Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. Lærere har alltid tilgang til prøver i Ultra-emnevisningen, men spørreundersøkelser som sendes anonymt, støttes ikke for øyeblikket.

Med spørsmål som er sanne eller usanne, kan studentene velge sant eller usant som svar på spørsmål.

Opprett Sant/usant-spørsmål

Ser dette ukjent ut? Hopp til “Ultra”-hjelp med oppretting av Sann/usann spørsmål.

  1. Gå til en prøve, spørreundersøkelse eller spørsmålsbank. I Opprett spørsmål-menyen velger du Sant/usant.
  2. Skriv inn spørsmålet i form av et utsagn som studentene kan svare sant eller usant på.
  3. Velg riktig svar: Sant eller Usant. Svaralternativene er begrenset til Sant og Usant.
  4. Skriv eventuelt inn tilbakemeldinger for riktige og feil svar.
  5. Velg Send og lag nytt eller Send for å legge til spørsmålet i prøven.

Sant/usant-spørsmål vurderes automatisk. Hvis en prøve bare har denne spørsmålstypen, blir poengene for prøven automatisk publisert, så studentene kan se dem.


ULTRA: Opprett Sant/usant-spørsmål

Ser dette ukjent ut? Hopp til “Original”-hjelp med oppretting av Sann/usann spørsmål.

Med spørsmål som er sanne eller usanne, kan studentene velge sant eller usant som svar på spørsmål. Sant/usant-spørsmål vurderes automatisk. Du kan ikke endre poengene for individuelle studenter som er innrettet med spørsmål som gis vurdering automatisk.

Du kan bare sette svar i tilfeldig rekkefølge for paring- og flervalg med flere riktige svar-spørsmål. Hvis du vil ha svar på riktige/falske spørsmål i tilfeldig rekkefølge, kan du bruke Flervalg med ett riktig svar spørsmålstype med sann-og usann-svar-alternativene.

Når du oppretter en ny prøve, kan du velge plusstegnet for å åpne menyen. I prøver som finnes allerede, kan du velge plusstegnet der du vil legge til et spørsmål. Velg Legg til sant/usant-spørsmål.

Du bruker den samme prosessen når du oppretter spørsmål for både prøver og oppgaver.

Prøveinnhold-området åpnes, der du skriver inn spørsmålet og velger Sant eller Usant som riktig svar. Standardverdien for spørsmål er 10 poeng. Velg Poeng-feltet for å skrive inn en ny verdi.

Du kan formatere teksten med alternativene i redigeringsverktøyet.

Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en nummerert liste.

For å holde prøveinnholdet ditt mer organisert kan du legge til filer i individuelle spørsmål. Velg et element på Sett inn innhold-menyen i redigeringsverktøyet, for eksempel Sett inn fra skylagring. Gå til redigeringsmodus for å redigere filene du har lagt til.

Mer om hvordan du legger til filer og tekst

Mer om skylagring

Mer om hvordan du redigerer prøver og spørsmål

Med Sant/usant-spørsmål kan du bare velge Sant eller Usant som svar. Hvis du vil bruke andre svaralternativer, for eksempel Ja/nei, Enig/uenig osv., må du bruke spørsmålstypen Spørsmål med flere svaralternativer.

Mer om hvordan du oppretter spørsmål med flere svaralternativer


ULTRA: Innrett spørsmål med mål

Du kan innrette mål med enkeltspørsmål i oppgaver for å gjøre det lettere for institusjonen din å måle prestasjoner. Når du gjør slike oppgaver tilgjengelige, kan studentene se informasjon om målene du har innrettet med spørsmål, slik at de vet hva du forventer.

Åpne menyen for et spørsmål, velg Innrett med mål og velg mål.

Mer om hvordan du tilpasser mål til emneinnhold