Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-emnevisningen.

Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-opplevelsen.

Om emnegrupper

Opprett grupper basert på de praktiske samarbeidsgruppene i sanntid.

Det er mange fordeler ved samarbeidslæring sammenlignet med tradisjonell undervisning. Studier viser at når studentene jobber som en gruppe, utvikler de positive holdninger, løser problemer mer effektivt og får en bedre mestringsfølelse.

Du kan organisere studenter i grupper, slik at de kan kommunisere med hverandre og vise hva de kan, samtidig som de lærer å tenke over andres synspunkter.

Du kan opprette gruppesett som skal brukes for oppgaver, prøver og diskusjoner som har fått vurdering. Du kan også opprette grupper for aktiviteter som ikke bare er vurdert arbeid, som frivilighetsarbeid eller turer.

Du kan også opprette samarbeidsgrupper i Collaborate Dermed kan studentene holde virtuelle møter med gruppemedlemmene sine.

På nåværende tidspunkt kan studenter bruke emnegrupper på Emneinnhold-siden i Detaljer og handlinger-panelet, de kan ikke se medlemskapet på Grupper-siden. Hvis du vil bruke emnegrupper for andre aktiviteter enn vurdert arbeid, kan du sende ut en startmelding til hver gruppe. Medlemmene kan se gruppens medlemskap og sende meldinger. Du er med i gruppemeldingene.


Opprett emnegrupper

Prosessen for å opprette grupper startes på Emneinnhold-siden. Gå til Detaljer og handlinger-delen under Emnegrupper, og velg Opprett og administrer grupper. Hvis du allerede har konfigurert emnegrupper, kan du velge Se sett og grupper lenke.

Ny gruppesettside

Hvis du har emnegrupper allerede, kan du velge Nytt gruppesettEmnegruppe-siden.

Du kan opprette så mange emnegrupper du vil, med alle antall studenter i hver gruppe. Du kan også opprette nye emnegrupper eller fjerne emnegrupper.

Fra menyen Gruppestudenter, kan du dele studentene dine i grupper på følgende metoder:

 • Tilpasset
 • Tilordne tilfeldig
 • Egenpåmelding
 • Bruk grupper på nytt

Du kan også velge plusstegnet under grafikken for å opprette så mange grupper du trenger og legge til studenter.

Opprett egendefinerte grupper

Du kan opprette så mange egendefinerte grupper du vil, med et hvilket som helst antall studenter i hver gruppe.

 1. I Grupper studenter-menyen, velg Egendefinert og skriv inn et navn på toppen av siden.
 2. Velg navnet på hver student etter hverandre for å velge dem som en gruppe. Velg ulike studenters navn en gang til for å oppheve valget.
 3. Etter du velger studentene, åpne menyen ved navnene deres og velg Opprett en ny gruppe. Du kan også flytte studenter til grupper som er oppført i menyen.
 4. Endre gruppenavnet hvis du ikke vil bruke det som angis som standard.
 5. Hvis du vil, kan du legge inn en gruppebeskrivelse som også vises for medlemmene i gruppen. Du har ingen grense for antall tegn.
  The New group panel is open with the "Add a group description" option on screen.
 6. Velg plussikonet hvis du vil legge til flere grupper. Du kan også gjenta trinn 2-5.

Hvis du for øyeblikket lagrer et egendefinert gruppesett, går du tilbake til gruppesettet og velger tilpass på nytt, blir gruppene dine slettet.

Opprett tilfeldig tilordnede grupper

Studentene tilordnes tilfeldig til antallet grupper du velger. Du trenger minst fire studenter, så systemet kan tilordne studentene til minst to grupper.

Tilfeldig oppgave fungerer muligens best for undervisere som underviser i emner med mange studenter, der underviseren ikke kjenner studentene. Du kan tilordne studenter til grupper raskt og uten forberedelser.

 1. I Grupper studenter-menyen, velg Tilordne tilfeldig og skriv inn et navn på toppen av siden.
 2. I Antall grupper-menyen velg hvor mange grupper du vil opprette. Du må opprette minst to. Studentene fordeles likt mellom antallet grupper du velger.

  For å fjerne alle studentene fra det aktuelle gruppesettet kan du velge Fjern alle øverst på siden. Menyalternativet endres til Tilpasset hvis du flytter studenter til forskjellige grupper etter at de er gruppert, og før du lagrer.

 3. Endre gruppenavnene hvis du ikke vil bruke de som angis som standard.
 4. Hvis du vil, kan du oppgi gruppebeskrivelser som vises for gruppe medlemmene. Du har ingen grense for antall tegn.

Velg plussikonet hvis du vil opprette flere grupper enn de systemet har opprettet. Når du legger til eller sletter grupper, endres menyalternativet til Tilpasset og eventuelle berørte studenter blir ikke distribuert på nytt.

Opprett grupper med egenpåmelding

Du kan be studentene om å melde seg på i emnegrupper. Bare studenter kan bli med. Studentene får en emnekunngjøring og en varsling om aktivitetsstrømmen om grupper de trenger for å bli med.

Studenter ser Bli med en gruppe og Ny i Detaljer og handlinger-panelet på Emneinnhold-siden. Du kan også legge til en påmeldingsperiode. Studentene varsles når påmeldingsfristen nærmer seg. Når påmeldingsperioden er avsluttet, kan ikke studentene lenger bli med i grupper, og de er påmeldt automatisk.

Hvis du la til en eksempelbrukerblir den brukeren også tilknyttet automatisk i en gruppe. Du kan fjerne eksempelbrukeren før eller etter at du har opprettet egenpåmeldingsgrupper.

 1. I Grupper studenter-menyen velg Egenpåmelding.
 2. Studentene dine er jevnt inndelt blant gruppene som er oppført ved siden av Antall grupper. Du må opprette minst to egenpåmeldingsemnegrupper.
 3. Velg plussikonet hvis du vil legge til flere grupper. Antall grupper oppdateres automatisk. Du kan legge til og slette grupper selv etter at studentene har begynt å bli med. Hvis du sletter en gruppe studentene allerede har blitt med i, flyttes de til listen som ikke er tilordnet. Du må varsle dem om å bli med i en av de resterende gruppene, eller legge dem til i en gruppe. Husk: Hvis du legger til en påmeldingsperiode, blir studenter som ikke er tilordnet, registrert automatisk når perioden slutter.
 4. Hvis du vil, kan du legge til en start- og sluttdato for påmelding Velg pilen ved siden av Avanserte alternativer for å skjule påmelding-delen.
 5. Alternativt kan du endre eller fjerne det maksimale antallet medlemmer per gruppe som vises som standard. Den valgfrie maksimale verdien må være 2 eller større. Hvis du har lagt til eller slettet grupper, oppdateres ikke det maksimale antallet.

  Vær oppmerksom på maksimalt antall medlemmer per gruppe og antall grupper. Hvis du for eksempel reduserer det maksimale antallet, blir det noen studenter som ikke får lov til å melde seg inn i en gruppe på slutten av påmeldingsperioden. Du må opprette nye grupper og melde på studentene.

  Hvis du vil tillate ubegrenset antall medlemmer per gruppe, kan du la det stå tomt. Studentene ser det maksimale antallet som er tillatt når de velger sine gruppevalg. Hvis du tillater et ubegrenset antall per gruppe, ser studentene det totale antallet studenter i klassen deres.

  Du kan overstyre det maksimale medlemskapet for en gruppe. Du kan for eksempel legge til en nylig registrert student til en gruppe.

 6. Kryss av Skjul påmeldte medlemmer -avmerkingsruten hvis du ikke vil at studentene skal se hvem som allerede er med.
 7. Endre gruppenavnene hvis du ikke vil bruke de som angis som standard.
 8. Legg til valgfri gruppebeskrivelse Du kan legge til informasjon for å hjelpe studentene med å velge en gruppe. Du har ingen grense for antall tegn.
 9. Åpne menyen ved siden av en gruppe for å få tilgang til administrasjonsalternativene.

Bruk grupper på nytt

Du kan bruke en emnegruppe eller et gruppesett som finnes allerede.

Hvis du gjør endringer i et gruppesett du har brukt på nytt, påvirker disse endringene eventuelle gruppeoppgaver og diskusjoner basert på det aktuelle gruppesettet. 

 1. I Grupper studenter-menyen velg en tittel i Bruk grupper på nytt-delen. Grupper uten medlemmer vises også i listen.
 2. Skriv inn et navn på toppen av siden, redigere individuelle gruppenavn og legge til ytterligere gruppebeskrivelser som vises for gruppemedlemmer. Du har ingen grense for antall tegn.

De samme studentene legges til i den nye gruppen eller det nye gruppesettet. Det kan hende du må legge til nye studenter som er lagt til i emnet ditt, i de nye gruppene dine.


Administrer individuelle grupper

Når du har opprettet en gruppe eller et gruppesett, kan du legge til eller slette enkeltgrupper og administrere studentmedlemskap. Du kan også redigere gruppenavn, legge til eller redigere gruppebeskrivelser, og sende meldinger til dine grupper for å sparke igang samarbeidet!

Husk: Hvis du for øyeblikket lagrer en Egendefinert gruppesett, gå tilbake til gruppesettet og velg Egendefinert gruppene dine slettes ikke.

Legg til og slett grupper

Velg plussikonet hvis du vil legge til grupper.

Hvis du ikke lenger trenger en gruppe, åpne gruppens meny og velgSlett gruppe. Studentene i grupper du sletter, blir automatisk fjernet fra dem, og de vises øverst på siden. Du kan tilordne disse studentene til nye grupper manuelt. Eventuelt kan du fordele alle studenter tilfeldig – ikke bare studentene som er fjernet fra andre grupper – mellom antallet grupper du velger.

Konsekvenser

 • Hvis du legger til eller sletter en gruppe i et gruppesett brukt for å opprette et nytt gruppesett, påvirkes ikke det nye gruppesettet.
 • Hvis du legger til eller sletter en gruppe i et gruppesett du brukte til å opprette en gruppevurdering eller diskusjon, oppdateres innholdselementets grupper. Endringer i gruppetitler og -beskrivelser påvirker også innholdselementene.
 • Hvis du legger til eller sletter en gruppe i en gruppeoppgave eller diskusjon som er basert på et emnegruppesett, oppdateres gruppesettet for emnet. Endringer i gruppetitler og -beskrivelser påvirker også emnegruppesettet.
 • Hvis du sletter et gruppesett brukt for å opprette et nytt gruppesett, påvirkes ikke det nye gruppesettet.
 • Hvis du sletter et helt gruppesett du brukte til å opprette en gruppevurdering eller diskusjon, fjernes innholdselementets grupper.
 • Hvis du legger til en gruppeoppgave eller diskusjon som er basert på et emnegruppesett, påvirkes ikke gruppesettet.

Administrer studentmedlemskap

Åpne menyen ved en students navn for å åpne disse alternativene:

 • Start enn ny gruppe med studenten som medlem.
 • Velg Fjern for å fjerne studenten fra gruppen. Studenter som ikke er tilordnet noen gruppe, vises øverst på siden.
 • Tilordne studenten til en annen gruppe som finnes allerede. Velg gruppenavnet i menyen. Grupper uten medlemmer vises ikke.

Du kan også flytte flere studenter til en annen gruppe i samme handling, opprette en ny gruppe for dem eller fjerne tilordningen av alle fra gruppen.

For å fjerne alle studenter fra alle grupper kan du velge Fjern alle øverst på siden.

Konsekvenser

 • Endringer i medlemskap i gruppesett påvirker hvor innholdsnivåelementene, der gruppene brukes, som i gruppediskusjoner og vurderinger.
 • Endringer i medlemskap i et innholdsnivåelement basert på emnegruppesett påvirker emnegruppesettet.
 • Medlemskapsendringer i et gruppesett påvirker ikke andre gruppesett som er basert på gruppesettet.

Siden Emnegrupper

Alle grupper du har opprettet, vises på Emnegrupper-siden. Gruppesett uten medlemmer vises også. Øverst på siden ser du antallet gruppesett og enkeltgrupper.

Du kan også opprette nye gruppesett.

 1. Velg en overskrift for å sortere gruppene eller antallet medlemmer i stigende eller synkende rekkefølge.
 2. Vis eller skjul gruppene i et gruppesett.
 3. Åpne gruppens settmeny for å redigere eller slette gruppen.
 4. Du ser antallet medlemmer i hver gruppe og det totale antallet studenter i emnet.

Emnegrupper og konvertering

Hvis du har emnegrupper og gruppesett i Original-emnevisningen og konverterer til Ultra-emnevisningen, vises de aktuelle gruppesettene på Emnegrupper-siden. Grupper som ikke inngår i et gruppesett, vises ikke i Emnegrupper-sidene. Registreringsark for påmelding konverteres dessuten ikke

Hvis du har brukt emnegruppesettene til å opprette gruppeoppgaver i original-emnet ditt, konverteres disse gruppeinndelingene.