Hva gjør redigeringsprogrammet?

Hvor vises redigeringsprogrammet?

Redigeringsverktøyet vises på de fleste steder hvor du kan legge inn tekst. Du kan bruke redigeringsverktøyet for å legge til og formatere tekst, bygge inn bilder, legge ved filer og sette inn ligninger, lenker og tabeller.

Hvis du ser redigeringsverktøyet på en mindre skjerm, kan du velge pluss-ikonet eller pilkonene for å se rullegardinmenyen eller de andre radalternativene. 

Bruk alternativene i redigeringsverktøyet når du jobber med oppgaver, prøver, diskusjoner, meldinger, samtaler, dagbøker, og så videre.

Når du åpner redigeringsverktøyet på en mindre skjerm, blir alternativene kondenert i menyer eller annenlinjemenyer som vil forbli åpne til du velger menyen på nytt eller velger en annen alternativmeny for enkel tilgang:

Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Fokuset plasseres på det første ikonet til venstre i øverste rad. Bruk høyre- og venstrepilen for å gå frem og tilbake i teksten. Det er ikke mulig å bytte mellom rader ved bare å trykke på pil opp og pil ned. Bruk piltastene for å gå til slutten av en rad og deretter opp eller ned til neste tilgjengelige rad.


Alternativer og ikoner i redigeringsverktøyet

Hvert alternativ i redigeringsverktøyet representeres av et ikon. Noen alternativer har en meny med alternativer.

Ikoner og alternativer i redigeringsverktøyet
Ikoner Alternativer Beskrivelse
Tekststilmeny:
Tittel
Overskrift
Underoverskrift
Avsnitt
Velg en forhåndsformatert avsnittstil i listen for den merkede teksten.
Skriftstil Skrifttype som kan velges mellom: Arial, Comic Sans MS, Courier New, Noto, Open Sans, Times New Roman and, Verdana.
Skriftstørrelse Skriftstørrelse har som standard en bestemt skrifttype som er valgt.
Fargevelger (skriftfarge) Skrift arge kan velges mellom: svart (standard), grå, lilla, blå, grønn og rød.
Fet Gjør den merkede teksten fet, eller fjern denne stilen.
Kursiv Gjør den merkede teksten kursiv, eller fjern denne stilen.
Understreking Legg til understrek for den merkede teksten, eller fjern denne stilen.
Tekstalternativer-meny I tekstalternativvelgeren åpnes det en ny linjemeny med alternativer for: hevet skrift, senket skrift og gjennomstreket tekst å velge mellom.
Formatstil: Gjennomstreking Vis teksten med en vannrett linje gjennom bokstavene.
Formatstil: Hevet skrift Gjør at den merkede teksten vises litt ovenfor den vanlige teksten, eller fjern denne stilen.
Formatstil: Senket skrift Gjør at den merkede teksten vises litt under den vanlige teksten, eller fjern denne stilen.
Justeringsalternativer Tekstalternativer-velgeren vil åpne en rullegardinmeny med alternativene for: venstrejuster, midtstill, høyrejuster og tilpass teksten du vil velge mellom.
Venstrejuster Venstrejuster for tekst.
Midtstill Midtstilling for tekst.
Høyrejuster Høyrejuster for tekst.
Tilpass Tilpasset justering for tekst.
Listealternativer-meny I listealternativvelgeren åpnes det en ny linjemeny med alternativer for: nummererte og punktmerkede lister du kan velge blant. Inkluderer også alternativet for linjehøydeområdevelger.
Listestil: Punktliste Lag en punktliste.
Listestil: Nummerert liste Lag nummererte lister.
Alternativsmeny for linjehøyde Linjehøydealternativ-velgeren vil åpne en rullegardinmeny med alternativene for: Alternativene Enkelt, 1,15, 1,5 og Dobbelt mellomrom å velge mellom.
Sett inn / rediger matteformel Åpne siden for visuelle matteligninger i redigeringsverktøyet, eller rediger den merkede ligningen.
Angre Angrer den siste handlingen som ble utført.
Fjern format Fjern det eksisterende formatet i en valgt del av teksten.
Sett inn/rediger lenke Legg til eller rediger en URL lenke til et nettsted, en side eller en fil.
Sett inn lokale filer Last opp en fil fra datamaskinen eller enheten din, for å bygge den inn i redigeringsverktøyet. Du kan vise den som et filvedlegg eller direkte sammen med annen tekst, såfremt nettleseren støtter det.
Sett inn innhold-meny Med innholdsvelgeren kan du velge mellom å sette inn eller redigere: bilder fra nettet, medier fra nettet, YouTube™-videoer, skylagringsinnhold og LTI-elementer.
Sett inn/rediger bilde fra nettet Bygg inn bilder i tekstboksen, eller endre valgte eksisterende bilder. Du kan legge til bilder fra nettadresser.
Sett inn/rediger media fra nettet Legg til eller rediger en nettadresse for en video fra en YouTube™- eller Vimeo™-kanal, bygg inn Office365-filer for bedrift.
Sett inn YouTube-video Bla gjennom og legg til innhold som er lagret hos den eksterne innholdsleverandøren YouTube.
Sett inn fra skylagring Bla gjennom og legg til innhold fra nettskylagringskontoene dine.
Sett inn/rediger LTI-element Du kan legge til filer eller verktøy som institusjonen din godkjenner fra Content Market.
Sett inn/rediger opptak Ta opp og sett inn en fil med kameraet og mikrofonen på enheten din.

Dette er bare tilgjengelig for undervisere i Tilbakemelding-området av oppgaver. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.