Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. Lærere har alltid tilgang til prøver i Ultra-emnevisningen, men spørreundersøkelser som sendes anonymt, støttes ikke for øyeblikket.

Når du distribuerer prøver eller spørreundersøkelser i et innholdsområde, angir du alternativene for tilbakemelding, leveringsfrist, begrensning etter plassering, tidsur, flere forsøk og presentasjon.

Alternativer for prøver og spørreundersøkelser-siden

Få tilgang til menyen til en prøve eller spørreundersøkelse, og velg Rediger prøvealternativene eller Rediger spørreundersøkelsealternativene.

Prøve-siden eller Spørreundersøkelsealternativer-siden kan du legge til instruksjoner eller en beskrivelse som er synlig for studentene i innholdsområdet.

Du administrerer også tilgjengeligheten for prøven eller spørreundersøkelsen.

Utilgjengelige og slettede prøver og spørreundersøkelser er forskjellig på disse måtene:

 • Utilgjengelige prøver og spørreundersøkelser som er distribuert i et innholdsområde, er ikke synlig for studenter. Når Redigeringsmodus er , kan lærere og emnebyggere se utilgjengelige prøver.
  • Du kan begrense tilgjengeligheten til en bestemt tidsperiode. Visningsdatoer påvirker bare når prøver og spørreundersøkelser vises – ikke tilgjengeligheten.
 • Hvis du sletter en prøve eller spørreundersøkelse fra et innholdsområde, fjernes den fra denne plasseringen. Du kan distribuere prøven eller spørreundersøkelsen på nytt etter behov, men bare på én plassering.
 • Hvis du sletter en prøve eller spørreundersøkelse fra Prøver- eller Spørreundersøkelser-siden, slettes den fra emnet for godt. Denne handlingen kan ikke angres.

Flere forsøk

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du tillater flere forsøk.

Du kan la studentene svare på en prøve eller spørreundersøkelse flere ganger. Statusen for flere forsøk er synlig for studenter øverst i prøven eller spørreundersøkelsen.

Velg Tillat ubegrenset antall forsøk for å la studentene svare på prøven eller spørreundersøkelsen så mange ganger de vil. Eller du kan velge Antall forsøk og skrive inn et antall.

Med flere forsøk for en prøve kan du også velge hvilken forsøkspoengsum som skal brukes i vurderingssenteret fra Gi poeng til forsøk ved bruk av-menyen.


Tving gjennom fullføring, tidsur og passord

Med enkelte prøveinnstillinger kan du kontrollere hvor lang lenge studentene har tilgang til en prøve, eller du kan kreve et passord for sikrere prøvetaking på nettet.

Tving fullføring

Hvis du velger Tving fullføring, må studentene fullføre prøven eller spørreundersøkelsen når de åpner den. Studenter kan bare åpne prøven eller spørreundersøkelsen ÉN GANG. Lagre-funksjonen er tilgjengelig slik at studenter kan lagre spørsmålene underveis, men de kan ikke lukke prøven eller spørreundersøkelsen og deretter åpne den igjen. I instruksjonene er Tving fullføring forklart for studentene. Hvis du ikke aktiverer Tving fullføring, kan studentene lagre fremgangen sin, navigere bort og deretter komme tilbake og fullføre prøven eller spørreundersøkelsen.

Hvis studenter lukker nettleseren ved et uhell, forlater siden med prøven eller spørreundersøkelsen, går tom for strøm eller mister Internett-tilkoblingen, kan de ikke fortsette. De må kontakte deg og be om et nytt forsøk.

Det kan være lurt å være forsiktig med bruk av Tving fullføring-alternativet. Du kan kreve at studentene besvarer prøver på universitetsområdet, at de bruker en Ethernet-kabel i stedet for Wi-Fi og at de har tilsyn. Hvis det oppstår problemer, kan tilsynspersonen starte prøven på nytt.

Angi tid

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du legger til tidsur.

Eventuelt kan du angi tid for å redusere antall e-poster fra panikkslagne studenter som lukket en prøve eller spørreundersøkelse ved et uhell, når Tving fullføring er aktivert.

Velg Angi tid-alternativet, og skriv inn tidsperioden i boksen. I løpet av en tidsstyrt prøve ser studentene hvor lang tid som er gått. Tidsurvarsler vises på bestemte tidspunkt halvveis ut i prøven og inntil det er 30 sekunder igjen.

Tidsuret fortsetter selv om studenter lagrer og lukker prøven. Studenter kan starte prøven på tirsdag og lagre og lukke. Deretter kan de fullføre prøven på torsdag. Fullføringstiden er da 48 timer.

Se hvordan studentene ser tidsstyrte prøver (bruk tilbakeknappen i nettleseren for å komme tilbake hit)

Hvis du vil se fullføringstid, åpner du en students innsending fra vurderingssenteret og utvider Informasjon-delen.

Hvis du angir tid, slår du på Send automatisk for automatisk å lagre og sende inn prøver og spørreundersøkelser når tiden er ute. Hvis du ikke slår på Send automatisk, kan studenter fortsette etter at tiden er ute. Slike prøver og spørreundersøkelser merkes som sendt inn etter at tiden er ute. Du kan justere vurderinger basert på tiden.

Det kan være lurt å bruke Angi tid-alternativet i stedet for Tving fullføring. Hvis en student for eksempel mister Internett-tilkoblingen i ti minutter i løpet av en tidsstyrt prøve, kan vedkommende i det minste åpne prøven på nytt og fortsette. Hvis du har aktivert Tving fullføring, kan ikke studenten åpne prøven igjen, og vedkommende må kontakte deg for å starte prøven på nytt.

Passord

Du kan kreve og skrive inn et passord studentene må bruke for å få tilgang til en prøve eller spørreundersøkelse. Passordene kan ikke inneholde mer enn 15 tegn, og det skilles mellom store og små bokstaver.


Begrens plassering

Du kan kreve at studentene besvarer prøver eller undersøkelser på et bestemt sted. Studenter som ikke befinner seg på dette stedet, kan ikke besvare prøven eller spørreundersøkelsen.

Dette alternativet er basert på IP-adresser innen et bestemt område som er opprettet av institusjonen din. Dette alternativet vises ikke hvis institusjonen ikke har opprettet et slikt område.

Med IP-adresser identifiseres bestemte datamaskiner, og det er en god løsning for å håndheve krav for begrensede plasseringer. På Prøvealternativer-siden velger du et sted fra Begrens plassering-menyen.

Noen ganger må du kanskje la en student eller en gruppe ta prøven fra et annet sted enn det angitte stedet (IP-området). I dette tilfellet kan du bruke Unntak til prøvens tilgjengelighet til å ekskludere bestemte studenter eller grupper fra begrensningen av plassering.

Mer informasjon om unntak til prøvens tilgjengelighet

Studenter med dette unntaket kan ta prøven fra hvor som helst, selv om prøven er begrenset for andre studenter.

I en viktig prøvesituasjon kan du eller tilsynspersonen overstyre en begrensning i systemet. På Prøvestart-siden kan du se enkelttilfellene der studenter ikke fikk tilgang til en prøve. Du ser også et alternativ for å overstyre denne begrensningen for å la en student fortsette prøven.

Disse begrensningen blir loggført av systemet i tilfelle senere vurdering er nødvendig.


Unntak i prøvens tilgjengelighet

For eksisterende tilgjengelighetsinnstillinger kan du gjøre unntak for enkeltstudenter eller grupper. Bruk unntak for å gi tilpasninger til studenter med nedsatte funksjonsevner eller tilpasninger knyttet til teknologi og språk.

Hvis du har laget en regel for tilpasset visning basert på medlemskap som leverer prøven til bare noen studenter eller grupper, får bare de aktuelle studentene tilgang til prøven. Hvis du legger til ulike studenter eller grupper i delen Begrensninger i tilgjengeligheten, får de ikke tilgang til prøven.

Eksempel:

For prøver med ett forsøk kan du tillate flere forsøk for blinde studenter som vil bruke skjermleserteknologi for første gang.

Hvis innstillingene finnes for en prøve eller spørreundersøkelse, kan du opprette disse unntakene:

 • Antall forsøk
 • Tidsur
 • Tilgjengelighet: Datoen og klokkeslettet prøven gjøres tilgjengelig for studenten eller gruppen
 • Tving fullføring
 • Begrens plassering

Du kan bare angi en dato og et klokkeslett i ett av disse områdene: Tilpasset visning eller prøveunntak. Hvis du angir en dato og et klokkeslett i ett område og deretter gjør det samme i det andre området, blir de første innstillingene overskrevet.

Øk tilgjengeligheten

Med unntak til prøvens tilgjengelighet kan du gi visse studenter og grupper lenger tilgang til en prøve.

Eksempel:

I Prøvetilgjengelighet-delen velger du å vise en prøve mellom kl. 13.00 og 15.00 1. oktober.

I Unntak til prøvens tilgjengelighet-delen kan du velge studenter og grupper og gi dem lenger tilgang til prøven. Du legge til en dag og et klokkeslett i Etter- og Frem til-feltene.


Leveringsfrist

Hvis du bruker vurderingsperioder i vurderingssenteret, kan du angi en leveringsfrist slik at det blir enkelt å inkludere prøven eller spørreundersøkelsen i en vurderingsperiode og i kalenderen i Mitt Blackboard-menyen.

Leveringsfrist og sene innsendinger

Merk av i boksen for Ikke la studenter starte prøven/spørreundersøkelsen etter leveringsfristen for å unngå sene innsendinger. Etter leveringsfristen får studentene en melding om at de ikke lenger kan fullføre prøven eller spørreundersøkelsen.

Når du tillater sene innsendinger, er det tydelig merket på disse sidene:

 • Ikke vurdert
 • Vis alle forsøk
 • Gjennomgå innsendt prøve
 • Vurderingsgrunnlag

Alternativer for egenvurdering

Distribuerte prøver er som standard inkludert i beregninger i vurderingssenteret. Du kan imidlertid la studenter ta prøver for gjennomgang eller øving uten at det påvirker beregninger i vurderingssenteret.

Du kan gjøre en prøve om til egenvurdering ved å skjule studentenes poengsummer i vurderingssenteret. Studenter kan ta prøven for å forsterke læring uten å måtte tenke på om poengsummen påvirker totalvurderingen. Velg de passende alternativene i delen Vis prøveresultater og -tilbakemeldinger til studentene slik at de kan se resultatene sine. Hvis du velger alle alternativene, kan studentene se svarene sine og hvilke som er riktige.

Alternativer for egenvurdering
AlternativBeskrivelse
Inkluder denne prøven i poengsumberegningene i vurderingssenteretDu kan inkludere denne prøven i poengsumberegningene i vurderingssenteret. Hvis prøven ikke er inkludert, påvirker ikke poengsummen beregninger i vurderingssenteret.
Skjul resultater for denne prøven fullstendig fra læreren og vurderingssenteretDu kan skjule disse prøveresultatene for deg og ekskludere dem fra beregninger i vurderingssenteret I visningen i vurderingssenteret ser du Fullført/mangelfull og and I/A eller null på Vurderingsgrunnlag-siden. Du kan ikke se studenters svar på spørsmål. Studentene kan se sine egne poengsummer.

Når du velger dette alternativet og redigerer kolonneinformasjon i vurderingssenteret, blir følgende utilgjengelig:

 • Inkluder denne kolonnen i andre beregninger i vurderingssenteret
 • Vis statistikk (gjennomsnitt og median) for denne kolonnen til studenter i Mine resultater

Alternativer for resultater og tilbakemeldinger

Du kan angi hvilke resultater og tilbakemeldinger som er tilgjengelig for studentene når de har fullført en prøve eller spørreundersøkelse. Du kan angi én eller to regler med menyene. Du kan ikke velge noen regler i kombinasjon. Når du har valgt en regel i den første menyen, er det mulig at noen av dem ikke vises i den andre menyen.

Hvis flere regler er i konflikt med hverandre, bruker systemet den innstillingen som kommer studentene eller studentgruppene mest til gode. Studentene får for eksempel flest mulig forsøk og lengst mulig tid.

Hvis du ikke endrer noe, kan studentene se de samlede poengsummene sine og poengsummene or hvert enkeltspørsmål etter at du har sendt inn prøvene sine. Velg flere alternativer for å avgjøre hva annet de kan se, for eksempel riktige svar eller tilbakemelding.

Studenter kan alltid se de totale prøvepoengsummene sine. Du kan ikke endre dette alternativet fra denne siden. Hvis du ikke vil at de skal se poengsummene sine ennå, åpner du vurderingssenteret og skjuler kolonnen studentene. Når du skjuler en prøvekolonne fra studentene, ser de ingen informasjon om prøven i Mine resultater. Når studentene åpner prøven i innholdsområdet, mottar de en melding med informasjon om når de sendte inn prøvene sine. Det vises ikke noen poengsum.

I denne tabellen forklares prøve- og spørreundersøkelsesresultatene samt alternativene for tilbakemeldinger.

Prøve- og spørreundersøkelsesresultater og alternativer for tilbakemelding
AlternativBeskrivelse
NårDu må ta et valg. Angi når passende prøveresultater og tilbakemeldinger vises til studentene:
 • Etter innsending: Dette alternativet er standard.
 • Éngangsvisning: Når studentene har sendt inn prøvene eller spørreundersøkelsene sine, trer de valgte alternativene for resultater og tilbakemelding i kraft, slik at studentene bare kan se dem ÉN GANG. Studenter kan imidlertid alltid se poengsummene sine med mindre du skjuler kolonnen i vurderingssenteret. Umiddelbart etter at en student navigerer bort fra prøven eller spørreundersøkelsen, blir alle andre resultater og tilbakemeldinger begrenset. Du kan endre innstillingen eller legge til en annen regel for en sekundær visning. En sekundær regel er ikke kombinert med regelen for éngangsvisning – den brukes separat.
 • På en bestemt dato: Se resultater og tilbakemeldinger etter valgt dato og klokkeslett.
 • Etter leveringsfristen
 • Etter tilgjengelighetsdatoen og sluttdatoen
 • Etter at forsøk har fått vurdering: Når studentene har sendt inn prøven eller spørreundersøkelsen og alle forsøkene har fått vurdering, blir resultater og tilbakemelding gjort tilgjengelig for studentene. Hvis én eller flere studenter ikke har sendt inn noen forsøk, må du tildele vurderingen 0, slik at alle studenter kan se de valgte resultatene og tilbakemeldingene.
Poengsum per spørsmålVis poengsummen som tildeles for hvert prøvespørsmål. Dette alternativet er bare en standard for prøver. Fjern avmerkingen hvis du ikke vil vise poengsummer for enkeltspørsmål.
SvarDu kan la studentene se informasjon om svarene sine:
 • Alle svar: Vis alle svaralternativene.
 • Riktig: Vis de riktige svarene – gjelder bare for prøver.
 • Sendt: Vis alle studentenes innsendte svar.

Eksempel 1: Vis flere tilbakemeldinger

Når studentene har tilgang til prøvene sine, ser de samlede poengsummer, poengsum for hvert spørsmål og alle svaralternativene. De ser svarene sine markert som riktig eller feil samt all tilbakemelding.

Eksempel 2: Vis færre tilbakemeldinger for å unngå juks

Hvis studentene svarer på en prøve på forskjellige tidspunkt, kan du velge å vise begrenset tilbakemelding inntil alle studentene har fullført prøven.

For den første regelen velger du Etter innsending i den første menyen og fjerner avmerkingen i boksen for Poengsum per spørsmål. Ikke foreta noen andre valg. Når studentene har fullført prøven, ser de kun den samlede poengsummen.

For den andre regelen velger du Etter leveringsfristen og velger alternativene for å vise flere resultater og tilbakemeldinger. Du kan opprette et oppslag for å gi studentene beskjed om at flere tilbakemeldinger er tilgjengelig.

TilbakemeldingVis tilbakemelding fra læreren for hvert spørsmål. Dette alternativet er kun tilgjengelig for prøver.
Vis feil spørsmålVis spørsmålene som en student svarte feil eller delvis feil på. Dette alternativet er kun tilgjengelig for prøver. Du kan vise feil spørsmål og tillate flere forsøk, slik at studentene kan pugge dette innholdet.

Éngangsvisning av resultater og tilbakemeldinger

I delen Vis prøveresultater og -tilbakemeldinger til studentene kan du velge Éngangsvisning. Når studentene har sendt inn prøvene sine, trer alternativene for resultater og tilbakemelding i kraft, slik at studentene bare kan se dem ÉN GANG. Studenter kan imidlertid alltid se poengsummene sine. Umiddelbart etter at en student navigerer bort fra prøven eller spørreundersøkelsen, blir alle andre alternativer du har valgt, begrenset. Du kan bruke en annen regel for å la studentene se nylig valgte alternativer på et senere tidspunkt. Den sekundære regelen er ikke kombinert med regelen for éngangsvisning, men brukes separat.

Når du kan velge forskjellige alternativer for hver regel, kan du først vise bestemte prøveresultater og tilbakemeldinger, og deretter vise mer senere.

Eksempler:

Regel 1: Velg Éngangsvisning og Vis feil spørsmål. Ikke velg noen andre alternativer, slik at ingen kan dele riktige svar mens andre studenter fortsatt kan svare på prøven.

Regel 2: Velg alle disse alternativene:

 • Etter leveringsfristen
 • Poengsum per spørsmål
 • Alle svar
 • Riktig
 • Sendt
 • Tilbakemelding

Etter leveringsfristen kan studentene se poengsummene sine i tillegg til svaralternativer. De ser også de innsendte svarene merket som riktig eller feil samt eventuell tilbakemelding fra læreren.


Presentasjon av prøver eller spørreundersøkelser

I denne tabellen forklares alternativene for å presentere spørsmål i prøver og spørreundersøkelser.

Spørsmålsalternativer
AlternativBeskrivelse
Alle på én gangVis alle spørsmålene på én skjerm. Studenter blar gjennom alle spørsmålene, og de kan bla opp eller ned fra spørsmålet til spørsmål. Når dette alternativet er valgt, kan du ikke velge Gjør det umulig å gå tilbake og endre.
Ett om gangenVis ett spørsmål om gangen. På skjermen ser du navigeringsverktøy for å flytte mellom spørsmål. Send-funksjonen vises på den siste siden i prøven eller spørreundersøkelsen. Du kan også velge Gjør det umulig å gå tilbake og endre og Tilfeldig rekkefølge.
Gjør det umulig å gå tilbake og endreHindre studenter fra å gå tilbake og endre spørsmål de allerede har svar på. Hvis du ikke tillater at studentene kan gå tilbake til tidligere spørsmål, vises det ett og ett spørsmål om gangen, og studentene ser ikke <<-, <- eller >>-funksjonene.
Tilfeldig rekkefølgeVis spørsmål i tilfeldig rekkefølge hver gang prøven eller spørreundersøkelsen åpnes. Hvis du inkluderer referanser til spørsmålnumre slik de vises på prøvelerretet, bør du ikke bruke dette alternativet fordi nummereringen av spørsmål endres ved bruk av tilfeldig rekkefølge.

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du setter spørsmål i tilfeldig rekkefølge.

ULTRA: Legg til en tidtaker

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du legger til tidsur.

Du kan legge til en tidsbegrensning for oppgaver i Ultra-emnevisningen. Med tidsbegrensninger blir det lettere for studentene å holde seg fokusert på prøven, fordi de har begrenset tid til å gjøre seg ferdig og sende den inn. Prøveforsøk lagres og sendes automatisk inn når tiden er ute.

Du kan også la studentene fortsette å jobbe når tiden er ute. Da blir det mulig for studentene å koble seg til igjen hvis tilkoblingen blir brutt mens de holder på med et forsøk. Du kan også tillate ekstra tid for å se om den opprinnelige tiden er nok til at studentene kan lese gjennom og svare på alle spørsmålene. Når du vurderer prøver, kan du se hvor mye ekstra tid hver student har brukt. Du kan også se hvilke spørsmål som ble besvart etter at den opprinnelige tiden var ute. Studentene ser den samme informasjonen når de åpner de vurderte prøvene sine.

Det er for øyeblikket ikke mulig å legge til tidsbegrensninger for gruppeprøver.

Gå til Prøveinnstillinger-panelet, og velg Legg til tidsbegrensning i Flere verktøy-delen.

Skriv først inn en tidsbegrensning. Tidsbegrensninger må legges inn som heltall mellom 1 og 480. Desimaltall støttes ikke. Velg deretter ett av to alternativer:

 • Arbeidet blir automatisk lagret og sendt inn når tiden er ute: Hvis en student ikke sender inn prøven før tiden er ute, gjør systemet det automatisk.
 • Studentene har ekstra tid når tidsbegrensningen er utløpt: Når du velger dette alternativet, vises det en meny, hvor du må velge hvor mye ekstra tid som skal gis:
  • 50 %
  • 100 %
  • Ubegrenset ekstratid

Med alternativene for 50 % og 100 % vises det hvor mye som legges til i tidsbegrensningen før prøven lagres og sendes inn automatisk. Hvis du for eksempel angir en tidsbegrensning på 60 minutter og velger 50 % ekstra tid, kan studentene fortsette å jobbe i 30 minutter til. Studentene blir ikke varslet om at det tillates ekstra tid, før den opprinnelige tidsbegrensningen nesten er utløpt. Da åpnes det en melding som informerer dem om hvor mye mer tid de kan bruke. De kan velge å bruke ekstratiden eller sende inn prøven. Studentene blir også informert om at de kan få trekk for arbeid som sendes inn etter tidsbegrensningen.

Hvis du tillater flere forsøk, gjelder tidsbegrensningen for hvert forsøk.

Velg X for å gå tilbake til Prøveinnstillinger-panelet. Du kan se hva du har angitt som tidsbegrensning. Velg tidsbegrensningen for å gjøre endringer. Men vær oppmerksom på at du ikke kan endre tidsbegrensningen når studentene har sendt inn arbeidet sitt. Hvis du vil fjerne tidsbegrensningen, kan du holde markøren over tidsbegrensningen, så vises Fjern-ikonet. Tidsbegrensningen vises også på Emneinnhold-siden sammen med prøvedetaljene, men ekstratiden vises ikke.

Tilrettelegging av tidsfrist + tidsbegrensning

Hvis noen studenter har en tilrettelegging av tidsfrist og du gir dem mer tid til å fullføre en oppgave i innstillingene, kombineres tidene.

Mer om tilrettelegging av tidsfrist

Arbeidsflyten for studenter

Studentene ser tidsbegrensningen sammen med de andre prøvedetaljene på Emneinnhold-siden. De ser også tidsbegrensningen på Detaljer og informasjon-panelet for prøven samt i selve prøven mens de jobber med den.

Når studentene velger Start forsøket, åpnes det et vindu hvor de må starte tidtakeren, før de får tilgang til prøven.

Hvis du har tillatt ekstra tid, åpnes det et nytt vindu når den opprinnelige tiden er ute, hvor de får informasjon om at de kan sende inn prøven nå eller jobbe videre. De får også beskjed om at de kan få trekk for arbeid som sendes inn etter tidsbegrensningen. Studentene blir ikke varslet om at det tillates ekstra tid, før den opprinnelige tidsbegrensningen nesten er utløpt.

Tidtakeren fortsetter å telle ned uansett om studentene aktivt jobber med prøven eller ikke. Tidtakeren vises nederst i vinduet, så studentene ser hvor mye tid som er igjen. Hvis de lagrer et utkast eller går ut av prøvevinduet, fortsetter nedtellingen, og arbeidet sendes inn når tiden er ute.

Mer om vurdering av prøver med tidsbegrensning


ULTRA: Flere

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du tillater flere forsøk.

I Prøveinnstillinger kan du velge om du vil la studentene sende inn mer enn ett forsøk. Når studenter sender inn flere forsøk, blir sluttvurderingen for prøven beregnet på en annen måte. Velg hvordan sluttvurderingen skal beregnes:

 • Gjennomsnitt av alle forsøk
 • Første forsøk med vurdering
 • Forsøket med høyeste vurdering
 • Siste forsøk med vurdering
 • Forsøket med laveste vurdering

Du kan ikke tillate flere forsøk for gruppeprøver eller for innleveringer som ikke samles inn via nettet.

Vurderingsforsøk-innstillingen avgjør hvordan den automatiske beregningen av sluttvurderingen gjøres, men du kan overstyre den. Leveringsfristen du angir for prøver, gjelder for alle forsøkene. Hvis en student sender et forsøk etter leveringsfristen, merkes det som sent. Forsøk som sendes før leveringsfristen, vises som levert i tide.

Du kan bare overstyre den endelige vurderingen, ikke vurderingene for hvert forsøk.

Mer om vurdering av prøver med flere forsøk


ULTRA: Sett spørsmål og svar i tilfeldig rekkefølge

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om presentasjonsalternativene for prøver og spørreundersøkelser.

Du kan vise spørsmål og de tilknyttede svarene i tilfeldig rekkefølge for å bygge opp om øvingsaktiviteter og hjelpe studentene med å unngå juks.

Du kan bare sette svar i tilfeldig rekkefølge for Flervalg med ett riktig svar- og Flervalg med flere riktige svar-spørsmål.

Du kan bruke én av eller begge innstillingene for at alle studentene skal se prøver forskjellig. Det vises en melding om hva du har valgt, på Innholdsinnstillinger-siden for prøven.

Sett spørsmål i tilfeldig rekkefølge

I Prøveinnstillinger kan du velge Tilfeldig rekkefølge for å vise studentene spørsmål i tilfeldig rekkefølge.

Spørsmålene vises i rekkefølgen du oppretter dem i når du lager prøven. Spørsmålene vises i en annen rekkefølge hver gang en student starter et prøveforsøk. Hvis du viser til spørsmålnumre som du ser dem på Innhold og innstillinger-siden, bør du ikke bruke alternativet Sett spørsmålene i tilfeldig rekkefølge. Med tilfeldig rekkefølge endres nummereringen for spørsmålene, noe som kan føre til forvirring.

Når studentene har startet innsendingene sine, kan du merke av for eller fjerne avmerkingen for Sett spørsmål i tilfeldig rekkefølge.

Du kan ikke bruke tilfeldig rekkefølge for prøver med tekstblokker eller filer.

Sett svar i tilfeldig rekkefølge

Gå til Prøveinnstillinger, og velg Sett svarene i tilfeldig rekkefølge for å vise studentene alternativene for Flervalg med flere riktige svar- og Flervalg med ett riktig svar-spørsmål i tilfeldig rekkefølge.

Svarene vises i rekkefølgen du oppretter dem i når du lager prøven. Rekkefølgen på svarene forandres hver gang en student starter et prøveforsøk.

Når studentene har startet innsendingene sine, kan du ikke merke av for eller fjerne avmerkingen for Sett svarene i tilfeldig rekkefølge.


ULTRA: Aktiver anonym vurdering

Når du oppretter en prøve uten spørsmål, kan du aktivere anonym vurdering på Prøveinnstillinger-panelet. Da skjules studentenes navn mens du vurderer. Du kan bare legge til tekst og filer i prøver med anonym vurdering.

Mer om anonym vurdering