Verktøy

Velg Verktøy i listen med navnet ditt for å åpne de globale funksjonene utenfor emnene.

Verktøy-siden finner du de kjente og kjære Blackboard-verktøyene som fungerer for alle emner, deriblant Mitt innhold, mål, bedriftsundersøkelser og porteføljer.

Du unngår rot på siden, i og med at du bare ser verktøy du har tilgang til.