Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. Lærere har alltid tilgang til prøver i Ultra-emnevisningen, men spørreundersøkelser som sendes anonymt, støttes ikke for øyeblikket.

En spørsmålsbank er en samling av spørsmål som er lagret for gjenbruk.

I Original-emnevisningen kan du bruke spørsmålbanker til å opprette prøver og spørreundersøkelser. Du kan også eksportere og importere spørsmålsbanker for bruk i prøver i andre emner.

Spørsmål i en spørsmålsbank er veldig like prøvespørsmål. De kan inneholde tilbakemeldinger, metadata og alle de andre elementene i testspørsmål, men de inneholder ikke poengverdier.

Lærere bruker vanligvis spørsmålsbanker for å opprette en database med spørsmål de kan bruke i flere prøver. En lærer i et fag om bærekraftig livsstil kan for eksempel opprette en spørsmålsbank for hvert av hovedtemaene i emnet: Kosthold, bolig og energi. Læreren kan deretter bruke disse spørsmålsbankene i flere prøver og andre emner.


Spørsmålsbanklerret

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om spørsmålsbanker.

Fra spørsmålsbanklerretet kan du administrere og søke etter spørsmål du kan legge til i en spørsmålsbank. Du kan redigere navnet på og instruksjoner for spørsmålsbanken, opprette eller redigere spørsmål og laste dem opp. Du kan også slette dem eller endre poengverdier.

Når du velger spørsmål fra en spørsmålsbank for en prøve, opprettes det lenker mellom prøven og spørsmålet. Hvis du endrer det opprinnelige spørsmålet, vises dermed den endrede versjonen av spørsmålet.

Når du oppretter en spørsmålsbank som er ment for spørreundersøkelser, må du velge riktige svar. Deretter kan du bruke spørsmålene i både prøver og spørreundersøkelser. Svarene blir ignorert etter at spørsmålene er lagt til en spørreundersøkelse.


Lag en spørsmålsbank

 1. Utvid Emneverktøy-delen i Kontrollpanel, og velg Prøver, undersøkelser og spørsmålsbank.
 2. På siden Prøver, undersøkelser og spørsmålsbank velger du Spørsmålsbank.
 3. Spørsmålsbank-siden velger du Opprett spørsmålsbank.
 4. Fullfør Informasjon-siden, og velg Send.
 5. Du kan bruke Opprett spørsmål, Finn spørsmål og Last opp spørsmål for å legge til spørsmål.

Når du velger Finn spørsmål, kan du velge mellom eksisterende prøver i emnet ditt samt eventuelle prøver du har importert fra andre emner. Hvis du ikke har noen prøver, er denne delen tom.

Mer om import av prøver

Rediger eksisterende spørsmålsbanker

 1. Spørsmålsbank-siden åpner du menyen for en bank, og velger Rediger.
 2. Legg til spørsmål, slett spørsmål eller endre poengverdier.
 3. Velg OK for å gå tilbake til Spørsmålsbank-siden.

Rediger spørsmål

Når studentene har startet en prøve, bør du ikke gjøre endringer i spørsmål fra spørsmålsbanken som er inkludert i prøven. Hvis du redigerer spørsmål fra spørsmålsbanken, ser studentene nye, endrede spørsmål når de ser vurderingene og tilbakemeldingene sine. De ser ikke det opprinnelige spørsmålet.

Når du endrer spørsmål med lenker, ser du en advarsel om at endringene trer i kraft overalt der spørsmålet vises.

Hvis et spørsmål har forsøk og du endrer det, må innsendte forsøk vurderes på nytt – noe som kan påvirke poengsummen for prøven. Lærere og studenter som påvirkes, blir varslet.

Følg disse trinnene for å redigere spørsmål i en spørsmålsbank:

 1. Spørsmålsbank-siden åpner du menyen for en bank, og velger Rediger.
 2. spørsmålsbanklerretet kan du filtrere listen over spørsmål. Utvid kriteriedelen i Bla gjennom vilkår-panelet, og velg spesifikke kriterier:
 3. Åpne menyen til et spørsmål, og velg Rediger for å gjøre endringer.
 4. Velg Send for å utføre endringene i alle prøvene der dette spørsmålet er inkludert. Eventuelt kan du Lagre som ny for å opprette et nytt spørsmål – dette krever ikke ny vurdering av eksisterende forsøk.

ULTRA: Spørsmålsbanker

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om spørsmålsbanker.

I Ultra-emnevisningen kan du gjenbruke spørsmål og annet innhold fra alle eksisterende prøver, oppgaver og spørsmålsbanker i emnet ditt.

Spørsmålsbankene fra Original-emnevisningen vises som spørsmålsbanker etter konverteringen. Spørsmålstyper som ikke støttes, blir fjernet.

Mer om gjenbruk av spørsmål