Öğrencilerin bir değerlendirme için birden fazla deneme göndermelerine izin verebilirsiniz.

Çoklu denemeler öğrencilerin beklediğiniz şekilde ilerlemelerine, ödevlerinin kalitesini artırmalarına ve sonuç olarak öğrencilerin başarılı olmasına ve bilginin akıllarında kalmasına yardımcı olabilir. Ödevlerde, öğrenciler taslak gönderebilir ve gelişmeleri üzerinden kredi kazanabilir. Hangi ödevlerin birden fazla denemeye izin verdiği ve her bir deneme için beklenti ve not verme ilkelerinin neler olduğu konularında öğrencileri bilgilendirin.

Örnek: Araştırma Makalesi Ödevleri

Dört denemeli bir ödevde bir öğrenci aşağıdaki ögeler için dosya ekleri gönderebilir:

  1. Ana hat
  2. Kaynakça
  3. Ön taslak
  4. Son makale

Her aşamada geri bildirim verebilirsiniz. Gönderilen her denemeye not verebilirsiniz ancak ödev notu olarak yalnızca son ödevin puanını kullanabilirsiniz.

Alternatif olarak, denemelerin dördüne ayrı ayrı (araştırma ödevinin her işlem parçası için birer tane olmak üzere) not vermek istiyorsanız her biri için ayrı ödevler oluşturabilirsiniz. Daha sonra not defterinde hesaplanan bir sütun ayarlayın. Her ödevin puanını toplayarak araştırma ödevi için son notu oluşturun.

Ayrıca grupların ödevlerini birden fazla kez göndermelerine ve her gönderim için geri bildirim ve not almalarına da izin verebilirsiniz.

Bir değerlendirmede birden fazla denemeye izin vermek istiyorsanız değerlendirmeyi açın ve Ayarlar düğmesini seçin. Ayarlar panelinde, Not Verme ve Gönderimler bölümünden izin verilecek deneme sayısını seçin. Ardından, Denemelere not ver bölümünde, değerlendirmenin son notunun nasıl hesaplanacağını seçin.

 


Birden fazla denemeye izin verilen değerlendirmelere not verme

Not defterinde bir öğrencinin adını seçtiğinizde, her bir denemeyi gönderildiği tarihle birlikte görüntüleyen bir panel görünür. Gönderimi görmek için bir deneme seçin.

Anımsatıcı: Notları gönderdiğinizde öğrenciler bu notları ve varsa sağladığınız geri bildirimleri görebilir. Tüm denemelere ait bütün geri bildirimler, hatta not verilmemiş denemeler bile öğrencilere gösterilir.

Dereceli puanlama anahtarı veya otomatik olarak puanlanan sorular kullandıysanız denemeye zaten not verilmiş olabilir.

Deneme Günlükleri raporu, başlangıç tarihi ve saati ile her soruya verilen yanıtlar, gönderim alındı bildirimi numarası, son not, deneme notu ve daha fazlası dâhil olmak üzere bir değerlendirme hakkında ayrıntılı bilgiler sağlar. Deneme günlükleri, öğrencilerin değerlendirmeye girerken sorunlarla karşılaşıp karşılaşmadığını doğrulayabilir ve akademik sahtekârlık işaretlerini belirlemeye yardımcı olabilir.

Gönderilen denemelere geri bildirim verme

Geri bildirim sağlamak için denemenin yanındaki geri bildirim düğmesini seçerek geri bildirim panelini açın. Değerlendirme içinde gezinebilir, genel geri bildirim ekleyebilir ve not verebilirsiniz.

Geri bildiriminize ekli ses/video kaydı gibi ilave içerikler eklemek için geri bildirim panelinden Ekle'yi seçin. Öğrenciler, varsa eklediğiniz metinle birlikte geri bildiriminizi izleyebilir veya dinleyebilir. NOT: Bu özellik tüm tarayıcılarda desteklenmemektedir. En iyi deneyim için Chrome veya Firefox kullanın.

Notları gönderdiğinizde öğrenciler bu notları ve varsa sağladığınız geri bildirimleri görebilir. Tüm denemelere ait bütün geri bildirimler, hatta not verilmemiş denemeler bile öğrencilere gösterilir.

The Student's submission page is open with 1) an highlighted selected attempt, 2) the a highlighted "Feedback" icon, and 3) the feedback for a particular student panel displayed.

Son notlar

Bir öğrencinin denemelerini listeleyen panelde son not, değerlendirmenin ayarlar panelinde seçtiğiniz Denemelere Not Ver ayarına göre denemelere not verildiği zaman görünür. Örneğin, son not en yüksek notu alan denemeye göre hesaplanıyorsa son not, en az bir denemeye not verildikten hemen sonra görünür. Ancak siz diğer denemelere not verdikçe bu not değişebilir.

Denemelere not vermeyi bitirdikten sonra, öğrencinin görmesi için son notu gönderebilirsiniz.

Öğrenciler neleri görür?

Birden fazla denemeye izin verilen değerlendirmelerde, izin verilen deneme sayısı ve son notun nasıl hesaplandığı belirtilir. Öğrenciler, başlamadan önce bu bilgileri Ayrıntılar ve Bilgiler sayfasında görüntüler. Notlar gönderildiğinde, öğrenciler yaptıkları her denemeye verilen notları ve son notu görebilirler. Son notu geçersiz kılmaya karar verirseniz öğrenciye durumu bildiren bir ileti gösterilir.