Én til én eller én til mange.

Blackboard Collaborate genererer to typer rom for hvert emne, og ingen av dem krever planlegging.

Emnerom: Et standardrom for emnet ditt som varer like lenge som emnet. Som standard er navnet på emnet tittelen på rommet, og det er alltid tilgjengelig.

 • Som standard åpner studentene emnerommet som deltakere. Lærere og administratorer er moderatorer. Du kan la alle deltakere bli moderatorer, slik at samarbeidet kan starte uten at du er der.
 • Hvis du vil, kan du slå av emnerommet fullstendig på emnenivået.
 • Bruk emnerommet til å la studentene tilpasse seg emneoppsettet ditt samt til å introdusere nye konsepter, arrangere spørsmål og svar-økter, lede studieøkter og vurdere gruppepresentasjoner.

Mitt rom: Hver lærer har et standardrom som varer så lenge du beholder kontoen i systemet. Som standard er navnet ditt tittelen på rommet, og det er alltid tilgjengelig.

 • Mitt rom er tilgjengelig fra et hvilket som helst emne du har en lærerrolle i.
 • Du kan nekte deltakere fra et bestemt emne tilgang til rommet ditt.
 • Som standard åpner studentene rommet ditt som deltakere. Du kan la alle studenter bli moderatorer, eller bare la utvalgte brukere fra et emne du underviser i, være med i rommet ditt.
 • Du kan bruke Mitt rom til å tilby kontortid eller hjelpe brukere i alle emnene dine. Når du må tenke på personvern, kan du opprette en ny økt og begrense tilgangen til bare den brukeren du ønsker å drøfte et problem med.

Undervisningsassistentrollen har ikke noe standard Mitt rom, men kan planlegge økter og gå inn som en moderator.

Institusjonen du tilhører, kontrollerer om Mitt rom eller Emnerom er tilgjengelig. Du kan gjøre ett eller begge rommene utilgjengelig på emnenivå.


Blackboard Collaborate-sider

Du finner Blackboard Collaborate-rommene dine i emnets Verktøy-meny.

Du kan gå inn i et eksisterende rom, redigere innstillinger for eksisterende rom, stille inn standarder for økter du ønsker å opprette, opprette nye økter fra denne siden og søke etter eksisterende økter og opptak.

Du går inn i et rom ved å velge Bli med i rommet. Bli med i rommet-alternativet vises bare hvis en økt er klar til å startes. Du kan velge Bli med i rommetRomdetaljer-siden for å starte Blackboard Collaborate.

Du kan tilpasse alle rommene dine. Velg Rediger rommet for å justere innstillinger for samtidige talere, private meldinger, opptaksalternativene og annet.


Blackboard Collaborate-startprogrammet

Blackboard Collaborate-startprogrammet er et verktøy for Windows og Mac som gir deg en praktisk og pålitelig metode for å starte nettbaserte konferanseøkter og -opptak med Blackboard Collaborate. Startprogrammet bruker en .collab-fil til å starte Blackboard Collaborate ved hjelp av en kjent og stabil versjon av Java. Siden startprogrammet inneholder nødvendig Java, trenger du ikke å installere og vedlikeholde systemversjonen av Java.

Mer om Blackboard Collaborate-startprogrammet


Legg til interne lenker

Bruk emnelenker til å gi studenter umiddelbar tilgang til et Collaborate-rom. Velg Legg til lenke for å opprette en intern lenke til rommet i et av emneområdene dine, for eksempel et innholdsområde eller en mappe. Når du legger til en intern lenke, kan studenter få tilgang til rom til en bestemt tid sammen med det relevante innholdet i emnet.


Tillat gjester

Du kan sende gjester en nettadresse for Blackboard Collaborate-økten din. Legg gjestens e-postadresse inn i popup-vinduet, og velg Send invitasjoner. Gjestene dine kan se detaljer om økten i e-posten du sender, blant annet når økten begynner og slutter. Etter å ha åpnet nettadressen, får de tilgang til den samme Bli med i rommet-lenken for å starte Blackboard Collaborate som studentene dine.


Søk etter økter og opptak

Skriv inn et søkeord eller -setning i Søk-feltet for å finne en bestemt økt eller et bestemt opptak. Du kan også angi fra- og til-dato for søket. Resultatene begrenses til de planlagte øktene eller tilgjengelige opptakene i emnet du er i.


Opprett ny økt

Du kan opprette enkeltøkter for bestemte anledninger, for eksempel prøvegjennomganger, gruppeaktiviteter eller vurderinger og diskusjon av innhold i emnet ditt. Når du må tenke på personvern, kan du opprette en ny økt og begrense tilgangen til bare den brukeren du ønsker å drøfte et problem med. Velg Angi standarder for å opprette innstillinger du kan bruke når du oppretter nye økter. For eksempel hvis du alltid ønsker seks talere samtidig og du ønsker at opptak av øktene skal starte automatisk.

Øktinformasjon

Gi økten et beskrivende navn, så studentene lett kan velge riktig økt.

Du kan stille inn økten din slik at den starter og slutter på bestemte tidspunkt og gjentas med regelmessige intervaller. Du kan også spesifisere hvor lenge i forveien av økten deltakere kan åpne den.

Romalternativer

Du kan opprette en økt som kun gjelder ett emne, eller som deles med andre emner du underviser i. Velg emnene du ønsker å inkludere.

Velg Alternativer for telefonkonferanser:

 • Med Blackboard Collaborate kan du velge innebygd telekonferanse, noe som dynamisk genererer konferansetelefonnummer, leder-PIN-kode og deltaker-PIN-kode. Studenter og gjester som går inn i en økt, ser denne informasjonen før de åpner rommet.
 • Hvis du skal bruke Bruk tredjepart-alternativet, må du oppgi informasjonen brukerne trenger for å få tilgang til økten.
 • Hvis du bruker VoIP-alternativet, kan brukerne høre lyden via Internett gjennom datamaskinhøyttalerne.

  Blackboard Collaborate kan bare indikere deltakeren som snakker, visuelt når det brukes VoIP.

Integrering med vurderingssenteret

Med Vil du legge til en vurderingskolonne?-innstillingen kan du legge til en vurderingssenterkolonne automatisk etter at en økt er over. Angi poengene du ønsker å tilordne denne aktiviteten.


Se øktdeltakelsen

Når økten er ferdig, kan du åpne en deltakelsesrapport og sende poengene til vurderingssenteret. Poengene gjelder kun for deltakelse. Velg Se øktdeltakelsen i menyen for økten.

Du ser en liste over studentene som deltok i økten, på Se øktdeltakelsen-siden. Hvis en student gikk ut av økten og så kom tilbake, vises navnet hans eller hennes flere ganger.

Du kan tildele de forhåndsbestemte poengene for deltakelse i økten automatisk ved å velge Publiser deltakelsen på vurderingssenteret. Du kan ikke velge hvilke brukere som får poeng, men du kan justere poengene til enkeltbrukere fra Vurderingsopplysninger-sidene deres i vurderingssenteret.

Hold markøren over kolonneoverskriften i vurderingssenteret for å se mer informasjon om kolonnen i Vurderingsinformasjonsfelt. Du kan redigere kolonnetittelen i menyen til kolonneoverskriften.


Innebygde telekonferanse- og VoIP-alternativer

Med Blackboard Collaborate kan du velge innebygd telekonferanse, noe som genererer konferansetelefonnummeret, leder-PIN-koden og deltaker-PIN-koden dynamisk. Studenter og gjester som går inn i en økt, ser denne informasjonen før de åpner rommet.

Med VoIP-alternativet (Voice over Internet Protocol) kan brukerne høre økten via datamaskinhøyttalerne eller USB-høretelefoner. Når du bruker høretelefoner, blir bakgrunnsstøy og ekko redusert.

VoIP hjelper deg også til å skille mellom de som snakker. Det vises et mikrofonikon ved siden av navnet på deltakeren som snakker. I store klasser kan dette hjelpe deg med å forstå hvem som forstår materialet, og hvem som trenger mer hjelp.

Du kan velge å bruke et tredjepartsalternativ for øktene dine. Du må gi deltakerne tilgangsinformasjonen for økten.