Planlegg økter i Blackboard Learn

Åpne Blackboard Collaborate

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpeinnholdet om hvordan du finner Blackboard Collaborate fra emnet ditt.

Administratoren din kan legge til Blackboard Collaborate med Ultra-opplevelsen i Blackboard Learn-emner. Du finner Blackboard Collaborate i Emneverktøy.

Du har både et dedikert emnerom og muligheten til å planlegge så mange nye økter du vil.


Filtrer og søk etter økter

Du kan filtrere listen over økter som vises av alle kommende økter, alle tidligere økter og økter i et datoområde. Bruk dette filteret for å finne frem til økten du leter etter.

Hvis du vet navnet på økten du leter etter, velger du Søk i økter og skriv inn navnet på økten.

Bli med i økter for moderatorer


Bli med i økter

I Blackboard Collaborate Ultra genereres det en unik øktlenke for å identifisere deg i hver økt. Hver lenke er knyttet til brukeren som har fått den, og økten den brukes i. Det betyr at lenken bare fungerer for deg på det spesifikke tidspunktet. Du kan ikke bruke lenken i andre økter eller dele den med andre brukere. Øktlenker utløper etter 5 minutter.

Du kan bruke telefonfunksjonen til å kommunisere med andre brukere, såfremt institusjonen din har aktivert dette. Du finner mer informasjon underBli med via telekonferanser i Collaborate.

 1. I Scheduler velger du økten du vil bli med i.
 2. Velg Bli med i økten.

Se emnet ditt mens du er i en økt

Collaborate-økter åpnes i nye vindu eller faner, avhengig av innstillingene i nettleseren. Gå til fanen eller vinduet for emnet hvis du vil se emneinnhold mens en økt er i gang.


Emnerom

Oversikt over emnerom

Emnerommet er en åpen økt dedikert til det aktuelle emnet.

Det gjør det enklere for deg å bruke Collaborate med Ultra-opplevelsen i emnene dine. Det gir også et praktisk startpunkt for klasser og ikke-planlagte møter – for både deg og studentene.

Emnerommet er slått på som standard, men det kan også slås av. Du kan finne ut mer ved å se Slå av emnerommet.

Vet du ikke hvor du finner Blackboard Collaborate i emnet ditt? Gå til Bli med i økter , og velg læringsplattformen du bruker.

Velg øktnavnet eller Øktalternativer for å bli med i økten. Da åpnes det et panel med informasjonen du trenger for å bli med i økten:

 • Bli med i økten-lenken som er tilknyttet kontoen din. Velg denne for å åpne økten. Hver lenke er knyttet til brukeren som har fått den, og økten den brukes i. Det betyr at lenken du ser, bare fungerer for deg i den aktuelle økten. Du kan ikke bruke lenken i andre økter eller dele den med andre brukere. Øktlenker utløper etter 5 minutter.
 • Informasjon for innringing (hvis tilgjengelig)

Slå av det dedikerte emnerommet

Hvis du ikke vil at studentene skal se eller bli med i økten i det åpne emnerommet, kan du slå det av.

 1. Åpne Mer-menyen for emnerommet.
 2. Velg Lås emnerom.

Når emnerommet er deaktivert, kan ingen – inkludert underviseren – bli med i det.

Hvis du ikke ser eller kan åpne emnerommet, har administratoren din slått det av.

Vanlige spørsmål om emnerom i Collaborate


Kan studentene bruke rommet uten meg?

Ja, rommet er åpent til du slår det av. Du kan finne ut mer ved å se Slå av emnerommet.


Hvorfor opprette nye økter hvis jeg har et emnerom?

Det kan være flere gode grunner til å opprette planlagte økter når du har et emnerom. Her er to eksempler:

 • Overvåkede økter:Når emnerommet er låst opp, kan hvem som helst bli med økten når som helst. Lærerne trenger ikke å være til stede for at studenter skal kunne slutte seg til økten. Hvis du ikke vil at studenter skal slutte seg til en økt uten tilsyn, kan du låse emnerommet og opprette planlagte økter.
 • Flere økter samtidig:Hvis du vil kjøre flere økter samtidig slik at studenter for eksempel kan bruke dem som et virtuelt studierom, kan du opprette flere økter som de ulike gruppene kan slutte seg til.

Opprett og rediger økter

Opprett Collaborate-økter

FraScheduler-øktlisten, velger du Opprett økt. Opprett økt-panelet er organisert etter faner.

Fanene du ser, avhenger av om du oppretter økter i emnet ditt eller ikke. Bare hendelsesdetaljer er obligatoriske for å opprette økten. De andre kategoriene er valgfrie.

 • Hendelsesdetaljer: Grunnleggende informasjon som er nødvendig for en økt. Mer om hendelsesdetaljer.
 • Invitasjoner: Hvis du vil, kan du sende e-postinvitasjoner til bestemte deltakere. Mer om invitasjoner.

  Denne funksjonen er bare tilgjengelig i nettsiden for Scheduler. Du kan ikke sende invitasjoner i LMS-emner.

 • Øktinnstillinger: Det er valgfritt om du vil bestemme om brukere kan laste ned opptak, dele lyd eller video, skrive chat-meldinger og mer. Mer om øktinnstillinger
 • Deltakelsesrapporter: Du kan også dele informasjon om øktdeltakelse til Blackboard Learn-emnet ditt. Mer om deltakelsesrapportering

  Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Blackboard Learn.


Hendelsesdetaljer

Hendelsesdetaljer inkluderer navn, dato og klokkeslett for en økt. Velg om økten er åpen eller gjentakende.

Økter som varer i mer enn 12 timer, blir som standard koblet fra. Opptakene er også begrenset til åtte timer.

Bruk et navn som gir mening for deltakerne, slik at de vet hva økten gjelder.

Collaborate bruker datamaskinens lokale tidssone for å bestemme når økten starter og ender.

Du kan også tillate gjestetilgang fra fanenHendelsesdetaljer.

Rediger gjentakende økter

Gjentakende økter er basert på den første økten i serien. For å endre tidspunktet for hele serien må du gjøre oppdateringen i den første forekomsten. Du kan også oppdatere enkelt forekomster.

 1. I planleggingsverktøyet finner du den gjentakende økten.
 2. Utvid økten for å se alle forekomster.
 3. Velg Øktalternativer-menyen, og velg Rediger forekomsten.
 4. Rediger forekomsten og lagre.

Økter som kjører veldig lenge, blir automatisk koblet fra

Økter som varer i mer enn 12 timer, blir som standard koblet fra. Selv om økter kan planlegges over lengre tid – inkludert ingen sluttdatoer – er det uvanlig at noen blir værende i økten i mer enn 12 timer om gangen. Vi antar at det er utilsiktet og kobler fra rommet. Deltakerne kan bli med i økten på nytt hvis de trenger det.


Gjestetilgang

Gjester er deltakere som ikke trenger å logge på økten eller melde seg på emnet ditt for å bli med i økten. Gjester krever ikke godkjenning.

Når du gir gjestetilgang, er en gjestelenke tilgjengelig for økten. Gjestelenker er offentlige lenker som kan brukes og deles av alle som har dem. Alle med gjestelenken kan bli med i økten.

Gjestetilgang er deaktivert som standard for å begrense tilgangen til godkjente deltakere. Hvis du vil holde økten sikker, bør du ikke bruke gjestelenker.

Mer om øktsikkerhet

Når du har tillatt gjestetilgang, kan du velge en rolle for gjestene dine basert på tillatelsene du vil gi dem.Sørg for at du forstår de ulike rollene og tillatelsene deres før du tilordner dem til gjester.

Mer om roller og tillatelser

Hvis du tillater at deltakere kan ringe opp en økt, er informasjon om anonym oppringing også tilgjengelig. Som med gjestelenker kan alle som har oppringingsinformasjon, bruke den. Som anonym vet du heller ikke hvem deltakeren er. Hvis du vil gjøre økten sikker, må du ikke dele informasjonen om anonym oppringing. Deltakere kan fortsatt bruke konferanser, men med oppringingsinformasjon som godkjenner dem.

Mer om telekonferanse i Collaborate

Fjern gjestetilgang

Hvis du tillater gjestetilgang og ombestemmer deg senere, kan du fjerne avkryssingen for Gjestetilgang-avkryssingsruten i øktens Hendelsesdetaljer-fane. Eventuelle gjeste lenker som tidligere er delt, vil ikke lenger fungere. Økten er fortsatt aktiv, men gjestelenken er brutt. Deltakere må bli med fra emnet ditt eller e-postinvitasjon.

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpeinnholdet om hvordan du legger til økter

Hvis du bruker Blackboard Collaborate Ultra-verktøyet, kan du legge til Blackboard Collaborate direkte i emneinnholdet.

 1. Fra innholdsområdet velger du Verktøy og Flere verktøy.
 2. Velg Blackboard Collaborate Ultra. Lenkenavnet er som standard Blackboard Collaborate Ultra.

  Når du legger til Blackboard Collaborate i emneinnholdet, fører lenken til selve verktøyet – ikke en bestemt økt. Hjelp studentene med å finne en spesifikk økt. Skriv inn navnet på økten i lenkenavnet eller innholdsredigeringen.

 3. Velg Send.

Hvis du bruker Blackboard Collaborate-verktøyet, går du til Blackboard Collaborate i Emneverktøy. Bruk alternativene for datobegrensning i Legg til lenke i emnet for å legge til økter i emnet. Velg når og hvor lenge du vil at økten skal vises i et innholdsområde.

Legg til påminnelser for øktene dine, slik at ingen går glipp av dem. Du kan finne ut mer ved å se Angi påminnelser.

Gruppeøkter


Gruppeøkter

Gruppeøkter kan bidra til å forbedre evnene for kritisk tenkning, problemløsning, tilpasning og kommunikasjon. Det er flere måter du kan konfigurere gruppeøkter på.

 • Samarbeidsgrupper: Du kan bruke samarbeidsgrupper under økter for gruppesamarbeid der og da.
 • Flere økter: Opprett flere økter. Hvis du vil kjøre flere økter samtidig slik at studenter for eksempel kan bruke dem som et virtuelt studierom, kan du opprette flere økter som de ulike gruppene kan slutte seg til.
 • Emnegruppeverktøy: Hvis det er for gruppearbeid over lengre tid, kan du lage grupper i emnet ditt og gi tilgang til en Collaborate-økt.

Mer om hvordan du lager grupper i Blackboard Learn-emner


Se innspilte økter

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpeinnholdet om hvordan du ser opptak.

Ta opp øktene dine så studentene kan se dem når som helst.

Innspilte økter lagres som MP4-filer. Innspillinger inneholder lyd, alt delt innhold eller video av den som snakker, og undertekstene som ble skrevet under økten.

Hvis du vil at brukerne skal kunne laste ned innspillingene, må du tillate nedlasting for hver enkelt økt. Åpne Øktinnstillinger for en økt, og merk av for Tillat nedlasting av innspillinger. Når nedlastinger er tillatt, kan opptak fra økten lastes ned.

 • Velg verktøymenyen i Blackboard Collaborate Ultra-verktøyet. Velg Innspillinger for å få en liste over alle innspillinger.
 • I Blackboard Collaborate-verktøyet er innspillinger listet opp under emnerommet.

Mer om innspilling av økter


Deltakelsesrapporter

Muligheten for å dele deltakelsesinformasjon med et emne er bare tilgjengelig i Blackboard Learn. Har du ikke Blackboard Learn? Du kan fortsatt se deltakelsesinformasjon i rapporten om øktdeltakelse.

La Collaborate registrere deltakelse. Avhold en Collaborate-økt i Blackboard Learn-emnet ditt uten å registrere deltakelse manuelt.

Collaborate-deltakelse i LMS

Deltakelsesrapportering er som standard av. Du må slå på deltakelsesrapporteringen for alle økter du vil spore deltakelse i.

Deltakelsesrapportering er bare tilgjengelig i økter med sluttdato og -klokkeslett. Du kan ikke registrere deltakelse i emnerom.

 1. Opprett eller erdiger en økt, og velg  avkryssingssruten Del deltakelsesinformasjon med LMS for å slå på deltakelsesrapportering.
 2. Alternativt kan du endre terskelverdiene for sene etter, fraværende etter og nødvendig tid i økten.
  • Sene etter: Deltakere som blir med i økten etter det angitte antallet minutter, merkes som fraværende. Som standard merkes deltakere som sene hvis de blir med i en økt mellom 6 og 20 minutter etter den planlagte starttiden.
  • Fraværende etter: Deltakere som blir med i økten etter det angitte antallet minutter, merkes som fraværende. Som standard merkes deltakere som fraværende hvis de blir med i en økt mer enn 21 minutter etter den planlagte starttiden.
  • Nødvendig tid i økten: Deltakere må være i økten i minst den angitte tidsperioden for å bli merket som til stede. Som standard må deltakere være i økten i minst halvparten av tiden den er satt opp, for å merkes som til stede.
 3. Velg Lagre.

Basert på kriteriene du angir, sporer Collaborate om en student er til stede, sen eller borte fra en økt. Collaborate sender deretter denne informasjonen direkte til Deltakelse-siden i Blackboard Learn-emnet ditt.

Deltakelse fra Collaborate-økter teller for den gjennomsnittlige deltakelsen for hver student i emnet. Dette kan også brukes for å beregne studentvurderinger.

Mer om deltakelse i Blackboard Learn-emner

Example of Collaborate session attendance in the attendance page

ULTRA: Åpne Blackboard Collaborate

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpeinnholdet om hvordan du får tilgang til Blackboard Collaborate.

Administratoren din kan legge til Blackboard Collaborate med Ultra-opplevelsen i Blackboard Learn-emner. Du finner også Blackboard Collaborate under Detaljer og handlinger for emnet. Ved siden av Blackboard Collaborate åpner du Flere alternativer for Collaborate-menyen.

I denne menyen kan du finne en gjestelenke for emnerommet, redigere innstillingene for emnerommet, se deltakelsesrapporten for emnerommet og deaktivere emnerommet.

Du kan også se alle planlagte økter og se opptak.

Collaborate er bare synlig når emnet er tilgjengelig for studenter. Hvis du ikke ser Blackboard Collaborate, kan det hende du må gjøre emnet tilgjengelig for studentene. For mer hjelp, kontakt din institusjons administrator.


ULTRA: Bli med i økter

I Blackboard Collaborate Ultra genereres det en unik øktlenke for å identifisere deg i hver økt. Hver lenke er knyttet til brukeren som har fått den, og økten den brukes i. Det betyr at lenken bare fungerer for deg på det spesifikke tidspunktet. Du kan ikke bruke lenken i andre økter eller dele den med andre brukere. Øktlenker utløper etter 5 minutter.

Du kan bruke telefonfunksjonen til å kommunisere med andre brukere, såfremt institusjonen din har aktivert dette. Du finner mer informasjon under Bli med via telekonferanser med Collaborate.

 1. Gå til Detaljer og handlinger i emnet ditt, og velg Bli med i økten.
 2. Velg økten du vil bli med i.

ULTRA: Emnerom

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpeinnholdet om hvordan du får tilgang til Blackboard Collaborate.

Emnerommet er en åpen Collaborate-økt dedikert til det aktuelle emnet. Det gjør det enklere for deg å bruke Collaborate med Ultra-opplevelsen i emnene dine. Det gir også et praktisk startpunkt for klasser og ikke-planlagte møter – for både deg og studentene.

Rommet er som standard slått på. Kameraikonet for Collaborate vises i lilla, så du og andre i emnet ser når noen er aktive i Collaborate-rommet.

Velg Bli med i økten og Emnerom for å bli med i økten. Det genereres en unik lenke, så du kan identifiseres i økten.

Hver lenke er knyttet til brukeren som har fått den, og økten den brukes i. Det betyr at lenken du ser, bare fungerer for deg i den aktuelle økten. Du kan ikke bruke lenken i andre økter eller dele den med andre brukere. Øktlenker utløper etter 5 minutter.


ULTRA: Slå av emnerommet

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpeinnholdet om å slå av emnerom.

Hvis du vil deaktivere emnerommet, kan du åpne Flere alternativer for Collaborate-menyen. Velg Deaktiver emnerommet for å hindre at studenter og andre emnemedlemmer får tilgang til det. Bli med i økten-lenken endres for å vise at rommet er deaktivert. Du kan aktivere emnerommet på nytt fra den samme menyen.


ULTRA: Legg til økter i emneinnhold

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpeinnholdet om planlegging av økter.

 1. Åpne Flere alternativer for Collaborate-menyen, og velg Administrer alle økter.
 2. Finn økten du vil ha, og åpne Øktalternativer-menyen.
 3. Kopier gjestelenken for økten.
 4. Gå til Emneinnhold, og velg Legg til.
 5. Velg Opprett og deretter Lenke.
 6. Gi lenken et navn, og lim inn øktlenken i Nettadresse for lenken-feltet.
 7. Velg Lagre.

ULTRA: Se innspilte økter

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpeinnholdet om hvordan du ser opptak.

Du finner øktopptakene dine i menyen. Åpne Flere alternativer for Collaborate-menyen, og velg Se alle opptak.