Flervalg med flere riktige svar lar studentene velge mer enn ett svar. Bruk denne spørsmålstypen når det er mer enn ett riktig svar. I det medisinske fagområdet for eksempel må studentene velge symptomer forbundet med en medisinsk tilstand.

Opprett Flervalg med flere riktige svar-spørsmål

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du oppretter Flervalg med flere riktige svar-spørsmål.

 1. Gå til en prøve, spørreundersøkelse eller spørsmålsbank. Velg Flervalg med flere riktige svar fra Opprett spørsmål-menyen.
 2. Skriv inn spørsmålsteksten.
 3. Velg Nummerering av svar og Svarretning i menyene, eller la standardene forbli uendret.
 4. Fire svar er standard. Hvis du vil øke antall svar, velger du Antall svar i menyen. Hvis du vil redusere antall svar, velger duFjern ved siden av svarboksene for å slette dem. Flervalg med flere riktige svar-spørsmål må ha minst to svar, men ikke mer enn 100
 5. Fyll ut Svar-boksen for hvert av svarene.
 6. For å velge de riktige svarene velger du Riktig -boksen for hvert svar.
 7. Skriv eventuelt inn tilbakemeldinger for riktige og feil svar.
 8. Velg Send og lag nytt eller Send for å legge til spørsmålet i prøven.

Flervalg med flere svar-spørsmål vurderes automatisk. Hvis en prøve bare har denne spørsmålstypen, blir poengene for prøven automatisk publisert, så studentene kan se dem.

Mer om Flervalg med flere riktige svar-spørsmål og JAWS®


Delvis og negativ poengtildeling

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om delvis og negativ poengtildeling.

Du kan tillate delvise og negative poengsummer for spørsmål med flervalg med flere riktige svar. Delvis poengtildeling belønner studenter som med svarene sine viser at de at har litt forståelse av materialet. Bruk negativ poengtildeling for å motvirke gjetting. Du kan tillate negative poengsummer for feil svar og for spørsmålet.

Du må aktivere alternativene for spesifisering av delvis eller negativ poengtildeling på Spørsmålsinnstillinger-siden for å bruke dem for enkeltspørsmål. Alternativet for å tillate negative poengtildeling vises ikke med mindre du har valgt alternativet for å tillate delvis studiepoengtildeling.

Mer om delvis og negativ poengtildeling


ULTRA: Opprett Flervalg med flere riktige svar-spørsmål

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du oppretter Flervalg med flere riktige svar-spørsmål.

Flervalg med ett riktig svar- og Flervalg med flere riktige svar-spørsmål vurderes automatisk. Hvis en oppgave eller prøve bare har disse spørsmålstypene, blir poengene for oppgaven eller prøven automatisk publisert, så studentene kan se dem.

Du bruker den samme prosessen for å lage spørsmål for både oppgaver og prøver.

For å opprette Flervalg med flere riktig svar-spørsmål må du bruke spørsmålstypen Flervalg med ett riktig svar og så velge flere riktige svar. Du kan tillate delvise og negative poengsummer for svar.

Nye spørsmål har ingen standard riktige svar. Du kan ikke lagre med mindre du har valgt minst ett riktig svar og har lagt til tekst for alle svarene.

Standardverdien for spørsmål er 10 poeng. Velg Poeng-feltet for å skrive inn en ny verdi. Hvis du vil ha mer enn fire svarfelt, kan du velge Legg til alternativ. Du kan legge til så mange svarfelt du vil. Velg Flytt-ikonet for å flytte et svar. Velg papirkurvikonet for å slette et svar. Slett eventuelle tomme felt for å aktivere Lagre-alternativet.

Mer om hvordan du oppretter spørsmål med flere svaralternativer


ULTRA: Delvis og negativ poengtildeling

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om delvis og negativ poengtildeling.

Svaralternativer vektes likt. Du kan ikke vektlegge noen svaralternativer mer enn andre.

Gjør et valg i Vurderingsalternativer-menyen:

 • Alt eller ingenting: Studentene må få alle svar riktig for å få maksimal poengsum. Ett eller flere feil svar = 0 poeng.
 • Tillat delvis poengtildeling: Studentene gis delvis poengtildeling hvis de svarer riktig på en del av spørsmålet.
 • Trekk poeng for feil svar: Trekk poeng for feil svaralternativer, for dermed å unngå gjetting. Spørsmål kan ikke få mindre enn 0 poeng.

Mer om hvordan du ser Flervalg med flere riktige svar-spørsmål som er gitt vurdering