Last opp og last ned pakker

Last opp alle typer dokumenter, bilder, mapper og arbeid i Mitt innhold. Du kan bruke brukernavnmappen din til å lagre personlige emnefiler du arbeider med. Når du er klar, kan du sende inn filene eller legge dem ved i andre emnearbeid. I emnene dine kan du legge til lenker til filer som er lagret i Mitt Innhold. Du kan også opprette lenker til eventuelle prosjekter du jobber med.

Du kan laste ned elementer og eventuelle tilknyttede metadata fra Mitt Innhold. Da får du en ZIP-filpakke som inneholder den opprinnelige strukturen til filene og mappene, samt én XML-fil som definerer metadataene for alle filene og mappene i pakken.

Hvis du har lastet ned et element fra Mitt innhold og endret det, kan du laste opp pakken og de tilknyttede metadataene. Når opplastingen er fullført, overskriver filene og mappene de eksisterende filene og mappene (eventuelt blir det lagt til nye versjoner) i Mitt Innhold. I tillegg overskriver metadataene til elementet i pakken de eksisterende metadataene.

Pakken må ha blitt lastet ned fra Mitt innhold tidligere og må være en ZIP-fil.


Last ned pakker

  1. Gå til mappen i Mitt Innhold som inneholder filene eller mappene du vil laste ned.
  2. Velg filene og mappene du vil laste ned.
  3. Velg Last ned pakke-knappen. Du kan også finne Last ned pakke-alternativet i menyen for elementet.
  4. Det kan åpnes et vindu hvor du blir spurt om du vil åpne filen eller lagre den. Velg Lagre fil og velg OK.

Én enkelt XML-fil følger med filene og mappene du laster ned. Den heter «metada.xml». Denne XML-filen inneholder metadataene for alle elementene du laster ned.


Rediger metadataene

Når du har lastet ned elementet, kan du endre metadata.XML-filen som fulgte med, utenfor Blackboard. Husk følgende når du endrer filen:

  • Du kan legge til nye metadatafelt i filen. For at de nye metadatafeltene skal være synlige i Blackboard Learn, må du også knytte et metadataattributt til elementet i filen. Uten attributtet blir metadataene fortsatt lagret, men uten å være synlige.
  • Den tilknyttede XML-filen må være riktig formatert for at systemet skal kunne laste opp filen.

Last opp pakker

Du kan laste opp filer i alle innholdsområder hvor du har tillatelse til å gjøre det. Last opp-knappen vises sammen med alternativene Last opp filer og Last opp pakke. Pakker er ZIP-filer som pakkes ut i mappen du velger.

  1. Gå til stedet i Mitt Innhold du vil laste opp filer til.
  2. Hold markøren over Last opp, og velg Last opp komprimert pakke.
  3. Finn filen, og velg eventuelt en kodingstype.
  4. Velg Send for å starte opplastingen.