Hvor finner jeg oppgavene mine?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du åpner oppgaver.

Læreren kan legge til oppgaver i forskjellige områder i emnet ditt. Du har kanskje tilgang til oppgaver fra en lenke i emnemenyen som heter «Oppgaver». Læreren din kan også ha lagt inn oppgaver i ukens innhold. Spør læreren hvis du har spørsmål om hvordan emnet ditt er organisert.

Læreren kan også opprette gruppeoppgaver og gi tilgang til dem i de samme områdene som vanlige oppgaver. Gruppeoppgaver kan også vises i Mine grupper-panelet etter emnemenyen.

Mer om hvordan du åpner og sender gruppeoppgaver

Læreren kan gjøre enkelte oppgaver tilgjengelige etter en bestemt dato, eller etter at du har gjort ferdig en bestemt oppgave. Det kan for eksempel være nødvendig å merke en forelesning som gjennomgått før du får tilgang til en oppgave. Kontakt underviseren din hvis du ikke finner en oppgave du mener du burde se.

Innsendinger du sender etter leveringsfristen, merkes med SEN og kan bli trukket for å være levert for sent.

Den digitale postboksen er erstattet med oppgaveverktøyet i Blackboard Learn. Hvis læreren din har bedt deg om å sende noe til den digitale postboksen, må du be om andre instruksjoner.


Send en oppgave

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du sender oppgaver.

Når du er ferdig med en oppgave, må du velge Send. Hvis ikke får ikke læreren den.

Hvis læreren ikke har tillatt flere forsøk, kan du bare sende oppgaven én gang. Dobbeltsjekk at du har lagt ved alle nødvendige filer, før du velger Send.

 1. Åpne oppgaven. Gå gjennom instruksjonene og informasjon om leveringsfrist og mulige poeng, og last ned alle nødvendige filer på Opplastingsoppgave-siden. Hvis læreren har lagt til en vurderingsmatrise, kan du se den.
 2. Velg Skriveinnsending for å utvide området du kan skrive innsendingen din i. Du kan formatere teksten med alternativene i redigeringsverktøyet. Du bestemmer hvordan innholdet skal vises, og du kan endre rekkefølgen og utseendet på det.
 3. Velg Bla gjennom min datamaskin for å laste opp en fil fra datamaskinen du bruker.

  –ELLER–

  Dra filer fra datamaskinen til «hotspot-området» i Legg ved filer-området. Hvis nettleseren din tillater det, kan du også dra en mappe med filer. Filene lastes opp enkeltvis. Hvis ikke nettleseren tillater at du sender inn oppgaven din etter at du har lastet opp en mappe, kan du velge Ikke legg ved i mapperaden for å fjerne den. Du kan dra filene enkeltvis og sende inn på nytt. Du kan bruke filnavnet eller gi filen et annet navn.

  –ELLER–

  Bla gjennom etter en fil i Mitt innhold (hvis du har tilgang til dette).

  –ELLER–

  Bla gjennom etter en fil på en skylagringstjeneste. Du kan raskt koble til flere nettapper hvor du kan lagre filer, for eksempel OneDrive® og Google Disk™. Hvis nettleseren din tillater det, kan mediefilene du legger til fra skylagringstjenesten, vises direkte i nettleseren. Det er for øyeblikket ikke mulig for undervisere å se forhåndsvisninger av eller skrive kommentarer i filer du sender inn i standardformatene til Google Disk, for eksempel .gdoc (Google Dokumenter), .gsheets (Google Regneark) og .gslides (Google Presentasjoner). Men du kan laste ned Google-filer og så laste dem opp i oppgaven din. Da ser underviseren dem direkte og kan legge inn kommentarer.

 4. Hvis du vil, kan du også skrive en Kommentar om innsendingen.
 5. Velg Send. Du ser Gjennomgå innsendingshistorikk-siden med informasjon om den innsendte oppgaven, et bekreftelsesnummer og en melding om at oppgaven er sendt inn. Kopier og lagre dette nummeret som bevis på innsendingen. For oppgaver med flere forsøk får du forskjellige numre for hver innsending Hvis institusjonen din har aktivert e-postvarsler for kvitteringer på innsendinger, får du også en e-post med et bekreftelsesnummer og detaljer hver gang du sender inn emnearbeid.

  Du kan ikke dra filer for å laste dem opp, se bekreftelsesnumre eller motta innsendingskvitteringer for e-post hvis institusjonen din bruker en eldre versjon av Blackboard Learn.

Mer om hvordan du sender inn oppgaver med JAWS®

Hvis institusjonen din bruker Qwickly, kan du legge ved filer som er lagret på skybaserte lagringstjenester som Dropbox eller Google Dokumenter, i oppgaver.

Mer om hvordan du legger ved filer i oppgaver med Qwickly

 

Lagre oppgaver som utkast, og send dem inn senere

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du lagrer oppgaver.

Velg Lagre utkastOpplastningsoppgave-siden for å lagre det du har gjort, og fortsette senere. Teksten og filene lagres på siden. Når du kommer tilbake, kan du fortsette der du slapp.

 1. Gå tilbake til oppgaven, og velg oppgavens tittel.
 2. Velg FortsettGjennomgå innsendingshistorikk-siden.
 3. Endre det du vil, på Opplastningsoppgave-siden.
 4. Hvis du vil, kan du også skrive en Kommentar om innsendingen.
 5. Velg Send. Gjennomgå innsendingshistorikk-siden vises med informasjon om den innsendte oppgaven.

Når du er ferdig med en oppgave, må du velge Send. Hvis ikke får ikke læreren arbeidet ditt.


Send en oppgave på nytt

Læreren din kan tillate at du sender inn en oppgave mer enn én gang. Det kan være flere årsaker til det. Det kan for eksempel hende læreren la inn kommentarer på det første utkastet ditt, sånn at du kan forbedre det.

Eller kanskje du kommer på at du har gjort en feil etter at du har sendt inn oppgaven. Det kan imidlertid også hende du ikke får lov til å sende inn oppgaven flere ganger. Kontakt læreren din for å spørre om du kan sende inn oppgaven på nytt.

Hvis du kan prøve igjen, velger du oppgavelenken i emnet. Start ny vises på Gjennomgå innsendingshistorikk-siden.


Anonymt vurderte oppgaver

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om anonymt vurderte oppgaver.

Opplastingsoppgave-siden ser du om oppgaven skal vurderes anonymt.

Læreren ser i så fall ikke navnet ditt i vurderingsprosessen. Læreren kan velge å gi vurdering anonymt for å unngå å bli påvirket av forutinntatte meninger.

Du bør ikke ta med informasjon som identiserer deg, i innsendingene dine. Ikke skriv navnet ditt i tekst eller filer du laster opp.


ULTRA: Åpne oppgavene dine

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du får tilgang til oppgaver.

Du kan finne oppgaver i aktivitetsstrømmen eller i kalenderen, såfremt læreren har lagt inn leveringsfrister.

Hvis leveringsfristen for en oppgave er passert, blir du varslet i Viktig-delen av aktivitetsstrømmen.

Mer om sene leveringer

Du kan også inne oppgavene dine på Emneinnhold-siden. Det kan også hende underviseren organiserer oppgaver i mapper.

Det kan hende at underviseren ber deg om å samarbeide med en gruppe om en oppgave.

Mer om gruppeoppgaver

Når du har valgt en oppgave, åpnes Detaljer og informasjon-panelet. Du kan se leveringsfristen, hvor mange forsøk som er tillatt, eventuelle tidsbegrensninger og mål samt en vurderingsmatrise. Du kan også se om leveringsfristen er passert, samt om du har innsendinger som er eller kommer til å bli levert for sent.

Hvis det ikke finnes noen tidsbegrensning, kan du se oppgaver uten å måtte sende dem inn. Når du velger Se vurderingen, kan du velge mellom bare å se oppgaven og å legge til noe mer Er du ikke klar til å sende oppgaven ennå? Velg Lagre og lukk på panelet. Hvis du har startet på oppgaven tidligere, er eventuelt arbeid du har gjort, lagret. Velg Se vurderingen for å fortsette.

Hvis underviseren har lagt til en tidsbegrensning, vises den ved siden av de andre oppgavedetaljene på Emneinnhold-siden. Du ser også tidsbegrensningen på Detaljer og informasjon-panelet for oppgaven samt i selve oppgaven mens du jobber med den. Du ser Start forsøket i stedet for Se oppgaven. Når du velger Start forsøket, åpnes det et vindu hvor du må starte tidtakeren, før du får tilgang til oppgaven. Hvis du ikke vil starte ennå, kan du velge Avbryt. Når du har startet, blir oppgaven sendt inn automatisk når tiden er ute.

Mer om tidsbegrensninger

Sen levering

Hvis du åpner en oppgave etter leveringsfristen, får du beskjed om at den blir merket som sen. Du kan se varselet på Detaljer og informasjon-panelet, på oppgavesiden og i bekreftelsesvinduet for innsendingen. På Detaljer og informasjon-panelet kan du også se om noen innleveringer er eller kommer til å bli sene.

På panelet kan du velge innsendingen din i Vurdering-delen og også se at innsendingen var sen.

Hvis underviseren konfigurerer det, kan det hende du ser null som poengsum for oppgaver du ikke har sendt inn til innleveringsfristen. Du kan fortsatt sende inn forsøk for å oppdatere vurderingen. Det er underviseren som avgjør hvor mye vurderingen reduseres ved sen innlevering.

Mer om null poeng for sene innleveringer

Mer om vurderinger for flere forsøk


ULTRA: Se vedlagte filer

Læreren legger kanskje ved filer du må lese eller bruke for å gjøre en oppgave. Læreren bestemmer hvordan filene skal vises, for eksempel direkte i nettleseren eller som vedlegg. I den neste delen kan du se et bilde som vises direkte i nettleseren.

Du kan velge tittelen på video- og lydfiler som vises direkte i nettleseren, for å åpne dem i nye vinduer. Det finnes kontroller for avspilling, pause og volum. Du kan se videofiler i fullskjermmodus. I tillegg kan du laste ned filen.

For mediefiler som vises som vedlegg, velger du Flere alternativer-ikonet for å åpne menyen. Velg Last ned fil for å åpne bildefiler i et nytt vindu eller en ny fane, eller for å laste ned Word-dokumenter, PDF-er eller lysbildepresentasjoner på datamaskinen du bruker. Med Vis fil-alternativer åpnes filer, for eksempel bilder, på emnesiden.

For bildefiler som vises direkte i nettleseren, kan du velge et bilde for å se det alene.


ULTRA: Send inn en oppgave

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om innsending av oppgaver.

Læreren legger inn informasjonen og filene du trenger for å gjøre oppgaver.

Følg med på tiden. Hvis underviseren har gitt oppgaven en tidsbegrensning, kan du følge med på hvor mye tid som er igjen. Du ser en nedtelling nederst på skjermen og blir varslet når tidsfristen nærmer seg.

Nedtellingen fortsetter når du lagrer et utkast eller går ut av et forsøk som pågår.

Opprett innsendingen din. Velg Legg til innhold for å åpne redigeringsverktøyet. Du kan bruke alternativene i redigeringsverktøyet til å formatere teksten, bygge inn bilder og legge ved filer. Det er bare lærerne som kan se innholdet du har lagt til.

Du kan bruke tastaturet til å hoppe til verktøylinjen i redigeringsprogrammet ved å trykke på ALT + F10. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en nummerert liste.

Sett inn fra skylagring: Du kan raskt koble til flere nettapper hvor du lagrer filer, for eksempel OneDrive® og Google Disk™. Filene du legger til, er kopier. Hvis du gjør endringer i en fil på skylagringstjenesten, må du laste opp en ny kopi til emnet ditt. Hvis nettleseren din tillater det, kan mediefilene du legger til fra skylagringstjenesten, vises direkte i nettleseren. Det er for øyeblikket ikke mulig for undervisere å se forhåndsvisninger av eller skrive kommentarer i filer du sender inn i standardformatene til Google Disk, for eksempel .gdoc (Google Dokumenter), .gsheets (Google Regneark) og .gslides (Google Presentasjoner). Men du kan laste ned Google-filer og så laste dem opp i oppgaven din. Da ser underviseren dem direkte og kan legge inn kommentarer.

Mer om skylagring

Delta i samtalen. Hvis underviseren har aktivert samtaler, kan du velge Åpne klassesamtale-ikonet.. Alle kan være med i oppgavesamtaler – også underviseren.

Mer om samtaler

Er du ikke klar til å sende oppgaven ennå? Velg Lagre og lukk for å lagre det du har gjort, og fortsette senere. Teksten, kommentarene og filene dine lagres på siden. Når du kommer tilbake, kan du fortsette der du slapp.

Send oppgaven din. Er du ferdig? Velg Send når oppgaven er klar for vurdering. Når du sender inn en oppgave, ser du et panel med datoen og klokkeslettet for innsendingen. Velg Vis innsending-lenken nederst på panelet for å gå gjennom innsendingen din..

Send-knappen deaktiveres til du legger til innhold eller svarer minst ett spørsmål.

Hvis underviseren bare har tillatt ett forsøk, kan du ikke redigere arbeidet ditt etter at du har sendt det. Hvis læreren tillater flere forsøk og du sender inn et forsøk etter leveringsfristen, merkes det som sent. Eventuelle forsøk du sender inn før leveringsfristen, merkes ikke som sene.

Når du er ferdig med en oppgave, må du velge Send. Hvis ikke får ikke læreren den.

Rediger innholdet ditt

Når du har lagt til innhold, kan du gå til menyen og velge Rediger for å gjøre endringer eller legge til mer innhold.

Du kan redigere innstillingene for filene du har lagt til. Velg en fil i redigeringsverktøyet og så Rediger vedlegget-ikonet i raden med redigeringsalternativer. Du kan legge til et visningsnavn og en alternativ tekst. Alternativ tekst beskriver bilder for personer som bruker skjermlesere eller bruker nettstedet med bilder slått av.

Du kan også velge om du vil sette inn filen som en lenke i redigeringsverktøyet eller bygge den inn direkte, så den vises sammen med annet innhold du har lagt til.

Endre rekkefølge på tekst og filer

Hold markøren over en tekstblokk eller fil for å se Flytt-ikonet. Trykk og dra for å flytte en tekstblokk eller fil til en annen plassering.

Du kan også flytte elementer med tastaturet.

 1. Trykk på Tab-tasten til du kommer til Flytt-ikonet for et element.
 2. Trykk på Enter for å aktivere flyttemodus.
 3. Velg en plassering med piltastene.
 4. Trykk på Enter for å slippe elementet på den nye plasseringen.

ULTRA: Se vurderingsmatrisen

Hvis læreren har lagt til en vurderingsmatrise for å vurdere en oppgave, kan du se den både før du åpner oppgaven og etter at du har begynt forsøket. Velg Dette elementet vurderes med en vurderingsmatrise for å se vurderingsmatrisen.

Hvis du vil, kan du se vurderingsmatrisen sammen med instruksjonene for oppgaven. Du kan utvide de ulike kriteriene i vurderingsmatrisen for å se prestasjonsnivåer og hva du må gjøre for å oppfylle kravene til arbeidet som skal vurderes.


ULTRA: Anonymt vurderte oppgaver

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om anonymt vurderte oppgaver.

Når du åpner en oppgave, får du vite om den blir vurdert anonymt:

Denne oppgaven blir vurdert anonymt. Ikke ta med personlig informasjon, som for eksempel navnet ditt.

Læreren ser i så fall ikke navnet ditt i vurderingsprosessen. Læreren kan velge å gi vurdering anonymt for å unngå å bli påvirket av forutinntatte meninger. Underviseren kan ikke aktivere anonym vurdering for gruppeoppgaver.

Du bør ikke ta med informasjon som identiserer deg, i innsendingene dine. Ikke skriv navnet ditt i tekst eller filer du laster opp.

Du ser ingen indikasjoner på anonym vurdering på Vurderinger-siden. Inntil underviseren publiserer vurderingene, ser du Venter i Vurdering-kolonnen. Hvis underviseren har tillatt flere forsøk, ser du også Venter for alle forsøk du har sendt inn.


ULTRA: Tidsbegrensede oppgaver

Læreren kan begrense hvor mye tid du har tilgjengelig til å sende inn oppgaven din. Hvis du har en tidsbegrensning, vises den ved siden av de andre oppgavedetaljene på Emneinnhold-siden. Du ser også tidsbegrensningen på Detaljer og informasjon-panelet for oppgaven samt i selve oppgaven mens du jobber med den.

Når du velger Start forsøket, åpnes det et vindu hvor du må starte tidtakeren, før du får tilgang til oppgaven. Hvis du ikke vil starte ennå, kan du velge Avbryt.

Hvis du ser Se vurderingen i stedet for Start forsøket, er ikke oppgaven tidsbegrenset. Du trenger ikke å sende inn oppgaver uten tidsbegrensning når du åpner dem.

Hvis underviseren har tillatt flere forsøk, gjelder tidsbegrensningen for hvert forsøk.

Tidtakeren fortsetter å telle ned uansett om du aktivt jobber med oppgaven eller ikke. Hvis du lagrer et utkast eller går ut av oppgavevinduet, fortsetter nedtellingen, og arbeidet ditt sendes inn når tiden er ute. Når du velger Lagre og lukk for å fortsette med oppgaven senere, får du en påminnelse om at tidtakeren fortsetter å telle ned.

Tidtakeren vises nederst i vinduet, så du ser hvor mye tid som er igjen. Arbeidet ditt lagres og sendes automatisk inn når tiden er ute.

Student – sikre oppgaver og prøver


ULTRA: Sikre oppgaver og prøver

Underviseren kan levere oppgaver og prøver på en sikker måte. Sikre oppgaver og prøver bidrar til å unngå juks i studentinnsendinger. Institusjonen kan bruke Respondus-verktøy til å administrere sikre oppgaver og prøver.

Om Respondus

Respondus LockDown-nettleseren hindrer at du får tilgang til annet materiell – deriblant nettlesere og annen programvare – så lenge du har en oppgave eller prøve åpen. Du kan ikke se ekstern informasjon eller kopiere materiell fra disse kildene mens du jobber. Oppgaver og prøver i vinduet for LockDown-nettleseren vises som andre Ultra-oppgaver/prøver.

Respondus Monitor bruker nettkameraet ditt for å forhindre at du bruker fysisk materiell under oppgaven/prøven. Underviseren kan også kreve at du slår på nettkameraet eller viser frem ID-en din for å bekrefte at du er den du gir deg ut for.

Hvis du trenger hjelp, kan du gå til kunnskapsbasen for Respondus

Hva kan jeg ikke gjøre under sikre oppgaver og prøver?

Hvis underviseren konfigurerer sikkerhet for en oppgave/prøve, kan du ikke

 • åpne oppgaven/prøve i vanlige nettlesere
 • åpne andre programmer eller nettleservinduer
 • gå til andre nettlesere
 • kopiere og lime inn
 • skrive ut
 • legge til filer, lenker eller videoer i innsendingsinnhold
 • bruke visse hurtigtaster
 • sende inn forsøk via telefonen

  Det kan hende underviseren tillater at du bruker Respondus-appen for iPad. Ellers må du sende inn sikre oppgaver og prøver via programvaren for datamaskiner.

Last ned verktøyene

Du må laste ned Respondus LockDown-nettleseren på datamaskinen din før du kan åpne sikre oppgaver og prøver i Blackboard Learn. Hvis du ikke har lastet ned verktøyene før du prøver å åpne oppgaven eller prøven, ser du en melding med lenker til å laste dem ned. Velg lenken for å komme i gang.

Respondus Monitor følger med LockDown-nettleseren. Institusjonen din bruker en unik nedlastingslenke og applikasjon for LockDown-nettleseren. Du kan få nettadressen til nedlastingen fra underviseren din eller brukerstøtten for institusjonen.

Åpne en sikker oppgave eller prøve

Emneinnhold-siden ser du verktøyene du trenger for å åpne sikre oppgaver og prøver og sende inn forsøk. Når du åpner en sikker oppgave eller prøve, åpnes Detaljer og informasjon-panelet med mer informasjon om vurderingen, antall forsøk og andre innstillinger. Du ser hvilke verktøy du trenger for å gå videre.

Før du starter forsøket, må du forsikre deg om at du laster ned den nødvendige programvaren. Hvis du ikke har lastet ned verktøyene før du prøver å åpne oppgaven eller prøven, ser du en melding med lenker til å laste dem ned.

Velg Se oppgaven. LockDown-nettleseren åpnes i et nytt vindu. Hvis underviseren har gjort Respondus Monitor obligatorisk, starter oppstartssekvensen.

Legg til tekst og svar på spørsmål i oppgaven/prøven på samme måte som i en hvilken som helst annen nettleser. Du kan lagre utkast og komme tilbake senere for å fortsette å jobbe eller sende dem inn. Du kan ikke legge til filer, lenker eller videoer i redigeringsverktøyet når du sender inn sikre oppgaver eller prøver.

Se forsøk

Du må også bruke Respondus LockDown-nettleseren for å se innsendte forsøk for sikre oppgaver eller prøver. Når underviseren legger ut vurderingen din, finner du den flere steder hvor du ikke trenger å bruke noen spesiell programvare.

Hvis du vil se de riktige svarene for innsendingen, må du bruke Respondus LockDown-nettleseren. Åpne forsøket, og velg Gå gjennom resultatene i Respondus LockDown-nettleseren for å åpne verktøyet.

Frakoblede innsendinger (studenter)


ULTRA: Innleveringer som ikke sendes inn via nettet

Underviseren kan legge til oppgaver og prøver som ikke krever at du laster opp innsendinger.

Eksempler på arbeid utenfor nettet:

 • Muntlige presentasjoner
 • Prosjekter som stilles ut
 • Opptredener
 • Kunstverk som leveres personlig
 • Teambuilding-aktiviteter, paneldiskusjoner og debatter som holdes med fysisk oppmøte.

Du kan se oppgaven eller prøven ved siden av annet innhold på Emneinnhold-siden og på sidene for globale vurderinger og emnevurderinger. Når du åpner oppgaven eller prøven fra disse emneområdene, blir du informert om at du ikke kan sende den inn via nettet. Underviseren kan legge til instruksjoner, filer, en vurderingsmatrise og mål, slik at du kan forberede deg på å arbeide utenfor nettet. Du kan også delta i samtaler om oppgaven eller prøven, såfremt dette er aktivert.

Det er ikke mulig å sende inn flere forsøk for frakoblede innsendinger, og underviseren kan heller ikke legge til en tidsbegrensning.

Når underviseren tilordner en vurdering, varsles du i aktivitetsstrømmen.

Emnevurderinger-siden vises vurderingen med Sendt inn frakoblet. Hvis underviseren har knyttet en vurderingsmatrise til vurderingen, viser vurderingspillen vurderingsmatriseikonet.