Hva gjør redigeringsprogrammet?

På denne siden

  Hvor vises redigeringsprogrammet?

  Med redigeringsprogrammet kan du legge til og formatere tekst, legge ved filer og bygge inn multimedier samt sette inn ligninger, lenker og tabeller.

  Bruk funksjonene i redigeringsprogrammet når du jobber med oppgaver, prøver, diskusjoner, dagbøker, blogger, wikier og annet.

  Du kan bruke tastaturet til å hoppe til verktøylinjen i redigeringsprogrammet ved å trykke på ALT + F10. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Fokuset plasseres på det første ikonet til venstre i øverste rad. Bruk høyre- og venstrepilen for å gå frem og tilbake i teksten. Det er ikke mulig å bytte mellom rader ved bare å trykke på pil opp og pil ned. Bruk piltastene for å gå til slutten av en rad og deretter opp eller ned til neste tilgjengelige rad.


  Funksjoner og ikoner i redigeringsprogrammet

  Hver funksjon i redigeringsprogrammet representeres av et ikon. Noen funksjoner har en meny med alternativer.

  Velg Vis færre-ikonet for bare å se de mest brukte tekstfunksjonene. Noen funksjoner vises i andre rader når du viser eller skjuler rader i redigeringsprogrammet.

  Utilgjengelige funksjoner er markert med grått. For eksempel er funksjonene Sett inn/rediger lenke og Fjern lenke bare tilgjengelige når du har valgt tekst eller et objekt i tekstboksen.

  Institusjoner og lærere kan deaktivere funksjonene for matteredigering og stavekontroll samt funksjonen for å bla gjennom YouTube™-videoene dine.

  Rad 1

  Funksjoner i rad 1
  FunksjonerBeskrivelse
  Gjør den merkede teksten fet, eller fjern denne stilen.
  Gjør den merkede teksten kursiv, eller fjern denne stilen.
  Legg til understrek for den merkede teksten, eller fjern denne stilen.
  Gjennomstreking: Vis teksten med en vannrett linje gjennom bokstavene.
  Velg en avsnittstil for teksten fra denne listen.
  Velg en skrifttype for teksten fra listen over tilgjengelige skrifttyper.
  Velg størrelsen på teksten fra en liste.
  Lag punktlister.
  Lag nummererte lister.
  Velg tekstfarge fra fargekartboksen.
  Velg fargen på tekstfremhevingen. Fargen vises som en bakgrunn.
  Fjern all formatering, sånn at bare ren tekst vises.
  Åpne et forhåndsvisningsvindu for å se hvordan innholdet ditt ser ut når du sender det inn.
  Åpne et hjelpevindu for redigeringsprogrammet.
  Utvid redigeringsprogrammet, så det fyller hele nettleservinduet.
  Skjul alle rader, men vis én med de mest brukte formateringsfunksjonene.
  Vis funksjonene i redigeringsprogrammet.

  Rad 2

  Funksjoner i rad 2
  FunksjonerBeskrivelse
  Klipp ut de merkede elementene.
  Kopier de merkede elementene.
  Lim inn de sist kopierte eller utklippede elementene.
  Søk etter og erstatt tekst.
  Angre forrige handling.
  Gjør om forrige handling (fungerer bare hvis en handling er angret).
  Juster tekst til venstre marg.
  Midtstill teksten.
  Juster tekst til høyre.
  Juster tekst både til venstre og høyre marg.
  Innrykk: Flytt teksten eller objektet til høyre. Velg ikonet igjen for å gjøre innrykket større.
  Reduser innrykk: Flytt teksten eller objektet til venstre. Velg ikonet igjen for å gjøre innrykket mindre. Du kan ikke flytte teksten forbi venstre marg.
  Hevet skrift: Gjør at den merkede teksten vises litt ovenfor den vanlige teksten, eller fjern denne stilen.
  Senket skrift: Gjør at den merkede teksten vises litt under den vanlige teksten, eller fjern denne stilen.
  Velg tekst eller et objekt, og velg deretter Sett inn/rediger lenke-ikonet for å legge til en ny lenke eller redigere en eksisterende lenke. Du kan spesifisere en lenke til et nettsted, en fil på datamaskinen eller emnets filrepositorium – for eksempel Mitt innhold.
  Fjern hyperlenker fra teksten eller objektet du har merket.
  Legg til tekst til høyre for markøren (standard).
  Legg til tekst til venstre for markøren.
  Legg til en tynn vannrett linje ved markøren . Linjen strekker seg over hele bredden på tekstområdet.
  Legg til en tynn midtstilt linje. Du kan angi bredden og høyden i forhold til posisjonen til markøren samt velge å bruke skygger.
  Sett inn tegnet for hardt mellomrom ved markøren.
  Start den automatiske stavekontrollen. Du kan velge et annet språk fra listen.

  Rad 3

  Funksjoner i rad 3
  FunksjonerBeskrivelse
  Legg til videoer fra YouTube™-kanalen din.
  Legg til lenker til filer i tekstboksen. Vinduet for å sette inn innholdslenker åpnes. Du kan opprette lenker til følgende filtyper: DOC, DOCX, EXE, HTML, HTM, PDF, PPT, PPTX, PPS, PPSX, TXT, WPD, XLS, XLSX og ZIP. Du kan opprette lenker til filer fra datamaskinen, nettadresser og, hvis institusjonen din har aktivert det, Mitt innhold.
  Bygg inn bilder i tekstboksen, eller endre valgte eksisterende bilder. Sett inn / rediger bilde-vinduet åpnes. Du kan legge til følgende filtyper: GIF, JPG, JPEG, BMP, PNG og TIF. Du kan legge til bilder fra datamaskinen, nettadresser og, hvis institusjonen din har aktivert det, Mitt innhold.
  Bygg inn mediefiler i tekstboksen, eller endre valgte eksisterende medieobjekter. Insert/Edit Media-vinduet åpnes. Velg hva slags medier du vil legge til: Flash (standard), QuickTime, Shockwave, Windows Media, Real Media og Embedded Audio. Du kan legge til mediefiler fra datamaskinen, nettadresser og, hvis institusjonen din har aktivert det, Mitt innhold.
  Åpne siden for redigeringsprogrammet for visuelle matteligninger.
  Legg til sosiale medier fra eksterne nettsteder – for eksempel YouTube-videoer, Flickr-bilder og SlideShare-presentasjoner.
  Vis alle tegn som ikke kan skrives ut. Velg ikonet på nytt for å skjule dem fra visningen.
  Formater teksten som et blokksitat.
  Åpne Velg spesialtegn-vinduet. Velg et symbol for å sette det inn ved markøren.
  Åpne Sett inn uttrykksikon-vinduet. Velg et uttrykksikon for å sette det inn ved markøren.
  Bruk ankere til å plassere andre elementer og objekter, for eksempel bilder. Plasser markøren der du vil at ankeret skal vises, og åpne Sett inn / rediger anker-vinduet.
  Åpne Sett inn / rediger tabell-vinduet. Hvis du velger ikonet mens du har en tabell åpen, opprettes den nye tabellen i den første tabellen.
  Åpne Egenskaper for tabellrad-vinduet.
  Åpne Egenskaper for tabellcelle-vinduet.
  Sett inn en tom rad i tabellen over markøren.
  Sett inn en tom rad i tabellen etter markøren.
  Slett den gjeldende raden fra tabellen. Hvis du velger flere rader, blir alle slettet.
  Sett inn en tom kolonne i tabellen til venstre for musepekeren.
  Sett inn en tom kolonne i tabellen til høyre for musepekeren.
  Slett den gjeldende kolonnen fra tabellen. Hvis du velger flere kolonner, blir alle slettet.
  Slå sammen to eller flere valgte tabellceller til én enkelt celle.
  Del tidligere sammenslåtte tabellceller. Hvis cellen eller cellene ikke er cellene du har slått sammen, skjer det ingenting.
  Åpne HTML-kodevisning-vinduet for å endre koden direkte. Denne funksjonen er ment for erfarne nettutviklere.
  Rediger CSS-koden. Denne funksjonen er ment for erfarne nettutviklere.