Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Om prestasjoner

Lærerne kan gi deg mulig å oppnå anerkjennelse for resultatene du oppnår. Dette kalles prestasjoner. Når du oppnår prestasjoner, får du en belønning i form av merker og sertifikater.

Du kan se hvilke belønninger du har fått, og hva som kreves for å få flere. Du får et innblikk i læringsfremgangen mot definerte kompetanser. Du kan kanskje publisere merker i Mozilla Open Backpack og bruke dem som bevis på opplæringen din, utenfor Blackboard Learn.

Mer om merker

Lærerne velger hvordan du får tilgang til disse prestasjonene:

  • Emneverktøy-siden
  • Verktøyslenke i emnemenyen
  • Lenke i innholdsområdet

Mine prestasjoner-siden

Mine prestasjoner-siden kan du se både prestasjoner du har oppnådd, og synlige prestasjoner du ikke har oppnådd ennå. Øverst på siden kan du filtrere prestasjonslisten.

Hvis du har oppnådd nye prestasjoner siden forrige gang du var på Mine prestasjoner-siden, ser du et varsel øverst på siden. Når du mottar belønninger for prestasjoner, blir du umiddelbart varslet øverst på siden du er på. Studenter kan også se varslinger i disse områdene:

  • Oppdateringer-sidene
  • Med prestasjonelementet i emnet

Vis krav-siden for en prestasjon ser du kriteriene du må oppfylle for å oppnå belønningen, samt fremgangen din mot målet. Du finner mer informasjon om blant annet belønninger i selve prestasjonene.

Du kan se og skrive ut sertifikater du får av læreren din. Du se og publisere alle merker du oppnår, i Mozilla Badge Backpacks – såfremt læreren og institusjonen din tillater det. For å publisere merker må du bruke samme student-e-postadresse i Mozilla som i Blackboard Learn. 

Hvis en lærer sletter en prestasjon du har oppnådd en belønning for, blir den tilknyttede belønningen også slettet.