Hvor er oppgavevurderingene mine?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du får tilgang til vurderinger.

Du kan gå gjennom vurderinger og tilbakemelding på Mine resultater-siden. Du kan også gå til Gjennomgå innsendingshistorikk-siden for oppgaven og gå gjennom vurderingen og tilbakemeldingen i riktig kontekst. Oppgaver vurderes ikke automatisk. Læreren må vurdere hver oppgave.

Mer om Mine resultater-siden

Gjennomgå innsendingshistorikk-siden

For å gjennomgå vurderinger og tilbakemeldinger kan du velge den samme lenken i emnet som du brukte til å sende inn oppgaven din. Gjennomgå innsendingshistorikk-siden vises. Hvis du har lastet opp en fil, åpnes den automatisk i nettleseren.

Hvis filen ikke åpnes automatisk i nettleseren, har ikke institusjonen din slått på direkte visning.

Hold markøren over et kommentarikon for å se kommentarer fra underviseren. Velg fremhevet tekst for å se om underviseren har lagt inn en kommentar. Du kan også zoome inn og ut samt navigere til andre sider i filen.

I tillegg kan du laste ned og skrive ut filen fra menyen i det innebygde visningsprogrammet. Merknader vises ikke i nedlastede eller utskrevne filer.

Hvis læreren har brukt en vurderingsmatrise til å vurdere arbeidet ditt, kan du velge Vis vurderingsmatrise-ikonet for å se mer informasjon.

Ta en titt på en video om hvordan du sjekker oppgavevurderinger


Hvilke filtyper åpnes i nettleseren?

Når direkte visning er på, kan du åpne innsendte filer på vurderingsskjermen. De støttede dokumenttypene som kan vises på vurderingsskjermen, er blant annet DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX og PDF. Den opprinnelige formateringen og innebygde bilder beholdes.

Programmet for direkte visning støttes i nye versjoner av Firefox, Chrome, Safari og Internet Explorer.

Hvis du har lastet opp en fil med et format som ikke støttes av programmet for direkte visning, ser du ikke programmet.


Anonym vurdering

På sidene for Gjennomgå innsendingshistorikk og Mine resultater ser du et Vurdert anonymt-ikon hvis oppgaven er vurdert uten at navnet ditt vises.

Læreren kan gi fordele oppgavevurderingen mellom flere sensorer, for å unngå at forutinntatte meninger har innvirkning på resultatet. Læreren avgjør om du kan se tilbakemeldinger fra alle sensorer.


ULTRA: Hvor er oppgavevurderingene mine?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du får tilgang til vurderinger.

Oppgaver vurderes ikke automatisk. Læreren må vurdere hver oppgave og publisere vurderinger og tilbakemeldinger:

Hvis underviseren trenger å vurdere oppgaven din, ser du Venter i Vurdering-delen av sidepanelet for oppgaven.

Når underviserne dine legger ut vurderinger, finner du dem i aktivitetsstrømmen. Velg Se vurderingen din for å se vurderingen din. Hvis læreren har lagt til tilbakemeldinger, ser du dem etter oppgavetittelen.

Mer om aktivitetsstrømmen

Du kan også åpne oppgaven i emnet for å gå gjennom vurderingen og tilbakemeldingen i riktig kontekst.

Vurderingene dine vises også på sidene for globale vurderinger og emnevurderinger.

Mer om tilgang til vurderinger


ULTRA: Se den vurderte oppgaven min i nettleseren

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpeinnholdet om direkte visning.

For å gjennomgå vurderinger og tilbakemeldinger kan du velge den samme lenken i emnet som du brukte til å sende inn oppgaven din. Du kan også gjennomgå oppgavevurderinger fra en av vurderingssidene dine.

Disse filtypene åpnes direkte i nettleseren, og underviserne kan legge inn merknader i dem:

  • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
  • Microsoft® PowerPoint® (PPT, PPTX)
  • PDF

Undervisere kan se andre dokumenttyper i nettleseren, for eksempel bilder og videoer, men de kan ikke legge inn merknader i dem.

Hvis filen ikke åpnes automatisk i nettleseren, har ikke institusjonen din slått på direkte visning.

Hold markøren over et kommentarikon for å se kommentarer fra underviseren. Velg fremhevet tekst for å se om underviseren har lagt inn en kommentar. Du kan også zoome inn og ut samt navigere til andre sider i filen.

Velg Flere alternativer-ikonet for å åpne menyen, og velg deretter Skjul filen eller Last ned filen. I tillegg kan du laste ned og skrive ut filen fra menyen i det innebygde visningsprogrammet. Merknader vises ikke i nedlastede eller utskrevne filer.


ULTRA: Studentvisning av vurderingsmatrise

Du kan åpne en innsending med vurdering på Emneinnhold-siden for å åpne Detaljer og informasjon-panelet. Hvis underviseren har brukt en vurderingsmatrise til å vurdere innsendingen, kan du velge Dette elementet gis vurdering med vurderingsmatrise for å åpne vurderingsmatrisen sammen med oppgaven.

Du kan utvide individuelle kriterier for å gå gjennom prestasjonsnivåene. De tildelte prestasjonsnivåene er fremhevet.


ULTRA: Vurderinger for flere forsøk

Hvis underviseren tillater det, kan du sende inn mer enn ett forsøk per oppgave. Underviseren velger hvordan han eller hun vil beregne vurderingen hvis du sender flere innsendinger.

  • Gjennomsnitt av alle forsøk
  • Første forsøk som er gitt vurdering
  • Siste forsøk som er gitt vurdering
  • Forsøk som er gitt høyest vurdering
  • Forsøk som er gitt lavest vurdering

Detaljer og informasjon-panelet for oppgaven, kan du se vurderingen du har fått, samt hvordan den er beregnet. Velg vurderingen for å se detaljer og gå gjennom innsendingene dine.

Innsendinger-panelet kan du se hvilke forsøk som har vurderinger og tilbakemeldinger. Velg forsøket du vil se. Innsendingen åpnes, og du kan se vurderingen din og hvordan den er beregnet. Du kan se gjennom arbeidet ditt og utvide Tilbakemelding-panelet hvis underviseren har lagt inn kommentarer. Det vises en melding hvis underviseren har overstyrt sluttvurderingen for oppgaven.

Hvis du sendte inn oppgaven etter innleveringsfristen, vises det en varsling om sen levering på Innsending-panelet og oppgavesiden.

Du kan også se hvor mange forsøk du har, på Emnevurderinger-siden. Du kan se hvilke forsøk du har sendt inn før innleveringsfristen, samt om du har innsendinger som er eller kommer til å bli levert for sent.

Mer om Emnevurderinger-siden


ULTRA: Farger på vurderingspillen

Fargen på vurderingspillen for de ulike spørsmålene, samt den endelige vurderingen, baseres på vurderingsskjemaet underviseren har valgt. For vurderingsskjemaet som brukes som standard, tilordnes fargene på følgende måte:

> 90 % = grønn

89–80 % = gul/grønn

79–70 % = gul

69–60 % = oransj

59–50 % = rød