Denne informasjonen gjelder bare for Original-opplevelsen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Forhåndsvis studentvurderinger

Du kan se studentenes perspektiv og hvordan de fullfører vurderinger og evaluerer medstudentene sine.

Du kan se en forhåndsvisning av en oppgave på to måter på Oppgavelerret-siden:

 • Velg Innsending for å se hva studentene ser når de først åpner oppgaven. Velg navnet på et spørsmål for å se en forhåndsvisning av det.
 • Velg Vurdering for å se hva studentene ser når de vurderer sine egne eller medstudenters oppgaver.

Forhåndsvisningssidene er skrivebeskyttet. Du kan ikke gjøre endringer.

Forhåndsvisning av vurdering-siden

Forhåndsvisning av vurdering-siden velger du fornavnet på sensoren for å se den riktige Vurdering-siden. Hvert spørsmål vises i en gruppering av faner. Gå gjennom kategoriene for å se innsendt tilbakemelding for et bestemt spørsmål. I modusen for forhåndsvisning er statusen alltid Ikke delt.

Hvis alternativet finnes, velger du Fasitsvar for å åpne eksempelet for et bestemt spørsmålet.

Du kan se poengsummen som er gitt av totalt mulige poeng. I modusen for forhåndsvisning vises poeng som 0 / xxx.


Fullfør en vurdering

Studenter får tilgang til vurderinger fra et emneområde. Datoperiodene Innsending og Vurdering vises med lenken. Studenter kan sende inn svar direkte på spørsmålssiden samt laste opp filer for å underbygge svarene sine.

 1. I emneområdet velger du Vis/fullfør vurdering-lenken for å begynne.
 2. Ta vurdering-siden velger du en spørsmålslenke og skriver inn et svar.
 3. Eventuelt kan du legge ved én eller flere filer og skrive inn Lenketittel ved behov.
 4. Velg Neste.
 5. Gjenta trinnene til alle spørsmålene er besvart.
 6. Velg Send.

Evaluer en vurdering

Du kan la studentene dine evaluere vurderingen fra medstudentene sine og gi viktig tilbakemelding. Denne tilbakemeldingen kan forbedre forståelsen av materiellet for både medstudentene som blir vurdert og studenten som gir vurderingen.

Studenter kan få tilgang til en oppgave med den samme lenken de brukte til å fullføre den, og starte vurderingen. På Vurderingsoversikt-siden finner du en liste over antall innsendinger studenten må vurdere – med navnet på sensoren øverst på listen.

Hvis du aktiverer anonym vurdering, ser ikke sensorer navnet på noen studenter i løpet av vurderingen. Studenter kan bare evaluere vurderinger i løpet av evalueringsperioden du har angitt.

Ikke tilknytt eller fjern tilknytningen for studenter etter vurderingens startdato. Resultater som er allerede er samlet inn, kan bli negativt påvirket.

 1. I emneområdet velger du vurderingens Vis/fullfør vurdering-lenke for å starte vurderingen.
 2. Vurderingsoversikt-siden velger du det rette navnet.
 3. Vurdering-siden går du gjennom teksten i Innsending-boksen. Utvid Vilkår for gjennomgang. Gjennomgå vedlagte filer. Velg Fasitsvar for å sammenligne.
 4. Skriv inn poengsum for hvert kriterium og gi tilbakemelding – hvis det bes om det.
 5. Velg Tildel poeng-avmerkingsboksen.
 6. Velg Lagre og Neste vilkår for å gå til neste kriterium eller Lagre og neste spørsmål.
 7. Velg Send.

Se innsendinger, vurderinger og resultater

I løpet av vurderingsprosessen må du kanskje se studentinnleveringer, vurderinger eller totalvurderingene. I kontrollpanelet utvider du Emneverktøy-delen og velger Studentvurderinger.

Studentvurderinger-siden, i menyen for oppgaven, velger du Vis innsendinger, Vis vurderinger eller Vis resultater. Selv om de inneholder unik informasjon, inneholder hver side en liste over studentnavn. Ved hvert navn kan du velge Vis eller Last ned.

Du kan også velge Last ned alle på hver side:

 • Vis innsendinger: En zip-fil opprettes med separate HTML-filer for hver innsending, sammen med filer som følger med innsendingene.
 • Vis vurderinger: En zip-fil opprettes med flere CSV-filer som viser en oppsummering av vurderingsresultater.
 • Vis resultater: En enkelt CSV-file opprettes med den gjennomsnittlige prosentverdien og poengsummen for hver innsending.

Send vurderinger til vurderingssenteret

Fra Resultater-siden kan du også overføre den gjennomsnittlige poengsummer til vurderingssenteret. Alle vurderingspoengsummer, inkludert egenvurderinger, inkluderes når poengsummen for oppgaven beregnes. Du kan justere vurderinger i vurderingssenteret hvis det er nødvendig.

Importer og eksporter vurderinger

Du kan eksportere studentvurderinger for å lagre dem utenfor Blackboard Learn. Du kan importere dem ved behov.

Du kan importere vurderinger fra Emnefiler, Mitt innhold og datamaskinen din.

Importer vurderinger

 1. Gå til et innholdsområde. Velg Studentvurderinger i Vurderinger-menyen.
 2. Velg ImportOpprett studentvurderinger-siden.
 3. Bla gjennom for å finne vurderingsfilen.
 4. Skriv inn et navn for den importerte vurderingen. Hvis du ikke skriver noe navn, brukes navnet på den importerte vurderingen.
 5. Velg Send.

Hvis startdatoen for den importerte vurderingen er i fortiden, justerer systemet den til 24 timer etter tidspunktet du importerte emnet på. Alle andre tidspunkter justeres fremover i tid og beholder de samme forholdene som ble etablert i den opprinnelige vurderingen. Hvis du for eksempel importerer en oppgave med leveringsfrist fire uker etter startdatoen, blir den nye standardstartdatoen i morgen. Da er leveringsfristen om fire uker og én dag.


Eksporter vurderinger

Vurderingsfilen pakkes inn som en komprimert ZIP-fil. Bare vurderingen samt de tilknyttede spørsmålene og kriteriene eksporteres. Tidligere innsendinger for vurderingen eksporteres ikke.

 1. Gå til innholdsområdet som inneholder studentvurderingen du vil eksportere.
 2. Åpne menyen for studentvurderingen, og velg Rediger.
 3. Velg Eksporter vurderingRediger-siden.
 4. Vurderingen lastes ned til datamaskinen din.