Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. Lærere har alltid tilgang til prøver i Ultra-emnevisningen, men spørreundersøkelser som sendes anonymt, støttes ikke for øyeblikket.

Flervalg med ett riktig svar-spørsmål

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du oppretter Flervalg med ett riktig svar-spørsmål.

I Flervalg med ett riktig svar-spørsmål må studentene velge det riktige svaret blant mange alternativer.

Bruk Flervalg med flere riktige svar-spørsmålet for å opprette smørsmål med flere enn ett riktig svar.

Mer om Flervalg med ett riktig svar-spørsmål og JAWS®

Opprett et Flervalg med ett riktig svar-spørsmål

  1. Gå til en prøve, spørreundersøkelse eller spørsmålsbank. Velg Flervalg med ett riktig svar fra Opprett spørsmål-menyen.
  2. Skriv inn spørsmålsteksten.
  3. Velg Nummerering av svar og Svarretning i menyene, eller la standardene forbli uendret.
  4. Standard antall valg er 4. Hvis du vil øke antall svar, velger du Antall svar i menyen. Hvis du vil redusere antall svar, velger duFjern ved siden av svarboksene for å slette dem. Flervalg med ett riktig svar-spørsmål må ha minst to svar, men ikke mer enn 100
  5. Skriv inn et svar i hver boks.
  6. Velg alternativet for ett riktig svar.
  7. Skriv eventuelt inn tilbakemeldinger for riktige og feil svar. Hvis du tillot delvis studiepoengtildeling, får svar som er delvis riktige, tilbakemeldingen som er ment for et feil svar.
  8. Velg Send og lag nytt eller Send for å legge til spørsmålet i prøven.

Flervalg med ett riktig svar-spørsmål vurderes automatisk. Hvis en prøve bare har denne spørsmålstypen, blir poengene for prøven automatisk publisert, så studentene kan se dem.


Delvis og negativ poengtildeling

Du kan tillate delvise og negative poengsummer for Flervalg med ett riktig svar-spørsmål. Delvis poengtildeling belønner studenter som med svaret sitt viser at de har litt forståelse av materialet. Du skriver delvis poengprosent for hvert svar. Bruk negativ poengtildeling for å motvirke gjetting. Du kan tillate negative poengsummer for feil svar og for spørsmålet.

Du må aktivere alternativene for spesifisering av delvis eller negativ poengtildeling på Spørsmålsinnstillinger-siden for å bruke dem for enkeltspørsmål. Alternativet for å tillate negative poengtildeling vises ikke med mindre du har valgt alternativet for å tillate delvis studiepoengtildeling.

Mer om delvis og negativ poengtildeling


ULTRA: Flervalg med ett riktig svar- / Flervalg med flere riktige svar-spørsmål

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du oppretter Flervalg med ett riktig svar-spørsmål.

I Flervalg med ett riktig svar-spørsmål må  studentene velge det riktige svaret eller flere riktige svar blant mange alternativer. Studenter får ingen beskjed om de må velge ett eller flere svar.

Du kan bare sette svar i tilfeldig rekkefølge for paring- og flervalg med flere riktige svar-spørsmål. Hvis du vil ha svar på riktige/falske spørsmål i tilfeldig rekkefølge, kan du bruke Flervalg med ett riktig svar spørsmålstype med sann-og usann-svar-alternativene.

Flervalgs- og flersvarspørsmål blir vurdert automatisk. Hvis du angir flere riktige svar for et spørsmål, kan du velge om du vil gi delvis eller negativ poengtildeling.

Opprett Flervalg med ett riktig svar- / Flervalg med flere riktige svar-spørsmål

Når du oppretter en ny prøve, kan du velge plusstegnet for å åpne menyen. I prøver som finnes allerede, kan du velge plusstegnet der du vil legge til et spørsmål. Velg Legg til flervalgsspørsmål med ett riktig svar.

Du bruker den samme prosessen når du oppretter spørsmål for både prøver og oppgaver.

Prøveinnhold-området åpnes, der du skriver inn spørsmålet og svarene. Standardverdien for spørsmål er 10 poeng. Velg Poeng-feltet for å skrive inn en ny verdi.

Nye Flervalg med ett riktig svar-spørsmål har ingen standard riktige svar. Du kan ikke lagre med mindre du har valgt minst ett riktig svar og har lagt til tekst for alle svarene.

For å holde prøveinnholdet ditt mer organisert kan du legge til filer i individuelle spørsmål. Velg et element på Sett inn innhold-menyen i redigeringsverktøyet, for eksempel Sett inn fra skylagring. Gå til redigeringsmodus for å redigere filene du har lagt til.

Mer om hvordan du legger til filer og tekst

Mer om skylagring

Mer om hvordan du redigerer prøver og spørsmål

Du kan slette svarfelt du ikke trenger, med knappene ved siden av de fire standardsvarfeltene. Hvis du vil ha mer enn fire svarfelt, kan du velge Legg til alternativ. Du kan legge til så mange svarfelt du vil. Velg Flytt-ikonet for å flytte et svar. Velg papirkurvikonet for å slette et svar.

Alle flervalgsspørsmål må ha minst to svaralternativer og ett eller flere riktige svar. Slett eventuelle tomme felt for å aktivere Lagre-alternativet. Du kan velge hvordan du vil tildele poeng når du har flere riktige svar.

Du kan formatere teksten med alternativene i redigeringsverktøyet.

Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en nummerert liste.


ULTRA: Innrett spørsmål med mål

Du kan innrette mål med enkeltspørsmål i oppgaver for å gjøre det lettere for institusjonen din å måle prestasjoner. Når du gjør slike oppgaver tilgjengelige, kan studentene se informasjon om målene du har innrettet med spørsmål, slik at de vet hva du forventer.

Åpne menyen for et spørsmål, velg Innrett med mål og velg mål.

Mer om hvordan du tilpasser mål til emneinnhold


ULTRA: Flervalg med ett riktig svar- / Flervalg med flere riktige svar-spørsmål som er gitt vurdering

Flervalg med ett riktig svar- og Flervalg med flere riktige svar-spørsmål vurderes automatisk. Svar blir gitt poeng basert på alternativet du har valgt for poengsetting for flere riktige svar, samt om studentenes svar stemmer overens med ett eller flere riktige svar. Du kan skjule eller vise svaralternativene når du går gjennom innsendinger.

Du kan ikke endre poengsummene for enkeltspørsmål som vurderes automatisk.