Importer emneinnhold

Du kan importere emnepakker fra tidligere emner eller andre undervisere. Når du importerer innhold, kommer alt innholdet samtidig. Denne informasjonen gjelder også for organisasjoner.

Du kan også importere ZIP-filene til spørsmålsbanker eller andre spørsmålsressurser i Ultra-emnet ditt. Spørsmålsbankene fra Original-emnet vises som spørsmålsbanker etter konverteringen.

Eksport/import oppretter en deltakelseskolonne som du ikke kan slette, men ingen deltakelsesdata blir lagt til.

Mer om deltakelse og eksport/import

Importer innhold

Emneinnhold-siden, kan du åpne menyen på høyre side over innholdslisten. Velg Importer innhold > importer emneinnhold og velg en emnepakke du vil laste opp fra datamaskinen. Alt innholdet fra pakken importeres i emnet ditt. Det nye innholdet legges til på slutten av innholdslisten. Importen omfatter ikke informasjon om studentene som er tilknyttet, eller data som diskusjonsaktiviteter eller vurderinger.

Det er bare mulig å importere komprimerte filer. Filtypene som støttes, er ZIP og IMSCC.

Du kan også importere filer fra skylagringstjenester og legge til innhold fra Mitt innhold.

Når innholdet importeres, vises det en melding i innholdslisten.

Vil du kopiere spesifikke innholdselementer? Mer om hvordan du kopierer innhold mellom emner.

Importdetaljer-panelet

Hvis enkelte elementer fra Original-emnevisningen ikke kunne importeres i Ultra-emnevisningen, ser du et tall når prosessen er ferdig.

Du kan velge lenken med tallet nederst på skjermen for å se en liste med innhold som er merket av systemet. Et panel åpnes. Velg et element for mer informasjon. Velg X i den øvre, svarte feltet for å gå tilbake til listen i panelet.