Fleksibel vurdering er en optimalisert vurderingsopplevelse som gir undervisere fleksibilitet til å vurdere etter eget stil. Med fleksibel vurdering kan du:

 • Enkelt se gjennom statusen for vurderingsoppgavene dine, og prioriter tiden din der den trengs mest.  
 • Vurder prøver enten etter student eller etter spørsmål – noe som gjør det enkelt å sammenligne svar i klassen og sikre rettferdighet og konsekvens i vurderingene. 
 • Gi multimedietilbakemelding direkte til studentene. 
 • Få enkel tilgang til vurderingsmatriser, anti-plagiatkontroller og mer mens du jobber deg gjennom vurderingsoppgavene dine. 

Hvor starter jeg vurdering?

Du kan starte vurdering fra fire områder:

 1. Vurderinger-siden. På Vurderinger-siden får du umiddelbart tilgang til alle vurderingsoppgavene for emnene dine. Fra navigasjonslinjen velger du Vurderinger. På Vurderinger-siden din organiseres vurderingsoppgaver etter emne, slik at du kan se fremgangen din, angi prioriteringer og begynne å vurdere. Du trenger altså ikke å navigere til hvert emne for å se hva som er klart for vurdering. 

  Siden inneholder bare informasjon hvis du må gjøre noe. Du ser prøver som er klare for vurdering, eller oppgaver for studenter som har forfalt. 

 2. Aktivitetsstrøm. Du blir varslet når studenter har innsendinger som er klare for vurdering. Velg lenken for å gå direkte til Innsendinger-siden for prøven. Innsendinger-siden filtreres, og den filtreres slik at den bare viser studenter som ikke har fått vurdering.  
 3. Innsendinger-fane for en prøve. Når du åpner en prøve, ser du alle studentene som er påmeldt emnet, i Innsendinger-fanen. Du kan søke etter studenter etter navn eller student-ID-er eller bruke Vurderingsstatus-filteret til å vise kun innsendingene som ikke er vurdert. 
 4. Vurderingsbok. Velg Vurderingsbok-fanen i navigasjonsfeltet i et emne. Du kan velge en vurderingsbokvisning:

Vurderinger-visning 

I vurderingsboken velger du Vurderinegr.  Du kan vise deltakerlisten for studenter som har sendt inn nytt arbeid. Når en student har et nytt element for vurdering, kan du velge Ny innsending, Vis for å åpne vurderingssiden for innsendingen. 

Visning av elementer som kan gis vurdering

Velg Elementer som kan vurderes fra vurderingsboken. Du kan sortere prøver i denne visningen etter Vurderingsstatus. Vurdert arbeid er merket med Alle vurdert eller Fullført.  Velg navnet på prøven eller X for å vurdere for å få tilgang til Innsendinger-siden. Innsendinger-siden har Ikke For vurdering-filteret tatt i bruk. Velg et studentnavn for å starte vurdering av innsendinger. 

Studentvisning

Velg Studenter i vurderingsboken. Du kan vise alle studentene i emnet. Velg navnet på prøven for en student. 

Vurder en prøveinnsending

Med Learn Ultras fleksible vurderingsgrensesnitt kan du velge å vurdere oppgaver etter student eller spørsmål. Det gjør at du kan tilpasse vurderingsprosessen. 

Vurder etter student

Velg en prøve du vil vurdere, for å åpne Innsendinger siden. Velg deretter en student for å åpne vurderingssiden.

Grade a test submission by student in Flexible Grading

Når du vurderer fra et nettbrett, vil bare ett av sidepanelene være åpne til enhver tid. Hvis du får tilgang til ett panel, skjules det andre.

Du kan skjule eller utvide venstre og høyre panel; applikasjonen husker disse innstillingene for din neste økt.​​​​​​ Innsendingsinformasjon Fra denne siden har du flere alternativer:

Studentpanel

Utvid  studentpanelet  for å se listen over studenter som har sendt inn en prøve.  Skjul panelet for å vise  mer av innleveringen. 

 • Bruk Vurderingsstatus -filteret for å vise alle studenter, eller velg Ikke vurdert -filteret for å fokusere på gjenværende vurderingsarbeid. 
 • Hvis en student har tilrettelegginger, vises det en lilla pille ved siden av navnet. 
 • Hvis en student har sene innleveringer eller leveringsfristen er passert uten at de har sendt inn noe forsøk, vises en rød sirkel rundt profilbildet deres. 
 • Når du er klar, kan du velge Publiser vurderinger for å publisere vurderinger for alle vurderte studenter. 

Informasjon om vurdering

 • Hvis vurderingen er konfigurert til å tillate flere innsendingsforsøk, kan du velge hvilket forsøk du vil vurdere.
 • Når du har vurdert dette ,kan du se vurderingene for hvert forsøk og den endelige vurderingen for innsendingen. 
 • Bruk menyen ved siden av den endelige vurderingen for å publisere studentens endelige vurdering eller slette forsøket.

Innsendingsinformasjon

Når du velger navnet på en student, lastes innsendingen inn for vurdering.

 • Vis tidsstempelet for innsendingen.
 • Vis eller skjul vurderingsinnholdet som vises for en student når vedkommende forsøker en innsending.  
 • vise eller skjule spørsmålet.
 • Se poengsummen for spørsmålet hvis det vurderes automatisk eller skriv inn en poengsum.
 • Bruk menyen for åvurdere eller revurdere innsendingen.

Tilbakemelding

Tilbakemelding etter spørsmål – Velg Tilbakemelding-knappen for et spørsmål for å angi tilbakemelding som er spesifikk for studentens svar. 

Vurdering & Tilbakemeldingspanel - Vis eller skjul sidepanelet for tilbakemeldinger og vurderingsmatriser for å legge til samlet tilbakemelding for forsøket eller vurderingen med en vurderingsmatrise(hvis en er tilgjengelig). 

 • Når du publiserer vurderinger, kan studenter se tilbakemeldingen du har gitt for hvert spørsmål eller forsøk, inkludert forsøk uten vurdering. 
 • Du kan bygge inn et lyd- eller videoopptak av tilbakemeldingen din. Studentene kan se eller høre på tilbakemeldingen din ved siden av eventuell tekst du legger inn. 
 • Fra tilbakemeldingspanelet, under Kommentarer kan du legge til private kommentarer som ikke er synlige for studentene. Disse notatene kan fungere som dokumentasjon for en vurderingsbeslutning eller vurderingsjustering.  

Innebygging av medier støttes ikke på alle nettlesere. Du bør bruke Chrome eller Firefox for å få den beste brukeropplevelsen. 

Vurder etter spørsmål

Velg en prøve du vil vurdere, for å åpne Innsendinger siden. Velg deretter Spørsmål-fanen på venstre side for å vurdere innsendingene etter spørsmål. I midtpanelet vises alle studentenes svar på spesifikke spørsmål. Dette er spesielt nyttig ved vurdering av langsvarspørsmål.

Grade a test by question in flex grading

Spørsmålspanel

Utvid  spørsmålspanelet  for å vise spørsmålene i prøven.   Skjul panelet for å vise  mer av innleveringen. 

 • Bruk filteret Vurderingsstatus for å vise alle spørsmål, eller velg Trenger vurdering for å bare fokusere på spørsmålene som trenger manuell vurdering, som langsvarspørsmål. 
 • Når du velger et spørsmål, vises svaret hver student sender inn, til høyre. 

Informasjon om vurdering

 • Hvis vurderingen er konfigurert til å tillate flere innsendingsforsøk, kan du velge hvilket forsøk du vil vurdere.
 • Når du har vurdert dette ,kan du se vurderingene for hvert forsøk og den endelige vurderingen for innsendingen. 
 • Bruk menyen ved siden av den endelige vurderingen for å publisere studentens endelige vurdering, overstyre deres endelige vurdering eller slette forsøket.

​​​​​​Innsending informasjon

 • Vis tidsstempelet for innsendingen.
 • Vis eller skjul vurderingsinnholdet som vises for en student når vedkommende forsøker en innsending.  
 • Vis eller skjul spørsmålet eller studentens svar.
 • Vis eller skjul modellsvaret, hvis det er tilgjengelig. 
 • Se poengsummen for spørsmålet hvis det vurderes automatisk eller skriv inn en poengsum.
 • Bruk menyen for åvurdere eller revurdere innsendingen.

Tilbakemelding

Tilbakemelding etter spørsmål – Velg Tilbakemelding-knappen for et spørsmål for å angi tilbakemelding som er spesifikk for studentens svar. 

 • Etter at du publiserer vurderinger, kan studenter se tilbakemeldingen du har gitt for hvert forsøk, inkludert forsøk uten vurdering. 
 • Du kan bygge inn et lyd- eller videoopptak av tilbakemeldingen din. Studentene kan se eller høre på tilbakemeldingen din ved siden av eventuell tekst du legger inn.

  Innebygging av medier støttes ikke på alle nettlesere. Du bør bruke Chrome eller Firefox for å få den beste brukeropplevelsen. 

Vurder en prøve med flere forsøk 

Når du oppretter en prøve, kan du velge å la studentene sende inn mer enn ett forsøk. Når studenter sender inn flere forsøk, blir den endelige vurderingen for prøven beregnet på en annen måte. Velg hvordan sluttvurderingen skal beregnes: 

 • Gjennomsnitt av alle forsøk
 • Første forsøk med vurdering
 • Forsøket med høyeste vurdering
 • Siste forsøk med vurdering
 • Forsøket med laveste vurdering

Hvis studenten har foretatt flere innsendingsforsøk, kan du velge hvilket forsøk du vil vurdere. I rullegardinlisten for forsøk kan du vise forsøksnummeret, tidsstempelet for innsendingen og vurderingen for hver innsending. 

Information for a test with multiple attempts graded

Vurderingsforsøk-innstillingen avgjør hvordan den automatiske beregningen av sluttvurderingen gjøres, men du kan overstyre den. Leveringsfristen du angir for prøver, gjelder for alle forsøkene. Hvis en student sender et forsøk etter leveringsfristen, merkes det som sent. Forsøk som sendes før leveringsfristen, vises som levert i tide. 

Du kan kun overstyre den endelige vurderingen, ikke vurderingene for hvert forsøk. Hvis du tilordner en overstyrt vurdering uten å vurdere studentens første forsøk, viser forsøket statusen Ikke vurdert. En overstyringsetikett vises ved siden av vurderingene.

Finn ut mer om konsekvensene av å overskride vurderinger 

Når du legger ut vurderinger, kan studentene se dem og eventuelle tilbakemeldinger du har gitt. All tilbakemelding for alle forsøk, til og med ikke vurderte forsøk, vises for studentene. Hvis du har brukt en vurderingsmatrise eller spørsmål som automatisk får poeng, kan det hende at forsøket allerede har en vurdering. 

Endelige vurderinger 

Den endelige vurderingen for en prøve med flere forsøk beregnes på bakgrunn av Vurder forsøk-innstillingen du velger i Oppgaveinnstillinger. På panelet som viser en students forsøk, vises den endelige vurderingen når de aktuelle forsøkene er vurdert. Hvis den endelige vurderingen for eksempel er beregnet basert på forsøket med høyest vurdering, vises den endelige vurderingen umiddelbart etter at det siste forsøket er vurdert. Det kan derimot hende vurderingen endres etter hvert som du vurderer flere forsøk. Når du er ferdig med å vurdere forsøkene, kan du publisere den endelige vurderingen, så studentene ser den. 

Hva ser studentene? 

Det står oppført hvor mange forsøk som er tillatt for hver prøve, i tillegg til hvordan den endelige vurderingen beregnes. Studenter ser denne informasjon på Detaljer & informasjon-siden før de begynner. Når vurderingene er publisert, kan studentene se vurderinger for hvert av forsøkene sine i tillegg til den endelige vurderingen. Hvis du bestemmer deg for å overstyre den endelige vurderingen, vises det en melding som gjør studentene oppmerksom på dette.