Hvor er oppgavevurderingene mine?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du får tilgang til vurderinger.

Du kan gå gjennom vurderinger og tilbakemelding på Mine resultater-siden. Du kan også gå til Gjennomgå innsendingshistorikk-siden for oppgaven og gå gjennom vurderingen og tilbakemeldingen i riktig kontekst. Oppgaver vurderes ikke automatisk. Læreren må vurdere hver oppgave.

Mer om Mine resultater-siden

Gjennomgå innsendingshistorikk-siden

Du kan gå gjennom vurderinger og tilbakemeldinger ved å velge den samme emnelenken som du brukte til å sende inn oppgaven. Gjennomgå innsendingshistorikk-siden vises. Hvis du har lastet opp en fil og direkte visning er slått på, åpnes den automatisk i nettleseren.

Mange filtyper kan åpnes i visningsverktøyet, men undervisere kan bare legge inn merknader i DOC-, DOCX-, PPT-, PPTX- og PDF-filer. Den opprinnelige formateringen og innebygde bilder beholdes.

Hvis du laster opp et bilde som innsending, kan underviseren legge til merknader, men ikke fremheve deler av bildet eller tegne på det.

Verktøyet for direkte visning støttes i oppdaterte versjoner av Firefox, Chrome og Safari. Hvis filen ikke åpnes automatisk i nettleseren, har ikke institusjonen din slått på direkte visning. Eventuelt støttes ikke filen.

Det er for øyeblikket ikke mulig for undervisere å se forhåndsvisninger av eller skrive kommentarer i filer du sender inn i standardformatene til Google Disk, for eksempel .gdoc (Google Dokumenter), .gsheets (Google Regneark) og .gslides (Google Presentasjoner).

Hold markøren over kommentarikoner for å se kommentarer fra underviseren. Velg fremhevet tekst for å se om underviseren har lagt inn en kommentar. Hold markøren over den nederste delen av skjermen for å bruke ulike funksjoner. Du kan zoome inn og ut samt navigere til andre sider i filen.

Du kan laste ned den originale filen eller en PDF-fil med merknader fra underviseren. Hvor lang tid det tar å opprette PDF-filen, avhenger hovedsakelig av hvor stor den originale filen er. Bruk nettleserens utskriftsfunksjon til å skrive ut den nedlastede filen.

Et kjent problem med det innebygde verktøyet for PDF-visning i Chrome er at det muligens ikke viser alle merknader. Du bør åpne PDF-filer med merknader i et eget PDF-visningsprogram, for eksempel Adobe Acrobat.

Hvis læreren har brukt en vurderingsmatrise til å vurdere arbeidet ditt, kan du velge Vis vurderingsmatrise-ikonet for å se mer informasjon.

Mer om hvordan du ser opptak med tilbakemelding

Kommentaroversikt

Du kan enkelt se flere kommentarer når du laster ned PDF-filer med merknader. Du får best resultat ved å åpne PDF-filer med merknader i et eget PDF-visningsprogram, for eksempel Adobe Acrobat. I PDF-filer med merknader ser du disse elementene:

  • Skjulte kommentarer har talletiketter basert på hvor i dokumentet de er. Nummereringen starter med den øverste kommentaren. Med skjulte kommentarer er du sikret at du kan se all teksten i dokumentet. Hold markøren over en kommentar for å åpne den.
  • Delen Kommentarsammendrag vises i slutten av PDF-filen med merknader. Der kan du lese alle kommentarene i en liste. Kommentarene vises med side- og kommentarnumre.
 

Anonym vurdering

På sidene for Gjennomgå innsendingshistorikk og Mine resultater ser du et Vurdert anonymt-ikon hvis oppgaven er vurdert uten at navnet ditt vises.

Læreren kan gi fordele oppgavevurderingen mellom flere sensorer, for å unngå at forutinntatte meninger har innvirkning på resultatet. Læreren avgjør om du kan se tilbakemeldinger fra alle sensorer.


ULTRA: Hvor er oppgavevurderingene mine?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du får tilgang til vurderinger.

Oppgaver vurderes vanligvis ikke automatisk. Underviseren må vurdere hver oppgave og publisere vurderinger og tilbakemeldinger:

Hvis underviseren trenger å vurdere oppgaven din, ser du Venter i Vurdering-delen av sidepanelet for oppgaven.

Underviseren kan velge å ikke vise riktige svar for automatisk poengsum før alle studentene har sendt inn. Det vises et banner øverst i vurderingen med denne informasjonen. Kom tilbake senere for å se om svarene er blitt vist.

Når underviserne dine legger ut vurderinger, finner du dem i aktivitetsstrømmen. Velg Se vurderingen min for å se vurderingen.

Mer om aktivitetsstrømmen

Du kan også åpne oppgaven i emnet for å gå gjennom vurderingen og tilbakemeldingen i riktig kontekst.

Vurderingene dine vises også på sidene for globale vurderinger og emnevurderinger.

Mer om tilgang til vurderinger

Mer om farger på vurderingspillen

Mer om null poeng for sene innleveringer


ULTRA: Poengendringer i spørsmål

Underviseren kan endre poengene for de ulike spørsmålene når vurderingen er fullført. Oppdaterte vurderinger vises både i aktivitetsstrømmen og på Vurderinger-siden.

Underviseren kan også gi full poengsum for spørsmål som ikke ble skikkelig dekket eller forklart i forelesningen. Når vurderingen er ferdig, kan du se hvilke spørsmål underviseren har gitt full poengsum. Full poengsum gitt vises ved siden av vurderingspillen og i svardelen.


ULTRA: Se den vurderte oppgaven min i nettleseren

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpeinnholdet om direkte visning.

Du kan gå gjennom vurderinger og tilbakemeldinger ved å velge den samme emnelenken som du brukte til å sende inn oppgaven. Du kan også gjennomgå oppgavevurderinger fra en av vurderingssidene dine.

Når direkte visning er på, kan du åpne innsendte filer i nettleseren. Mange filtyper kan åpnes i visningsverktøyet, men undervisere kan bare legge inn merknader i DOC-, DOCX-, PPT-, PPTX- og PDF-filer. Den opprinnelige formateringen og innebygde bilder beholdes.

Verktøyet for direkte visning støttes i oppdaterte versjoner av Firefox, Chrome og Safari. Velg Se en forhåndsvisning av filen i menyen for filen for å åpne den i nettleseren. Hvis du ikke ser dette menyalternativet, har ikke institusjonen din slått på direkte visning. Eventuelt støttes ikke filen.

Det er for øyeblikket ikke mulig for undervisere å se forhåndsvisninger av eller skrive kommentarer i filer du sender inn i standardformatene til Google Disk, for eksempel .gdoc (Google Dokumenter), .gsheets (Google Regneark) og .gslides (Google Presentasjoner).

Hold markøren over kommentarikoner for å se kommentarer fra underviseren. Velg fremhevet tekst for å se om underviseren har lagt inn en kommentar.

Hold markøren over den nederste delen av skjermen for å bruke ulike funksjoner. Du kan zoome inn og ut samt navigere til andre sider i filen.

Du kan laste ned den originale filen eller en PDF-fil med merknader fra underviseren. Hvor lang tid det tar å opprette PDF-filen, avhenger hovedsakelig av hvor stor den originale filen er. Bruk nettleserens utskriftsfunksjon til å skrive ut den nedlastede filen.

Mer om hvordan flere kommentarer vises i PDF-filer med merknader

Et kjent problem med det innebygde verktøyet for PDF-visning i Chrome er at det muligens ikke viser alle merknader. Du bør åpne PDF-filer med merknader i et eget PDF-visningsprogram, for eksempel Adobe Acrobat.


ULTRA: Se vurderingsmatrisen

Du kan åpne en innsending med vurdering på Emneinnhold-siden for å åpne Detaljer og informasjon-panelet. Hvis underviseren har brukt en vurderingsmatrise til å vurdere innsendingen, kan du velge Dette elementet gis vurdering med vurderingsmatrise for å åpne vurderingsmatrisen sammen med oppgaven.

Du kan utvide individuelle kriterier for å gå gjennom prestasjonsnivåene. De tildelte prestasjonsnivåene er fremhevet.


ULTRA: Vurderinger for flere forsøk

Hvis underviseren tillater det, kan du sende inn mer enn ett forsøk per oppgave. Underviseren velger hvordan han eller hun vil beregne vurderingen hvis du sender flere innsendinger.

  • Gjennomsnitt av alle forsøk
  • Første forsøk som er gitt vurdering
  • Siste forsøk som er gitt vurdering
  • Forsøk som er gitt høyest vurdering
  • Forsøk som er gitt lavest vurdering

Detaljer og informasjon-panelet for oppgaven, kan du se vurderingen du har fått, samt hvordan den er beregnet. Velg vurderingen for å se detaljer og gå gjennom innsendingene dine.

Innsendinger-panelet kan du se hvilke forsøk som har vurderinger og tilbakemeldinger. Velg forsøket du vil se. Innsendingen åpnes, og du kan se vurderingen din og hvordan den er beregnet. Du kan se gjennom arbeidet ditt og utvide Tilbakemelding-panelet hvis underviseren har lagt inn kommentarer.

Mer om gruppevurderinger og -tilbakemeldinger

Mer om opptak med tilbakemelding

Det vises en melding hvis underviseren har overstyrt sluttvurderingen for oppgaven.

Hvis du sendte inn oppgaven etter innleveringsfristen, vises det en varsling om sen levering på Innsending-panelet og oppgavesiden.

Du kan også se hvor mange forsøk du har, på Emnevurderinger-siden. Du kan se hvilke forsøk du har sendt inn før innleveringsfristen, samt om du har innsendinger som er eller kommer til å bli levert for sent.

Mer om Emnevurderinger-siden