Du kan bruke Kaltura-integreringer for å presentere rikt medieinnhold i emnene dine. Du kan også bruke Kaltura som vert for videoer, bilder og lydfiler og dele dette med emnemedlemmer.

Det spiller ingen rolle om du undervisere i Original- eller Ultra-emnevisningen – eller om du bruker begge. Du har alltid tilgang til Kaltura-mediekontoen din.

Sjekk ut Kalturas kunnskapsbase for LM- integreringer.

Sjekk ut Kalturas hjelpesider for Blackboard.


Om Kaltura

Kaltura My Media

Kaltura My Media er den personlige lagringsplassen din. Her kan du legge til, organisere og fjerne video-, lyd- og bildefiler mens du forbereder innhold for studentene. Når du er klar, kan du legge til innholdet i emnet, slik at alle studenter og andre emnemedlemmer får tilgang til det.

Kaltura Media Gallery

Kaltura Media Gallery er en delt lagringsplass for medieinnhold i emnet ditt. Du kan bruke Media Gallery som vert for videoer, som studentene kan se på og lære fra. Du kan også legge til videoer fra Media Gallery direkte på Emneinnhold-siden, slik at studentene ikke trenger å søke etter relevant innhold.

Kaltura Video Quiz

Kaltura Video Quiz er en video hvor seeren blir vist spørsmål under avspilling av videoen. Videoen fortsette å spille når seeren svarer på spørsmålet.


Legg til Kaltura-innhold i emner

Kaltura-integrering er for øyeblikket tilgjengelig med begrenset funksjonalitet. Følg med for å få med deg flere oppdateringer etter hvert som vi utvider Kaltura-integreringen.

Bøker og verktøy

Emneinnhold-siden kan du velge Bøker og verktøy-lenken under Detaljer og handlinger for å se utgiverinnholdet du allerede har brukt i emnet ditt, samt verktøy du kan være interessert i.

Listen over foreslåtte verktøy inneholder de autoriserte verktøyene for institusjonen din, for eksempel Kaltura. Velg plussikonet på verktøykortet for å bruke verktøyet i emnet ditt. Det vises en lenke til Kaltura-biblioteket på Emneinnhold-siden.

Hvis verktøykortet ikke har noe plussikon, kan du åpne Kaltura-biblioteket for å bruke innholdet derfra.

Innholdsmarkedet

Innholdsmarkedet er en portal til verdifullt opplæringsmateriell fra innholdsleverandører. Du har også tilgang til verktøy og lenker administratoren har gjort tilgjengelig for hele institusjonen.

  1. Emneinnhold-siden kan du velge plusstegnet der du vil legge til innhold. Du kan også utvide eller opprette mapper og legge til innhold.
  2. Velg Innholdsmarked.
  3. Finn frem til Kaltura-biblioteket du vil legge til, og velg plussikonet. Kaltura-biblioteket legges til i emnet ditt.

Hvis verktøykortet ikke har noe plussikon, kan du åpne Kaltura-biblioteket for å bruke innholdet derfra.

I redigeringsverktøyet

Du kan også legge til Kaltura-innhold direkte i redigeringsverktøyet i oppgaver, prøver og dokumenter i emnet ditt.

  1. Velg Sett inn innhold > Sett inn / rediger LTI-element i redigeringsverktøyet.
  2. Velg Kaltura-biblioteket som inneholder filen din.
  3. Klikk på Velg ved siden av filen for å legge den til i redigeringsverktøyet.
  4. Endre visningsnavnet og velg Sett inn.