Bruk adganger for å dele innhold eksternt

Du kan bruke adganger til å dele filer og mapper med brukere som ikke har tilgang til Mitt innhold. Bruk av adganger er en trygg måte å samarbeide om prosjekter med personer utenfor institusjonen på, siden tilgangen er spesifikk og kontrollert.

Om adganger

Når du gir en adgang, opprettes det en nettadresse som eksterne brukere kan bruke til å få tilgang til mapper eller filer i Mitt innhold. Du kan begrense adganger ved å angi et klokkeslett eller en dato de utløper. Du kan også administrere tillatelser for adganger, sånn at eksterne brukere (det vil si brukere som ikke har tilgang til Blackboard-systemet), kan samarbeide om prosjekter eller bare se filer og mapper uten å endre dem.

Adganger oppføres i en tabell på Administrer adganger-siden. Hver rad representerer én adgang og inneholder denne informasjonen:

 • Datoen og klokkeslettet adgangen utløper.
 • Tillatelsene som er tildelt adgangen. Et grønt hakeikon representerer tillatelser som er tilknyttet en adgang.
 • Nettadressen for adgangen – som personer utenfor Mitt Innhold kan bruke for å få tilgang til innholdet.

Når du sender en adgang for en mappe, får mottakeren tilgang til alle undermappene og filene i mappen adgangen er opprettet for. Adgangsmottakere med lesetilgang kan se undermapper og filer. Adgangsmottakere med lese- og skrivetilgang kan legge til og endre mapper og filer.

Hvis delte kommentarer er aktivert for filen eller mappen, kan brukeren som har adgangen, lese og legge til kommentarer. Hvis en bruker utenfor systemet legger til nye kommentarer, blir brukeren vist som «Anonym».


Bruk av adganger

Personer som mottar adganger, må ha

 • en e-postkonto
 • tilgang til Internett
 • et program filen kan åpnes med – for eksempel Microsoft Word for å åpne et Microsoft Word-dokument

Opprett adganger

 1. Gå til mappen som inneholder filen eller mappen.
 2. Velg Adganger i menyen for elementet.
 3. Velg Opprett adgang.
 4. Velg hvor lenge adgangen skal gjelde, i Angi forfall for adgangen.
 5. Velg tillatelser for brukeren av adgangen.
 6. Velg Send.

Adganger du ikke angir noen gyldighetstid for, utløper 1. januar 2038. Brukere kan ikke angi levetider som overskrider denne datoen.


Send adganger via e-post

Når du har opprettet en adgang, kan du dele den med den eksterne brukeren fra Send adgang via e-post-siden. Du kan sende en e-postmelding som inneholder nettadressen for tilgang til filen eller mappen i Mitt innhold, til eksterne brukere.

 1. Gå til mappen som inneholder filen eller mappen.
 2. Velg Adganger i menyen for elementet.
 3. Merk av i boksen ved siden av en adgang, og velg Send adgang via e-post-knappen.
 4. Du kan også velge Send adgang via e-post i menyen for elementet.
 5. Skriv inn informasjonen på Send adganger med e-post-siden.
 6. Hvis du bare har gitt den eksterne brukeren lesetillatelse for elementet, har du muligheten til å velge Send mottakerne til siden Filinformasjon. Merk av i denne boksen hvis du vil gjøre det.
 7. Velg Send for å sende meldingen.

Hvis du bare har gitt brukere lesetillatelse for elementet, har du to alternativer for å lenke til nettadressebanen. Du kan konfigurere nettadressen til å sende brukerne rett til filen eller eventuelt til siden for filinformasjon. På siden for filinformasjon får brukeren tilgang til elementet samt eventuelle delte kommentarer.

Hvis du har gitt brukerne både lese- og skrivetillatelse for elementet, sender nettadressen dem til en side for filinformasjon. På denne siden kan brukerne både gå til filen og se ytterligere informasjon – for eksempel delte kommentarer og versjoner.