Kopier og lim inn tekst for ikke å miste den

Du kan unngå å miste teksten din hvis Internett-tilkoblingen din blir brutt eller det oppstår programvarefeil mens du legger til tekst i emnet. Du kan skrive teksten i et tekstredigeringsprogram som ikke trenger Internett-tilkobling, f.eks. Notisblokk eller TextEdit, og deretter kopiere og lime inn teksten i emnet.

Alternativt kan du kopiere teksten fra tekstfeltet før du sender eller lagrer den. Merk teksten og høyreklikk for å kopiere den. Du kan kopiere og lime inn med hurtigtaster:

 • Windows: Du kan velge hele teksten med Ctrl + A, kopiere med Ctrl + C og lime inn med Ctrl + V.
 • Mac: Du kan velge hele teksten med Kommando + A, kopiere med Kommando + C og lime inn med Kommando + V.

Kan jeg lime inn tekst fra Microsoft® Word?

Du får best resultat når du skriver inn teksten direkte i redigeringsprogrammet og formaterer den med de tilgjengelige alternativene.

Når du kopierer og limer inn tekst fra et Word-dokument i redigeringsprogrammet, kan det oppstå problemer. Det kan hende at den opprinnelige formateringen ikke vises som du vil. Det kan også hende at du ikke kan fjerne eller legge til formatering når du har limt inn teksten i redigeringsprogrammet. Du kan unngå formateringsproblemene ved å fjerne formateringen og legge til ny formatering med alternativene i redigeringsverktøyet.

Hvis du vil fjerne Word-formateringen etter at du har limt inn teksten i redigeringsprogrammet, må du først velge all teksten og så velge Fjern formatering-ikonet. Du bør bare bruke dette alternativet hvis du er innforstått med at all formatering fjernes. Punktlister, nummererte lister, innrykk, linjeavstand, midtstilling av tekst, skriftformatering samt tekststørrelser fjernes.

Alternativt kan du lime inn teksten i et tekstredigeringsprogram som ikke trenger Internett-tilkobling, f.eks. Notisblokk eller TextEdit, og fjerne formateringen før du legger til teksten i redigeringsprogrammet. Deretter kan du lime inn teksten i redigeringsprogrammet og formatere den som du vil.


Legg til tekst

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du legger til tekst.

Redigeringsprogrammet vises der du kan legge til og formatere tekst – for eksempel i oppgaver, prøver, diskusjoner og dagbøker.

Du kan også bruke alternativene i redigeringsverktøyet til å legge ved filer, bygge inn multimediefiler og sette inn ligninger, lenker og tabeller. Du bestemmer hvordan innholdet skal vises, og du kan endre rekkefølgen og utseendet på det.

Standardvisningen er WYSIWYG (What You See Is What You Get – det du ser, er det du får). Du kan velge Kildekode -ikonet og redigere eller legge til kode, eller Sett inn/rediger kodeeksempel-ikonet.

Du kan også høyreklikke på tekst for å se hyppig brukte alternativer. Menyen endres basert på plasseringen av markøren og om du har merket tekst eller ikke.

Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + OPT + F10. Fokuset plasseres på det første ikonet til venstre i øverste rad. Bruk høyre- og venstrepilen for å gå frem og tilbake i teksten. Det er ikke mulig å bytte mellom rader ved bare å trykke på pil opp og pil ned. Bruk piltastene for å gå til slutten av en rad og deretter opp eller ned til neste tilgjengelige rad.


Jobb med lister

I redigeringsprogrammet kan du legge til punktlister og nummererte lister i teksten din.

 • Nummerert liste: Velg fra listen over tilgjengelige alternativer:
  • Standard: Tall
  • Alfabetisk
  • Romertall
  • Greske symboler
 • Punktliste: Velg mellom fylt sirkel, åpen sirkel eller firkant.

Juster avstanden mellom elementer i punktlister og nummererte lister

Du kan justere avstanden mellom elementer i punktlister og nummererte lister i Kildekode-visning eller i visningen WYSIWYG (What You See Is What You Get).

Som standard er det samme avstand mellom elementer i punktlister og nummererte lister som det er mellom linjer i avsnitt. I punktlister og nummererte lister brukes det en <li>-tag for hvert element.

Juster linjeavstand i WYSIWYG-visningen

Når du har opprettet en punktliste eller nummerert liste i WYSIWYG-visningen, plasserer du markøren på slutten av hver linje i listen før du trykker på Shift + Enter. Du legger til en avstand på en linje mellom hvert element på listen. Hvis du fortsetter å trykke på tastekombinasjonen, blir det lagt til flere linjer med avstand. I kodevisningen ser du <br /><br /> for hver slik linje. Denne koden vises inni avslutningstaggen (</li>) for hvert element i punktlister og nummererte lister.

Juster avstand i kodevisningen

Hvis du vil kontrollere avstanden mellom listeelementer, må du bruke kodevisningen. Velg Kildekode -ikonet for å åpne kodevinduet. Du kan legge til en mengde i taggen for hvert av listeelementene. Avstanden legges til nederst i hvert element i punktlisten eller den nummererte listen, sånn at det blir mellomrom mellom listeelementene.

Du kan justere avsnittavstanden med de samme metodene.


Sett inn vannrette linjer

Du kan legge til linjer og egendefinerte linjer i innhold du oppretter i innholdsredigeringsprogrammet.

Velg Vannrett linje-ikonet for å legge til en tynn vannrett linje ved markøren. Linjen strekker seg over hele bredden på tekstområdet.


Kontroller staving

Institusjonen din kontrollerer om dette alternativet skal være tilgjengelig.

Velg Stavekontroll-ikonet for å aktivere alternativet for automatisk stavekontroll. Du kan endre ordlisten for språket i menyen. Institusjoner og lærere kan deaktivere stavekontroll. Institusjonen din kontrollerer hvilke ordbøker som lastes inn.

Når du aktiverer Stavekontroll og det finnes ord som kan gjennomgås, og det vises et nytt vindu som viser et av hvert potensielt feilstavede ord eller alle ord som ikke er funnet i den lastede ordlisten. Du ser dem også i tekstområdets bakgrunn som bølget, rød, understreket. Du får muligheten til å endre ordet for ett av de foreslåtte alternativene, ignorere, ignorere alle eller lukke stavekontrollvinduet.

Hvis du velger å endre det, kan du velge et av de foreslåtte alternativene fra listen og velge Endre. Stavekontrollen kommer til å vise deg det neste ordet som skal gjennomgås. Når du merker av alle, vil Stavekontroll-vinduet lukkes.

Hvis det ikke finnes ord å gå gjennom, vil stavekontrollen vise deg meldingen Fant ingen feilstavinger.


Legg til lenker

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du legger til lenker.

Du kan spesifisere lenker til et nettsted, en fil fra datamaskinen eller emnets filrepositorium – for eksempel Mitt innhold, hvis institusjonen din har tilgang til det.

Velg tekst eller et objekt, og velg deretter Sett inn/rediger lenke-ikonet for å legge til en ny lenke eller redigere en eksisterende lenke. For å fjerne lenker velger du først en lenke og deretter Fjern lenke-ikonet. Du kan også opprette og fjerne lenker via høyreklikkmenyen. Du må bruke http://-protokollen når du skriver eller limer inn en adresse for lenken.

Med mindre du velger tekst eller et objekt som allerede har en lenke, er Fjern lenke-ikonet grått og utilgjengelig.

Velg hvor lenken skal åpnes – for eksempel i et nytt vindu – i Åpne lenke-menyen. Du kan også skrive inn en valgfri tittel som vises for vinduet eller rammen når brukere velger lenken.


Finn og erstatt tekst

Velg Søk-ikonet for å søke etter samsvarende tekst og eventuelt erstatte den med annen tekst.

Finn tekst

I popup-vinduet skriver du teksten for å finne i Finn-boksen.

Ikonet Utstyrsinnstillinger lar deg velge mellom tre søkealternativer: Skill mellom store og små bokstaver for å få samsvar med store og små, bokstaver, Finn bare hele ord og Søk i merket område. Hvis teksten blir funnet, vises den  fremhevet i tektsboksen.

Velg Finn for å finne alle treff i teksten, som vises fremhevet automaisk, eller det høyre hjørnet X  for å lukke vinduet.

Erstatt tekst

I Erstatt med-boksen må du skrive inn teksten du vil bruke i stedet for teksten du har funnet, og velge en handling:

 • Erstatt: Erstatt det neste tilfellet som blir funnet.
 • Erstatt alle: Erstatt alle treff.

Du kan også velge Finn-knappen for å søke uten erstatninger.


ULTRA: Legg til tekst

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du legger til tekst.

Redigeringsverktøyet vises alle steder hvor du kan formatere tekst – for eksempel i oppgaver, prøver og diskusjoner.

Du kan legge til punktlister, nummererte lister, fet skrift og kursiv. Bruk Tekststil-menyen til å lage overskrifter.

Du kan også oppnå matteredigeringen for å legge inn matematiske formler i teksten din. WIRIS-redigeringsprogrammet åpnes i et nytt vindu.

Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en nummerert liste.


ULTRA: Legg til lenker

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du legger til lenker.

Du kan legge til lenker i tekst når du jobber i redigeringsverktøyet. Bare velg Sett inn / rediger lenke-ikonet (kjedesymbolet) for å sette inn en lenke. Skriv eller lim inn lenkenettadressen og lenketeksten. Du må bruke http://-protokollen. Velg Sett inn for å lagre lenken.

Du kan også legge til lenker i tekst du allerede har skrevet. Merk teksten og velg Sett inn / rediger lenke-ikonet. Lenketeksten genereres automatisk basert på teksten du har merket i redigeringsprogrammet.


ULTRA: Sett inn LTI-element

Bruk alternativet Sett inn/rediger LTI-element for å bla gjennom og legge til innhold institusjonen din godkjenner, fra Content Market.

Ser du ikke verktøyet du trenger? Kontakt administratoren din