hvis du åpner en oppgave etter leveringsfristen, får du beskjed om at den blir merket som sen. Du kan se varselet på Detaljer og informasjon-panelet samt på prøvesiden. På Detaljer og informasjon-panelet kan du også se om noen innleveringer er eller kommer til å bli sene.

  På oppgavesiden ser du også at du har sendt inn for sent.

  Mer om vurdering av flere forsøk


  ULTRA: Se vedlagte filer

  Læreren legger kanskje ved filer du må lese eller bruke for å gjøre en oppgave. Læreren bestemmer hvordan filene skal vises, for eksempel direkte i nettleseren eller som vedlegg.

  For bildefiler som vises direkte i nettleseren, kan du velge et bilde for å se det alene. I den neste delen kan du se et bilde som vises direkte i nettleseren.

  For video- og lydfiler som vises direkte i nettleseren, har du alternativer du kan bruke for å spille dem av, sette dem på pause og justere volumet. Du kan se videofiler i fullskjermmodus.

  For mediefiler som vises som vedlegg, må du bruke den tilhørende menyen for å se dem. Velg Last ned fil for å åpne en fil i et nytt vindu eller en ny fane. Med Vis fil-valget åpnes filen på emnesiden.


  ULTRA: Send inn en oppgave

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om innsending av oppgaver.

  Se instruksjoner. Læreren legger inn informasjonen og filene du trenger for å gjøre oppgaver.

  Følg med på tiden. Hvis læreren har satt en tidsfrist på oppgaven, kan du følge med på hvor mye tid som er igjen. Du ser en nedtelling nederst på skjermen og blir varslet når tidsfristen nærmer seg.

  Nedtellingen fortsetter når du lagrer et utkast eller går ut av et forsøk som pågår.

  Legg til filer. Velg Legg til filer for å laste opp dokumentene dine. Eventuelt kan du velge OneDrive for å bla gjennom etter filer på OneDrive-kontoen din..

  På små enheter kan du ikke bruke OneDrive for oppgaver. Du kan bruke OneDrive i Blackboard-appen.

  Opprett innsendingen din. Velg Legg til tekst, og begynn å skrive for å opprette innsendingen din rett på siden. Du kan formatere teksten med funksjonene i redigeringsprogrammet. Arbeidet ditt lagres automatisk mens du skriver. Hvis du har lastet opp oppgaven din allerede, kan du bruke dette området til å skrive kommentarer til læreren eller utdype innsendingen.

  Du kan bruke tastaturet til å hoppe til verktøylinjen i redigeringsprogrammet ved å trykke på ALT + F10. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en nummerert liste.

  Delta i samtalen. Hvis underviseren har aktivert samtaler, kan du velge snakkebobleikonet. Alle kan være med i oppgavesamtaler – også underviseren. Finn ut mer om samtaler i den neste delen.

  Legg til private kommentarer til læreren. Du kan ta med private kommentarer til læreren når du sender inn oppgaver. Velg Ta med spørsmål og samtaler, og begynn å skrive.

  Er du ikke klar til å sende oppgaven ennå? Velg Lagre utkast for å lagre det du har gjort, og fortsette senere. Teksten, kommentarene og filene dine lagres på siden. Når du kommer tilbake, kan du fortsette der du slapp.

  Send oppgaven din. Er du ferdig? Velg Send når oppgaven er klar for vurdering. Når du sender inn en oppgave, ser du et panel med datoen og klokkeslettet for innsendingen. Velg Vis innsending-lenken nederst på panelet for å gå gjennom det du har sendt.

  Hvis læreren bare har tillatt ett forsøk, kan du ikke redigere arbeidet ditt etter at du har sendt det. Hvis læreren tillater flere forsøk og du sender inn et forsøk etter leveringsfristen, merkes det som sent. Eventuelle forsøk du sender inn før leveringsfristen, merkes ikke som sene.

  Når du er ferdig med en oppgave, må du velge Send. Hvis ikke får ikke læreren den.


  ULTRA: Se vurderingsmatrisen

  Hvis læreren har lagt til en vurderingsmatrise for å vurdere en oppgave, kan du se den både før du åpner oppgaven og etter at du har begynt forsøket. Velg Dette elementet vurderes med en vurderingsmatrise for å se vurderingsmatrisen.

  Hvis du vil, kan du se vurderingsmatrisen sammen med instruksjonene for oppgaven. Du kan utvide de ulike kriteriene i vurderingsmatrisen for å se prestasjonsnivåer og hva du må gjøre for å oppfylle kravene til arbeidet som skal vurderes.


  ULTRA: Vær en del av samtalen

  Du kan ta med private kommentarer til læreren når du sender inn oppgaver. Velg Ta med spørsmål og kommentarer i Oppgavedetaljer-delen på oppgavesiden, så vises det du skriver bare for læreren din.

  Vil du inkludere alle? Du kan be om hjelp, dele kilder eller svare på andres spørsmål om oppgaven.

  Hvis læreren har aktivert samtaler, kan du velge snakkebobleikonet øverst til høyre. Du kan lese hva klassekameratene dine har skrevet eller legge til dine egne tanker. Hvis du vil, kan du bruke funksjonene i redigeringsprogrammet til å formatere teksten.

  Du kan bruke tastaturet til å hoppe til verktøylinjen i redigeringsprogrammet ved å trykke på ALT + F10. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en nummerert liste.

  Samtalen vises bare sammen med den relevante oppgaven. Samtaler vises ikke på diskusjonssiden.

  Du kan ikke redigere bidragene dine, men du kan velge Slett-ikonet for å fjerne dem. Læreren kan ved behov fjerne et hvilket som helst bidrag.


  ULTRA: Tidsbegrensede oppgaver

  Læreren kan begrense hvor mye tid du har tilgjengelig til å sende inn oppgaven din. Hvis du har en tidsbegrensning, ser du den – sammen med andre detaljer om oppgaven – på Emneinnhold-siden, på Oppgavedetaljer-siden og i selve oppgaven mens du jobber i den.

  Tidtakeren begynner å telle ned når du velger Start forsøk, så sørg for at du er klar til å begynne!

  Hvis læreren har tillatt at du kan sende inn flere forsøk, gjelder tidsbegrensningen for hvert forsøk.

  Tidtakeren vises nederst i vinduet, så du ser hvor mye tid som er igjen. Når det ikke er mer tid igjen, sendes arbeidet ditt inn automatisk. Tidtakeren fortsetter å telle ned uansett om du aktivt jobber med oppgaven eller ikke. Hvis du har lagret et utkast tidligere eller har gått ut av oppgavevinduet, fortsetter nedtellingen, og arbeidet ditt sendes når tiden er ute.