Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-opplevelsen.

Formative vurderinger er en viktig del av undervisnings- og læringsprosessen. De preger og former undervisning, veileder læring og bidrar til studentfremdriften. 

Formative vurderingsalternativer er tilgjengelige for prøver og oppgaver – selv om de allerede er vurderte. 

Merk en formativ vurdering

Når du oppretter eller redigerer en vurdering, velg Formativ vurdering under innstillingspanelet. Dette velger automatisk Vis formativ etikett for studenter. Hvis du opphever markeringen av dette alternativet, vises det ikke noen formativ indikator for studentene i noen av delene. 

Under the settings pannel it's the "Formative Tools" sections. It has two selectable options "Formative assessment" and "Display formative label to students".

Formative vurderinger er som standard inkludert i beregningene i vurderingsboken, men du kan redigere vurderingsberegningene og ekskludere de formative vurderingene.

Ekskludere elementer fra vurderingsberegninger  

Formativ etikett

Den formative etiketten hjelper deg å identifisere formative vurderinger. Denne etiketten er alltid synlig for undervisere i disse områdene:

  • Emneinnhold-siden
  • Rediger prøve-og oppgaveinnstillinger
  • Vurderingsbokliste- og rutenettvisninger
  • Studentoversikt
  • Studentaktivitetsoversikt
Course Content page, where the formative assignment has the "Formative" label after the due date details.

Hvis du velger å vise den formative etiketten for studentene, er den synlig for dem i disse områdene:

  • Emneinnhold-siden
  • Vurderingspanelet før du starter et forsøk
  • Vurderingsdetaljer & informasjonspanel under og etter en vurdering
  • Vurderingsoverskrift ved visning av innsendinger
  • Vurderingsbok

Hvis du velger å skjule den formative etiketten for studentene, vises det ingen indikatorer for dette verktøyet i noen av delene.

Formativt filter i vurderingsboken

Filtrene begrenser dataene som vises midlertidig, i rutenettvisningen i vurderingsboken. Du kan bruke formative og summerende filtre for å vise de tilsvarende vurderingene. Formative vurderinger er de med den formative innstillingen valgt, mens oppsummerende vurderinger er de som ikke har den formative innstillingen valgt.  

Velg Filtre-knappen i rutenettvisningen i vurderingsboken for å åpne filterpanelet. Under Vurderingstype velger du det formative alternativet for kun å vise de formative vurderingene. 

In the filters pannel, under the "Assessment type" section there are two options: formative and summatice.

Bare den formative etiketten vises i vurderingsvisningen i vurderingsboken – selv om du bruker det oppsummerende filteret.