Hurtigtaster i redigeringsprogrammets verktøylinje

Redigeringsprogrammet støtter hurtigtaster for Windows og Mac.

  • Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + OPT + F10. Fokuset plasseres på det første ikonet til venstre i øverste rad. Bruk høyre- og venstrepilen for å gå frem og tilbake i teksten. Det er ikke mulig å bytte mellom rader ved bare å trykke på pil opp og pil ned. Bruk piltastene for å gå til slutten av en rad og deretter opp eller ned til neste tilgjengelige rad.
  • Trykk på Enter for å velge et ikon i verktøylinjen. Du flyttes tilbake til redigeringsvinduet.
  • For å gå tilbake til verktøylinjen bruker du de samme hurtigtastene: Alt + F10 eller Fn + OPT + F10 (Mac). Fokuset plasseres på det siste ikonet du trykket på.
  • Bruk Tab-tasten for å gå ut av redigeringsprogrammet og videre til det neste feltet på siden.
  • Bruk Shift + Tab for å gå ut av redigeringsprogrammet og tilbake til det forrige feltet på siden.

Hvis du bruker hurtigtastene som flytter valgte elementer ett tegn til venstre, høyre, opp eller ned, får objektet absolutt plassering. «Absolutt plassering» avgjøres av piksler. Hvis du flytter et objekt opp én gang, flyttes det med én piksel.

Hurtigtaster i redigeringsprogrammet

Redigeringsverktøyet for Blackboard er basert på redigeringsverktøyet for TinyMCE. Du kan finne sider som beskriver den fullstendige listen over  tastatursnarveier og hurtigtaster for tilgjengelighet (kompatibel med skjermlesere som JAWS og NVDA) på nettstedet deres. 

Det eneste egendefinerte tillegget som gjøres i redigeringsprogrammet Legg til innhold-knappen i den andre raden med kommandoer, har ingen snarvei tilknyttet seg.