Spørsmålsanalyse

Med spørsmålsanalysen får du statistikk om generelle resultater, oppgave-/prøvekvalitet og enkeltspørsmål. Med denne informasjonen kan du gjenkjenne spørsmål som kanskje ikke representerer studentenes prestasjoner på en god måte. Spørsmålsanalysen er for oppgaver eller prøver som har spørsmål. Hvis du vil sjekke kvaliteten på spørsmålene dine og gjøre endringer, kan du kjøre rapporter før alle innsendinger er mottatt.

Mer om hvordan du kjører rapporter for spørsmålsanalyse