Kvaliteten på det første innlegget i en tråd påvirker tankenivået i senere innlegg. Et nøye formulert diskusjonsspørsmål er kanskje den viktigste faktoren når det gjelder å bruke diskusjoner for å nå læringsmålene dine.

Blooms taksonomi

Du kan bruke Blooms taksonomi for å finne ut hva slags spørsmål du bør stille, samt hvordan du skriver dem. I dette klassifiseringssystemet er det minst komplekse nivået – å kunne gjengi innlært stoff – på bunnen av pyramiden som en kunnskapsbase. På toppen finner du evaluering, syntese og analyse, som krever den mest komplekse og abstrakte tenkingen. Diskusjoner, sammen med kreative oppgaver og gruppearbeid, er tilknyttet tenking på høyere nivå.


Viktige og veiledende spørsmål

Viktige og veiledende spørsmål kan også føre til tenking på høyere nivå.

  • Viktige spørsmål krever ferdigheter, som å analysere, syntetisere eller evaluere. Svar på viktige spørsmål kan enkelt finnes på Internett og kopieres. Studenten må formidle egne meninger og forståelse.
  • Med veiledende spørsmål får studentene hjelp med å svare på det viktige spørsmålet. Disse spørsmålene er underkategorier av hovedtemaet og kan være knyttet til lavere nivåer i Blooms taksonomi.

Ideer for veiledende spørsmål

Du kan lage veiledende spørsmål og bruke dem på mange forskjellige måter:

  • Studentene kan samarbeide i små grupper om å lage sine egne veiledende spørsmål for å svare på det viktige spørsmålet.
  • Du kan starte med veiledende spørsmål som en forberedelse på det viktige spørsmålet i løpet av diskusjonen.
  • Du kan legge dem til i det første innlegget for å hjelpe studentene med å komme i gang.
  • Du kan komme med veiledende spørsmål når diskusjonen stopper opp.

Eksempel: Viktig spørsmål

Hvordan ville du designet den perfekte nettlæreren?

Eksempel: Veiledende spørsmål

  • Hvilke antakelser har du om undervisningseffektvitet?
  • Hvordan ville du vurdert læreres innsats?
  • Skriv en liste over egenskaper som beskriver hva som kvalifiserer som perfekt. Tenk på dine egne erfaringer som student.
  • Skriv en liste over egenskaper en perfekt lærer ikke ville ha hatt.