Filplassering for nedlasting

I de fleste nettlesere kan du velge hvor filene du åpner i emner, skal lastes ned. I Chrome kan du for eksempel navigere til Innstillinger & gt; Avansert & gt; Nedlastinger. Du kan velge filplasseringen for nedlastinger og velge om du vil at nettleseren skal spørre hver gang. I Safari har du de samme funksjonene. Naviger til Innstillinger & gt; Generelt & gt; Filplassering for nedlasting. Du kan søke etter på Internettet for å finne ut om muligheter for filnedlastning i andre nettlesere.


Underviseren og institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelig i Original-emnevisningen.

Om filer og multimedier

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du legger til filer og multimedieinnhold.

Du kan legge til filer, bilder, video og lyd når du oppretter innhold i emnet ditt. I diskusjoner kan du for eksempel søke etter medieklipp på datamaskinen du bruker, eller i Mitt innhold, hvis du har tilgang til det.

Basert på innholdstypen kan du bruke funksjonene i redigeringsprogrammet for å legge til innhold i teksten. Du bestemmer hvordan innholdet skal vises, og du kan endre rekkefølgen og utseendet på det.

I noen tilfeller kan du søke etter filer i en egen vedleggsdel.

Du kan legge til sosiale medier fra YouTube eller Flickr i innholdet. Slike sosiale medieelementer som vises i emner, kalles «nettfletting». Med nettfletting kombineres elementer fra to eller flere kilder. Når du for eksempel viser en YouTube™-video som en del av emneinnhold kalles dette for nettfletting.

Mer om nettfletting


Legg til filer i innholdet ditt

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du legger til filer

Alle steder hvor du kan legge til filer i emnet ditt, kan du velge filer med Bla gjennom min datamaskin-funksjonen. Hvis du har tilgang til Mitt innhold, kan du bruke Bla gjennom Mitt innhold-funksjonen for enkelte innholdstyper.

Når du bruker Legg til innhold-funksjonen i redigeringsprogrammet, kan du bestemme nøyaktig hvor fillenken skal vises i innholdet ditt.

Bla gjennom Mitt innhold-vinduet inneholder faner og funksjoner, så du enkelt kan bla gjennom og søke etter filer.

 1. Fanene Bla gjennom, Last opp og Avansert søk:
  • Søk etter Mitt innhold-mapper du har tilgang til.
  • Last opp én fil, flere filer eller en zippet pakke.
  • Utfør et avansert søk. Du kan søke etter fil- og mappenavn, metadata, filinnhold, opprettelsesdato og så videre.
 2. Vis liste og Vis miniatyrbilder: Se filer og mapper som en liste med filnavn eller som miniatyrikoner.
 3. Søkebaner: Gå til andre mapper.
 4. Søk i innhold: Utfør et enkelt søk etter fil- og mappenavn.
 5. Merk av for filer og mapper du vil ta med i innholdselementet ditt. Du kan merke av for overskriften for å velge alle synlige elementer.
 6. Velg elementer: Filene og mappene du velger, vises i dette området. Velg Vis liste-ikonet for å se valgene dine. Du kan fjerne elementer ved å velge X.

Mer om Mitt innhold

Last opp innhold fra Dropbox

Hvis institusjonen din har aktivert Dropbox Education-integrering, kan du koble Dropbox-innholdet ditt direkte til innholdsredigeringsprogrammet Legg til innhold, som er tilgjengelig i de fleste innholdsområder. Du kan også laste opp filer direkte fra Dropbox når du sender inn oppgaver.

Når du bruker Dropbox Education for første gang via Blackboard Learn, blir du bedt om å enten opprette en konto eller godkjenne kontoen du allerede bruker. Når du har logget på, bla gjennom Dropbox og velg innhold.

Legg til bilder i redigeringsprogrammet

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du legger til bilder i redigeringsverktøyet.

Du bestemmer hvor bildene vises i tilknytning til teksten din. Du kan plassere markøren der du vil plassere bildet, og deretter velge Legg til innhold-ikonet. I det nye vinduet kan du velge ett av de tilgjengelige fellesverktøyene eller tilleggsverktøyene i henhold til innholdstypen du oppretter, og deretter blar du for å finne bildefilen.

Du kan endre størrelse på et bilde. Når bildet er opprettet, trykk på og dra i hjørnene eller kantene på bildene. Du kan også redigere bilder med høyreklikk-menyen, endre størrelsen manuelt i piksler og legge til en tittel som vises når en bruker peker på det.

Du kan legge til vanlige bildetyper, for eksempel GIF, JPG, JPEG, BMP, PNG og TIF.

I noen deler av emnet kan du også dra og slipper filer fra datamaskinen eller bruke Bla gjennom Min datamaskin.

Hvis du vil at bildet skal vises til høyre eller venstre for tekst, må du først skrive inn teksten i redigeringsprogrammet. Flytt deretter markøren til begynnelsen av teksten, og sett inn bildet der. Når du har lagt til bildet på Generelt-fanen, kan du gå til Utseende-fanen for å velge tilpasning, dimensjoner og avstand rundt bildet.


Legg til mediefiler i redigeringsprogrammet

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du legger til mediefiler i redigeringsverktøyet.

Du bestemmer hvor mediefiler vises i tilknytning til teksten. Velg Legg til innhold-ikonet for å bygge inn et medie- eller videoklipp i tekstområdet. Hvis du velger YouTube som en kilde for videoen, kan du utføre et søk i videoer og se dem i et nytt vindu før du velger hvilket som skal legges til.

I Alternativer for nettfletting tilgjengelig når du legger til et medieklipp eller en video, kan du velge hvilken type visning du vil ha for videoen mellom Miniatyrbilde, Tekstlenke med spiller eller Innebygd. Du kan også velge om du vil vise videoens URL og informasjon fra YouTube, som inkluderer videovarighet, brukerens eier og dato publisert.

Før du sender inn, kan du velge Forhåndsvisning og se hvordan videoen kommer til å se ut i innholdet ditt. Lukk forhåndsvisningsvinduet for å gjøre endringer.

Det følgende er eksempler på hvordan hvert av de ulike visningsalternativene kan se ut for samme video:

 • A- Miniatyrbilde
 • B- Tekstlenke med spiller
 • C- Innebygd video

Når du har lagt til videoen, kan du alltid redigere tekstinformasjonen som er lagt til, endre skriftstørrelse og -type og til og med slette den, siden de er separate enheter fra videoen.

Medieinnstillinger

Du kan bruke høyreklikkmenyen til å redigere egenskapene for eksisterende medieklipp du har valgt.

I menyen kan du velge generelle innebygde eller avanserte egenskaper. De generelle egenskapene du kan endre, er kilden, og dimensjonene til videoen (bredde og høyde) målt i piksler. Hvis den ikke er angitt, vil den faktiske størrelsen bli brukt. Hvis du velger hengelåsikonet for Lås størrelser og legger til mål, endres filstørrelsen uten horisontal eller vertikal forvrengning.

Alternativet Innebygd egenskaper gir deg et tekstområde hvor du kan skrive eller endre innebygd HTML-kode for videoen som skal vises. Denne funksjonen er bare ment for erfarne webutviklere.

De avanserte egenskapene inkluderer alternative kilde- eller bildenettadresser.


ULTRA: Legg til filer og multimedier

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du legger til filer.

Når du sender inn arbeid, kan du bla gjennom filer på skylagringstjenester eller datamaskinen du bruker. Du kan inkludere dokumenter, videoer, lydfiler og bilder.

Mer om skylagring

Filtypene som støttes, omfatter DOC, DOCX, HTM, HTML, MP3, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT, ZIP og de fleste bildetyper.

Mer om hva slags filer du kan legge til

Mer om oppgaver

I de fleste nettlesere kan du velge hvor filene du åpner i emner, skal lastes ned. I Chrome kan du for eksempel navigere til Innstillinger & gt; Avansert & gt; Nedlastinger. Du kan velge filplasseringen for nedlastinger og velge om du vil at nettleseren skal spørre hver gang. I Safari har du de samme funksjonene. Naviger til Innstillinger & gt; Generelt & gt; Filplassering for nedlasting. Du kan søke etter på Internettet for å finne ut om muligheter for filnedlastning i andre nettlesere.


ULTRA: Sett inn filer i redigeringsprogrammet

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du legger til mediefiler i redigeringsverktøyet.

Du kan laste opp filer i redigeringsprogrammet i visse deler av Ultra-emner. I en diskusjon kan du for eksempel inkludere et dokument for å støtte opp det du sier.

Redigeringsverktøyet har bare støtte for direktevisning av videoer i MP4-format. Det kan hende du må laste ned videoer som bruker andre filtyper, for eksempel MOV eller MPEG. Du kan ikke legge til vedlegg i redigeringsverktøyet for kalenderaktiviteter.

Klikk på Sett inn/rediger lokal fil. Bla gjennom etter en fil på datamaskinen din. Det vises et statusvindu hvor du ser fremdriften for filopplastingen.

Du kan redigere innstillingene for filen, deriblant visningsnavn, alternativ tekst og visningsatferd. Velg om du vil sette inn filen som en lenke i redigeringsprogrammet eller bygge den inn direkte, så den vises sammen med annet innhold du har lagt til.

For å redigere filens alternative tekst eller visningsatferd kan du velge filen i redigeringsverktøyet og deretter velge Rediger vedlegget-ikonet.


ULTRA: Sett inn bilder i redigeringsprogrammet

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du legger til bilder i redigeringsverktøyet.

I noen deler av Ultra-emner kan du bruke redigeringsfunksjonene til å legge til bilder sammen med tekstinnhold. Du kan legge til bilder som ligger på nettet eller på en skylagringstjeneste. Du kan også laste opp bilder fra harddisken.

Hvis du vil legge til et stort bilde, bør du inkludere det via en egen tekstlenke. Da kan underviseren og de andre i klassen velge lenken for å se bildet for seg selv og på en klarere måte, samtidig som de kan lese teksten.

Velg Sett inn/Rediger bilde fra nettet Skriv eller lim inn nettadressen til et bilde for å bygge inn et bilde fra nettet. Du må bruke http://-protokollen. Ta med en beskrivelse av bildet i Alternativ tekst-boksen, så også brukere som ikke kan se bildet, kan forstå viktigheten av det.

Hvis du vil endre kilden eller den alternative teksten, kan du velge det aktuelle bildet og deretter Sett inn/rediger bilde fra nettet- på nytt.


ULTRA: Sett inn medie i redigeringsprogrammet

Du kan bruke alternativet Sett inn / rediger medie fra nettet for å sette inn en medie direkte i redigeringsverktøyet. Redigeringsverktøyet bygger inn innholdet automatisk, slik at den vises ved siden av annet innhold du inkluderer. Emnemedlemmer kan se innholdet, for eksempel videoer, i samme vindu – trenger ikke å navigere til mediets nettsted.

Du kan bygge inn innhold fra disse områdene:

 • VidGrid
 • Panopto™
 • FlipGrid
 • SlideShare
 • Prezi
 • VoiceThread
 • Khan Academy
 • Kaltura
 • SoundCloud
 • Spotify®
 • Genial.ly
 • NearPod
 • Quizlet
 • EdPuzzle
 • Office365
 • H5P
 • Vimeo®
 • YouTube™
 1. Velg Sett inn / rediger medie fra nettet i redigeringsverktøyet.
 2. Lim inn kilde-URL fra nettstedet.
 3. Legg til alternativ tekst som beskriver elementet for personer som bruker skjermlesere eller ikke får lastet inn innholdet.
 4. Velg Sett inn. Elementet bygges inn i redigeringsverktøyet automatisk.
 5. Legg til Office 365-filer.Du kan bygge inn Office365-filer for bedrift direkte i innholdet ditt. Velg Del i Office365-filen for å opprette en lenke til filen. Velg hvilke tillatelser du vil at brukeren skal ha, og velg Kopier lenke. Dette kopierer lenken til utklippstavlen. Du kan bygge inn innholdet ved å velge Sett inn/rediger medier fra nettetfra redigeringsprogrammet. Lim inn lenken i Medie.URL.Velg Sett inn.

  Mer om hvordan mediefiler vises


ULTRA: Sett inn YouTube-video

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du legger til multimedier i redigeringsverktøyet.

Bruk alternativet Sett inn YouTube-video for å bla gjennom og legge til videoinnhold direkte i redigeringsverktøyet. Du trenger ikke å gå ut av emnet for å finne en lenke! Du kan velge om du vil vise videoen som en lenke eller bygge inn videoen, så den vises sammen med annet innhold du har lagt til. Andre kan se videoen i samme vindu – trenger ikke å navigere til YouTube.

Mer om hvordan du setter inn YouTube-videoer


ULTRA: Sett inn LTI-element

Bruk alternativet Sett inn/rediger LTI element for å bla gjennom og legge til innhold institusjonen din tillater, fra Content Market.

Ser du ikke verktøyet du trenger? Kontakt administratoren din